Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 365326x
Příspěvků:
22766

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět:
08.09.22 08:16:07 | #2353
toto se mi líbí, je v tom vše ...


| Předmět: RE:
08.09.22 08:24:35 | #2354 (1)
Mně toto...třeba...něco nechápu..každý jsme jiný...


| Předmět: RE: RE:
08.09.22 08:25:54 | #2355 (2)

tu mám rád| Předmět: RE: RE: RE:
08.09.22 08:30:47 | #2356 (3)

Tak,díky,že aspoň něco 😱se líbí🤔| Předmět: RE: RE: RE: RE:
08.09.22 08:37:04 | #2357 (4)

nejsem proti Tobě, jen Tě neznám| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
08.09.22 08:37:57 | #2358 (5)

Vše ok...tady se zná málokdo...😊


1  


| Předmět: 🤔🤔
08.09.22 07:46:04 | #2346


| Předmět: RE: 🤔🤔
08.09.22 07:47:10 | #2347 (1)

přímo je nesnáším :-)


1  

| Předmět: RE: RE: 🤔🤔
08.09.22 07:50:12 | #2348 (2)

🙊🙊🙊proč???pořád umí,,,staři dědkové...🧐🧐🧐| Předmět: RE: RE: RE: 🤔🤔
08.09.22 07:53:22 | #2350 (3)
je to ze srdce, to už raději mám tohoto "komouše"

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: 🤔🤔
08.09.22 07:55:27 | #2351 (4)

dva v jednom| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: 🤔🤔
08.09.22 08:07:57 | #2352 (5)

Jenom dva??? I více....


1  

| Předmět: Dobré ráno!
08.09.22 05:47:26 | #2322

*33060* Dobré ráno! *13828*

 • *15154* *5519* *15154*


| Předmět: RE: Dobré ráno!
08.09.22 05:50:04 | #2323 (1)

*34027* Dobrá zpráva pro dnešní den: "Bůh žije! Bůh nás miluje!" *34027*

 • *32830* *33770* *16217* *33770* *32830*


| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
08.09.22 05:56:07 | #2324 (2)

*35110* Netajím, že žije i náš bratr a přítel Ježíš, ale Ježíš je i dnes člověkem, ano, Ježíš je i dnes jedním z nás všech lidí! NAŠÍM JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM BOHEM A PANOVNÍKEM JE NÁŠ OTEC. *6904*| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno!
08.09.22 06:07:54 | #2325 (3)

*33770* ANO, NAŠÍM JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM BOHEM JE ŽIVÝ BŮH - BŮH ZNÁMÝ V IZRAELI, KTERÝ VYSVOBODIL IZRAEL Z OTROCTVÍ V EGYPTSKÉ ZEMI. *6904*

*33770* Živý Bůh je Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem celého lidstva včetně našeho bratra a přítele Abrahama, našeho bratra a přítele Ježíše a našeho bratra a přítele Muhammada! *6904*

*33770* My všichni lidé jsme synové a dcery Boží! A to včetně všech židů, křesťanů, muslimů a ostatních věřících nebo nevěřících lidí, kteří Živého Boha za svého Panovníka a Otce neuznávají! *6904*

 • *13293*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
08.09.22 06:20:50 | #2326 (4)

(Bible, Matouš 18:2-4 + 18:10-11 + 18:14) *16360*

*15154* Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl:

*15154* "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.
Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském." *15154*

*15154* "Mějte se na pozoru, abyste nepohrdali ani jedním z těchto maličkých.
Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce." *15154*

*15154* "Právě tak je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých."

 • (Živé Slovo Boží)


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
08.09.22 06:36:15 | #2327 (5)

(Bible, Matouš 18:23-35)
/Odcituji Vám pouze závěrečnou část 18:32-35/ *16360*

Tu ho pán zavolal a řekl mu: "Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil; neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?"
A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh.
Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru.

(Živé Slovo Boží)

*11295*

P.S.
Ano, Vy všichni, co ve svém srdci nikdy nic Človíčkovi neodpouštíte, přestože Vás nazývá a vnímá jako své bratry a sestry před Bohem, "jste jen krůček od propasti"! *6195*

*11295*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
08.09.22 06:47:09 | #2328 (6)

(Bible, Matouš 6:14-15) *33902*

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec;
jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení.

