Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1211428x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Živý Bůh je jediný pravý Bůh!
06.03.23 18:31:58 | #21239

*18805* Živý Bůh je jediný pravý Bůh! *18805*

*15154* Živý Bůh je naším Stvořitelem, Tatínkem, Panovníkem i Spasitelem! *15154*

  • *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Živý Bůh je jediný pravý Bůh!
06.03.23 18:40:19 | #21240 (1)

(Bible, Druhá Mojžíšova 6:2-3)

Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: "Já jsem Živý Bůh ('JHVH')."
Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí.
Ale své jméno 'JHVH' (Živý Bůh) jsem jim nedal poznat.

(Živé Slovo Boží)

*18805*

P.S.
Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš se dává lidem poznat různě... *34027*| Předmět: RE: RE: Živý Bůh je jediný pravý Bůh!
06.03.23 18:43:36 | #21241 (2)

2Bůh promluvil k Mojžíšovi a ujistil ho: „Já jsem Hospodin.
3Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh všemohoucí. Ale své jméno Hospodin jsem jim nedal poznat.


 #21240 

| Předmět: RE: RE: RE: Živý Bůh je jediný pravý…
06.03.23 18:56:06 | #21243 (3)

*3456* To slovo "hospodin" je nechutným výtvorem pokřtěných lidí slovanského původu! Stejně nechutným, jak Vámi smyšlené slovo "hospodinka"!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Živý Bůh je jediný…
06.03.23 18:58:07 | #21244 (4)

*6578* Slovo "hospodin" je převzaté od pohanů!!! *6578*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Živý Bůh je jediný pravý…
06.03.23 19:01:32 | #21246 (3)

Je-li Vám zatěžko vnímat Stvořitele jako svého milovaného Tatínka, potom ho laskavě nazývejte pouze Bohem, protože je jasné, že nevíte, že žije... *11171*

Ale Bůh je skutečně Živým Bohem! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Živý Bůh je jediný…
06.03.23 19:11:28 | #21251 (4)

Hospodinka - Bůh má :-)


 #21246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Živý Bůh je jediný…
06.03.23 19:19:41 | #21252 (5)

*6578* Jasný důkaz působení démona ve Vás! *7266*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Živý Bůh je…
06.03.23 19:24:15 | #21254 (6)

Nikoliv - jenom překlad Bible do ženského rodu :-).


 #21252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Živý Bůh je…
06.03.23 19:27:39 | #21256 (7)
*6578* *6578* *6578* *6578* *6578* *6578* *6578*


| Předmět: RE: RE: Živý Bůh je jediný pravý Bůh!
06.03.23 18:53:34 | #21242 (2)

*15154* A nemylte se, náš věk vůbec nic neznamená! *24611*

*15154* Mojžíšovi bylo osmdesát let a Áronovi osmdesát tři léta, když mluvili s faraónem!
(Navíc Živý Bůh řekl Mojžíšovi: "Pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraóna Bohem a Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem.")

*15154* Abrahamovi bylo 100 let, když se mu narodil syn Izák a ani jeho žena Sára nebyla už žádná mladice!

*15154* A Noe? Bylo mu šest set let, když nastala potopa! *34027*| Předmět: Ano, je to má vina!!!
06.03.23 16:52:52 | #21220

Ano, je to jen a jen má vina, že Bůh proklel planetu Zemi! *3456*

Ale já to neskrývám!!! Nevydávám se pokrytecky za jiného člověka!!! Jsem prvním člověkem, kterého Bůh stvořil a zavinil jsem, že Bůh tuto planetu proklel... *3456*

Kvůli mně lpí to strašlivé, ale spravedlivé Boží prokletí i na současné generaci lidí a trápení znají skoro všichni lidé na celé planetě! Muži! Ženy! Děti! Všichni tu trpí pro mou hnusnou neposlušnost!!! A vím, že neexistuje odpovídající trest za můj zločin neuposlechnutí Božího příkazu, který se stal zdrojem všech ostatních zločinů na této planetě! Ale změnit to nemohu!!! Zázraky umí pouze Bůh! *3456*

Ano!!! Změnit to může pouze Bůh! Pravý Bůh! Bůh, kterého já nazývám Živým Bohem a který je jediným Bohem v celém vesmíru a který vládne veškerému tvorstvu v nebi i na zemi! Ano!!! Změnit to může pouze Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Náš milující Tatínek! Amen. *3456*

