Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 344655x
Příspěvků:
21705

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
16.09.22 09:10:54 | #2841
Pěkné ráno 🌏😏

2  

| Předmět: RE:
16.09.22 09:20:51 | #2843 (1)
*18769* *2614* *18769*
*5519*
 • *30416* *30548* *30416*


| Předmět: RE:
16.09.22 09:24:59 | #2845 (1)

*6364* Život je plný překvapení a já to respektuji... *15741*

 • *35066* *13293* *23658* *13293* *35066*


| Předmět: ❤️❤️ Bůh Tě miluje! ❤️❤️
16.09.22 08:46:36 | #2840

❤️❤️ Bůh Tě miluje! ❤️❤️| Předmět: Nikdo nemůže sloužit dvěma Pánům!
16.09.22 02:48:08 | #2833

*33684* Nikdo nemůže sloužit dvěma Pánům! *33684*

*11171* Tvrdíš-li, že Tvým Pánem je Ježíš, potom neuznáváš za svého Pána Živého Boha, našeho Otce! A to je hodně zlé!!! Náš bratr a přítel Ježíš Živého Boha, našeho Otce, za svého Panovníka uznává! *11104*

*12216* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH - a to ani papež s pokřtěným panstvem nezmění!!! *12216*| Předmět: RE: Nikdo nemůže sloužit dvěma Pánům!
16.09.22 03:01:34 | #2834 (1)

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš: "VELEBÍM TĚ, OTČE, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. ANO, OTČE, TAK SE TI ZALÍBILO."

(Živé Slovo Boží)

*19975*

Ježíš nazývá Boha Otce lidstva Pánem nebes i země!
Ježíš našeho Otce nezradil ani nezavrhl ani neopustil - věrně a oddaně mu slouží i dnes!
Ježíš Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého a našeho miluje a chová k němu převelikou úctu...

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: Nikdo nemůže sloužit dvěma…
16.09.22 03:10:20 | #2835 (2)

(Bible, Marek 12:29-31)

Ježíš odpověděl: "PRVNÍ JE TOTO: 'Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán;
miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!'"

(Živé Slovo Boží)

*19975*

Ježíš tu jasně sdělil: "Živý Bůh, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN."
Ježíš tu použitím zájmena "náš" jasně říká, že Živý Bůh je i jeho Bůh a i jeho jediný Pán!!!

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Nikdo nemůže sloužit dvěma…
16.09.22 03:23:40 | #2836 (3)

*33902* A odpovězte si sami:

"Může mít údajný Bůh a Pán nad sebou nějakého jiného Boha a Pána?" *34091*

*12216*

*15154* Človíček v tom má jasno: "Ježíš není Bohem ani Pánem lidstva! Jediným Bohem a Pánem celého lidstva je Stvořitel a Otec náš! Ježíš je i dnes člověkem a naším bratrem a přítelem!" *15154*

*15154* Ano, Ježíš žije v nebi a sedává po pravici Boží, ale v nebi žijí i další lidé, kterým Bůh umožnil do nebe vstoupit nebo které tam po zesnutí vzkřísil... A ti lidé se sem jednou vrátí v Otcově Boží družině a zůstanou tu už napořád s námi všemi, co tu jsme nebo v té době budeme! (Zesnulí lidé tam sice žijí také, ale ti o tom svými smysly neví - budou vzkříšeni až zde na této planetě Zemi.) *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Nikdo nemůže sloužit…
16.09.22 03:38:23 | #2837 (4)

*27179* Ano, Človíček je "hrozný"! *27179*

*27179* Človíček nikoho z lidí neprotěžuje! Neprotěžuje ani Ježíše nebo Muhammada!!! *27179*