(Živé Slovo Boží) *34091*

*11104*

P.S.
Já netvrdím, že se to stane - náš Otec je láskyplný, milosrdný, slitovný a plný milosti, ale ta možnost tu byla a je, že Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš by nemusel všem odpustit, když ti lidé svým bratrům a sestrám neodpouštěli a tím se Živému Bohu, který je milujícím Otcem všech lidí, vysmívali... *35090*

 • *11171* *35060* *11171*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno!
08.09.22 07:11:39 | #2329 (7)
Láska..i pozemská...je dar ..to co vnímáme jinýma očima,je!!! Pro někoho neviditelné...více zde,kde nešťastníci řeší svůj komplex!!! Hezký den

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré…
08.09.22 07:14:52 | #2330 (8)

1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:16:35 | #2331 (9)

poslouchal jsem ho, když ty jsi se ještě houpal v koulích


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:20:30 | #2332 (10)

????starý pán??🤔🤔🤔🤔proč až tak???| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:23:34 | #2333 (11)

nejsem starý, a nechtěl jsem Tě urazit, promiň


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:27:47 | #2334 (12)

Ok...zde beru..i výkřiky do tmy ..hudbu jsi zvolil...ok...


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:31:51 | #2338 (13)

*33060* Zdravím Vás! *33770*

 • *15154* *5519* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:33:21 | #2341 (14)

🤔🪐🪐🪐🪐🪐🪐| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:35:44 | #2343 (15)
 • *33692* *15250* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:30:50 | #2336 (9)

Vítejte! *34041*

A děkuji za poklidně úchvatnou hudbu... *15154* *3775* *15154*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré…
08.09.22 07:28:19 | #2335 (8)

*11171* Zpěv je jedna věc! Každý videoklip lze natočit podmanivě a líbivě! *11171*

*12216* Ale je tu i skutečný život, který dělá problémy i zpěvákům a zpěvačkám, co ve svých videoklipech předvádí "obsah červené knihovny"... *11171* *35060* *11171*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:31:19 | #2337 (9)

to jistě| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:33:01 | #2340 (10)
*7710*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:32:08 | #2339 (9)

Njn...každý se předvádí...jak umí!!! Žijeme teď a tady...bez příkras...solidní bez ...ubližování...to u Vás kvituji...taktéž Vaší mluvu i v pismenkach-je bezchybná...to ostatní je na každém...co ví,zná...a co chce dál....


2  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:34:27 | #2342 (10)

Vždyť jsem jen lidé! Máme své chyby! A máme své sny... *15154* *16217* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:36:38 | #2344 (11)

Ano...plujeme­...no...všichni jedním směrem...životní příběh končí....když nejvyšší zavolá....


2  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:44:10 | #2345 (12)

nemusí to tak být, ale i přesto vám dám palec nahoru| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 07:52:22 | #2349 (13)

Díky..vám,taky..za trpělivost 🤔🤣🤣| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
08.09.22 10:16:24 | #2371 (12)

Žijeme život věčný! *15154*

A všechny lidské cesty se setkají před Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva! *15154*

A já věřím, že se potom úplně všichni setkáme v Božím Ráji, i když to obsah Bible popírá!!! *6578*

*11171* Představa, že by Bůh někoho stvořil a oživil jen proto, aby ho na věky věků mučil a trýznil v pekle ohnivého jezera, mi vlastní není! Ježíš měl před popravou tvrdé srdce, jemu by to tenkrát nevadilo, a tak pronášel slova mnohdy krutá, ale dnes by velmi plakal, kdyby Tatínek někomu z lidí neodpustil... *6195*

*11171* A až si to pokřtění lidé po jeho návratu uvědomí, zděsí se, jak velmi tvrdé srdce měli i oni sami, když někomu nelítostně tvrdili: "Ty skončíš v pekle!", místo aby tomu člověku vše odpustili a následně se za toho člověka srdceryvně modlili a dnem i nocí za něj prosili, aby mu Bůh vše odpustil - ano, zděsí se, uvědomí si svou strašlivou vinu i to, kolik zla kolem sebe ve své ďábelské pýše rozšířili! *14586*


2  

| Předmět: Tatínku!
07.09.22 19:44:45 | #2316

*15154* Tatínku!
*15154* Lásko moje!
*15154* Já Ti důvěřuji!!!
*15154* Ty nás omilostníš! Ty jsi naším milosrdným Soudcem!
*15154* Ty nás morálně, psychicky i fyzicky uzdravíš! Ty jsi naším Spasitelem!

*15154* Miluji Tě! *22063*| Předmět: RE: Tatínku!
07.09.22 21:59:36 | #2317 (1)

*33794* Ano, jediným Živým Bohem v celém vesmíru je Stvořitel a Otec náš! A to nezmění ani všechny ty ďábelsky ohavné lži pokřtěných lidí o údajném trojjediném bohu, kterého uctívají! *7710*| Předmět: RE: RE: Tatínku!
07.09.22 22:18:00 | #2318 (2)

