Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 229838x
Příspěvků:
13570

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Máte radost ze života?
13.09.22 10:07:12 | #2786

*24611* Máte radost ze života? *34694*

*33770* Chci věřit, že radost ze života máte! *6904*



| Předmět: RE: Máte radost ze života?
13.09.22 10:26:42 | #2787 (1)

*15154* *3775* *15154* Tak se mějte hezky i nadále! *15154* *3775* *15154*

 • *23658*

 #2786 


| Předmět: Probírám tu různé věci...
13.09.22 08:53:58 | #2783

*15154* *24611* *15154* Probírám tu různé věci, ale jedno platí neustále:

"Bůh žije! Bůh Tě miluje! Bůh je Tvým vlastním Otcem!" *15154* *24611* *15154*



| Předmět: RE: Probírám tu různé věci...
13.09.22 08:57:13 | #2784 (1)

*15250* Ano, Bůh je Tvým milujícím Tatínkem! *33084* Vlastním milujícím Tatínkem! *19837*

 • *34027* *34027* *34027* *34027*

 #2783 

| Předmět: RE: RE: Probírám tu různé věci...
13.09.22 09:24:31 | #2785 (2)

*34694* Ano, Bůh je ŽIVOU LÁSKOU pro Tebe i pro nás všechny ostatní... *15154* *33792* *15154*


 #2784 

| Předmět: Lidé, co znají obsah Bible ví...
13.09.22 08:30:16 | #2782

Lidé, co znají obsah Bible, ví, jak to tenkrát bylo... *30410*

Ví, jak to bylo, když si Izrael vyžádal jako svého krále někoho z nich... *6578*

Odcituji, co Živý Bůh, Bůh Izraele a celého lidstva, tenkrát pronesl:
"Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ALE ZAVRHLI MNE, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, ŽE MĚ OPUSTILI a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě. Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat." (Bible, První Samuelova 8:7-9) *11104*

A tak je to s každým člověkem, který žádá lidského panovníka místo Boha Otce svého! *35060*

Naším jediným (JEDNOJEDINÝM!!!) Panovníkem je Živý Bůh, náš Otec! A to platí i pro obyvatele Česka!!! Neustále si tu volíte prezidenty a Boha Otce svého zavrhujete a opouštíte!!! Ani jeden panovník, který tu vládl, neměl CELOU LÁSKU A ÚCTU k Živému Bohu, a proto je zde dnes tak zle, že lidé už začínají úpět. *6195*

Ano, ani po roce 1989 neměl ani jeden prezident v této zemi CELOU LÁSKU A ÚCTU k Živému Bohu, našemu Otci! A to je nepopiratelné!!! Lidé se tu nemodlí přímo k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli svému - modlí se maximálně k ohavným pohanským modlám pokřtěných lidí!!! *6578*

Lidé! Omluvte se Tatínkovi! Omluvte se kajícně Živému Bohu, který je jediným Panovníkem celého lidstva a proste ho, aby se sám osobně ujal v Česku vlády! Už žádné prezidenty!!! Už žádné zkorumpovatelné vlády, poslance a senátory!!! AŤ NÁM OPĚT VLÁDNE PŘÍMO TATÍNEK - BŮH JEDINÝ A JEDNOJEDINÝ! Jen on je štědrý k lidem všem a nikoho neprotěžuje! Jen on skutečně miluje každého člověka!!! Vládne-li člověk člověku nebo lidé lidem, vždy se dějí křivdy!!! Vládnoucí vrstva vždy ostatní vykořisťuje a často to činí nehorázně!!! Vznikají křiklavé rozdíly mezi lidmi! A i když si zvolíte člověka chudého v naději, že na ostatní chudé bude myslet, zjistíte, že vlastní majetek mu je vždy přednější a velmi rychle se z něj stane boháč, kterého chudí lidé už nezajímají, tedy s výjimkou placení daní, ty od lidí vyžaduje jako všichni ostatní, co mají nad lidmi moc! Tak to prostě je! JEDINÝM SPRAVEDLIVÝM PANOVNÍKEM JE ŽIVÝ BŮH - NÁŠ OTEC. *6904*



| Předmět: My!
13.09.22 07:51:39 | #2781

My! *30457*

My všichni lidé na celém světě jsme bratři a sestry před Bohem! *34027*

My všichni lidé jsme skutečně sourozenci, vlastní sourozenci, a Bůh je naším Tatínkem... *34027*

 • *429* *15154* *22063*


| Předmět: Žiji.
13.09.22 07:48:18 | #2780

Žiji. *30457*

Žiji s láskyplnou vděčností k Bohu Otci svému... *34027*

Z Boží milosti našeho milujícího Tatínka žiji i já v Lásce Boží... *34027*

*16217* A Vám, Bohu milí a Bohem milovaní lidé přeji: "Dobré ráno!" *15154* *34041* *15154*



| Předmět: Bůh.
12.09.22 22:23:52 | #2777

Bůh. *34694*

Bůh se nikdy nebude chovat tak, jak Ty si přeješ, aby se choval... *33684*

Bůh se nikdy nebude přizpůsobovat Tvým představám, které o něm máš! Smiř se s tím!!! *4585*

A hlavně! Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva nelze zkorumpovat!!! *33684*

VŽDY SE DĚJE A STANE VŮLE BOŽÍ - to nezmění ani Ježíš nebo Muhammad... *3775*



| Předmět: RE: Bůh.
12.09.22 22:40:04 | #2778 (1)

*6578* Lidé si vymysleli systém údajných prostředníků mezi Bohem a člověkem nebo mezi Bohem a lidmi! Není to nic osobního! Je to obchod...

