Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1271657x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
31.01.23 15:11:16 | #14753

Kdo necte knihy je vul| Předmět:
31.01.23 15:10:37 | #14751

Mě miluji me knihy mam k nim uctu| Předmět: RE:
31.01.23 15:12:31 | #14754 (1)

*34694* A mne i nás všechny miluje Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš. *34027*| Předmět:
31.01.23 15:04:20 | #14745

*35253* *35253* *35253* Buh se vratil| Předmět: RE:
31.01.23 15:10:50 | #14752 (1)
*9198* *9198* *9198* *13054* *13054* *13054* *13054*

Myšky se už těší, že si budou moci zateplit své pelíšky papírem...| Předmět:
31.01.23 15:02:59 | #14744

poprve kdyz jsem sel volit mi bylo 20 let a od te doby chodim poctive k volbam. Čovičku ja chtel Prezidenta Babiše. Asi jste u voleb nebyl a udelal jste dobre. *6678* *6678* *2252*| Předmět: RE:
31.01.23 15:04:25 | #14746 (1)

Vždyť je to slovák, co by tu prezidentoval ?
Hlava českého státu by měla být česká :-).


 #14744 

| Předmět: RE: RE:
31.01.23 15:08:53 | #14750 (2)

Jedinou přijatelnou hlavou českého státu je Živý Bůh, náš Otec! *33792*| Předmět:
31.01.23 13:17:54 | #14733

Ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce ovce. MILÉ DETI TAKTO SE DĚLAJI VOLBY *34714* *34714* *34714*| Předmět: RE:
31.01.23 14:54:41 | #14737 (1)

*31844* Takto volil Človíček! Byl doma, a proto je v pohodě. *31844*| Předmět: Lidé!
31.01.23 08:22:34 | #14725

Lidé! *6195*

Človíček se netají tím, že kvůli němu je planeta Země prokleta! *3456*

Pojedl jsem plody ze stromu poznání dobrého a zlého a celé lidstvo tím do dnešního dne trpí! Nevím proč, ale Bůh za mou osobní vinu krutě potrestal celé lidstvo!!! To právo On měl a má, ale z lidského hlediska to správné nebylo a není. Prorok Ezechiel sice později pronesl SLOVO BOŽÍ, že lidé už budou Bohem trestáni pouze za své hříchy, ale nestalo se tak!!! Malé děti jsou do dnešního dne trestány už od svého početí a často velmi krutě!!! Opakuji: "Živý Bůh - Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel lidstva - to právo měl a má, ale Človíčkovi se to nelíbí, protože je to sice nadčasově láskyplné - TO POCHOPÍME POZDĚJI - ale dětem to dočasně přináší bolest! A nejen dětem! Trpí tím i dospělí... *3456*

*33770* Človíček nedá na Tatínka dopustit! Miluje Tatínka skutečně moc a moc, že se tím dostal do naprosté izolace od ostatních věřících lidí, kterým bylo vsugerováno, že láska a úcta k Živému Bohu, našemu Otci, je podružná! Není podružná!!! Má být prioritou... *30457*

Opakuji: "Bůh je jeden Bůh! Bohem je pouze Živý Bůh, známý jako Bůh Izraele!!! A ve jménu tohoto jediného Živého Boha, našeho Otce a Panovníka, tu i Ježíš zvaný Kristus pronášel všechna svá proroctví, která mu Otec přikázal lidem zjevit a stejně tak některé lidi i pokřtil na znamení jejich odhodlání činit pokání!!!" *15154*| Předmět: RE: Lidé!
31.01.23 08:26:47 | #14726 (1)

*11171* A tak si tu citujte z Bible, co chcete, ale PRAVDU nezměníte!!! *33684*

*33794* Všem lidem vládne Živý Bůh! Náš Otec! Vládne i Ježíšovi a Muhammadovi! Amen. *33792*

  • ŽIVÝ BŮH JE JEDINÝM SKUTEČNÝM PÁNEM V CELÉM VESMÍRU. *34027*


| Předmět: RE: Lidé!
31.01.23 08:44:46 | #14727 (1)

(Bible, Izajáš 46:9)
*15154* "Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!
Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já."