*33794* Křesťanství přejalo pohanské zvyklosti! Svět je zamořen jejich hrůzostrašnými totemy ve tvaru křížů, na kterých visí umrlci! Přidejte k tomu všechny ty uctívané pohanské sochy a sošky, obrazy a obrázky, amulety a talismany, kosterní pozůstatky a mumie zesnulých lidí! Umocněte to zvyklostmi obvyklými mezi kanibaly, jako je pojídání lidských těl a pití lidské krve, byť je o tom pouze ďábelsky mluveno! *6578*
*11171* A dostanete hrůzostrašnou ignoraci prvního Božího přikázání včetně ignorace těch dalších, které v Božím Desateru jsou!!! ANO, O TOM JE KŘESŤANSTVÍ - je o vzpouře proti Živému Bohu!!! Je k tomu zneužito jméno Ježíše i jméno jeho maminky Marie!!! HANBA POKŘTĚNÝM LIDEM! A hanba všem věřícím, kteří jejich ďábelské spolky navštěvují! *6578*

 • *6578* *35060* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku!
07.09.22 22:40:54 | #2319 (3)

*33794* Není žádný starý nebo nový zákon! Je jeden zákon - Boží zákon! ZÁKON ŽIVÉHO BOHA, BOHA IZRAELE A CELÉHO LIDSTVA! I Ježíš pravdivě pravil, že nepomine jediné písmenko ze ZÁKONA, dokud se všechno nestane!!! A jen pokřtěný lhář a podvodník tvrdí, že se už vše stalo a že pokřtění lidé jsou beztrestní, protože tu byl Ježíš kdysi krutě popraven!!! Boží hra o dobru a zlu zatím neskončila, pokračuje! Pokračuje hrůzou, kterou přineslo křesťanství! Chamtivost a pýcha pokřtěného panstva rozpoutává strašlivé války i genocidu! Pokřtěné panstvo pletichařilo a pletichaří se světskými krutovládci na celém světě! Možná to už není tak vidět jako ve "středověku", ale většina lidí je neustále utiskována menšinou! Je utiskována a nelidsky vykořisťována, připomínám! Bída a hlad na jedné straně a chlípné radovánky a hostiny na straně druhé! O tom je současná Boží hra o dobru a zlu! *6578*

 • *6578* *14586* *35060* *14586* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tatínku!
07.09.22 22:44:06 | #2320 (4)

*3122* Otče! *3577* Bože a Pane náš jediný! Smiluj se nad námi všemi hříšnými, prosím, smiluj se nad svými syny a dcerami na celém světě! Děkuji Ti, Lásko moje! A omlouvám se Ti... *15154* *22971* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tatínku!
07.09.22 22:45:24 | #2321 (5)

*15154* *22063* *15154* Miluji Tě, Tatínku můj milovaný! Miluji Tě moc a moc!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: (Bible, Druhá Samuelova 22:47)
07.09.22 19:15:30 | #2314

(Bible, Druhá Samuelova 22:47) *16360*

Živ je Živý Bůh!
Buď požehnána moje skála, vyvýšen buď Bůh, má spásná skála!

(Živé Slovo Boží) *15154* *3577* *15154*| Předmět: RE: (Bible, Druhá Samuelova 22:47)
07.09.22 19:38:52 | #2315 (1)

(Žalm 76:2 + 77:14-15 + 79:9 + 79:8 + 80:20) *16360*

V judské zemi je znám Bůh, má velké jméno v Izraeli.

Bože, Tvá cesta je svatá. Který bůh je velký jako Bůh náš?
Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi dal národům poznat.

Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména,
vysvoboď nás, zprosti nás hříchů pro své jméno!

Nepřipomínej nám staré nepravosti,
pospěš nám vstříc se svým slitováním, jsme naprosto vyčerpáni.

Živý Bože, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni!

(Živé Slovo Boží) *11171*

*5671*

P.S.
Jistě to vnímáte, jak my lidé úpíme k Bohu už tisíce let!
Toužíme po morálním uzdravení! Toužíme žít v láskyplném Božím Ráji - žít v míru se všemi lidmi!
Hřešíme! Hodně hřešíme! Ale ne všem lidem je líto, že hřeší - mnozí si ve svých zločinech přímo lebedí.
Přesto je potřeba, aby Bůh Otec náš morálně, psychicky a fyzicky uzdravil nás všechny! Aby nás omilostnil...

 • *15154* *3122* *15154*


| Předmět: Dobrý večer, Bohem milovaní lidé!
07.09.22 19:09:16 | #2313
 • *165* *31346* *23655* *31346* *165*


| Předmět: ❤️ Obědváte? Potom: „Dobrou chuť!” ❤️
07.09.22 11:29:15 | #2310

❤️❤️❤️ DOBROU CHUŤ ❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️ Obědváte? Potom: „Dobrou chuť!”…
07.09.22 11:30:47 | #2311 (1)
 • *15154* *23658* *15154*


| Předmět: Ano, o tom je Boží dobrá zpráva!
07.09.22 08:02:45 | #2309

*34027* Ano. o tom je Boží dobrá zpráva!

