Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 747964x
Příspěvků:
34670

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
21.02.23 12:41:37 | #18005

Ty nejsi hlupák to zase ne jen věříš svým preludum


1  

| Předmět: Lidé!
21.02.23 12:31:46 | #18000

Lidé!

Jsem-li psychicky nemocný, jak se mnou chcete normálně diskutovat?
Jsem-li psychopat, potom je jasné, že se mnou nikdy nic nijak nepořídíte!
A jsem-li podvodník a lhář, nezměníte to, jen se zesměšníte nebo ztrapníte!
Stejně tak, jsem-li hlupák! Hlupáka ke změně životních názorů nedonutíte! To to nevíte!?

Ovšem jsem-li Člověk Syn Boží, a já Člověk Syn Boží jsem, potom se zamyslete především nad sebou!

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Lidé!
21.02.23 12:37:55 | #18003 (1)

*3456* A není-li ve mně nic dobrého, potom nevím, co v této diskuzi vlastně hledáte? *11171*

*30543* Najděte si diskuzi, kde je nějaký dobrý člověk, nebo kde jsou nějací dobří lidé! Ale pozor, budou-li Vám oni sami tvrdit, že jsou dobří, potom nejprve použijte nos!!! *6876*


1  

| Předmět: RE: RE: Lidé!
21.02.23 12:40:26 | #18004 (2)

Ja sem nechodím kvůli tobě ale kvůli lidem co sem chodí| Předmět: RE: RE: Lidé!
21.02.23 12:45:15 | #18007 (2)

Človíček uznává především cestu CELÉ LÁSKY a SVATÉ ÚCTY k Živému Bohu! To nezměníte!!! *4511*

Človíček sice ví a neskrývá, že k Bohu vedou všechny lidské cesty, ale má velkou slabost právě pro tu zmiňovanou cestu CELÉ LÁSKY a SVATÉ ÚCTY k Tatínkovi... *33770*

*12216* (Koupíte-li si "nadupaný" sportovní vůz, potom je moudré s ním jezdit hlavně po dálnicích a ne po okresních křivolakých cestách plných výmolů!) *34694*| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
21.02.23 12:53:47 | #18010 (3)

Dobře to chápu proč nechceš zkusit pochopit i ostatní?| Předmět:
21.02.23 11:32:13 | #17998

Takhle to nefunguje| Předmět: RE:
21.02.23 12:33:00 | #18002 (1)

Přesně tak! *3445*| Předmět:
21.02.23 10:34:33 | #17997

Clovicku v tobě není nic dobrého amen!!!!!!!!!!!!!!


1  

| Předmět: Pá, pá, pá...
21.02.23 08:01:18 | #17994
*15154* *3775* *3775* *3775* *15154*


| Předmět: Jedné ženy jsme se zbavily...
21.02.23 07:14:48 | #17917

*6578* Jedné posedlé ženy jsme se zbavili a ďábel sem hned přivedl druhou! *6578*


1  

| Předmět: RE: Jedné ženy jsme se zbavily...
21.02.23 07:16:28 | #17920 (1)

To je ta tvoje láska k bližním :-) ?


 #17917 

| Předmět: RE: RE: Jedné ženy jsme se zbavily...
21.02.23 07:33:22 | #17943 (2)

Ne, to je Vaše urputnost prosadit tu učení ďábla!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: Jedné ženy jsme se zbavily.…
21.02.23 07:36:30 | #17948 (3)

To jak jste to včera Kamil lišku hanil ?


 #17943 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jedné ženy jsme se…
21.02.23 07:40:13 | #17954 (4)

*4037* Sděloval jsem ji pravdu a ona to neunesla!!! *22338*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jedné ženy jsme se…
21.02.23 07:42:24 | #17959 (5)

To byli lži a bohapusté pomluvy.


1  
 #17954 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jedné ženy jsme…
21.02.23 07:49:12 | #17970 (6)

*35239* Satane! Odstup!!!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jedné ženy…
21.02.23 07:50:19 | #17973 (7)

Jo mohl by jsi mu přestat sloužit :-)


1  
 #17970 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jedné…
21.02.23 07:52:33 | #17979 (8)
*3858*


| Předmět: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
21.02.23 05:58:53 | #17900

Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...