(Bible, Izajáš 45:21-24)
*15154* "Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu.
Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem?
Cožpak ne já, Živý Bůh? KROMĚ MNE JINÉHO BOHA NENÍ!
BŮH SPRAVEDLIVÝ A SPASITEL NENÍ MIMO MNE.
*15154* Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země.
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ. Při sobě samém jsem přísahal,
z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí.
Přede mnou KAŽDÝ klesne na kolena a KAŽDÝ jazyk odpřisáhne:
'Jenom v Živém Bohu - řekne o mně - je spravedlnost i moc'"
*15154* Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.

(Živé Slovo Boží)

P.S.
*15154* Ano, pro Človíčka je Živý Bůh JEDINÝM BOHEM A PÁNEM celého lidstva!
*15154* Ano, pro Človíčka je Živý Bůh milujícím Tatínkem pro celé lidstvo!
*15154* Ano, pro Človíčka je Živý Bůh i LÁSKOU...| Předmět: RE: RE: Lidé!
31.01.23 09:34:00 | #14732 (2)

No a o pár kapitol dál je napsáno :
Izajáš 66
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu
A taky přirovnává ke kvočně :-)


 #14727 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
31.01.23 14:53:17 | #14736 (3)

A na Vašem čele je napsáno: "Pozor! Služebnice Satana!" *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
31.01.23 15:00:12 | #14740 (4)

Blázne :-).


 #14736 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!
31.01.23 15:07:22 | #14749 (5)

Ano, možná jsem se zbláznil LÁSKOU a ÚCTOU k Bohu Otci lidstva, ale Tatínek mě miluje! *22063*| Předmět:
31.01.23 06:22:50 | #14704

Takže Buráka neznáte.| Předmět: RE:
31.01.23 07:57:17 | #14720 (1)

Takže o Božím království našeho Otce nevíte nic, že!? *2210*| Předmět: RE: RE:
31.01.23 08:59:12 | #14730 (2)

Překrucujete Bibli : z výsledků vyhledávání fráze "Boží království našeho Otce " (celkem 0 veršů - 0 stran)
*30800*
Ale Království Boží je o čem ?
http://biblenet.cz/app/bible/search/kr%C3%A1lovstv%C3%AD%20bo%C5%BE%C3%AD/2


 #14720 

| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.23 14:51:01 | #14734 (3)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE:
31.01.23 14:52:10 | #14735 (3)

Našla jste v Bibli své jméno a své příjmení? Sotva! A přesto existujete!!! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE:
31.01.23 18:21:17 | #14790 (2)

O tom vašem ještě ne dost:-)| Předmět: Dobrou noc!
30.01.23 23:46:41 | #14702

*3775* Dobrou noc! *3775*

*23670*
  • *6665* *3461* *3461* *6665*


| Předmět: RE: Dobrou noc!
31.01.23 02:14:00 | #14703 (1)
*2320* *2320* *2320* *4468* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: (Bible, Matouš 12:17-19)
30.01.23 23:34:55 | #14700

(Bible, Matouš 12:17-19)

  • aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaijáše:

"Hle, SLUŽEBNÍK MŮJ, kterého jsem vyvolil, MILOVANÝ MŮJ, kterého si oblíbila duše má.
Vložím na něho svého Ducha. A VYHLÁSÍ SOUD NÁRODŮM.
Nebude se přít ani rozkřikovat, NA ULICÍCH NIKDO NEUSLYŠÍ JEHO HLAS."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Opakuji: "HLE, SLUŽEBNÍK MŮJ..." Jasné? "Hle, služebník můj!!!" *4585*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Matouš 12:17-19)
30.01.23 23:45:08 | #14701 (1)

(Bible, Matouš 15:7-9)

  • Pokrytci, dobře prorokoval o vás Izaiáš, když řekl:

"Lid tento ctí mě rty, ALE SRDCE JEJICH JE DALEKO ODE MNE;
marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými."

