Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 739520x
Příspěvků:
34571

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Pá, pá, pá...
21.02.23 18:55:04 | #18113

Pá, pá, pá...

  • *15154* *3775* *3775* *3775* *15154*


| Předmět:
21.02.23 18:21:11 | #18066

Izaiáš 45:18 CSP
Neboť toto praví Hospodin, jenž stvořil nebesa, on je Bůh, který vytvořil zemi a připravil ji, on ji upevnil, nestvořil ji zbytečně, vytvořil ji k bydlení: Já jsem Hospodin a jiného není.
CSP: Český studijní překlad...Pise v Bibli Bůh který o sobě říká - nemohu lhát.Pekny pozdrav nejen človíčkovi 🙋| Předmět: RE:
21.02.23 18:21:45 | #18067 (1)

Nebo JHVH


 #18066 

| Předmět: RE:
21.02.23 18:29:42 | #18074 (1)

Slovo "Hospodin" převzali pokřtění hodnostáři od pohanů!!! *7266*

Tatínek je Živý Bůh ("JHVH") a ne "Hospodin" nebo dokonce "Hospodinka"!!! *34027*| Předmět: RE: RE:
21.02.23 18:31:22 | #18077 (2)

No a JHVH je přeloženo na JSEM.


 #18074 

| Předmět: RE: RE: RE:
21.02.23 18:36:06 | #18086 (3)

*35239* Vy už raději mlčte!!! *9391*


1  

| Předmět: RE: RE: RE:
21.02.23 18:38:26 | #18089 (3)

Exodus 3
14 ... „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“


 #18077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:41:27 | #18094 (4)

Ale tam nebylo "JHVH"!!! Jasné?

Vy jste hrozná lhářka a podvodnice!!! *6578* *35060* *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:42:12 | #18095 (5)

Co ? Že nebylo ?


 #18094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:44:07 | #18100 (6)

Ex 3:14
MM וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־מֹשֶׁה אֶֽהְיֶה אֲשֶׁר אֶֽהְיֶה וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶֽהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶֽם׃

WLC וַיֹּאמֶרH559 אֱלֹהִיםH430 אֶלH413 מֹשֶׁהH4872 אֶֽהְיֶהH1961 אֲשֶׁרH834 אֶֽהְיֶהH1961 וַיֹּאמֶרH559 כֹּהH3541 תֹאמַרH559 לִבְנֵיH1121 יִשְׂרָאֵלH3478 אֶֽהְיֶהH1961 שְׁלָחַנִיH7971 אֲלֵיכֶֽםH413

OSH וַ/יֹּ֤אמֶרH559 אֱלֹהִים֙H430 אֶלH413 ־ מֹשֶׁ֔הH4872 אֶֽהְיֶ֖הH1961 אֲשֶׁ֣רH834 אֶֽהְיֶ֑הH1961 וַ/יֹּ֗אמֶרH559 כֹּ֤הH3541 תֹאמַר֙H559 לִ/בְנֵ֣יH1121 יִשְׂרָאֵ֔לH3478 אֶֽהְיֶ֖הH1961 שְׁלָחַ֥/נִיH7971 אֲלֵי/כֶֽםH413 ׃

MHB ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם׃

WLCM וַ יֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־ מֹשֶׁ֔ה אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה וַ יֹּ֗אמֶר כֹּ֤ה תֹאמַר֙ לִ בְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶֽהְיֶ֖ה שְׁלָחַ֥נִי אֲלֵיכֶֽם׃

TAN וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל מֹשֶׁה אֶהְיֶה אֲשֶׁר אֶהְיֶה וַיֹּאמֶר כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם

TANM ו:יאמר אלהים אל-משה אהיה אשר אהיה ו:יאמר כה תאמר ל:בני ישראל אהיה שלח:ני אלי:כם

TBH vajjomer elohim el-moše ehje ašer ehje vajjomer ko tomar livne jisrael ehje šelahhani alechem:

TBHEN vayomer elohim el-moshe ehye asher ehye vayomer ko tomar livne yisrael ehye shelahhani alekhem:

ALP יד ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם


 #18095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:48:45 | #18105 (7)

Tak vidíte! "JHVH" tam není!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:52:43 | #18109 (8)

Je, ja to tam vidím :-).