(To oslovení je nadčasové! Tak o něm moc nepřemýšlejte...)

Človíček tu je na příkaz Živého Boha - Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého! Jasné?

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
21.02.23 06:01:09 | #17901 (1)

*33770* Děje se vůle Boží našeho Tatínka! Neděje se vůle Človíčka!!! *6904*| Předmět: RE: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé.…
21.02.23 06:02:19 | #17903 (2)

*33794* A tak, když jsme si to vyjasnili: "Dobré ráno!" *34089*| Předmět: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a sestry!…
21.02.23 06:22:36 | #17905 (3)

*12216* Mám tu jedinou povinnost, zvěstovat LÁSKU BOŽÍ našeho Tatínka, který je jediným Bohem a Vládcem v celém vesmíru! (Nejedná se o boha ve třech osobách, kterého si pokřtění hodnostáři vymysleli k ujařmení lidstva, ten neexistuje!!!) Jedná se o Živého Boha, Boha Izraele a celého lidstva, který jediný je naším Spasitelem! Živý Bůh je milující Bůh! Zopakuji to: "ŽIVÝ BŮH JE MILUJÍCÍ BŮH." *34027*

*6578* A tak si ho nepleťte, prosím, s neexistujícím trojjediným bohem, kterého si pokřtěné panstvo vymyslelo a který údajně církevním hodnostářům nařizoval, aby tu mučili, popravovali, zabíjeli a vraždili Židy, muslimy, pohany, ateisty a dokonce i křesťany, kteří si uvědomili, jak zrůdné vůdce mají! Vraždili a znásilňovali i ženy a děti! (Označovali to za cestu ke svatosti!) A to se tu raději nebudu zmiňovat o jejich převelikém podílu na rozpoutání druhé světové války, kterou odsoudili až tehdy, když si uvědomili, že katolík Hitler jim rozhodně poslušně sloužit nebude... *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a sestry!…
21.02.23 06:41:22 | #17907 (4)

Efezským 4
1Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo,
2dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce
3a usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.
7Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
8Proto je řečeno: ‚Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.‘
9Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že předtím sestoupil dolů na zem?
10Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
11A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
12aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla,
13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
14Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
15Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
*32594* *33767*


 #17905 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a…
21.02.23 07:03:37 | #17908 (5)

Když vystoupíte na nějaký kopec, znamená to, že jste z něj nejdříve sestoupila? *2386*

POPŘEMÝŠLEJTE O TOM, NEŽ TU BUDETE OPĚT KÁZAT BLUDY... *3775*

P.S.
Proč si raději neopakujete jiné verše z Bible?

(Bible, První list Timoteovi 2:11-12)
Žena a ť přijímá poučení MLČKY s veškerou podřízeností. UČIT ŽENĚ NEDOVOLUJI...

  • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a…
21.02.23 07:05:20 | #17912 (6)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a…
21.02.23 07:07:09 | #17913 (6)

*18805* Zopakuji to:
"ŽENA AŤ PŘIJÍMÁ POUČENÍ MLČKY S VEŠKEROU PODŘÍZENOSTÍ. UČIT ŽENĚ NEDOVOLUJI."


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!…
21.02.23 07:11:27 | #17914 (7)

(Bible, První list Timoteovi 4:10) *33770*

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v ŽIVÉM BOHU, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.

(Živé Slovo Boží) *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!…
21.02.23 07:13:06 | #17916 (8)

No ano a spasení v živém Bohu je v mém případě v Hospodince :-).


1  
 #17914 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:16:49 | #17921 (9)

*7266* Ďábel, který se Vám za hospodinku vydává, Vás nespasí!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:19:03 | #17923 (10)

Mně se nikdo za Hospodinku nevydavá, to jsou tvoje fantazie a bludy.
Jenom vím že když hospodařím tak je to od Boha a boží :-).


 #17921 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:21:18 | #17927 (11)

Satan je služebník Boží! A Bůh mu Vás dočasně vydal, protože jste zpychla!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:23:43 | #17930 (12)

Jo to bude Tvůj učitel :-).
Toho papouškuješ :-).
To bude to Tvoje "živé slovo" nikoliv boží ale S...o.


