Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1236369x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
28.01.23 10:19:27 | #14459

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nenávistně vulgární příspěvek...| Předmět: RE:
28.01.23 10:20:39 | #14460 (1)

Klidně mi to zase smaž je mi to jedno napíšu to znova| Předmět: RE: RE:
28.01.23 19:28:14 | #14463 (2)

Vyhověl jsem Vám! *13842*| Předmět: RE: RE: RE:
28.01.23 21:03:20 | #14470 (3)

Děkuju!Znova ty blbe ja to píšu kvůli tomu co tu bramborikova píše ne jako troll zase můžeš mazat blbe


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.01.23 21:13:37 | #14473 (4)

Podle sebe titulujete mne? *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.01.23 21:38:42 | #14479 (5)

🖕| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.01.23 21:40:42 | #14481 (5)

Ne to neboj takovou radost ti neudělám| Předmět: RE: RE:
28.01.23 19:35:22 | #14467 (2)

Ovšem netušil jsem, že jste tak ješitný! *9391*

"Troll" by měl umět přijmout, když mu někdo jeho snahu diskuzi znectít rázně překazí! *13842*| Předmět: RE: RE: RE:
28.01.23 21:04:42 | #14471 (3)

Nejsem ješitný jen píšu pravdu klidně se kousni do zadku ale je to tak| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.01.23 21:16:06 | #14475 (4)
*4569* *23386* *7266*


| Předmět:
28.01.23 08:19:07 | #14458

Otče *4585* *3438*| Předmět: RE:
28.01.23 19:29:06 | #14464 (1)

Bože a Pane náš! *33770* Tatínku náš milovaný... *34027*| Předmět:
28.01.23 01:51:38 | #14450

Lidstvo ………..| Předmět: RE:
28.01.23 01:53:58 | #14451 (1)

Lidstvo = Láskyplná rodina Živého Boha, našeho milujícího Otce.

  • *15154* *33692* *15154* *13293* *15154* *33692* *15154*


| Předmět:
28.01.23 01:51:07 | #14449

Zlati dinosauři
| Předmět: Nechtějme válku!!!
28.01.23 01:48:39 | #14446

Nechtějme válku!!! *35060*


2  

| Předmět: RE: Nechtějme válku!!!
28.01.23 01:49:53 | #14447 (1)

*30457* Přejme všem lidem ŽIVOT V MÍRU. *30457*


2  

| Předmět: RE: Nechtějme válku!!!
28.01.23 01:50:00 | #14448 (1)

Přijde brzy


1 1  
 #14446 

| Předmět: RE: RE: Nechtějme válku!!!
28.01.23 06:31:48 | #14452 (2)

Kdo bude tím mírotvůrcem? Bůh, člověk a nebo třetí nezúčastněná strana konfliktu?| Předmět: RE: RE: RE: Nechtějme válku!!!
28.01.23 19:29:47 | #14465 (3)

Kdo? Živý Bůh! Náš milující Otec! *6904*| Předmět: Bůh je Otcem nás všech!
28.01.23 01:43:53 | #14444

Bůh je Otcem nás všech! *15154*
Ano, Bůh je milujícím Tatínkem všech lidí... *33770*| Předmět: RE: Bůh je Otcem nás všech!
28.01.23 01:45:20 | #14445 (1)

*15154* Bůh je i ŽIVOU LÁSKOU pro každého člověka... *33692* *22063* *15154*
| Předmět:
28.01.23 00:08:52 | #14435

💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩


1  

| Předmět: RE:
28.01.23 01:30:21 | #14436 (1)

Lukášku, Lukášku, copak jste slepička?
Býval jste takovým hodným človíčkem a nyní nám tu trousíte exkrementy... *3456*
| Předmět:
28.01.23 00:05:56 | #14434

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Arogantní a neslušně vulgární útok!| Předmět:
27.01.23 23:30:01 | #14432

Kumránské svitky 🙏💜

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století.
Přikázání štěstí
Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?
Usmál se a řekl:

Jste světlo světa.
Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.
V každém z vás je Vesmír.
Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.
Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.
Jaký je smysl života?
Život je cesta, smysl i odměna.
Život je tanec lásky.
Vaše poslání je rozkvést.
Být je veliký dar.
Váš život je součástí historie Vesmíru.
Život je krásnější než všechny teorie.
Život je důvod k oslavě.
Život je cenný sám o sobě.
Život se odehrává v přítomnosti a smysl přítomnosti je být v ní přítomen.
Proč nás pronásleduje neštěstí?
Co jste zaseli, to také sklízíte.
Neštěstí je vaše volba.
Chudoba je výtvor člověka.
Hořkost je plod nevědomosti.
Když obviňujete, ztrácíte sílu.
Když po něčem toužíte, zaháníte štěstí.
Probuďte se.
Žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe.
Ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci.
Kdo zbytečně plýtvá časem, stává se ubožákem.
Nedělejte ze svého života živoření.
Nedovolte davu, aby zničil vaši duši.
Ať bohatství není vaším prokletím.
Jak přemoci neštěstí?
Neodsuzujte se.
Nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští.
Nesrovnávejte a nerozdělujte.
Za všechno děkujte.
Radujte se, neboť radost koná zázraky.
Milujte se, neboť kdo miluje sám sebe, miluje i ostatní.
Blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají blaženost.
Modlete se, pociťujete-li radost, a neštěstí se vás nedotkne.
Modlete se, ale neobchodujte s Bohem.
A vězte, že vychvalování je pro duši nejlepší modlitba a štěstí je nejlepší strava.
Jak dosáhneme štěstí?
Šťastní jsou ti, kdo jsou vděční.
Šťastní jsou ti, kdo jsou klidní.
Šťastní jsou ti, kdo našli ráj v sobě samém.
Šťastní jsou ti, kdo přijímají dary s radostí.
Šťastní jsou ti, kdo hledají.
Šťastní jsou ti, kdo jsou probuzení.
Šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu.
Šťastní jsou ti, kdo naplňují svá poslání.
Šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu.
Šťastní jsou ti, kdo se meditací přibližují k Bohu.
Šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii.
Šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa.
Šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci.
Šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky.
Šťastní jsou ti, kdo jsou připraveni přijmout štěstí.
Šťastní jsou ti, kdo jsou moudří.
Šťastní jsou ti, kdo si uvědomují sami sebe.
Šťastní jsou ti, kdo milují.
Šťastní jsou ti, kdo vychvalují život.
Šťastní jsou ti, kdo tvoří.
Šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní.
Šťastní jsou ti, kdo odpouštějí.
V čem je tajemství hojnosti?
Váš život je nejcennější šperk v klenotnici Boha.
Bůh je šperk lidského srdce.
Bohatství uvnitř vás je nesmírné a hojnost kolem vás nevyčerpatelná.
Čím více dáváte, tím více dostáváte.
Svět je dost bohatý, aby se každý stal bohatým.
Nevyčítejte si bohatství.
Štěstí stojí na prahu vašeho domu.
Otevřete se hojnosti a přeměňte vše v životě ve zlato.
Blažení jsou ti, kdo našli poklad v sobě samém.
Jak žít ve světle?
Žijte naplno každý okamžik svého života.
Život, který není prožit naplno, vyvolává zatrpklost.
Vězte, že co je uvnitř, to je i vně.
Temnota světa pochází z Temnoty v Srdci.
Člověk je zárodek Slunce.
Meditace o Bohu je rozpuštění se ve Světle.
Jasná mysl je jako záře tisíci Sluncí.
Blažení jsou ti, kdo touží po Světle.
Jak dosáhnout harmonie?
Žijte prostě.
Nikomu neškoďte.
Nezáviďte.
Ať vás pochybnosti očišťují, ale neoslabují.
Zasvěťte život kráse.
Tvořte kvůli tvoření, ale ne kvůli ocenění.
Jednejte s bližními otevřeně.
Změňte minulost.
Přinášejte do Světa něco nového.
Naplňte tělo Láskou.
Staňte se energií Lásky.
Láska vše oduševňuje.
Kde je láska, tam je Bůh.
Jak dosáhnout dokonalého života?
Šťastný člověk dokáže změnit mnoho lidí.
Nešťastní zůstávají otroky.
Štěstí miluje svobodu.
Radost je tam, kde je svoboda.
Pochopte podstatu štěstí.
Otevřete se světu a svět se vám otevře.
Jestliže přestanete být v opozici, stanete se vládcem.
Jaká je podstata reality?
„Já” je jméno Věčnosti.
Uvědomění si sama sebe jsou dveře do vyšší reality.
Uvědomění si sama sebe je klíč k přeměně.
Když najdete odpověď na otázku „Kdo jsem?”, odpovíte si na všechny otázky.
Stanete se příčinou svého štěstí.
A podíval se na všechny s láskou a dodal:
„Ticho mnohé odhalí.
Buďte sami sebou.“ 🙏✨


1  

| Předmět: RE:
28.01.23 01:34:32 | #14437 (1)

Stačilo jim říci: "Jste lidé! Boží lidé! Lidé Bohu milí! Lidé Bohem milovaní..."

  • *33770* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *3775*


| Předmět: RE: RE:
28.01.23 06:41:38 | #14454 (2)

V obecné rovině lze říci, že ten, kdo to poskládal a upravil, měl šlechetný cíl.
Přitom byl ovlivněn vlastním učením.
Nezavrhoval bych to, proč nebýt lepší? V krásném slova smyslu a ušlechtilosti duše?| Předmět: RE:
28.01.23 06:39:39 | #14453 (1)

Samo o sobě to hezké, svým způsobem je, ale prošlo to redakčním zásahem k obrazu svému (podle mého mínění).

https://duhovetricko.cz/bible-stesti-sun-light/
| Předmět: Otče náš jenš si na nebesích
27.01.23 23:29:28 | #14431

Kdo volí válečného štváče Pavla, ať shoří na hranici :DDD


1  

| Předmět: RE: Otče náš jenš si na nebesích
28.01.23 01:35:33 | #14438 (1)
*2113*