*27179* Človíček ví, ctí a neskrývá, že my všichni lidé si jsme před Bohem i mezi sebou rovni! Je Vám tedy jasné, že je mezi mnohými lidmi, kteří se nad ostatní z chamtivých důvodů ješitně povyšují nebo kteří nad ostatní z těch samých důvodů povyšují jiné lidi, neoblíbený! Copak papež může připustit, že Ježíš je bratrem a přítelem nás všech, tedy i nevěřících lidí, pohanů, židů a muslimů? To by ten obchod pokřtěného panstva, kde se se jménem Ježíše čile obchoduje, zkrachoval... *27179*

 • *34694*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Nikdo nemůže…
16.09.22 03:45:22 | #2838 (5)

*13845* Ano, Človíček ví, ctí a neskrývá, že Bůh je vlastním milujícím Tatínkem celého lidstva a to bez ohledu na víru nebo nevíru v Boha u jednotlivých lidí! (Víra nebo nevíra v Boha je pouze součástí našich dočasných životních rolí, ale naše lidské duše jsou předurčeny k životu věčnému! A právě skrze své lidské duše jsme syny a dcerami Božími! Není to skrze obřízku nebo křest - je to z Lásky Boží!) *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Nikdo nemůže…
16.09.22 03:47:42 | #2839 (6)

*12216* Ano, Živý Bůh je i Tvým vlastním Otcem! Tvým vlastním milujícím Tatínkem... *16217*

 • *33770* *15154* *2351* *15154* *33770*


| Předmět: Jsme lidé!
16.09.22 02:21:33 | #2828

*15154* Jsme lidé!

*15154* Lidé Bohu milí!

*15154* Lidé Bohem milovaní!

*15154* Lidé, o které Bůh s LÁSKOU pečuje...

 • *6084* *6084* *6084*


| Předmět: RE: Jsme lidé!
16.09.22 02:27:48 | #2829 (1)

*15154* Před Bohem jsme sourozenci napříč všemi generacemi člověka! *34041*

*15154* Jsme vlastní sourozenci! Nikdo není cizí ani adoptovaný, vždyť Bůh stvořil a oživil všechny lidské duše, které dělají člověka člověkem! A tyto lidské duše dělají člověka člověkem i po jeho zesnutí! Ano, my všichni lidé jsme bratři a sestry a je bolestné, že to mnozí z nás nerespektují... *14586*

 • *15154* Jsme lidé Boží! A Bůh nás má moc a moc rád... *33770* *6904*


| Předmět: RE: RE: Jsme lidé!
16.09.22 02:30:02 | #2830 (2)

*15154* Ty jsi člověk! Já jsem člověk! *16905* Oba jsme lidé! *34041*

*15154* On je člověk! Ona je člověk! Ono je člověk! *4542* *4542* *4542*| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidé!
16.09.22 02:40:29 | #2832 (3)

*34027* Ale Bůh je Bůh! Bůh je Živý Bůh! Bůh nebyl, není a nebude člověkem... *33684*

*6578* Tvrzení, že Bůh se stal člověkem, aby se obětoval za lidské hříchy tím, že se nechá popravit a potom se opět stane Bohem, je ďábelsky pohanské tvrzení, kterým se navzájem obelhávají pokřtění lidé! *7266*

*33792* Bůh žije život věčný! Bůh je nesmrtelný!!! *33792* *27473*| Předmět: ❤️ Tatínku! ❤️
16.09.22 01:59:51 | #2826

❤️ Tatínku můj milovaný! ❤️

❤️ Ty jsi náš Bůh i Panovník! ❤️

❤️ Jiný bůh neexistuje! Vím to! ❤️

❤️ Miluji Tě! ❤️ Lásko moje! ❤️

❤️ Miluji Tě moc a moc… ❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️ Tatínku! ❤️
16.09.22 02:19:20 | #2827 (1)
*15154* *3577* *15154*

Vím je noc, ale Človíček je už vyspinkaný a přeje všem: "Dobré ráno!" *16217*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
15.09.22 20:50:54 | #2825

❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️

 • *3775* *23670* *4483* *6665*


| Předmět: (Bible, List Římanům 3:10-18)
15.09.22 19:12:45 | #2821

(Bible, List Římanům 3:10-18) *16360*

*11171* ...jak je psáno:

"Nikdo není spravedlivý, není ani jeden,
nikdo není rozumný, není, kdo by hledal Boha;
všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti,
není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Hrob otevřený je jejich hrdlo,
svým jazykem mluví jen lest. hadí jed skrývají ve rtech,
jejich ústa jsou samá kletba a hořkost,
jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách;
nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají."