(Živé Slovo Boží)

*34027*

P.S.
Ano, na prvním místě mají lidé milovat a uctívat Živého Boha, našeho Otce!!! *33792*

Ježíš celou lásku a svatou úctu k Živému Bohu má, ale lidé, kteří tu jméno Ježíše zneužívají, už celou lásku a svatou úctu k Bohu Otci svému nemají, protože jim vsugerovali, že NÁŠ TATÍNEK už žádnou moc nemá a že v nebi i na zemi vládne "Bůh Syn Ježíš" nebo "Pán Bůh Ježíš" nebo "Pán Ježíš Kristus"!!! *6578*| Předmět: RE: RE: (Bible, Matouš 12:17-19)
31.01.23 06:52:48 | #14706 (2)

To je kázáno synům a jsem to tak dělala tak jako Ježíš vyznával Otce, ale přišla jsem na to že je asi že i Bůh dcer a matek rodu ženského :-) neb Bůh někoho oslovuje k učinění člověka když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho a následně stvoří člověka, muže a ženu, stvoří je :-).


 #14701 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 12:17-19)
31.01.23 07:56:04 | #14719 (3)

Nepřišla jste na to! To Vám vsugeroval démon, kterého si v sobě hýčkáte!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 12:17-19)
31.01.23 09:00:34 | #14731 (4)

Ale vůbec ne, se koukněte do Bible že je adresována otcům a synům, za Mojžíšem přišel Bůh otců..


 #14719 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš 12…
31.01.23 14:56:38 | #14738 (5)

Živý Bůh je milujícím Otcem všech mužů, žen i dětí!!! Chcete to popírat? *13293*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Matouš…
31.01.23 15:01:46 | #14742 (6)

Jenomže Eva, mátě všech živých je také obraz a podobenství Boha :-)
*33767*


 #14738 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
31.01.23 15:05:09 | #14747 (7)

Boha ano, ale není stvořena žádnou, Vámi smyšlenou bohyní hospodinkou!!! *3450*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
31.01.23 15:06:12 | #14748 (8)

O ne Bůh někoho oslovuje k učinění člověka.


 #14747 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: …
31.01.23 15:21:25 | #14759 (9)

To má přesně takovou váhu, jako když táta osloví dvouletého synka: "Pojď, opravíme spolu auto!"

  • *2* *2* *2*

Tvořit živé tvory umí jen Bůh Stvořitel a Otec náš! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 15:47:37 | #14766 (10)

K obrazu našemu, podle podobenství našeho.


 #14759 

| Předmět: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 20:17:54 | #14667

*33770* Bůh! *33770*
*33770* A nikdo jiný! *33770*

*27179* (Chcete-li se zviditelnit útokem proti Bohu, jste hlupáci!!!) *27179*| Předmět: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 21:58:25 | #14668 (1)

*5671* Možná se ptáte, o co Človíčkovi vlastně jde!? *5671*

*11171* Odpověď je prostá! Človíčkovi jde o to, aby lidstvo co nejméně trpělo!!! *17063*

*5671* A to bez slušného chování k Živému Bohu, našemu Otci, moc dobře nejde! Tatínek mstivý není, i když to historie lidstva možná zdánlivě vyvrací, ale myslí-li si někdo, že nemusí uznávat Otce za jediného Boha a Pána lidstva, potom si "koleduje" o rázné umravnění! A pokřtění lidé Živého Boha za svého jediného Panovníka většinou pyšně a drze neuznávají! Bylo jim vsugerováno, že je poprava Ježíše učinila beztrestnými, když místo Živého Boha, našeho Otce, budou uznávat za svého Pána, v horším případě i za svého boha, církevního Ježíše, který ale skutečným Ježíšem, který žije v nebi, není!!! Satan se chechtá, pokřtění hodnostáři si mnou ruce, protože současně tvrdí, že jim jejich "Pán Ježíš" předal svou moc nad celým lidstvem a pokřtění lidé míří do neskutečného utrpení za svou odpornou a hnusnou zradu svého milujícího Otce!!! *3456*| Předmět: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:07:20 | #14669 (2)