A já ho o to prosím... *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: Ano, je to má vina!!!
06.03.23 16:56:07 | #21223 (1)
*15154* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *15154*


| Předmět: RE: Ano, je to má vina!!!
06.03.23 16:56:50 | #21226 (1)

Brzy bude MDŽ, můžeš to změnit:-) *15341* *5594* *6442*| Předmět: RE: RE: Ano, je to má vina!!!
06.03.23 17:07:48 | #21231 (2)

Neslavím pozemské náboženské a světské svátky! *33684* *33684* *33684*

Všechny dny jsou jen a jen Boží!!! A kéž by to lidé v tomto duchu oslavovali... *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Ano, je to má vina!!!
06.03.23 17:09:22 | #21233 (3)

Je to, jako by ses těšil na jaro. Projevíš radost tím, že někomu vyjádříš poděkování, za to že je a ještě uznáš jeho zásluhy od počátku věků:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, je to má vina!!!
06.03.23 17:39:28 | #21238 (4)

Má-li někdo zdánlivé zásluhy, potom je to díky Bohu a ne díky němu! *11171*

A Bohu Otci svému já děkuji často a radostně! *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, je to má vina!…
06.03.23 19:01:42 | #21247 (5)

To je delegovaná radost.| Předmět:
06.03.23 15:51:25 | #21217

Od tohoto čtvrtka se začne oteplovat a příští týden už tam bude i 10 - 15 stupňů:-)
V noci nad nulou nebo kolem.| Předmět: RE:
06.03.23 16:36:54 | #21218 (1)

*8865* Dnes u nás ještě sněžilo! Ne moc, ale sněžilo... *8865*

  • *33697* *33697* *33697* *33697* *33697*


| Předmět: RE: RE:
06.03.23 16:47:15 | #21219 (2)

U nás jen sem tam sněhové krupky *33921*| Předmět: RE: RE: RE:
06.03.23 16:54:46 | #21222 (3)

Tak to bylo asi podobné - u nás se jednalo o takové sněhové "chuchvalce", které poletovaly ve vzduchu.

  • *33697* *33697* *33697* *33697* *33697* *33697* *33697*


| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.03.23 16:57:35 | #21227 (4)

U nás jen malé přeháňky, tak 5 minut.| Předmět: RE: RE: RE:
06.03.23 21:29:06 | #21260 (3)

U nás závěje ale nedivte se žiju kousek pod Sněžkou.


 #21219 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.03.23 21:46:02 | #21261 (4)

Tak si schovejte nějaký sníh na léto! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
06.03.23 22:04:13 | #21264 (5)

Ty jo já mám asi blbou karmu, nemám rád sníh a zimu a narodim se a žiju pod Sněžkou,jak začne zima,schovávám se za pecí v Peci.


 #21261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
06.03.23 22:09:16 | #21268 (6)

*8865* Vy jste nikdy radostně nesáňkoval, nelyžoval, nebruslil a nestavěl sněhuláky? *35239*| Předmět:
06.03.23 12:12:37 | #21214
*3438* *3438*


| Předmět:
06.03.23 12:12:24 | #21213

Jablko je symbolem pokušení: A Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdybys z něho pojedl, propadneš smrti."
Ale had přesvědčil ženu a ona svého druha a oba pojedli, a tak začaly problémy lidského páru. Bible však neříká, že ovoce bylo jablko. Předpokládá se, že církevní otcové - žijící v celibátu a misogynové - vybrali jablko jako zakázaný plod, protože když se rozkrojí uprostřed, objeví se semínka rozložená do tvaru lůna, část anatomie, kterou zlořečená Eva použila při svádění dobráka Adama... V každém případě je pověst jablka v milostných sporech celosvětová. Jablko se používalo v mnoha magických nápojích, nápojích lásky a okouzlení. Jablečné alkoholické nápoje jako calvados a mošt jsou povzbuzující a věří se, že omlazují. *3438* *3438*


1  

| Předmět: Posnídám a vyrazím ven do přírody!
06.03.23 09:42:47 | #21211

Posnídám a vyrazím ven do přírody... *33124* *10568* *29334*

  • *3775* *3775* *3775* *3775*

1  

| Předmět:
06.03.23 09:32:26 | #21199

Teplo přjde koncem dubna| Předmět:
06.03.23 09:31:57 | #21198

Ja topim i ted| Předmět:
06.03.23 09:31:11 | #21197

Teploty budou jeste klesat| Předmět:
06.03.23 09:28:36 | #21196

Asi musime být hodní *3438*| Předmět: RE:
06.03.23 09:41:07 | #21210 (1)

To v každém případě! *34694*