(Živé Slovo Boží) *35060*| Předmět: RE: (Bible, List Římanům 3:10-18)
15.09.22 19:22:38 | #2822 (1)

*7478* Úryvky z "Desatera" Božích přikázání... *16360*

*15154* Já jsem Živý Bůh, Tvůj Bůh...

*15154* Nebudeš mít jiného boha mimo mne...

*15154* Neuděláš si sochu, žádné zpodobení Živého Boha ničím,
co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit...

*15154* Já, Živý Bůh, Tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující...

*15154* Nezneužiješ jména Živého Boha, svého Boha...| Předmět: RE: RE: (Bible, List Římanům 3:10-18)
15.09.22 19:30:31 | #2823 (2)

*12216* Mým jediným Bohem Živý Bůh je! (A Ježíš Vám sdělí to samé!)

*12216* Mým jediným Panovníkem Živý Bůh je! (A Ježíš Vám sdělí to samé!)

*12216* Mým milovaným Tatínkem Živý Bůh je! (A Ježíš Vám sdělí to samé!)

*12216* Mou LÁSKOU Živý Bůh je! (A Ježíš Vám sdělí to samé!)

*15154* *2351* *15154* Jsem pouhým služebníkem Živého Boha! (A Ježíš Vám sdělí to samé!)| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, List Římanům 3:10…
15.09.22 19:59:05 | #2824 (3)

*24611* Ano, Človíček Tatínka miluje! *15154* *22063* *15154*

 • *6084* *6084* *6084*


| Předmět: Bůh je jeden Bůh!
15.09.22 16:56:50 | #2819

*15154* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH - BŮH JE NAŠÍM JEDINÝM PANOVNÍKEM. *15154*

 • *15154* *18805* *15154* *3775* *15154*


| Předmět: RE: Bůh je jeden Bůh!
15.09.22 16:59:11 | #2820 (1)

*15154* Bůh je i naším milujícím Otcem - Bůh je i Láskou lásek pro celé lidstvo! *15154*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: ❤️❤️❤️ Mír s Vámi všemi! ❤️❤️❤️
15.09.22 13:17:01 | #2816

❤️❤️❤️ Mír s Vámi všemi! ❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *15154* *34041* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Mír s Vámi všemi! ❤️❤️❤️
15.09.22 16:51:54 | #2817 (1)

*15154* Žijete-li v celé lásce a s úctou k Bohu Otci svému, potom žijete dobrý život! *15154*| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ Mír s Vámi všemi! ❤️❤️❤️
15.09.22 16:54:47 | #2818 (2)

*11171* Mít celou lásku k Bohu Otci svému už není asi moderní, ale lepší přístup k životu neexistuje! *11104*| Předmět: Paradox křesťanské víry.
15.09.22 05:59:44 | #2809

Paradox křesťanské víry.
(Ranní rozjímání Člověka Syna Božího.) *16360*

Podle pokřtěných lidí se Syn Člověka - Ježíš zvaný Kristus - obětoval za lidské hříchy, ale ta oběť platí pouze pro člověka, který se nechá pokřtít a uzná ho za svého Pána! (Variabilně: ..., ale ta oběť platí pouze pro lidi, kteří se nechají pokřtít a uznají ho za svého Pána!)

*6578* Mluví se tu o obětování! Mluví se o lidské oběti po způsobu pohanů!!! A mělo se to udát takto...

