Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1276436x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
27.12.22 13:28:22 | #11399

Bůh nás nejvíce naslouchá,kdyz jsme potichu. Yvemj ty tu nelzi jelimane. Sedis na prdeli doma a jen načumuješ .A ten druhy je též na tom stejně.


1  

| Předmět: RE:
27.12.22 13:33:47 | #11401 (1)

Za to já se tu potím na tvém těle,tak šup opět do postele, teploměr tu už pro tebe připravený,abych ti ho mohl dát do tvé mušličky.


1  
 #11399 

| Předmět: RE: RE:
27.12.22 17:05:08 | #11408 (2)

Úplné porno tu píšeš ty se nezdas 💋♥️👅🏳️‍🌈| Předmět: RE: RE: RE:
27.12.22 17:26:47 | #11410 (3)

Po vzoru Máchy Vileme Hynku Jarmilo


 #11408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.12.22 17:30:36 | #11411 (4)

No ale to musíš ještě někoho klepnout a pak dostat provaz jinak nejsi in| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.22 18:57:07 | #11422 (5)

Ty nevíš že ta povídka od Kávy je erotická?


 #11411 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.22 19:07:06 | #11423 (6)

💋💋| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.12.22 19:09:47 | #11424 (6)

Od Máchy


 #11422 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.12.22 17:39:51 | #11412 (4)

Hinku Vileme Jarmilo byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas| Předmět: RE:
27.12.22 17:05:51 | #11409 (1)

Bramco opatrně ať ti nepraskne cévka 👅👅👅👅
| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
27.12.22 13:24:00 | #11398
*33792*

Ty však, Tatínku můj milovaný, jsi Bůh slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný!

  • *34027* *34027* *34027*


| Předmět:
27.12.22 12:55:35 | #11395
🎤🎹🕺


| Předmět: RE:
27.12.22 12:59:40 | #11397 (1)
*15341* *15341* *15341* *31844* *15341* *15341* *15341*


| Předmět: A Ty!
27.12.22 12:02:50 | #11392

A Ty! Milovaný Človíčku Boží! *19367*

Netrap se, když Tě někteří lidé nenávistně pomlouvají a když je nikdo neokřikne! Netrap se ani, když jim mnozí škodolibě nebo záštiplně přitakávají a chechtají se! *27482*

Já Tě miluji! Moc a moc miluji! A to se nikdy nezmění... Je výrok Živého Boha! *33792*| Předmět: RE: A Ty!
27.12.22 12:10:47 | #11393 (1)

Blaze Vám, když Vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti Vám všecko zlé kvůli Vaší LÁSCE k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva! Vždyť tak tupili a pronásledovali i našeho bratra Ježíše! *3456*

Radujte se a jásejte, protože máte u Tatínka hojnou odměnu! *33792* *34694* *33792*| Předmět: RE: RE: A Ty!
27.12.22 12:18:52 | #11394 (2)
*33792*

Milujte své nepřátele!
A modlete se za ty, kdo vás pronásledují!
Vždyť jste synové a dcery Živého Boha, našeho milujícího Otce,
který dává svému blahodárnému slunci svítit na zlé i dobré
a osvěžující déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

  • *15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: A Ty!
27.12.22 12:56:44 | #11396 (3)

Nesuďte, abyste nebyli souzeni!

Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni,
a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří Vám.

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: Lidé!
27.12.22 11:40:08 | #11389

Lidé!

Je psáno a platí to i dnes!

Láska je neustále trpělivá!
Láska je laskavá k lidem všem!
Láska nikdy nikomu nic nezávidí!

Láska se nevychloubá!
Láska není pyšná ani domýšlivá!
Láska nejedná lstivě ani nečestně!

Láska nehledá svůj prospěch!
Láska se nedá vydráždit!
Láska nepočítá křivdy!

Láska nemá radost ze špatnosti!
Láska se vždycky raduje z pravdy.