*18805* A Človíček nechce, aby lidé trpěli, i když ho tu celá řada lidí pomlouvá, že jeho vztah k lidstvu je zlý! Opak je pravdou! Človíčkovi jde skutečně o spásu všech lidí!!! ANO, O SPÁSU VŠECH LIDÍ... *33770*

*11171* Vůdci církví a sekt obelhali své členy, že Bůh spasí jenom je a nikoho jiného!!! Jinak by je totiž nemohli ujařmit a nezískali by nad nimi světskou moc!!! *3456*

*18805* Ale Človíček přeje Boží MILOST celému lidstvu!!! Lidem věřícím i nevěřícím!!! Sice to můžete lstivě zpochybňovat, ale pravdu nezměníte! Človíčkovi jde o blaho celého lidstva! Amen. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:30:18 | #14671 (3)

*33770* Ano, ten bláznivý Človíček touží, aby v Božím ráji na této planetě žili úplně všichni lidé! *33770*

*34031* Umíte si to představit! Člověk Syn Boží (Človíček) přeje MILOST úplně všem lidem!!! *35239*

*9388* Človíček neuznává žádnou protekci, která byla věřícím lidem vsugerována jejich vůdci!!! *33684*| Předmět: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:28:41 | #14670 (2)

J 3:35
Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.
36 Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.
*30*
A proto se tak hněváš :-)


 #14668 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:35:12 | #14674 (3)

Ve mně není hněv, je mi pouze líto lidí, kteří trpí právě pro tyto bludné teorie, které šíříte i Vy!!! *3456*

Ježíš je velmi hodný člověk! Miluje Boha Otce lidstva a věrně a pokorně mu slouží... *33770*

Jediným Panovníkem veškerého tvorstva včetně celého lidstva je Živý Bůh! Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš! Ten Bůh, o kterém tu mluvil i Ježíš, když měl roli proroka! BŮH JEDINÝ!!! Amen. *6904*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:47:56 | #14680 (3)

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Vážená paní s přezdívkou: "kroky", nazývá-li Ježíš našeho Otce PÁNEM NEBES I ZEMĚ, kde berete tu drzost to popírat!!! Vaše pýcha, ve které jste si stvořila svou "bohyni hospodinku", je skutečně ďábelská!!! A nejhorší je, že své bludy lidem vnucujete, jak Vám nařizuje "Světlonoš", který si Vás zotročil. Zradila jste Živého Boha!!! Zavrhla jste svého a našeho milujícího Otce!!! A opustila jste i dobré mravy, jak dokazovalo Vaše chlubení, že bez ostychu smilníte s kamarádem z mládí... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:50:40 | #14681 (4)

A kde něco takového popírám ?
Vždyť si vymýšlíš :-).
A proč jsi tak rozčilený ?
Žena je také obraz a podobenství Boha a to ja jsem nestvořila :-).


 #14680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:58:52 | #14688 (5)

Tvrdíte, že Bůh Otec náš svěřil "vše", tedy i celé lidstvo do rukou jakéhosi syna!!! A upřednostňujete víru v tohoto syna před vírou v Živého Boha, našeho Otce!!! To je typicky ďábelské!!! Je to děs a hrůza!!! A děláte to opakovaně, i když Vás Človíček mnohokrát upozornil, jak zlé to je vůči Bohu Otci lidstva!!! Ale Vy jste přímo posedlá vidinou své velikosti "bohyně hospodinky"!!! *6195* LITUJI VÁS MOC A MOC... *3456*

*3122* A MODLÍM SE ZA VAŠI SPÁSU... *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo…
30.01.23 23:01:20 | #14690 (6)

To jsem zkopírovala z Bible, tak že si zase vymýšlíš, posedlý vidinami jsi ty, vem si prášek na uklidnění neb není z tebou vůbec možná rozumná řeč.


