Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248310x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: V Bibli je hodně informací o Bohu!
29.01.23 21:16:09 | #14572

V Bibli je hodně informací o Bohu! *15154*

Mám ale na mysli Živého Boha, Boha Izraele, kterému sloužil a slouží Jan zvaný Křtitel a kterému sloužil a slouží i Ježíš zvaný Kristus! Ano, mám na mysli Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva! *15154*

  • *15154* *2983* *15154* *3577* *15154*


| Předmět: RE: V Bibli je hodně informací o Bohu!
29.01.23 21:20:22 | #14573 (1)

*16360* A ze všech těch informací o Bohu je naprosto jasné, že Živý Bůh je jediným Panovníkem celého lidstva a že ani papež nemá právo se cpát mezi Boha a člověka!!! A ani mezi Boha a lidstvo!!! Amen. *34027*| Předmět: RE: RE: V Bibli je hodně informací o…
29.01.23 21:22:17 | #14574 (2)

*33792* Bůh a Ty! A žádný samozvaný, pyšný a samolibý příživník mezi Vámi!!! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: V Bibli je hodně informací…
29.01.23 21:25:12 | #14575 (3)

*34027* Bůh a Ty! Milující Tatínek (Bůh Otec lidstva) a milovaný člověk (syn nebo dcera Boží)! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: V Bibli je hodně…
29.01.23 21:29:39 | #14576 (4)

A tak jako člověk není trojjediný, tak ani Bůh není trojjediný!!! *33684*

Trojjediný bůh neexistuje! Neexistuje ani žádný bohočlověk ani žádná bohorodička!!! *33684*

Bůh je jeden! Bohem je pouze Živý Bůh, náš Otec! Amen. *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V Bibli je hodně…
29.01.23 21:31:24 | #14577 (5)

*34694* V nebi i na zemi vládne Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel lidstva! Amen. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Bibli je…
29.01.23 21:39:11 | #14578 (6)

*34089* A díky tomuto láskyplnému a milosrdnému Živému Bohu máme v Česku mír!!! *31844*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Bibli je…
30.01.23 06:37:45 | #14583 (7)

Ale když ona válka je jako když za humny to ono postup fronty je docela rychlý, včera bylo o Bachmutu a ostřelují kde co i blíž.


 #14578 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Bibli…
30.01.23 08:55:36 | #14587 (8)

*34694* Človíček Bohu Otci svému důvěřuje! *34027*

*35092* Koukám, že Vy ne! *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V…
30.01.23 15:33:36 | #14606 (9)

Nežiju v mýdlové bublině tak jako vy :-)
Izajáš 45
7Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“
*30*


 #14587 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:01:42 | #14607 (10)

O tom nediskutuji!
Pravím: "Bůh nás ochrání!" Jasné? *34027*

A Človíček žije v Lásce Boží svého Tatínka, kterou může nazvat mýdlovou bublinou pouze žena, která nemá k Bohu Otci svému lásku ani úctu!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:25:00 | #14616 (11)

K pomluvě jste rychlý :-).


 #14607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:29:22 | #14619 (12)

Miluje svého otce, já bych mu to nezazlíval:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:31:44 | #14625 (13)

No ale pozor ať to nepreroste v nějaký vztah 🤣🤣| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:35:22 | #14627 (14)

Myslím, že se nemusíme bát. Oba se od počátku věků dokonale znají:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:37:07 | #14628 (15)

😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:38:35 | #14630 (13)

Šak ať si miluje ale proč se pasuje do role soudce ?


 #14619 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:40:12 | #14632 (14)

Zapomněla si vzít ráno bonbóny 🤣🤣🤣🤣| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:43:41 | #14636 (14)

Vyžaduje to jeho Otec. Má poslaní, které se upřesňuje během mnoha tisíciletí od jeho stvoření. Možná to špatně chápu.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:30:33 | #14622 (12)

On to zná přece má na boha číslo prý si posílají MMS 💋| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:05:31 | #14609 (10)

Důvěra k Živému Bohu je dobrou cestou plnou lásky a úcty k Tatínkovi, kterým pro nás Živý Bůh je... *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V Bibli…
30.01.23 18:44:59 | #14639 (8)

Co pak Bohu ale ruské invazi nelze co věřit, hrají si na druhou světovou válku a mohou tím rozpoutat třetí jako že už se asi že i stalo.