*34027* My všichni lidé jsme bratři a sestry před Bohem, který je naším vlastním milujícím Otcem, a jsme si v Lásce Boží našeho milujícího Tatínka rovni. A to bez výjimky! Protekci nemá ani Ježíš nebo Muhammad!

*34027* Ano!!! Protekci u Boha Otce lidstva neměl, nemá a nikdy mít nebude nikdo z nás!

*34027* Každý člověk je jedinečný a úžasný! Bůh nás stvořil a oživil v LÁSCE své Boží naprosto dokonale pro naše role dočasné i věčné! Všichni jsme skutečně Božími lidmi - nejsme bohy ani bohyněmi, i když v tom duchu Tatínek občas vtipkoval a vtipkuje - jsme Božími syny a dcerami v lidských tělech. A opakuji, nikdy bohy nebo bohyněmi nebudeme! Nestanou se z nás ani andělé! Jsme lidé a lidmi navždy zůstaneme.

*34027* Ty jsi člověk! On je člověk! Ona je člověk! Ono je člověk! Já jsem člověk! A všichni jsme lidé...

*34027* Ale Stvořitel a Otec náš je Bůh! Živý Bůh! Jediný Bůh! BŮH JEDNOJEDINÝ. *6904*| Předmět: Nebojím se o sebe ani o lidstvo!
07.09.22 07:06:31 | #2304

*4506* Nebojím se o sebe ani o lidstvo! *30457*

*34027* Na planetě Zemi bude nastolen mír! Věčný mír! Mír láskyplný a radostný... *34027*

*4916* Bůh ten zázrak učiní! Miluje nás! A miluje i celé své dílo... *13842*| Předmět: RE: Nebojím se o sebe ani o lidstvo!
07.09.22 07:10:33 | #2305 (1)

*24611* Opakuji! *33770*

*15154* Ty jsi člověk! Člověk Boží! Člověk Bohu milý! Člověk Bohem milovaný... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Nebojím se o sebe ani o lidstvo!
07.09.22 07:13:11 | #2306 (2)

*16386* A je úplně lhostejné, zda dnes věříš nebo nevěříš v Boha! Vždyť o tom rozhodl Bůh! *16386*

*22063* Přijde den, a ten den se už blíží, kdy se Bůh dá osobně poznat i Tobě! *15154* *22063* *15154*

 • *34694*


| Předmět: RE: RE: RE: Nebojím se o sebe ani o…
07.09.22 07:16:14 | #2307 (3)

*24611* Opakuji! *33770*

*34041* Všichni jsme sourozenci! Vlastní bratři a sestry! A Bůh je Otec náš! Náš milující Tatínek... *6904*

 • *15154* *34089* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nebojím se o sebe ani o…
07.09.22 07:46:29 | #2308 (4)

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi žid nebo židovka?

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi křesťan nebo křesťanka?

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi muslim nebo muslimka?

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi buddhista nebo buddhistka?

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi hinduista nebo hinduistka?

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi ateista nebo ateistka?

*6195* Zalykáš se pýchou, že jsi... (doplňte si tam další a další podobenství...)

TA PÝCHA POMINE - NAHRADÍ JI STUD. Už brzy poznáš, že jsi člověkem jako my všichni ostatní lidé...

Ano, už brzy poznáš, že Bůh žije a že je milujícím Otcem (Tatínkem) nás všech!
Poznáš, že my všichni lidé si jsme před Bohem rovni a že nikdo z nás u Boha protekci nemá!
A tím mám na mysli i Ježíše nebo Muhammada! Všichni jsme pouze lidmi! Naše role z nikoho nadčlověka neučinila! A už vůbec z nikoho neučinila boha nebo bohyni nebo dokonce čerta nebo čertici!!!

JEDINÝM (JEDNOJEDINÝM) Živým Bohem je pouze Stvořitel, Otec a Spasitel náš!

(Živé Slovo Boží)| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
07.09.22 06:52:35 | #2299

*35094* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *35094*

*34689* Prožijte překrásný den v Lásce Boží - prožijte ho s láskyplnou vděčností k Bohu Otci svému a v radostném rozpoložení! Vždyť Bůh nás miluje! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
07.09.22 06:54:28 | #2300 (1)

*24611* *30513* *24611* Jsme milované děti Boží! Jsme synové a dcery našeho Otce! *24611* *30513* *24611*| Předmět: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
07.09.22 06:57:36 | #2302 (2)

*6084* Radujme se z každého nadechnutí! A děkujme Bohu Otci svému za všechny ty láskyplné dary, které dnes a denně dostáváme! DĚKUJME TATÍNKOVI S LÁSKOU I ÚCTOU, KTERÁ MU NÁLEŽÍ... *6084*| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
07.09.22 06:59:02 | #2303 (3)

*12694* *33792* *12694* Ano, Bůh nás miluje! *12694* *33792* *12694*