 #14688 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 23:20:26 | #14698 (7)

Ano, zkopírovala, ale Otce jste se na pravdu nezeptala!!! *33684*

A jste-li Vy narkomanka a berete si prášky na uklidnění, neraďte takovou zlou věc Človíčkovi ani nikomu jinému, protože tím jen ukazujete, jakou nevíru v Boha máte!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
31.01.23 07:03:37 | #14709 (8)

Jje psáno :
Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.

Opravdu nevim proč jste se tak rozběsnil :-).
To na uklidňující prášek bylo je i bude :-).


 #14698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
31.01.23 07:57:56 | #14721 (9)
*3858*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 23:23:12 | #14699 (7)

Náš bratr a přítel Ježíš Tatínkovi v nebi pokorně a oddaně slouží, ale Vy tu jeho jméno zneužíváte ke svádění lidí na scestí tím, že tvrdíte, že moc má on a ne náš Otec!!! A to je hnus!!! *6578* *7266* *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
31.01.23 06:47:28 | #14705 (8)

Je to napsané v Bibli a okopírovala jsem to sem a je moc divné že když se Vám předloží verše s evangelia že vyskakujte jako čert s krabičky :-).
Takových lidí jsem tu potkala v diskuzích několik :-)
Nevim co jim je :-).
Visitor 77, velice podivný katolík se takto podobně choval taky, nesnášel Slovo boží z Bible, co je Vám ?


 #14699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
31.01.23 06:55:31 | #14707 (8)

Okopírovala jsem sem tento verš z Bible:
J 3:35
Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou.
36 Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.
*30800*
A nechápu co tě na tom tak rozčililo a vymýšlíš si o tom něco úplně jiného.


 #14699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
31.01.23 07:58:27 | #14722 (9)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:54:58 | #14684 (4)

Kde jsi vzal takovou pitomost že jsem : "Zavrhla jste svého a našeho milujícího Otce!!!"
Přestaň lhát a podvádět a vymýšlet si bludy!!!!
To ty jsi světlonoš když už někdo, protože na něj věříš tak jím jsi.


1  
 #14680 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 23:00:28 | #14689 (5)

Nepomlouvejte mě, prosím, a přiznejte si, že Boha Otce svého za jediného Boha a Pána lidstva neuznáváte!!!

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo…
30.01.23 23:02:44 | #14692 (6)

Dejte mi svátek s vašimi hloupostima :-).
Vymýšlíte si bludy a ještě mi je vnucujete.


1  
 #14689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 23:17:17 | #14697 (7)

Vy víte velmi dobře, že mám pravdu!!! *11171*
Nikdy jste tu nenapsala, že uznáváte svého a našeho Otce za jediného Boha a Pána lidstva!!! *6578*
Ano, nikdy jste se nezmínila, že Vaším jediným Bohem a Pánem je Stvořitel a Otec náš!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
31.01.23 07:16:38 | #14712 (8)

To bude asi tím že přemýšlím o tom že je i Bůh rodu ženského :-)
Ale chápu že synové mají Boha svého :-) Tak jako i mi ženy Boha svou :-).


 #14697 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
31.01.23 07:18:25 | #14713 (9)

Jan 14¨
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4A cestu, kam jdu, znáte.“
*30800*
No ano :-) Tak to nějako je :-).


 #14712 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 07:58:44 | #14723 (10)
*1107*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
31.01.23 07:19:11 | #14714 (9)

:-D
Ninchursag byla takovou bohorodičkou a matkou bohů a lidí:-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 07:24:17 | #14715 (10)

Aha : https://cs.wikipedia.org/wiki/Ninchursag
No darmo, obraz a podobenství Boha je člověk muž a žena :-).
Bůh o sobě v Bibli mluvívá v množném čísle : Učiňme.. , vyžeňme.., sestupme...


