Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 331528x
Příspěvků:
20965

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ Ale už doopravdy: „Dobrou noc!” ❤️
06.09.22 22:28:57 | #2297
*15154* *23670* *15154*
*6665* *3461* *6665* *3461*


| Předmět: RE: ❤️ Ale už doopravdy: „Dobrou noc!”…
06.09.22 22:30:30 | #2298 (1)

*4483* Hezky se vyspinkejte! *4468* *6665*| Předmět: ❤️ Dobrou noc! ❤️
06.09.22 22:10:29 | #2292

❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️| Předmět: RE: ❤️ Dobrou noc! ❤️
06.09.22 22:11:18 | #2293 (1)
*6665* *23670* *6665*


| Předmět: RE: RE: ❤️ Dobrou noc! ❤️
06.09.22 22:17:06 | #2294 (2)

❤️ Tatínku! ❤️
❤️ Lásko moje! ❤️
❤️ Miluji Tě! *15154* *22063* *15154*
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤­️❤️❤️❤️| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Dobrou noc! ❤️
06.09.22 22:21:35 | #2295 (3)

❤️ Bože a Pane můj! ❤️

❤️ Tatínku můj milovaný! ❤️

❤️ Moc a moc se Ti omlouvám! ❤️

*15154* ❤️ *15154* ❤️ *15154* ❤️ *15154* ❤️ *15154* ❤️ *15154* ❤️ *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ Dobrou noc! ❤️
06.09.22 22:24:26 | #2296 (4)

Usmívám se tu! Tatínek opět zavtipkoval.

 • *15154* *18805* *3775* *18805* *15154*


| Předmět: Lidé ví, co se Bohu nelíbí!
06.09.22 21:08:17 | #2291

*11171* Lidé ví, co se Bohu nelíbí, ale ignorují to!!! *35060*

*11171* Co se Bohu Otci lidstva nelíbí, je v Bibli popsáno docela věrohodně! *11171*

*35060* Kdy se zastydíme? Kdy se začneme chovat mravně? Kdy!? *11171*| Předmět: ❤️ LÁSKA BOŽÍ ❤️
06.09.22 20:35:15 | #2289

❤️ LÁSKA BOŽÍ ❤️

❤️ Láska našeho Otce! ❤️

❤️ Láska našeho Živého Boha! ❤️

*15154* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ LÁSKA BOŽÍ ❤️
06.09.22 20:37:20 | #2290 (1)

❤️ Ano, Tatínek nás miluje! ❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: Žijme v naději na nový život!
06.09.22 20:04:05 | #2287

*33792* Žijme v naději na nový život! *34027*

*33792* Žijme v lásce a úctě k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému! *34027*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Žijme v naději na nový život!
06.09.22 20:32:14 | #2288 (1)

*15154* Milujme Tatínka! *15154* *22063* *15154*| Předmět: :-((
06.09.22 19:30:03 | #2282

*35060* Křesťanství a s ním spojený pohanský kult uctívání Ježíše a dalších lidí, je příčinou současného morálního úpadku lidstva! *6578*

*35060* Křesťanství znemožnilo pokřtěným lidem milovat Boha Otce lidstva z celého srdce, z celé duše, z celé mysli a z celé jejich síly! Hrůzu, která vznikla roztrojením Živého Boha pokřtěným panstvem a následným uctíváním pohanských model ve tvaru totemů, soch a obrazů, neodstranilo ani protestanské hnutí! Ti lidé ponechali k uctívání pohanské totemy a amulety ve tvaru křížů a křížků a nenavrátili se k uctívání Živého Boha, našeho Otce, ale uctívali a uctívají i nadále především Ježíše! *6578*

 • *14586* *14586* *14586*


| Předmět: RE: :-((
06.09.22 19:44:04 | #2284 (1)

*34027* NAŠÍM JEDINÝM A JEDNOJEDINÝM BOHEM je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! *34027*

*6578* POKŘTĚNÍ LIDÉ ALE UCTÍVAJÍ NAŠEHO BRATRA A PŘÍTELE JEŽÍŠE - NEUZNÁVAJÍ ŽIVÉHO BOHA ZA SVÉHO JEDINÉHO PÁNA A SPASITELE! *6578*

*6578* ZAVRHLI, ZRADILI A OPUSTILI BOHA STVOŘITELE A OTCE SVÉHO! *6578*

 • *35060*


| Předmět: RE: RE: :-((
06.09.22 19:50:45 | #2285 (2)

*6195* A co je na tom nejsmutnější? *2386*

*11171* Za Ježíše i za Marii se tu vydává Satan Syn Boží, který se lidem občas zjevuje! *6578*

*11104* Satan je překrásným andělem a dokáže zářit jako slunce, a tak pokřtěné lidí velmi snadno ošálí! Ne nadarmo se mu říká "Světlonoš"! *35060*| Předmět: RE: RE: RE: :-((
06.09.22 19:53:31 | #2286 (3)

*19975* Lidé, omluvte se Bohu Otci svému a navraťte se kajícně k němu! *22971*

*33792* On jediný je naším Živým Bohem! On jediný je naším Spasitelem i naší Láskou! *34027*| Předmět: Bůh nad námi všemi láskyplně bdí!
06.09.22 18:16:33 | #2279