 #18105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 19:57:58 | #18119 (9)

Není to tam, proč pořád lžete? Jen si ty souhlásky prohlédněte!!! *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 20:33:10 | #18133 (10)

Je tam : ehye asher ehye
livne yisrael ehye shelahhani alekhem


 #18119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:34:45 | #18135 (11)

Tetragram v judaismu
Původ tetragramu (יהוה) se tradičně vykládá z vyprávění obsaženého v biblické knize Exodus. Mojžíš se v něm ptá Boha na jeho jméno a Bůh se mu představuje jako Jsem, který jsem (hebrejsky אהיה אשר אהיה, ehje ašer ehje).[6][7]


 #18133 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 19:12:03 | #18118 (8)

Však to ani nezapisují ani nevyslovují tak proč by to tam mělo být?
Je to skryto.
Zrovna tak jim zmizel přítomný čas, neb se nesmí vyslovovat Boží jméno :-)..


 #18105 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 19:59:15 | #18120 (9)

Nezapisovaly se samohlásky! Souhlásky ano!!! Kdy začnete být pravdomluvná? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 20:29:59 | #18132 (10)

JHVH je přeloženo do češtiny na JSEM.
Se s tím laskavě nějako smiřte :-).


 #18120 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:57:35 | #18140 (11)

Ale ten překlad není správný!!! *33684*

A s tím se smiřte Vy!!! *3450*

Stavíte své náboženství na lžích a omylech... *32094*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:59:31 | #18141 (12)

To Svědci Jehovovi tvrdí taky, to jste byl asi jenom u nich na školení :-).


 #18140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:44:32 | #18101 (6)

Ano, nebylo! *12895*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:45:52 | #18104 (7)

Bylo i JE.


 #18101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:49:34 | #18106 (8)

Už toho lhaní nechte! Sama jste se usvědčila!!! *16781*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 19:02:34 | #18115 (9)

Odpověď: Hebrejština skutečně původně neměla písmena pro samohlásky; proto Boží jméno zapisovala písmeny JHVH (JHWH). Toto jméno souvisí s kořenem slovesa být a překládá se jako "Jsem, ktery jsem" či "Jsem jsoucí".
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=1591


 #18106 

| Předmět:
21.02.23 17:34:01 | #18042
Dej pozor človíčků na Majora 🤣Jeden díl ho velmi proslavil 🎭🎬


| Předmět: RE:
21.02.23 17:44:10 | #18043 (1)

No Milano tebe si na SNB proklepnu 😭🤣😭😭😭


1  

| Předmět: RE: RE:
21.02.23 17:44:29 | #18044 (2)

😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣| Předmět: RE:
21.02.23 17:46:11 | #18045 (1)

🚓🚓🚓🚓🚓už si pro tebe jedu🤣🤣🤣🤣| Předmět: RE:
21.02.23 18:02:56 | #18047 (1)

Dějí se věci... *35060*| Předmět: Nevěřit lidem je normální...
21.02.23 17:28:41 | #18039

Nevěřit lidem je normální a dokonce moudré! *34694*

Ovšem nevěřit Bohu normální není a je to velký projev hlouposti!!! *6578*| Předmět: Já vím!
21.02.23 17:11:48 | #18028

Já vím! *3456*

Díky lžím pokřtěných lidí nikdo nepředpokládal, že se sem vrátím!!! *3456*

Jsem tím člověkem, který je v Bibli jmenován jako Adam (To je Člověk!) A povšimněte si, že i v Bibli je překlad jména "Adam" s velkým písmenem "Č"! (To je Člověk!) Lidstvo mě zavrhlo!!! Ale Bůh ne!!! Amen. *33770*| Předmět: RE: Já vím!
21.02.23 17:14:22 | #18031 (1)

