Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1135864x
Příspěvků:
37190

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Víra v Boha je jedna věc, ale...
05.03.23 21:57:01 | #21045

*6364* Víra v Boha je jedna věc, ale bez absolutní důvěry k Bohu je tato víra vlastně mrtvá! *3456*

Ano, víra v Boha má mít minimálně tři pilíře zapuštěné do skály, řeknu-li to obrazně! *34027*

*15154* 1.) Celou lásku k Bohu!
*15154* 2.) Svatou úctu k Bohu!
*15154* 3.) Absolutní důvěru k Bohu!| Předmět: RE: Víra v Boha je jedna věc, ale...
05.03.23 22:03:02 | #21047 (1)

Živý Bůh vládne v nebi i na zemi jako "ABSOLUTNÍ DIKTÁTOR", a kdo se s tím odmítá smířit, má smůlu! *19975*

*15154* K nám lidem je Bůh ale velmi shovívavý... *33770* Miluje nás! *33770*

*12216* Nedivte se tedy, že Človíček vnímá Živého Boha jako svého a našeho vlastního milovaného Tatínka i jako Lásku lásek pro celé lidstvo! *34027*| Předmět: RE: RE: Víra v Boha je jedna věc, ale...
05.03.23 22:04:52 | #21050 (2)

*6904* Ano, Živému Bohu, našemu Otci, patří celý vesmír i veškeré tvorstvo v něm! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: Víra v Boha je jedna věc,…
05.03.23 22:05:56 | #21051 (3)

*12216* Živý Bůh se o svou ABSOLUTNÍ MOC s nikým nedělí!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Víra v Boha je jedna…
05.03.23 22:12:27 | #21053 (4)

*17063* Před Bohem je každý z nás všech lidí pouhou loutkou - jinak to ani nazvat nelze, aby to bylo trefné a výstižné! Děje se vůle Boží a ne naše! Nejsme svobodní! Jsme v moci Boží!!! Patříme Bohu!!! Bůh o nás všech rozhoduje už od početí nebo od stvoření a oživení! PANOVNÍKEM JE BŮH - ANO, BŮH PANUJE A NE MY, JAK SI MNOZÍ LIDÉ PYŠNĚ MYSLÍ A JAK TO ČASTO I DRZE TVRDÍ!!! Amen. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Víra v Boha je…
05.03.23 22:14:26 | #21055 (5)

*33684* Ne nám lidem, ale Bohu budiž veškerá sláva v nebi i na zemi! Amen. *13842*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víra v Boha je…
05.03.23 22:23:32 | #21056 (6)

*3456* Nezapomínejte na slova našeho bratra Ježíše!!! *3456*

*15154* Náš bratr a přítel Ježíš pravil: "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: 'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'" *15154*

P.S.
(Ježíš neřekl, že máte uctívat pozemské vladaře a krále, papeže, kardinály, arcibiskupy, biskupy a další hodnostáře církevní nebo světské a že se jim máte klanět!!! Něco tak odporného by nikdy nevyslovil, protože měl a má k Bohu veškerou SVATOU ÚCTU! Amen.)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víra v Boha…
05.03.23 22:25:53 | #21058 (7)

*33792* Opakuji:

  • "ŽIVÉMU BOHU, BOHU SVÉMU, SE BUDEŠ KLANĚT A JEHO JEDINÉHO UCTÍVAT."
  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víra v…
05.03.23 22:29:55 | #21059 (8)

*3775* A nyní: "Dobrou noc! Hezky se vyspinkejte v lásce a úctě k Bohu Otci svému!" *6665*

*23670*
  • *6665* *3461* *6665*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Víra v…
06.03.23 00:56:49 | #21061 (8)

Jjj a je tak živý že i živa :-).


 #21058 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 01:00:45 | #21062 (9)

Izajáš 66
9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.


 #21061 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 01:15:12 | #21064 (10)

Bible, překlad 21. století :
Izajáš 66:12
"Budete se kojit v jejím náručí, na jejím klíně budete laskáni."
*33767*


 #21062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:02:33 | #21065 (11)

(Bible, Izajáš 66:4) TOTO PRAVÍ ŽIVÝ BŮH...