*16217* Bůh nad námi všemi lidmi láskyplně bdí. *34027*

 • *6084* *30383* *4437* *30383* *6084*


| Předmět: RE: Bůh nad námi všemi láskyplně bdí!
06.09.22 18:17:37 | #2280 (1)

*34027* Bůh je skutečně naším milujícím Tatínkem! *16217*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: Bůh nad námi všemi láskyplně…
06.09.22 19:13:55 | #2281 (2)

*12216* Navěky buď požehnán Živý Bůh, náš milující Otec a Panovník! *12216*

*12216* Živý Bůh je Svatý, ano, náš Otec je navěky vyvýšený nad veškeré tvorstvo! *12216*

*12216* Blaze nám, když nás Živý Bůh kárá, to právo náš milující Otec má... *12216*

 • *16217*


| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
06.09.22 16:30:37 | #2277

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️❤️ LÁSKA ❤️❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
06.09.22 17:07:42 | #2278 (1)

❤️ Láska je světlem v temnotách bytí! ❤️| Předmět: Skutky Boží.
06.09.22 14:27:53 | #2273

*12216* Skutky Boží nejsou neznámé - mnohé jsou v Bibli přesně popsané! *12216*

*12216* Ovšem Bible Bohem lidstva není, navíc jsou v ní i záznamy, ve kterých pravda není! *12216*

*12216* PRAVDU zná jen Bůh, rozhodně ji nezná papež se svými kardinály, arcibiskupy a biskupy! Vnímat pravdivý obsah v Bibli lze tedy jen s Božím vedením! *12216*

 • *32830*


| Předmět: RE: Skutky Boží.
06.09.22 14:53:04 | #2274 (1)

*32830* Skutky Boží jsou velkolepé! Nejsou omezené žádnými přírodními zákony! Jsou plné divů a zázraků! Jsou prostě úžasné a nikdo z lidí je nedokáže! Nedokáže je ani Mojžíš, Eliáš, Ježíš nebo Muhammad! *32830*

 • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: RE: RE: Skutky Boží.
06.09.22 15:03:33 | #2275 (2)

*8161* Ano, náš Otec má veškerou moc v nebi i na zemi! A s tím Satan nic nenadělá a s tím nenadělá nic ani pokřtěné panstvo - ani papež nebo kardinálové nebo arcibiskupové nebo biskupové atd., kteří Satanovi vědomě nebo nevědomě slouží svádět lidstvo na scestí! Ve vesmíru vládne jen a jen Bůh Stvořitel a Otec náš! Amen. *8161*| Předmět: RE: RE: RE: Skutky Boží.
06.09.22 15:18:47 | #2276 (3)

*9397* Kuk! *9397*

*9397* Živý Bůh, náš milující Otec a spravedlivý Panovník, vládne v celém vesmíru! Živý Bůh je Panovníkem všech světských a církevních vlád. Je nejvyšším Velitelem všech světských i církevních vojsk včetně policie! Je jediným Vlastníkem a Ředitelem všech nadnárodních společností včetně všech finančních ústavů! Živý Bůh je Učitelem učitelů, Zákonodárcem zákonodárců, Soudcem soudců, Lékařem lékařů... (Mohl bych to rozvádět dál a dál, ale proč!?) My lidé jsme naprosto bezmocní a dokonale směšní, když se tu tak často pyšně oslavujeme a chlubíme svou údajnou mocí! Tak to prostě je! *9397*

 • *27179* *9397* *27179*


| Předmět: My lidé dostáváme hodně darů od Boha…
06.09.22 11:15:56 | #2268

*33770* My všichni lidé dostáváme hodně darů od Boha Otce svého! *6904*

*30457* Někdo si to pokorně a vděčně uvědomuje a za vše Bohu Otci svému děkuje... *22063*

*11171* Někdo ty dary ale pyšně vnímá jako svou vlastní zásluhu a chlubí se svou "velikostí"... *30410*| Předmět: RE: My lidé dostáváme hodně darů od…
06.09.22 11:38:35 | #2269 (1)

*33794* Blaho jednotlivce by mělo vždy přinášet blaho celému lidstvu! *34041*

*4542* Většina rodičů myslí na blaho svých dětí i na blaho svých rodičů... *4542*

*22063* Stejně tak by měl každý člověk vždy myslet i na blaho celého lidstva! *22063*

 • *13842*


| Předmět: RE: RE: My lidé dostáváme hodně darů od…
06.09.22 11:58:25 | #2270 (2)

TVOŘÍME LÁSKYPLNOU RODINU BOŽÍ? *2386*

*15154* *3122* *15154* Měli bychom ji tvořit!!! Ale nectí-li to ani věřící lidé, protože se mezi sebou neustále přou o to, čí Bůh je ten pravý, nedivme se, že je celý svět zamořen zlem a bolestí! Jsme darebáci! Nikdo není bez viny! Tak to prostě je! A je to převeliký zázrak, že nás Bůh miluje!!! *33770* *22063* *33770*| Předmět: RE: RE: RE: My lidé dostáváme hodně…
06.09.22 12:11:45 | #2271 (3)

*2386* A co Ty? Jaký je Tvůj vztah k Bohu a k lidem? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: RE: My lidé dostáváme hodně…
06.09.22 12:16:39 | #2272 (4)

*33794* *2386* A co já? Jaký je můj vztah k Bohu a k lidem? *2386* *14899* *5671*