Brzdi| Předmět: RE: Já vím!
21.02.23 17:18:16 | #18035 (1)

Ano, lidstvo mě zavrhlo!!! Ale Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel lidstva ne!!! Amen. *12318*| Předmět: RE: RE: Já vím!
21.02.23 17:48:29 | #18046 (2)

Nikdo tě nezavrhl to lžeš jako vždy


1  

| Předmět:
21.02.23 15:13:02 | #18015

Miluji❤️❤️❤️❤️❤️­❤️Sám❤️❤️❤️❤️❤️Se­be❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️­❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️­❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️­❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️­❤️❤️Miluji sám sebe *4585* *4585* *4585* *2236* *35071* *35071*


1  

| Předmět: RE:
21.02.23 16:45:43 | #18021 (1)

To já miluji Tatínka mnohem víc než sebe!!! *33770*| Předmět: RE: RE:
21.02.23 16:54:00 | #18023 (2)

Milane musíš umět milovat sebe aby jsi poznal lásku Boha,je to tak, poněvadž nikdo jiný tě nemiluje jako Bůh,aby jsi poznal jeho lásku musíš se mít rád.


1  
 #18021 

| Předmět: RE: RE:
21.02.23 17:06:10 | #18026 (2)

A to, že vnímám Tatínkovu LÁSKU, mi k radostnému štěstí stačí! *33792*

Sebeláska je oproti Boží Lásce ničím!!! *24611*

(To je jako kdyby Vám někdo nabízel pšenici, žito, droždí, kmín, sůl a vodu místo hotového chleba!!! To byste si moc nepochutnal, až byste se snažil to obilí rozkousat...)| Předmět: RE: RE: RE:
21.02.23 18:05:45 | #18050 (3)

To je pravda,ale poznání toho že to může být dobré bych hledal řešení,abych z těchto surovin upekl chleba.Milane nejde o sebe lásku,jde o poznání Boha který je v nás, Bůh miluje všechny bytosti a ti co sebe milují, už jsou blíže k Bohu.Kdyz se nemáš rád,jak můžeš mít rád Boha,tak jak miluje on tebe.A nebreč nad mým psaním poznání Boha tak jak ho vnímám a jak miluji sebe a tím že sebe vychází láska k Bohu.Je to nádherné Milane, otevři své srdce a koukni do zrcadla a řekni miluji tě Milane a uslyšíš vibraci lásky od Boha.


 #18026 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:09:49 | #18053 (4)

Človíček žije v Lásce Boží svého a našeho Tatínka! *33792*

Proč Vám tolik moc vadí, že je šťastný? *6578*

Proč chcete, aby se stal samolibým sobcem!? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:15:14 | #18061 (5)

Milane to není samolibost láska k Bohu není samolibost a bez lásky boží nelze žít natož být šťastný.


 #18053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:17:00 | #18062 (6)

Galatským 5
14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!


 #18061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:26:29 | #18072 (7)

*6195* Proč nemáte Tatínka ráda? Proč Živého Boha nemilujete? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:29:15 | #18073 (8)

Ne že by jsem neměla ráda, to přeháníte, když ale milovati máme Boha svého celým svým ... a bližní své tak jako sebe.
Tak se to jenom snažím uposlechnout.


 #18072 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:30:48 | #18075 (9)

Tedy ne že milovati Boha tamtoho a bližní své tak jako sebe :-).


 #18073 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:31:18 | #18076 (9)

Buďte k sobě upřímná!!! Vyhodnoťte si svůj vztah k Živému Bohu!!! Zhrozíte se... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:33:11 | #18080 (10)

V Bibli se sousloví "vztah k Bohu" nevyskytuje, asi jste naletěl nějakému falešnému učení těch Vašich pokřtěných hodnostářů :-)


 #18076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:38:17 | #18088 (11)

V Bibli se nevyskytuje ani tvrzení, že je Bůh hospodinkou!!! *33684*

Šíříte tu ďáblovo falešné učení a bludy!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:39:10 | #18091 (12)

No Bible by se měla přeložit i do ženského rodu, ony už umějí číst i psát :-).