V nebi měla žít trojice: "Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch!" Údajný Bůh Syn ze sebe údajně udělal oplodněné vajíčko v těle Marie! A z tohoto oplodněného vajíčka se údajně stalo rostoucí embryo nového človíčka! (Je ale možné, že údajný Bůh Syn ze sebe udělal hned to živé embryo - oni to moc nerozvádějí!) Marie tohoto človíčka poctivě "odnosila" a následně ve chlévě porodila! Existuje teorie, že zůstala i po porodu pannou - to už je teorie hodná mistrů svého řemesla! Ale necháme Marii Marií a budeme se věnovat novorozenci, který byl po způsobu židů obřezán a bylo mu dáno jméno Ježíš. Je to hezké jméno, všechna čest! O tom člověku se toho ale moc neví - k jeho zviditelnění došlo až tehdy, kdy byl údajně pokřtěn prorokem Janem Křtitelem! To se už jednalo o dospělého muže! Údajně se po křtu Ježíše otevřela nebesa, aby odtamtud na Ježíše sestoupil Duch Boží v podobě holubice. (Zda se jednalo přímo o údajného Boha Ducha, se lidem nesděluje!) Díky této holubici se Ježíš údajně stal Ježíšem Kristem - Ježíšem Mesiášem. Žil tu i nadále v lidském těle, děly se věci nevídané, ale nakonec se záměrně nechal popravit! Krutě popravit!(To měla být ta oběť!!!) A vybral si k tomu dobu, kdy to mohlo vidět hodně lidí. Ano, z Ježíše se stala lidská mrtvola. Tato mrtvola byla zabalena do čistého plátna a pohřbena do nového hrobu jednoho zámožného člověka! A ke vchodu do hrobu byl přivalen veliký kámen. Co se dělo uvnitř popisováno moc není, ale ta mrtvola z hrobu zmizela a mezi lidmi se údajně znovu objevil Ježíš. Objevil se znovu v lidském těle, které bylo údajně zjizvené. Jestli se už opět jednalo o údajného Boha Syna je nejasné! Jakýsi Tomáš ho sice svým Bohem a Pánem nazval, ale ten byl prokazatelně v šoku z toho, že Ježíš žije! A potom se Ježíš údajně vrátil znovu do nebe stal se opět Bohem Synem!

Z údajného Boha Syna je tedy dnes opět údajný Bůh Syn! Navíc údajně Bůh Syn oslavený!!!

Co tedy bylo obětováno? Nic!!!
Kdo byl tedy obětován? Nikdo!!!

V nebi je údajně vše jako dřív! Nic se tam nezměnilo! Má tam žít trojice: "Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch!"

 • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: RE: Paradox křesťanské víry.
15.09.22 06:04:00 | #2810 (1)

*33902* Krutě popravit! (To měla být ta oběť!) *34091*| Předmět: RE: Paradox křesťanské víry.
15.09.22 06:13:20 | #2811 (1)

*19969* Zdůrazním to! *3620*

*3916* Z ÚDAJNÉHO BOHA SYNA JE I DNES ÚDAJNÝ BŮH SYN. *13828*

*3617* Nesmrtelný Bůh Syn se stal smrtelným člověkem, aby se mohl nechat popravit a proměnit v lidskou mrtvolu, kterou tu dali do hrobu a následně se opět stal nesmrtelným Bohem Synem! *2468*| Předmět: RE: RE: Paradox křesťanské víry.
15.09.22 06:15:54 | #2812 (2)

*7011* Hezká pohádka! *33643*| Předmět: RE: RE: RE: Paradox křesťanské víry.
15.09.22 06:17:52 | #2813 (3)

A skutečnost? *2386*

Ježíš je i dnes člověkem! *15154* *34041* *15154*

Ježíš Syn Boží je naším bratrem a přítelem... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Paradox křesťanské víry.
15.09.22 06:21:19 | #2814 (4)
 • *15154* *18805* *15154* *23658* *15154* *3775* *15154*