Já zase vyvolím jejich zvůli a uvedu na ně, čeho se lekají,
protože jsem volal, a nikdo neodpovídal, mluvil jsem, a nikdo neposlouchal.
Dopouštěli se toho, co je zlé v mých očích, a volili to, co se mi nelíbí.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
*12216* Je tu: "protože jsem VOLAL", ale není tu: "protože jsem VOLALA"! *33684*

*12216* Je tu: "MLUVIL jsem", ale není tu: "MLUVILA jsem"! *33684*

*6578* Snaha přetvořit Živého Boha, našeho Otce, v neexistující pohanskou bohyni je ďábelská!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:23:36 | #21068 (12)

Máš to marný :-)
Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena :-)
Bible byla psána v mužském rodě jenom protože do škol chodili jenom chlapci a mají to tak mnohde ještě i do dnes, mužská rod se za užíval jako obojetný ale pravdivé to není :-)


 #21065 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:27:29 | #21071 (13)

*3456* Budiž Vám země lehká! Amen. *3456*

  • *35236* *909* *33975*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:21:21 | #21067 (11)

Proč jste zamlčela celý text? *3456*

(Bible, Izajáš 66:10-13)

Radujte se s DCEROU JERUZALÉMSKOU a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete!
Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali.
Budete sát do sytosti potěšení z jejích prsů,
budete s rozkoší pít plnými doušky z prsů její slávy.
TOTO PRAVÍ ŽIVÝ BŮH:
"Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů.
Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
JAKO KDYŽ někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit.
V Jeruzalémě dojdete potěšení."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Proč jste celou pointu tohoto proroctví a podobenství opět cíleně a ďábelsky překroutila? *3456*
PROČ NEUSTÁLE ÚTOČÍTE PROTI SVÉMU A NAŠEMU MILUJÍCÍMU BOHU A OTCI, který se o nás tak láskyplně stará, a snažíte se z něj udělat ženu? Kde se ve ve Vás bere ta svévole? *3456*

  • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:25:58 | #21069 (12)

*6195* Vím, v úvodu jste ten text použila, ale záměrně v těžce čitelném překladu!!! Proč jste to neokopírovala přímo hebrejsky, aby to nebylo čitelné vůbec? *6578* *3456*

*15154* Sestro! Omluvte se Bohu Otci svému za své neustálé útoky proti němu! A čiňte pokání... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:28:04 | #21073 (13)

Nijaké útoky nedělám to vy jste útoky přímo posedlý.


 #21069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:33:25 | #21079 (14)

Tak se rozhodněte! *27179*

Jsem ďáblem nebo ďáblem pouze posedlý!? *27179*

Vězte ale, že před Bohem Otcem lidstva jsem člověkem! A jiný Bůh neexistuje!!! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:35:33 | #21081 (15)

Už jste slevil ?


 #21079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:37:28 | #21087 (16)

Omyl, mám z Vás humorné povyražení!

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:40:00 | #21090 (17)

Včera jste tu tvrdil o sobě :
MilujiBoha:
"JSEM.
Jsem Člověk Syn Boží!
Jsem prvorozený Syn Boží zvaný: "Slovo Boží"!"

Tak že jste slevil, dnes už jste jenom člověkem :-)?


 #21087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:53:44 | #21102 (18)

Neslevil, ta PRAVDA o mně platí!
Jde ale o to, že před Bohem jsem člověkem!!!
Ovšem před lidmi, to už je jiná, že z toho ďábla až hrůza jímá... *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:55:24 | #21107 (19)

Jo aha :-).tak že před lidmi se nafukujete ?


 #21102 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:57:59 | #21111 (20)

Omyl, nelpím na své roli!!! *4511*
Na mé roli lpí můj a náš Otec, který mi ji ustanovil... *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:59:12 | #21113 (21)

No a mně sem poslal diskutovat :-).
*3090* *7228* *35188*


 #21111 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:05:56 | #21117 (22)

Ano, to je našemu Otci podobné!!! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:07:34 | #21120 (23)

*27179* Víte, co mi Tatínek hned sdělil? Řekl mi: "Ty rošťáku jeden!" a rozesmál se... *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:55:53 | #21108 (18)

Před Bohem je člověkem každý! I Vy osobně!!! Ale i "pan prezident" Petr Pavel osobně!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:26:00 | #21070 (12)

Vůbec jsem to nezamlčela Kralický překlad máte pod tím celý, nechtěla jsem tu s tím jenom tapetovat vy jeden ďáble, jistě Vám to nebude vadit když Vás takto bud nazývat když vy sám to slovo tak rád používáte :-).


 #21067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:30:32 | #21074 (13)

*11171* Ale to já přece vím, že jste ten staročeský text v úvodu záměrně použila, aby lidé četli raději pouze tu jednu větičku v současné češtině!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:32:07 | #21078 (14)

Aha tak že vy se tu před lidmi jenom předvádíte ?
To ja tu na rozdíl od Vás diskutuji.