Ať se děje cokoliv! *33792*

*15154* Láska vydrží!
*15154* Láska věří!
*15154* Láska má naději!
*15154* Láska vytrvá!

*15154* LÁSKA NIKDY NEZANIKKNE. *34027*| Předmět: RE: Lidé!
27.12.22 11:44:16 | #11390 (1)

*33770* I proto lze Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva nazývat LÁSKOU... *33770*

*34089* Ano, i proto lze nazývat Živého Boha, našeho milovaného Tatínka, LÁSKOU... *34089*

  • *15154* *33792* *15154*


| Předmět: RE: RE: Lidé!
27.12.22 11:49:20 | #11391 (2)

*15154* Dar života je velký Boží dar! *34027*

*15154* Ale DAR LÁSKY je mnohem větším Božím darem! *33792*

*15154* Bez lásky by celé lidstvo už dávno zahynulo... *3456*| Předmět: Lidé!
27.12.22 11:19:54 | #11387

Lidé!

Je psáno a platí to i dnes!

Blaze člověku, který se neřídí radami svévolníků,
který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
nýbrž si oblíbil zákon Živého Boha, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.

VŠE, CO PODNIKNE, SE ZDAŘÍ.

Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
Živý Bůh zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Lidé!
27.12.22 11:24:15 | #11388 (1)

V Lásce Živého Boha je spása pro celé lidstvo! *35292*
S Božím lidem je i dnes Otcovo Boží požehnání... *33792*| Předmět: Zima.
27.12.22 10:55:29 | #11384

Zima. *6761*

Letošní zima je k lidem v Česku vlídná, sdělím-li to pohádkově... *8865*

  • *33697* *30617* *33697* *30617* *33697*


| Předmět: RE: Zima.
27.12.22 10:56:50 | #11385 (1)
*15154* *3122* *15154*

A Človíček děkuje Bohu Otci svému, že je tomu tak... *3577*

  • *15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: Zima.
27.12.22 11:00:36 | #11386 (2)

A jinak? *16217*

Človíček už dnes ve městě poobědval, ale Vám všem přeje: "DOBROU CHUŤ!", budete-li dnes obědvat!

  • *32546* *5731* *32546*| Předmět:
27.12.22 10:19:52 | #11383

Jaro ale prijde pořadna zima leden unor .Musim neco vyřidit a tady zacnu psat asi v patek. *5661* *18193* *28479* *2489* *2713* *2252*| Předmět: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
27.12.22 07:56:57 | #11379

❤️ *15154* DOBRÉ RÁNO! *15154* ❤️

*34694* *33792* *34694*


| Předmět: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
27.12.22 08:36:00 | #11380 (1)

Modleme se...

*15154* *22971* *15154*

Tatínku náš milovaný a Lásko naše!

My všichni lidé jsme Tvými syny a Tvými dcerami.

Možná Tě hodně zlobíme, ale současně Tě velmi milujeme!

Smiluj se nad naší převelikou hříšností, prosíme Tě, a obdař nás svojí nekonečnou milostí...

Ano, Bože a Pane náš, o to Tě v srdci a v slzách prosíme a za to Ti i s LÁSKOU k Tobě děkujeme...

Amen.

  • *15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
27.12.22 08:40:06 | #11381 (2)

*15154* Ano, Bože a Pane náš!

*15154* Ty jsi náš Tatínek! Vlastní Tatínek! Tatínek nás milující a námi velmi milovaný...

*15154* Ty jsi naší ŽIVOU LÁSKOU, Tatínku náš milovaný, ŽIVOU LÁSKOU... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ DOBRÉ RÁNO! ❤️
27.12.22 08:44:03 | #11382 (3)

*15154* Ano, Živý Bože! *15154*

*15154* Ty jsi naším Stvořitelem, Otcem, Panovníkem a Spasitelem! *15154*

*15154* Ty jsi Láskou lásek pro celé lidstvo i veškeré tvorstvo! *15154* Amen. *15154*| Předmět: ❤️ DOBROU NOC! ❤️
26.12.22 22:59:32 | #11377
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*