*6578* Ano, je to obchod. Služby těchto prostředníků jsou skoro vždy nějakým, většinou velmi chamtivým způsobem zpoplatněné ve smyslu hesla: "Zadarmo ani kuře nehrabe!"

*6578* Za prostředníky se vydávají i nejrůznější sbory věřících lidí nebo jejich vůdci! Ale převážně je tato role lstivě a vychytrale přisuzována zesnulým lidem nebo andělům...

*6578* Systém je jednoduchý: "Člověče! Zaplať! A my ti po smrti zajistíme život v nebi!" (Nebo: "Člověče! Zaplať! A já ti zajistím, abys po smrti žil v nebi!" Nebo: "Člověče! Zaplať! A Ježíš ti zajistí, abys po smrti žil v nebi!" Nebo: "Člověče! Zaplať! A Marie ti zajistí, abys po smrti žil v nebi!")

 • *6578* *3438* *6578*

 #2777 

| Předmět: RE: RE: Bůh.
12.09.22 23:02:53 | #2779 (2)

*17323* Ale dost už o tom! *7478* DĚJE SE VŮLE BOŽÍ NAŠEHO OTCE. *34041*

 • *3775* *23670* *3461* *6665*

 #2778 

| Předmět: Bůh Otec náš vnímá naše prosby!
12.09.22 19:00:53 | #2773

*15154* *3122* *15154* Bůh Otec náš vnímá naše prosby, ale neřídí se jimi! *7710*

 • *33973* *23655* *33975*


| Předmět: RE: Bůh Otec náš vnímá naše prosby!
12.09.22 19:43:32 | #2774 (1)

*11171* Jestli Vám někdo tvrdí, že se za Vás u Boha Otce lidstva přimluví, nevěřte mu, i kdyby se jednalo o samotného papeže!!! Bůh se řídí vlastní vůlí, na naše "rady" nebo prosby nedá! *11171*


 #2773 

| Předmět: RE: RE: Bůh Otec náš vnímá naše prosby!
12.09.22 19:45:30 | #2775 (2)

*12216* Lidé by měli pochopit, že vůle Boží je mnohem lepší než vůle naše!!! *15154* *2351* *15154*


 #2774 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh Otec náš vnímá naše…
12.09.22 19:49:58 | #2776 (3)

*6195* Je ale pravdou, že vůli Boží nikdo z nás nechápe! Život s Bohem je o víře v Boží Lásku! *34027*


 #2775 

| Předmět: Jsme? Jsme!
12.09.22 11:06:48 | #2768

*2386* Jsme? *2386* Jsme! *30045*

*33792* Jsme synové a dcery Boží! *33792*

 • *3474* *4740*


| Předmět: RE: Jsme? Jsme!
12.09.22 11:07:54 | #2769 (1)

*24611* Jsme synové a dcery Živého Boha! *15154* *32830* *15154*


 #2768 

| Předmět: RE: RE: Jsme? Jsme!
12.09.22 11:37:06 | #2772 (2)

❤️ Ano, Živý Bůh je naším Stvořitelem! ❤️

❤️ Ano, Živý Bůh je naším Otcem! ❤️

❤️ Ano, Živý Bůh je naším Panovníkem! ❤️

❤️ Ano, Živý Bůh je naším Spasitelem! ❤️

❤️ Ano, Živý Bůh je naší Živou Láskou! ❤️

 • *15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*

 #2769 

| Předmět: Otče!
12.09.22 09:52:39 | #2762

*15154* Otče! *34089*

*15154* Bože a Pane náš! *35292*

*6195* Jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad svými syny a dcerami? *14586*



| Předmět: RE: Otče!
12.09.22 09:59:41 | #2764 (1)

*6195* Tatínku můj milovaný! Lásko moje! *6578* Jak dlouho tu ještě bude člověk člověka a lidé lidi vraždit, zabíjet, popravovat, mučit, trýznit, znásilňovat, zneužívat, zotročovat, věznit, vykořisťovat, podvádět a obelhávat, aby Tvá slavná HRA O DOBRU A ZLU "měla ten správný šmrnc"? *14586*

 • *11171* *6578* *11171*

 #2762 

| Předmět: RE: RE: Otče!
12.09.22 10:10:53 | #2765 (2)

*11104* Tatínku! Mám od Tebe jméno: "Člověk Syn Boží"! A k tomu mám od Tebe roli zloducha a zločince! Je to skvělá kombinace!!! Musí to být k popukání, že tu vypadám jako blázen!!! *35060*

*11104* Tatínku! Je to skutečně tak humorné, že tu lidé s lidmi válčí? Jak vtipné je, že si tu navzájem krutě ubližujeme? Je to k smíchu, že je tu tolik lidí nemocných a tělesně postižených? *35060*

*11104* Vím, Ty máš to právo z nás dělat zloduchy a zločince nebo oběti zloduchů a zločinců! A děkuji Ti, že se mi to nemusí líbit a že nad tím mohu v srdci i v mysli zaplakat... *35060*

 • *34031*

 #2764 

| Předmět: RE: RE: RE: Otče!
12.09.22 10:12:43 | #2766 (3)

*12216* Tatínku! *22063* Miluji Tě! *15154* *2351* *15154*


 #2765 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otče!
12.09.22 10:14:57 | #2767 (4)

*12216* Tatínku můj milovaný! *22063* Omlouvám se Ti a děkuji Ti... *15154* *2351* *15154*


 #2766 

| Předmět: Mír s Vámi všemi!
12.09.22 09:48:15 | #2761

*33770* Mír s Vámi všemi, Bohem milovaní lidé! *6904*

 • *22063* *15154* *5519* *15154* *22063*