 #21074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:36:14 | #21083 (15)

Ano, Vy diskutujete, protože Živého Boha, našeho Otce, ani pravdu o Bohu neznáte! *3456*

Človíček Boha Otce lidstva zná osobně, a tak nemá o kom ani o čem diskutovat!!! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:37:43 | #21088 (16)

Proč myslíte že neznám ?
Myslíte si že to jenom vy máte jakési poznání a nikdo jiný?


 #21083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:42:02 | #21092 (17)

*4511* Kdepak, Boha Otce lidstva zná celá řada lidí osobně, ale Vy ne, protože byste z něj nedělala neexistující "bohyni-hospodinku", která nás kojí svými prsy... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:43:25 | #21093 (18)

To protože Bůh je v nás a tak když je kojenec kojen tak od Boha skrze matku :-).


 #21092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:46:28 | #21095 (19)

Efezským 4/6


 #21093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:01:15 | #21114 (19)

Tím chcete říci, že děti, které nekojí jejich matka, jsou Bohem Otcem lidstva diskriminované? *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:08:30 | #21122 (20)

Ale i tak jsou chovány na kolenouch, to se tam dál píše.


 #21114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:15:30 | #21127 (21)

A co děti v kojeneckých ústavech, na které nemá nikdo čas ani náladu!? *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:44:58 | #21094 (18)

Jo jasně ja ne :-)
Jan 6, 44 Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den.


 #21092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:50:37 | #21099 (19)

Ano, je tu: "Otec"! a ne Vaše smyšlená "hospodinka"!!! *11171*

Otec o nás rozhoduje! A nikdo jiný! Amen. *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:52:44 | #21101 (20)

Bůh někoho oslovuje k učinění člověka a tak podle Vás asi tak koho ?


 #21099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:53:59 | #21105 (21)

Genesis 1 / 26
„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby."


 #21101 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:04:42 | #21115 (21)

To je hloupá otázka!
Při tvoření mne, prvního člověka, jsem ještě nebyl!
A při tvoření druhého člověka jsem byl, z vůle Boží, v mrákotách!!!

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:07:33 | #21119 (22)

Jojo : v mrákotách :-)


 #21115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:56:57 | #21110 (20)

Však to i moudře rozhodl aby jsem sem šla diskutovat :-).
*6763*


 #21099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:08:57 | #21123 (21)

Ano, náš Otec má velký smysl pro humor! *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:36:07 | #21082 (14)

Tam je rozdíl v tom že je v Kralickém překladu Jeruzalém a v novějších překladech je podstrčena už jenom dcera Jeruzalemská, ale víme že nový Jeruzalém svobodný jest neb je matkou všech nás.


 #21074 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:39:35 | #21089 (15)

Opakuji: "BUDIŽ VÁM ZEMĚ LEHKÁ!" *4585*

*35236* *35236* *909* *33975* *33975*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:40:52 | #21091 (16)

ještě jsem nezemřela a vy mne už pohřbíváte ?


 #21089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:48:40 | #21096 (17)

*6904* Bylo řečeno: "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno:
'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho JEDINÉHO uctívat.'"

Nazvete Ježíše, který to řekl, také ďáblem nebo lhářem nebo podvodníkem? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 06:49:50 | #21098 (18)

No tak ja uctívám i Boha živou :-)


 #21096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:13:41 | #21124 (19)

Pohanské rituály mi jsou cizí... *6578*

*15154* Má milující duše patří Bohu Otci mému a našemu celá!
*15154* Mé milující srdce patří Bohu Otci mému a našemu celé!
*15154* Má láskyplná mysl patří Bohu Otci mému a našemu celá!
*15154* Mému a našemu milovanému Tatínkovi patří i celé mé lidské tělo, které dnes z jeho Boží vůle dočasně používám...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:15:25 | #21126 (20)

To není pohanský rituál ale pravda o Bohu živých.


 #21124 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:17:25 | #21128 (21)

*6578* Satane! Odstup!!! *34003*

*33792* !!! BŮH JE JEDEN BŮH !!! *34003*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:19:37 | #21132 (22)

Vy co by Adam jak o sobě tvrdíte že jste Adam si nepamatujete že jste opustil Otce i matku svou?
Genezis 2/24


 #21128 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:23:31 | #21134 (23)

Před mým stvořením a oživením Živým Bohem, mým a naším Otcem a Panovníkem, tu žádní lidé nebyli!

A Vy jste pouze trapná... *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 07:28:58 | #21139 (24)

Asi jste byl ještě v těch svých mrákotách že si to nepamatujete :-)
Genezis 2
23 Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“
24 Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.
25 Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se.