 #14714 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 07:32:02 | #14716 (11)

Možná je to tím, že nebyl na počátku sám.
Podívej na tu fůru andělů, o kterých prakticky nic nevíme. Jen, že jsou a že se někteří dopustili smilstva a při tom ještě naučili lidi vyrábět nástroje, roubovat, učili je zpracování kovů, astronomii, astrologii a pod. První Henochova to moc hezky popisuje. Proto asi nemohl být součástí Bible. každému by hned něco nepasovalo.| Předmět: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:32:49 | #14672 (2)

1J 2,23 Každý kdož zapírá Syna, nemáť ani Otce.


 #14668 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:34:05 | #14673 (3)

1J 2 23 Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má i Otce.


 #14672 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:39:07 | #14676 (4)

Povyšovat Ježíše na boha a nad Boha je vlastní lidem, které si zotročil Světlonoš!!! *6578*

Lidé, co Ježíše skutečně osobně znají, s ním kamarádí a jeho jméno nezneužívají!!! *34041*

Panovníkem Ježíše i nás všech je Živý Bůh, náš Otec!!! Amen. *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:41:29 | #14677 (5)

Plácáš nesmysli, nic takového jsem sem nenapsala, bojuješ se svými vlastními větrnými mlýny, se uklidni :-)..


1  
 #14676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo…
30.01.23 22:52:06 | #14682 (6)

Přiznejte si už konečně, že neustále útočíte proti Živému Bohu, našemu Otci! Děláte to sice záludně, ale děláte! Jste přímo posedlá vidinou, že v sobě máte jakousi "bohyni hospodinku", ale jste pouze posedlá démonem! Je to hrůza!!! Lituji Vás! Modlím se za Vás!!! Prosím Tatínka, aby Vás morálně uzdravil a osvobodil ze zajetí "Světlonoše"!!! Ale víc dělat nemohu... *3456*

  • *15154* *22971* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 22:56:01 | #14685 (7)

Kde neustále útočím proti Živému Bohu, našemu Otci ?
Přestaň lhát a blouznit, falešný hráči.


1  
 #14682 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 23:02:29 | #14691 (8)

Používáte citáty z Bible tak, aby si lidé mysleli, že jediným Bohem a Pánem lidstva není Živý Bůh, náš Otec!!!

A to je hnusně hanebné!!! *6578* *7266* *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
30.01.23 23:03:13 | #14694 (9)

To máte asi halucinaci.


1  
 #14691 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
30.01.23 23:13:59 | #14696 (10)

Omyl, mám v očích převelikou bolest, jakou nelásku a neúctu k Tatínkovi máte... *3456*

Živý Bůh, náš vlastní Otec, Vás miluje, ale Vy tu pouze chválíte jakéhosi syna a lživě tvrdíte, že vládne on a ne náš Tatínek!!! Jste urputná, jak se snažíte Živého Boha znectít a pošpinit... Je to hnus!!! *6578*

Jediným Panovníkem celého lidstva je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš!!! Slouží mu i Mojžíš, Ježíš a Muhammad a další lidé!!! Ale Vy jste si vymyslela svou "bohyni hospodinku" a Váš vztah k Otci je nepřátelský!!! Každý Váš příspěvek to dokládá!!! Nikdy jste tu Tatínka nepochválila!!! Nikdy jste tu o něm nenapsala, že ho uznáváte za svého jediného Boha a Pána!!! A to lze doložit všemi Vašimi příspěvky... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 07:13:58 | #14710 (11)

Protože si myslím že ženy mají Boha svou Hospodinku, tak jako synové mají Boha svého Hospodina, to že Ježíš mu říkal Otče je skutečnost, oplodnil totiž jeho matku Marii:
Lukáš 1
30Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha.
31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“
34Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“
35Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.