 #18088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:42:34 | #18096 (13)

A lhát a podvádět umí také!!! *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:45:19 | #18102 (14)

Jakým soudem soudíš takovým se odsuzuješ.


 #18096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:51:24 | #18107 (15)

O mně rozhoduje Bůh Otec můj a ne Vy!!! *33770*

Chcete snad tvrdit, že ženy nelžou a nepodvádí? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:53:16 | #18111 (16)

Jako že muži nelžou a nepodvádí ?
*19557*


 #18107 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:03:59 | #18121 (17)

Vidíte, jaká jste? Nepřiznáte, jakou povahu ženy mají!!! Místo toho zaútočíte na muže!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:06:43 | #18122 (18)

Ty nemáš rád ženy?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:08:23 | #18125 (18)

Hele koho ty máš vůbec z lidí rád?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:28:13 | #18131 (18)

He he he :-)

Jo tak že ženy jsou nějaká verbeš a špína jo?
A muži svatí ?
*19557*


 #18121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:34:38 | #18134 (19)

On je debil nemůže za to| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:25:10 | #18070 (6)

Vidíte, jak jste lstivý!!! *6578*
Nutil jste mě, abych vyznával lásku jakémusi Milanovi!!! *6578*

A nyní místo o Milanovi mluvíte o Bohu? Ten Milan je jakýsi Váš Bůh? *6578*

Pro mne Milan Bohem ani bohem není!!! Pro mne je jediným Bohem Tatínek! Amen. *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:35:09 | #18084 (7)

Milane však víš že celou dobu píšu na tebe s láskou a pokorou, jasný že nejsi Bůh jsi jen Milan co se snaží sebe milovat,aby poznal lásku Boha,tak jak jsem jí poznal i já.


 #18070 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:39:55 | #18092 (8)

Jsem Člověk Syn Boží! *24611*

Tak rozhodl Bůh! Živý Bůh! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš!!! Amen. *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:10:39 | #18054 (4)

Matouš 10
39 Kdo nalezne svůj život ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.


 #18050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
21.02.23 18:12:55 | #18057 (5)

Človíček život ztratit nemůže, jeho život patří Živému Bohu a Bůh Otec náš nikdy nic neztratí!!! *33792*| Předmět: RE:
21.02.23 18:36:56 | #18087 (1)

 #18015 

| Předmět: RE: RE:
21.02.23 18:53:09 | #18110 (2)
*21450*


| Předmět: ❤️ Nezradím Boha Otce svého! ❤️
21.02.23 14:51:02 | #18013

*4511* Nezradím Boha Otce svého! *4511*

*33770* A tím je řečeno vše! *12318*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ Nezradím Boha Otce svého! ❤️
21.02.23 14:52:49 | #18014 (1)

*12216* Miluji Tatínka! *2351*


1  

| Předmět: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha Otce svého! ❤️
21.02.23 15:40:52 | #18016 (2)

Ježíš učí: Otec ve mně činí skutky:
J 10:38 , J 14:10, J 14:11
Ale Ty miluješ Tatínka.


 #18014 

| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha Otce svého…
21.02.23 15:43:24 | #18017 (3)

A taky se modlí aby všichni jedno byli, Ty Otče ve mně - ja v nich - oni v nás..(Jan 17/21-23)
Ale Ty miluješ tatínka :-)


 #18016 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha Otce…
21.02.23 16:44:37 | #18019 (4)

Ale Ježíš také miluje Tatínka! *33792*

A navíc! Dnes už pravdu zná!!! Dnes už Tatínka zná osobně... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha…
21.02.23 16:49:11 | #18022 (5)

To znal už vtehdy :
Mt 11,27 Všecky věci dány jsou mi od Otce mého, a žádnýť nezná Syna, jediné Otec, aniž Otce kdo zná, jediné Syn, a komuž by chtěl Syn zjeviti.
J 10,15 Jakož mne zná Otec, tak i já znám Otce, a duši svou pokládám za ovce.