 #21134 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 08:24:32 | #21142 (25)

Muženo! *3456*
Toto ale není o situaci při tvoření druhého člověka-ženy! *3456*
Opět jste záměrně odbočila k jinému tématu, jak je pro Vás typické! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 08:26:15 | #21145 (26)

Je to ještě před pojedením ze stromu poznání dobrého a zlého neb byli následně oba dva ještě nazí a nestyděli se.


 #21142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 08:30:23 | #21150 (27)

Ale to já přece vím, vždyť se jedná o mne osobně! *6084*

Jde pouze o to, že jsme se bavili o tom, kdo byl u tvoření člověka!!! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 08:32:49 | #21151 (28)

Jo to jsme se bavili mockrát že Bůh oslovuje k učinění člověka zřejmě svoji partnerku, to že muži jsou do obrazu a podobenství Otce to je zase o jiném:-).


 #21150 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.03.23 08:40:16 | #21154 (29)
*2615* *1107*


| Předmět: Navraťte se v srdci k Živému Bohu, lidé!
05.03.23 21:42:14 | #21039

Navraťte se v srdci k Živému Bohu - k Bohu svému jedinému, lidé! *34027*

K tomu Bohu, kterému i Ježíš věrně sloužil a slouží! Amen. *33792*| Předmět: RE: Navraťte se v srdci k Živému Bohu,…
05.03.23 21:43:27 | #21041 (1)

Lidstvo má jediného Boha! Stvořitele a Otce svého! Amen. *15741*| Předmět: RE: RE: Navraťte se v srdci k Živému…
05.03.23 21:49:18 | #21042 (2)

Vezměte si příklad z našeho bratra a přítele Ježíše! *34027*

Než by zradil Živého Boha, svého a našeho Otce, nechal se raději krutě zbičovat a následně popravit ve víře, že Bůh Otec náš má moc ho znovu vzkřísit, jak mu přislíbil... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: Navraťte se v srdci k…
05.03.23 21:50:29 | #21043 (3)

*15154* A Tatínek ho vzkřísil k životu věčnému, jak mu přislíbil... *33792*| Předmět:
05.03.23 20:59:16 | #21038

1  

| Předmět: (Bible, Izajáš 56:1)
05.03.23 20:07:44 | #21037

(Bible, Izajáš 56:1)

Toto praví Živý Bůh:

  • "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost."

(Živé Slovo Boží)

  • *30617* *16266* *30617*


| Předmět:
05.03.23 18:35:35 | #21027

Máme rádi človíčka *4915*| Předmět: RE:
05.03.23 18:35:48 | #21028 (1)
*23244*


| Předmět: RE: RE:
05.03.23 18:37:33 | #21032 (2)
*8734*


| Předmět: RE:
05.03.23 18:37:19 | #21031 (1)
*6084*


| Předmět:
05.03.23 18:29:52 | #21020

Mám rád teplé jídlo:-) *19257*| Předmět: RE:
05.03.23 18:30:57 | #21021 (1)

*748* Dobrou chuť! *10568*| Předmět: RE: RE:
05.03.23 18:33:55 | #21024 (2)

Děkuji, večeři dávám nepříteli a nebo kočce:-)| Předmět: RE: RE: RE:
05.03.23 18:38:36 | #21034 (3)
*34035*


| Předmět:
05.03.23 18:28:12 | #21018

Každý, kdo chodí, má nohy.| Předmět: RE: RE:
05.03.23 18:15:04 | #21009

Konkrétně tohle je blábol| Předmět:
05.03.23 18:06:57 | #20995

Co něco podnětného?| Předmět: RE:
05.03.23 18:14:12 | #21005 (1)

*33792* Bůh žije! Bůh nás miluje! Bůh to s námi všemi myslí velmi dobře! *33792*| Předmět: RE: RE:
05.03.23 18:27:17 | #21017 (2)
*5594*


| Předmět: RE: RE: RE:
05.03.23 18:29:11 | #21019 (3)

Před chvílí jsem vynášel odpadky a venku padal sníh s deštěm... Na sáňky to ještě nebylo! *4511*| Předmět:
05.03.23 18:05:52 | #20992

Co máš z toho že se do krve Hadaš s Kamilou a kroky vlastně i semnou?To že si Syn Boží ti stejně nikdy neuvěřím už sem takových jako ty pár potkal.Hele máš tam v diskuzi ještě dva porno odkazů ze včerejška které jsou funkční je to xvideos tak ať zase nepíšeš že ti to znesvedcuju| Předmět: RE:
05.03.23 18:06:15 | #20994 (1)

Prehod si pozadí


 #20992