Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1271929x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
28.03.23 13:23:54 | #24812

Přeji hezké poledne . *30848* *8695*


1  

| Předmět: RE:
28.03.23 14:04:07 | #24818 (1)
*9540* *23658* *29742* *29742* *29742*| Předmět: A sníh je skoro pryč...
28.03.23 12:46:44 | #24803

A sníh je skoro pryč... *7710*

Přes noc napadly 3 nebo 4 cm sněhu a i stromy nebo keře byly sněhem obalené! A auta také! Ale od rána svítí sluníčko a sníh mizí, i když je studený vítr... Byl jsem totiž venku na procházce. *29334*| Předmět:
28.03.23 09:01:25 | #24787

každá marnost má i své vyvrcholení:-)
Jen nedočkavec si na něj neumí počkat:-)


1  


| Předmět:
28.03.23 08:58:13 | #24786

Ježíš řekl: Od Adama až po Jana Křtitele není nikdo, kdo se zrodil z ženy, větší než Jan Křtitel, takže jeho oči neklesnou. Avšak řekl jsem: Kdo bude mezi vámi malý, ten pozná království a bude větší než-li Jan.| Předmět: RE:
28.03.23 09:01:59 | #24789 (1)

*27179* Ježíš toho napovídal... *27179*

*14695* Ale pozor! Dnes už Ježíš pravdu zná!!! Nedělí už lidi na "menší" a "větší"!!! Je osvícený PRAVDOU.

  • *15154* *13842* *15154*


| Předmět: RE: RE:
28.03.23 09:02:58 | #24792 (2)

:-)
To už vypadá více človíčkovsky., lepšíš se:-)


1  

| Předmět: RE: RE:
28.03.23 09:04:22 | #24794 (2)

To nikdy nedělal, říkal že první bude poslední a poslední první.


 #24789 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 09:06:37 | #24797 (3)

Reagoval jsem na který příspěvek? Víte to? Přečtěte si ho, prosím!!! Tedy, jestli Vám to Satan dovolí... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 09:20:31 | #24799 (4)

Vidíte co rozséváte ?


 #24797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 12:38:39 | #24802 (5)

Pravdu... *3605*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 15:27:01 | #24836 (6)

Nikoliv, lži a bludy, zlo a nenávist což je Vám asi že vlastní :-).


1  
 #24802 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 09:35:44 | #24800 (4)

V Bibli je to takto :
28 Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší v Božím království, je větší než on.“


 #24797 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 12:51:29 | #24805 (5)

A nyní přemýšlejte, dokážete-li to!
Tímto příspěvkem se tvrdí, že někdo je v Božím království!
Ale jinde se píše, že Boží království je v nás!
Nevadí Vám ten rozpor? *5622*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 15:27:50 | #24837 (6)

Vůbec ne :-).


1  
 #24805 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:17:59 | #24855 (7)
*3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE:
28.03.23 10:12:52 | #24801 (2)

Ano Ježíš byl správný buddhista, křesťan,muslim i ateista.


 #24789 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 12:48:17 | #24804 (3)

Ježíš je i dnes člověkem. *5901*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 15:28:34 | #24838 (4)

Po pravici Boha.


 #24804 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:20:02 | #24856 (5)

Tak to mi vysvětlete, když tvrdíte, že Bůh je v lidech tedy i v něm!!! *4585*

A podrobně mi popište, jak sedí sám v sobě po pravici Boha Otce lidstva! *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:22:22 | #24859 (6)

Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně;


1  
 #24856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:24:27 | #24861 (7)

*27179* Ale jak to zvládají, aby seděli vedle sebe a současně byli ve všech lidech! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:25:35 | #24864 (8)

Jan 14
1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
2V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
3A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.


 #24861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:31:20 | #24870 (9)

Najednou ti lidé nebyli v něm? Vnímejte, jak si neustále protiřečíte!!! *2386*
A Otec už také není v lidech, ale je najednou ve svém domě? *5622*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:37:32 | #24883 (10)

Jan 14
23Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


 #24870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:43:33 | #24895 (10)

To máte z toho že si mylně myslíte že Bůh je jakási bytost, což v Bibli takováto informace o Bohu není, ale je psáno že Bůh je Duch.. ( Jan 4/24)


 #24870 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:29:36 | #24868 (8)

Matouš 25
33ovce postaví po pravici a kozly po levici.
34Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.
*30800*
A tak vy jste po levici ?


 #24861 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:32:28 | #24872 (9)
*4585*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:29:03 | #24867 (7)
*4585*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:23:39 | #24860 (6)

Efezským 4
4Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
5jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #24856 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:27:56 | #24865 (7)

Ano, je jeden Bůh a Otec všech a skrze všechny působí, to ano, o tom se tu opakovaně zmiňuji i já, ale jinak má své vlastní tělo! Jasné?
A povšimněte si, že tu opět není ani zmínka o Vaší smyšlené hospodince!!!