 #18019 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím…
21.02.23 17:00:02 | #18025 (6)

Tak proč mi nevěříte, že Otce osobně znám a že Otec zná osobně mne, svého prvorozeného Syna!? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha Otce svého…
21.02.23 16:58:38 | #18024 (3)

*15154* Připomenu Vám jiná slova Ježíše! Ta skutečně Boží!!! Kde není ani špetka zájmena "já"! *33770*

"Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán!
Miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!"

*2386* Proč se tedy divíte, že tak skutečně Živého Boha, Boha svého, miluji!? Proč Vás tak překvapuje, že ho vnímám jako svého milovaného Tatínka a jako svou Lásku!? Já totiž Živého Boha znám osobně!!! A to Vám rozum nebere, protože předpokládám, že jste nejprve pročítala pohanské písemnosti, a teprve potom jste začala pročítat Bibli... Máte vše vyčtené a Živého Boha, Boha svého, osobně neznáte a i proto z něj neustále děláte jakousi Vaši hospodinku, abyste si ho přetvořila k obrazu svému, který vznikl původním čtením těch pohanských písemností!!! *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha Otce…
21.02.23 17:11:36 | #18027 (4)

Jo a to druhé přikázání je podobné tomu prvnímu: miluj bližní jako sebe. :-).


 #18024 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím Boha…
21.02.23 17:16:00 | #18032 (5)

To už je berlička pro ty, kdo celou lásku k Živému Bohu nemají! *11171*

Člověk milující Otce z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a ze všech svých sil, miluje i celé Boží dílo včetně celého lidstva!!! JEDNOU TO POCHOPÍTE, až Vás Tatínek omilostní a CELOU LÁSKOU K NĚMU obdaruje! Potom si uvědomíte, že tu Človíček nelhal... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím…
21.02.23 17:17:48 | #18034 (6)

Ježíš neučí Milujte Otce, ale: Boha svého.


 #18032 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím…
21.02.23 17:23:13 | #18037 (7)

I toto Ježíš pronesl:

"A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i VÁŠ OTEC, který je v nebesích, Vám odpustil Vaše přestoupení."

Kdo Živého Boha skutečně miluje, ten v něm neustále vidí milujícího Otce, Tátu, Tatínka i Tatínečka... *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
21.02.23 17:26:19 | #18038 (8)

Pro mne je Živý Bůh vlastním milovaným Tatínkem a pro Ježíše také!!! *34027*

Pro mne je Živý Bůh LÁSKOU a pro Ježíše je LÁSKOU také! *34027*

Tak to prostě je! *30513* *24611* *30513*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
21.02.23 17:30:53 | #18041 (8)

To šel se svými dvanácti učedníky.


 #18037 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
21.02.23 18:04:58 | #18048 (9)

Ale všem lidem moudře radil: "Vy se modlete takto: 'OTČE NÁŠ...'" *22971*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:06:57 | #18051 (10)

Jo ale to neznamená že Bůh není i matkou, po kom by byla Eva obrazem a podobenstvím ?


 #18048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:11:02 | #18055 (11)

Bůh se nazval Otcem! Jistě k tomu měl velmi moudrý důvod!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:14:29 | #18060 (12)

Nazývá se i kvočnou, slepicí :-)
Jistě k tomu měl velmi moudrý důvod!!! *19557*


 #18055 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:19:48 | #18064 (13)

Omyl, pouze se o nich zmiňuje! Proč vše překrucujete? *6578*

Cituji: "...tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla..."

Tím neřekl, že se pokládá za kvočnu!!! Že je kvočnou o Tatínkovi drze tvrdíte Vy a Vám podobní posedlí lidé!!!

  • *6578* *6578* *6578* *6578* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:24:24 | #18069 (14)

 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
*30800*
No jo a "MilujiBoha" nechce :-)
A zabíjí proroky a kamenuje ty, kteří jsou posíáni.


 #18064 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:33:08 | #18079 (15)

Je tam slůvko: "jako"!!! *34003*

Otec se rozhodně slepicí nenazývá!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:33:56 | #18081 (16)

No tak za matku se vydává..