 #14696 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 07:16:33 | #14711 (12)

Já ti do toho nechci kecat, ale človíček tohle nezná, nevnímá a nepotřebuje. Má svůj svět, postavený na svém řádu se svým otcem, jako autoritou, která si dělá co chce.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 07:54:23 | #14717 (13)

Človíček zná obsah Bible velmi dobře! *24611*

Co ta žena citovala? Citovala toto: "Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým..." Citovala to přesně, ale pravdu nepochopila!!! *33684*

Z historie pokřtěných lidí víme, že mnozí krvežízniví lidé z řad křesťanů rod Jákoba vyvražďovali, jak jen mohli! Měli i značný podíl na vyvražďování židů za druhé světové války!!! Je tedy jasné, že Ježíš pokřtěných lidí není pravým Ježíšem, kterého Marie porodila!!! Copak by král Izraele vyvražďoval svůj lid? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 18:23:41 | #14791 (14)

Člověk se může navléci do jakéhokoliv hávu, to ho ještě nedělá svatouškem. známe to z historie a vidíme to i dnes kolem sebe.
Jiný nebude.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 22:57:20 | #14686 (7)

He vidinou jo ?
Vidiny máš asi že ty :-).


1  
 #14682 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 23:03:12 | #14693 (8)

*2615* ODPOUŠTÍM VÁM... *4585*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 22:58:29 | #14687 (7)

Zajatcem světlonoše ji ty protože o něm porád žvaníš a vnucuješ jej.


1  
 #14682 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh! A…
30.01.23 23:05:50 | #14695 (8)

*6578* Vy osobně jste se tu pyšně a ješitně chlubila, že jste snědla kus slunce, který jste považovala za část lidského těla Ježíše! Místo toho jste spolkla jednoho z démonů, který slouží Světlonošovi (Satanovi!!!)!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh…
31.01.23 07:01:41 | #14708 (9)

Ježíš Kristus láme chleba, nikdo jiný:
Jan 6
48Já jsem chléb života.
49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
50Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře.
51Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“


 #14695 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 08:01:25 | #14724 (10)

"Slunce" od Světlonoše není "chlebem" od pravého, v nebi žijícího Ježíše!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 08:54:18 | #14728 (11)

Ale jo za Pavlem z Tarzu taky přišlo "světlo z nebe" a byl to Ježíš Kristus :-).
Skutky apoštolů 9, 3
Skutky apoštolů 22, 6
Skutky apoštolů 26, 13


 #14724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 08:55:03 | #14729 (11)

Jste posedlý světlonošem :-)
Asi ho víc milujete než Boha když ho tu porád vnucujete :-).


 #14724 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 15:01:45 | #14741 (12)

Jsem posedlý CELOU LÁSKOU a SVATOU ÚCTOU k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva a Vás to štve, protože chcete lidstvo donutit uznávat Vámi smyšlenou neexistující bohyni hospodinku! Občas přímo zuříte, že jste Človíčka nepřelstila!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 15:02:24 | #14743 (13)

Bohyni jste si vymyslel vy :-).


 #14741 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 15:23:43 | #14760 (14)

*35239* Proč lžete??? Bohyni hospodinku vnucujete lidem Vy!!! Je to Váš výtvor!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
31.01.23 15:46:49 | #14765 (15)

Je to Vámi vymyšlený nesmysl, ja nikdy o Bohyni hospodince nic nenapsala.


 #14760 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
30.01.23 22:36:14 | #14675 (3)

Pravý Ježíš je mým bratrem a přítelem! Jasné? *15154* *22063* *15154*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
31.01.23 14:58:19 | #14739 (3)

Každý člověk, který nemiluje Boha Otce svého, nemiluje ani Ježíše, bratra svého!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh! A nikdo jiný!!!
01.02.23 04:52:10 | #14825 (4)

Jan 14
20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.
21Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“
22Řekl mu Juda, ne ten Iškariotský: „Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám, ale ne světu?“
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.
24Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
25Toto vám pravím, dokud jsem s vámi.


 #14739