 #14583 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V…
30.01.23 18:47:54 | #14643 (9)

Rusáci jsou mimo realitu ale pokud jen trochu používají to ve své hlavě tak toho už brzo nechají jinak taký nemusí brzo Rusko existovat| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:51:44 | #14648 (10)

Putin jako malý prý byl rváč a ve rváčkách vítězil pro svoji zběsilost a to ho asi že jen tak nepřejde.


 #14643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:52:56 | #14650 (11)

No jestli má raka tak už tu dlouhou nebude jestli vůbec ještě je každopádně toho škoda nebude| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 18:54:43 | #14652 (11)

Nejhorší je že každej jejich vůdce je takový idiot že než zemře chce dokázat něco velkého viz Stalin Lenin| Předmět: Je psáno:
29.01.23 19:54:23 | #14565

*15154* Je psáno:

"Veliké a podivuhodné jsou Tvé činy, Pane Bože všemohoucí;
spravedlivé a pravdivé jsou Tvé cesty, Králi národů.
Kdo by se nebál Tebe, Pane, a nevzdal slávu Tvému jménu, neboť Ty jediný jsi Svatý;
všechny národy přijdou a skloní se před Tebou, neboť Tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."

A je to napsáno velmi hezky... *33770*| Předmět: RE: Je psáno:
29.01.23 19:57:39 | #14566 (1)
*15154* *22063* *15154*

"Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!"

  • *15154* *6904* *15154*


| Předmět: RE: RE: Je psáno:
29.01.23 20:01:46 | #14567 (2)
*15154* *12318* *15154*
  • *12216*

Ano, Tatínku můj milovaný, jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc,
neboť Ty jsi stvořil všechno a Tvou láskyplnou a moudrou vůlí všechno povstalo a jest.

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Je psáno:
29.01.23 20:02:44 | #14568 (3)

*33770* Miluji Tě, Tatínečku můj milovaný... *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je psáno:
29.01.23 20:04:34 | #14569 (4)

*34027* Miluji Tě moc a moc, Lásko moje! *34027*

*15154* Ty jsi můj a náš Stvořitel, Otec, Pán i Spasitel... *15154* *3474* *4740* *15154*
| Předmět: Láska a úcta k Bohu je nade vše!
29.01.23 19:35:57 | #14561

*15154* Láska a úcta k Bohu je nade vše! *33792*| Předmět: RE: Láska a úcta k Bohu je nade vše!
29.01.23 19:37:36 | #14562 (1)

*15154* Ano, nic není Bohu Otci lidstva milejší, než když k němu máme lásku a úctu... *34027*| Předmět: RE: RE: Láska a úcta k Bohu je nade vše!
29.01.23 19:38:53 | #14563 (2)

*15154* Celou LÁSKU a svatou ÚCTU, připomínám! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: Láska a úcta k Bohu je nade…
29.01.23 19:40:53 | #14564 (3)
*30617* *16266* *30617* *3577* *30617* *16266* *30617*


| Předmět: ZÁZRAKY!
29.01.23 17:35:48 | #14545

*8164* Zázraky dělá pouze Živý Bůh, Bůh Izraele a Otec nás všech! *33792*

*3858* Smyšlený trojjediný bůh je pouze pohanská modla!!! *2615*| Předmět: RE: ZÁZRAKY!
29.01.23 18:02:29 | #14553 (1)

*33792* Tatínek zázraky umí! *34027*
| Předmět:
29.01.23 17:25:12 | #14539

Jezulátko ještě k tomu:-)| Předmět: RE:
29.01.23 17:27:44 | #14541 (1)

*31681* Je to podobné jako vánoční zlaté prasátko... *29327*| Předmět: RE: RE:
29.01.23 17:34:57 | #14544 (2)

Zlaté prasátko nosí štěstí:-)| Předmět: RE: RE: RE:
29.01.23 17:36:41 | #14546 (3)

Mezi pohany se to traduje, ale pravdou to není! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.01.23 17:44:53 | #14550 (4)