 #17927 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:27:14 | #17934 (13)

*30513* *24611* *30513* Mým Učitelem je Živý Bůh, ten Bůh, kterého Vy za Boha neuznáváte, protože se klaníte své pohanské modle, neexistující hospodince!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a…
21.02.23 07:11:42 | #17915 (6)

No ano přijímám poučení z Bible MLČKY s veškerou podřízeností :-).
Umím číst a tak si to mohu přečíst a naučila jsem se používat kopírku a to Pavel nezakázal :-§.


1  
 #17908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a…
21.02.23 07:15:34 | #17919 (6)

Bůh sestupuje od nepamětí :
Genezis 11
5 I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
7Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“


 #17908 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!…
21.02.23 07:17:49 | #17922 (7)

Připomínám: "Učit ženě nedovoluji." *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!…
21.02.23 07:20:19 | #17925 (8)

Hm tak že následuješ zákoníka a farizeje Pavla ?
Ale následovat máme Ježíše a ten takové pitomosti neučil :-).


 #17922 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:23:27 | #17929 (9)

Následovat máme Živého Boha, našeho Otce!!!
(Vidíte, jak Vás Satan obelstil...) *6578*

Ježíš Živému Bohu slouží, Vy ne!!! Vymyslela jste si vlastní božstvo - hospodinku!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:26:10 | #17932 (10)

Nevynyslela ale dočetla jsem se že milovati máme Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe a obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena tedy že ne jenom muž :-).


 #17929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:28:56 | #17935 (11)

Ano, člověk je podobenstvím Živého Boha, nazvu-li to tak, ale NENÍ podobenstvím Vámi smyšlené hospodinky!

  • *12216*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:30:50 | #17938 (12)

Opakuji : Obraz a podobenství Boha je muž a žena.


1  
 #17935 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:29:48 | #17936 (10)

Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3 A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
4 A cestu, kam jdu, znáte.“


 #17929 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:32:01 | #17939 (11)

Ježíš je naším bratrem a přítelem. Je živým člověkem! *16217*

Ovšem Vaše hospodinka nežije!!! Je pouze výplodem Vaší pýchy!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:33:19 | #17942 (12)

Hospodinka je Bůh v ženách
Tak se Bůh projevuje skrze ženy.


 #17939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:34:28 | #17944 (13)

Lhát se nemá!!! *6578* *33684* *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:35:49 | #17946 (14)

To by jste musel vylézt se svého mužského obydlí a kouknout se do jiných domácností :-).


 #17944 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:38:54 | #17952 (15)

Nemám ve zvyku "šmejdit" u druhých lidí! *4511*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:41:19 | #17956 (16)

Ale větší rozhled by jste si mohl udělat, to by Vás nezabilo :-).


 #17952 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:50:05 | #17972 (17)

Vidíte, jak už máte pokoušení lidí v krvi! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:51:12 | #17975 (18)

No tak jinak, v moji domácnosti je to o jiném než v té vaší :-).


 #17972 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:53:21 | #17981 (19)

Ta má je Boží... *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:54:26 | #17983 (20)

Jo a moje ne že :-).


 #17981 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:57:51 | #17990 (21)

Opakuji: "Ta má je Boží! Patří Bohu Otci mému..." *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 08:02:28 | #17996 (22)

No a ta moje Hospodince Bohu mé :-).
Mám to tak kam přijdu :-).
Jde to se mnou neb je to můj úděl.


 #17990 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 12:23:47 | #17999 (23)

A Vy si myslíte, že já to tak nemám? Před Bohem jsem neustále Člověkem Synem Božím! Takovou životní roli mi Bůh Otec náš dal a takovou životní roli tedy mám! A rozhodně mi to není nepříjemné, že jsem Človíčkem...

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:34:54 | #17945 (12)

Tak ve vaši domácnosti žádná "Hospodinka" není ale u sousedů určitě nějaká je :-).
Měl by jste se porozhlédnout jako to je :-).


 #17939 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:37:53 | #17949 (13)

Ale žádná se nenazývá Bohem!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:38:45 | #17951 (14)

To ja taky ne - to je vaše fantazírování :-).