 #18079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:34:36 | #18083 (17)

Tedy chtěl by se vydávat ale někteří mu to nechtějí dovolit :-)


 #18081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:43:33 | #18098 (18)
*3858*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:43:22 | #18097 (17)
*2615*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️ Nezradím…
21.02.23 18:11:17 | #18056 (7)

Copak není fuk jak Bohu říkáme?Otec , Bůh, Boženka, universum.


 #18034 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
21.02.23 18:14:28 | #18058 (8)

No mně to jedno není, já mám Tatínka rád a mám k němu úctu!!!

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️…
21.02.23 18:19:05 | #18063 (9)

Jde o to že si Bůh sám si cestu k nám najde, ač mu říkáme Tatínek,otec, Boženka, Bůh či universum na jménu označení nesejde, Bůh nás miluje i když mu řekneš Honzo.Nebo jen budeš mlčet a neřekneš nic.


 #18058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:20:50 | #18065 (10)

Tatínek se nejmenuje Jan!!! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:22:38 | #18068 (11)

Pro tebe Tatínek vím,ale přijde Kroky a řekne Boženka, přijdu já a řeknu universum a přijde Ježíš a koukne k nebi ke hvězdám a řekne Otče.


 #18065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:34:16 | #18082 (12)

Ježíš nazývá Tatínka Tatínkem jako já... Odkoukal to ode mne! *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:35:15 | #18085 (13)

Ale houbelec, říká Bohu svému: Otče.


 #18082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:54:10 | #18112 (14)

Abba = Tatínku! *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 19:03:07 | #18116 (15)
ABBA synu miluji tě tak jak umíš milovat sebe já tvou lásku u sebe vnímám silou lásky tvé. *29716*

1  
 #18112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:07:20 | #18123 (16)
*515* *31844* *30377*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 19:05:18 | #18117 (15)

Zkus raději říci : JSEM.
Aby jsi věděl o čem to je.


 #18112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:08:22 | #18124 (16)

Pro mne je Tatínek Tatínkem! Milovaným Tatínkem... *22063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 20:09:12 | #18126 (17)

Koho ty máš vůbec z lidí rád?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
21.02.23 18:38:35 | #18090 (13)

Však je to stejné to slovo Tatínek,Otec, táta, taťka


 #18082 

| Předmět:
21.02.23 13:27:37 | #18012

Jeden člověk mi dnes řekl Lidi te dostanou do průseru do problémů kámo. Žij si svůj život a budes spokojený.Seru na kurvy.


1  

| Předmět: RE:
21.02.23 18:26:23 | #18071 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgární text a nevhodný obrázek!


 #18012 

| Předmět: Pravda!
21.02.23 12:52:30 | #18008

Pravda, hlupákem bych byl, kdybych naslouchal lidem a ne Bohu! *9388*

Úplným hlupákem tedy nejsem, protože lidem nevěřím vůbec!!! *4511*

Důvěřuji Tatínkovi! A to je podle mne velmi moudré! I proto děkuji Živému Bohu, že je tomu tak... *4542*
(Ta moudrost není ze mne, ta je Boží! A já to vím!!! Bez Tatínka bych tu byl mezi Vámi ztracený...) *22542*| Předmět: RE: Pravda!
21.02.23 13:08:41 | #18011 (1)

To je ten problém že lidem nevěříš| Předmět:
21.02.23 12:44:50 | #18006

Stačí když budeš naslouchat i ostatním třeba pochopí oni tebe a ty je| Předmět: RE:
21.02.23 16:09:46 | #18018 (1)

Ale já ho chápu


 #18006 

| Předmět: RE: RE:
21.02.23 17:13:50 | #18030 (2)

Ty si jeden z mála| Předmět: RE: RE: RE:
21.02.23 18:09:33 | #18052 (3)

Protože nejsem asi asociální a dokážu se vžít do druhých bytostí a mít je rád a zkusit analyzovat jejíma očima.


 #18030