Také mám jedno doma a nejím na Štědrý den maso:-)| Předmět: Víte to?
29.01.23 17:18:41 | #14535

Víte to? *2386*

Víte k čemu byly poslední volby v Česku dobré? *2386*

*27179* Jasně se potvrdilo, že i "PRAŽSKÉ JEZULÁTKO" je pouhou neživou pohanskou modlou, která žádné zázraky nedělá! Pan kandidát Babiš byl církevní vrchností pokřtěných lidí obelstěn! Investoval peníze, koupil si předraženou sošku, všude se tou neživou soškou "pražského jezulátka" chlubil, a zbytečně!!! *27179*| Předmět: RE: Víte to?
29.01.23 17:24:25 | #14538 (1)

*11171* Ano jsou to POHANSKÉ MODLY nebo POHANSKÉ AMULETY, všechny ty kříže a křížky, sochy a sošky, obrazy a obrázky nebo růžence a medailonky... A lidé by si to už měli konečně uvědomit! *3456*| Předmět: Dobrý večer!
29.01.23 17:04:42 | #14526
*32830* *23655* *32830*


| Předmět: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:07:10 | #14528 (1)

Ještě je brzo.| Předmět: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:09:16 | #14530 (2)

U nás se už stmívá... *5901*| Předmět: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:11:19 | #14531 (3)

U vás u nás už tma no jo nad Mělníkem je jiný mrak u nás už oblak *29716*


 #14530 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:13:47 | #14533 (4)

Proto už sem nechodí:-)
Je nad Sněžkou:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:39:21 | #14548 (5)

Tam u kapličky celoročně je zima


 #14533 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:45:30 | #14551 (6)

Proudí tam arktický vír:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 18:50:02 | #14555 (7)

Je to možné je tam i v létě na kopečku u kapličky chladno.I když svítí sluníčko.


 #14551 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý…
29.01.23 18:51:26 | #14556 (8)

Taková místa jsou všude. Je to zvláštní:-)| Předmět: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:12:41 | #14532 (3)

Vstávaj, milá, spíš-li, namlúvať ťa přišli, Horňané, Dolňané, chlapci Vlčnovjané, Horňané, Dolňané, chlapci Vlčnovjané. Chlapci Vlčnovjané majú koně vrané, košulenky tenké, ňadra vyšívané, košulenky tenké, ňadra vyšívané:-)| Předmět: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:08:41 | #14529 (1)

*15154* *22971* *15154* Děkuji Tatínkovi, jedinému Živému Bohu celého lidstva, za překrásný den! *33770*| Předmět: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:14:53 | #14534 (2)

Copak jsi dělal? *6663*| Předmět: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:19:53 | #14536 (3)

Byl jsem na výletě. *28607*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:20:34 | #14537 (4)

V přírodě bylo dnes hezky, ale klouzavo:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:25:42 | #14540 (5)

Človíček neuklouzl ani jednou... *29334*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:34:26 | #14543 (6)

Má už tři nohy:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý večer!
29.01.23 17:37:31 | #14547 (7)
*35239*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobrý…
29.01.23 17:43:38 | #14549 (8)

To je jako s tou otázkou, kterou si schovávala thébská sfinga pro toho, kdo jí navštíví. Když neodpověděli správně, spálila je.
Kdo chodí ráno po čtyřech, v poledne po dvou a večer po třech?
Jen Oidipus znal odpověď:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.23 17:54:37 | #14552 (9)

Ta hádanka je známá, ale dnes už to neplatí, protože jsou v módě dvě hole! Dokonce skládací! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.23 18:32:51 | #14554 (10)

Jako Michal:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.23 18:52:55 | #14557 (10)

To není móda trekové hole jsou dobré na podpěru v horách a nordic walking hole zase pro sport kdy se díky holim hybes celý a po třeba 5 km jak kdo cítíš i svaly břišní u chůze a navíc se tato chůze doporučuje lidem s problémy se zády, já měl problémy se zády a co jsem začal chodit bolest přestala.