 #17949 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:40:56 | #17955 (15)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!…
21.02.23 07:19:58 | #17924 (7)

A jinak? Ježíš není Bůh!!! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidé!…
21.02.23 07:20:41 | #17926 (8)

Syn Boží jo.


 #17924 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:25:06 | #17931 (9)

Všichni muži i chlapci i chlapečci jsou SYNOVÉ BOŽÍ... *24611*

Ježíš je jedním z nás všech... *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:27:02 | #17933 (10)

On je prvorozený.


 #17931 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:30:15 | #17937 (11)

Ježíš nelhal, a proto se nazýval: "Synem Člověka!" Jak může být tedy prvorozený? *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:32:37 | #17941 (12)

Tak například:
Zjevení Janovo 1, 5 a od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů


 #17937 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:35:56 | #17947 (13)

Vidíte, jak je to scestné? *11171*

Z mrtvých vstali lidé i před vzkříšením Ježíše!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:38:16 | #17950 (14)

První list Korintským 15, 20
Avšak Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.


 #17947 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:39:46 | #17953 (15)

List Koloským 1, 18
A on je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo,


 #17950 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:43:46 | #17961 (16)

Vidíte to? Na lži stavíte lež další!!! *6578*

"Hlavou" celého lidstva je Živý Bůh, náš Otec!!! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:45:19 | #17964 (17)

Dal vše do rukou Synovi.


 #17961 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:51:12 | #17974 (18)

Já jsem tím Synem! A nic jsem si od Tatínka nevzal... *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:52:01 | #17978 (19)

Synem s velkým S?
To asi Vaše samolibost je s velkým S :-).


 #17974 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:54:58 | #17984 (20)

Ano, jsem Člověk Syn Boží - jsem prvorozený Syn Boží zvaný: "Slovo Boží"! *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:55:35 | #17985 (21)

To si jenom namlouváte :-).


 #17984 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:56:27 | #17987 (22)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:57:18 | #17989 (23)
*19557*

 #17987 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:41:56 | #17957 (15)

Za všechny budu jmenovat jednoho! A co Lazar? *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:43:42 | #17960 (16)

Ježíš uměl křísit lidi, měl ten dar od Boha.


 #17957 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:45:15 | #17963 (17)

Neuměl nikoho vzkřísit, byl tam pouze přítomen!!! *16781*

Ale sama uznáváte, že Lazar byl vzkříšen dřív než Ježíš!!! *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:45:40 | #17965 (18)

Jan 11, 11To pověděl a dodal: „Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.“


 #17963 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:48:00 | #17968 (19)

Usnul? Všichni mrtví spí!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:49:44 | #17971 (20)

No ale Ježíš na kříži neusnul :-).


 #17968 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:51:45 | #17976 (21)

Co sem pletete kříž? *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:52:47 | #17980 (22)

Prý ho ukřižovali, to chcete zpochybnit i to ?


 #17976 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:55:47 | #17986 (23)

Popraven byl, to ano!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:56:33 | #17988 (24)

No a Lazar asi nebyl popraven že :-).


 #17986 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 07:59:41 | #17992 (25)

Lazar, raději o něm nemluvte, ten si prožil své... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Lidé! Bratři a sestry!…
21.02.23 06:23:29 | #17906 (3)

*33792* Přeji Vám láskyplný den! *33792* *33792* *33792*| Předmět: Dobrou noc!
21.02.23 01:41:52 | #17899
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět:
20.02.23 23:52:26 | #17895
*35071*


| Předmět: RE:
21.02.23 01:40:50 | #17897 (1)
*30929*


| Předmět: Důvěra.
20.02.23 23:03:45 | #17892

Důvěra. *4542*

Důvěřuj lidem a peklem se ti odmění! *6578*

Důvěřuj Bohu a máš celý život klid... *15154* *31844* *15154*| Předmět: RE: Důvěra.
20.02.23 23:04:57 | #17893 (1)

Jen Bůh to s Tebou myslí dobře! Jen a jen Bůh... *34027*| Předmět: RE: Důvěra.
21.02.23 00:17:01 | #17896 (1)

Ty si zářný příklad