 #14552 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.23 18:53:40 | #14558 (11)

Ještě máš tu aplikaci?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.23 18:53:57 | #14559 (11)

S těmi odznáčky za splnění úkolu?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.01.23 19:00:04 | #14560 (12)

Mám Garmin hodinky Fenix 6 pro a k tomu aplikaci Garmin conect který mi ukazuje metriky jako tep,okyslicenost krve pulsmetr,barometr ,mapy mají ty hodinky a počítá kroky, když si v aplikaci dáš i váhu a vodu také ti radí kolik jsi měl stratu potu a tedy kolik doplnit tekutin a samozřejmě ukazuje kilokalorie za celý den i aktivity když si pustíš.


 #14559 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 06:32:09 | #14580 (13)

To je takový lékař navíc na ruce:-)| Předmět: (Bible, Druhá Mojžíšova 34:12-17)
29.01.23 09:26:49 | #14512

(Bible, Druhá Mojžíšova 34:12-17)

*4502* Dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali uprostřed tebe léčkou. PROTO JEJICH OLTÁŘE POBOŘÍTE, JEJICH POSVÁTNÉ SLOUPY ROZTŘÍŠTÍTE A JEJICH POSVÁTNÉ KŮLY POKÁCÍTE. Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Živý Bůh, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh žárlivě milující. Neuzavřeš smlouvu s obyvateli té země. BUDOU SE SVÝMI BOHY SMILNIT a svým bohům obětovat a tebe pozvou, abys jedl z jejich obětního hodu; a ty budeš brát z jejich dcer manželky pro své syny a JEJICH DCERY BUDOU SE SVÝMI BOHY SMILNIT a svádět tvé syny, aby smilnili s jejich bohy. NEBUDEŠ SI ODLÉVAT SOCHY BOHŮ. *5653*

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Myslíte si, že se Živý Bůh změnil? Myslíte si, že "skáče radostí", když vidí všechny ty pohanské totemy ve tvaru kříže, pohanské sochy a pohanské obrazy, kterými je díky pokřtěným lidem svět zamořen? Myslíte si, že obdivuje Vaši "odvahu" (Ve skutečnosti ale VAŠI DRZOST!), že už ho neuznáváte za JEDINÉHO PANOVNÍKA celého lidstva a veškerého tvorstva? Myslíte si, že se Vámi chlubí, když se jako pohané křižujete, abyste zahnali zlé duchy? VY SI SKUTEČNĚ MYSLÍTE, ŽE BŮH VŠECHNY TY POHANSKÉ RITUÁLY MILUJE? Vaše totemy jsou hnusné a lidmi vyrobené sochy mrtvol, které na nich často visí, to jasně dokazují! *3456*

  • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: (Bible, Druhá Mojžíšova 34:12-17)
29.01.23 17:03:16 | #14523 (1)

*22542* Lidé, navraťte se kajícně k Živému Bohu! Jiný Bůh neexistuje!!! *22542*| Předmět: RE: RE: (Bible, Druhá Mojžíšova 34:12…
29.01.23 17:31:36 | #14542 (2)

Omluvte se Tatínkovi, odpustí Vám, Bůh Otec náš je láskyplně milosrdný! *33792*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět:
29.01.23 09:18:52 | #14511

Pokud bychom svět viděli svět v růžových barvách, mohlo by se jednat o závažnou oční vadu!| Předmět: RE:
29.01.23 09:29:44 | #14513 (1)

Svět je pestrobarevný - Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš se o to láskyplně postaral...

  • *34866* *34866* *29742* *9540* *29742* *34866* *34866*


| Předmět: RE: RE:
29.01.23 09:36:43 | #14516 (2)

Vy jste se mu povedl:-) *6663*| Předmět: RE: RE: RE:
29.01.23 09:48:07 | #14517 (3)

*27179* Myslíte? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
29.01.23 10:31:28 | #14520 (4)
*23244*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
29.01.23 16:59:36 | #14521 (5)
*8158*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
29.01.23 08:29:05 | #14508

❤️ I dnešní den je darem Božím! ❤️

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
29.01.23 08:30:53 | #14509 (1)

*3474* A Človíček za něj Tatínkovi děkuje! *22063*

  • *33770* *33770* *33770* *33770* *33770*