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:34:16 | #24877 (8)

Jak by mohla být smyšlená když ji Bůh oslovuje když říká :
Genesis 1
26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho,
27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


 #24865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:24:41 | #24863 (6)

1. Jan 4.
13Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.
14A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa.
15Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
16Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.


 #24856 


| Předmět:
28.03.23 08:51:52 | #24779

Už jsem se obnažila a pořád nic:-)| Předmět:
28.03.23 08:38:28 | #24770

Jeho učedníci řekli: Kdy se nám ukážeš a kdy tě uvidíme? Ježíš řekl: Až se svléknete bez studu a vezmete své šaty a položíte si je pod nohy jako úplně malé děti a stoupnete si na ně. Pak uvidíte syna Živého a nebudete se bát:-)


1  

| Předmět: Lidé!
28.03.23 08:14:23 | #24744

Lidé! *11171*

Chodí sem jedna jedna žena, která všem nutí přijmout jejího vymyšleného "dvojjediného boha"! Vedle Živého Boha, Boha Stvořitele a Otce lidstva, se snaží lidem ještě vnutit "bohyni-stvořitelku-matku-hospodinku"! *6578*

A nejen to, snaží se Vám vnutit svého "Ježíše" jako MODLU lidem nadřazenou!!! Ale její "Ježíš" je ve skutečnosti Satanem, který ji obelstil... *3456*

Pravý, v nebi žijící Ježíš je naším vlastním bratrem! A tento pravý, Boha milující a Bohu věrně sloužící Ježíš je i přítelem všech lidí! Nad nikoho se nepovyšuje! Je jedním z nás všech lidí! Ví to a ctí to! Amen. *33792*

(Člověk Syn Boží - "Človíček") *30383* *4437* *30383*| Předmět: RE: Lidé!
28.03.23 08:31:51 | #24756 (1)

Blázne :-) ja dvojjediného Boha nevyznávám to je Váš bludný výmysl a lež, vyznávám Boha ve všech nás, ale ve vás zřejmě není :-).


 #24744 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
28.03.23 09:04:39 | #24795 (2)

Mám kostým BLÁZNA doplněný maskou ČLOVÍČKA? *34089*

Vždyť je KARNEVAL - Bohu budiž díky... *6812*| Předmět: Mělník je zasněžený...
28.03.23 08:00:02 | #24729

*19385* Mělník je zasněžený... *7710*

Je to velká změna - byly tu už jarní dny plné sluníčka... *4670* *9540* *4670*

*15154* Ale i tak Vám přeji: "Dobré ráno!" *15154*
| Předmět:
28.03.23 06:13:22 | #24721

Ženy:-)
I v oblečení, obnaženy:-)


1  

| Předmět: RE:
28.03.23 08:03:36 | #24733 (1)

Mír s Vámi! *34041*| Předmět: RE: RE:
28.03.23 08:05:53 | #24737 (2)

Další kabát:-)
Salam alejkum:-)
Šalom:-)| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 08:22:32 | #24748 (3)

A já? Vnímal jsem, jak jste z mé minulé ikonky celý rozhozený, a tak jsem si "vypůjčil bez dovolení" tuto! *2210*| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 08:29:54 | #24754 (4)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 12:54:16 | #24807 (5)

Nejsem jako ona, jen ta ikonka, kterou má, se mi zalíbila, a tak jsem si ji "bez dovolení vypůjčil"... *4542*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 15:29:45 | #24839 (6)

To jo řeč je jenom o ikonce i když..


 #24807 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 08:34:49 | #24762 (4)

Předtím jsem si tykali:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 13:18:14 | #24810 (5)

Vidíte, už ani Vy sám nevíte, kdo je kdo! Zamotal jste se do vlastních výmyslů!

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:40:30 | #24888 (6)

:-)| Předmět: dobrou všem
28.03.23 01:30:41 | #24720
&t=53s

1  

| Předmět: RE: dobrou všem
28.03.23 07:56:28 | #24725 (1)

*6578* Bratře! Snažíte se, aby lidé celé tři hodiny nežili v CELÉ LÁSCE a SVATÉ ÚCTĚ k Bohu? Proč!? *3456*| Předmět: RE: RE: dobrou všem
28.03.23 12:59:15 | #24808 (2)

zaposlouchej se synu a vnímej boží svět přitom vypusť z hlavy všechny myšlenky které tam máš,zavři oči a vznášej se ve světě tajemna a duchovna| Předmět: RE: RE: RE: dobrou všem
28.03.23 13:15:44 | #24809 (3)

Já jsem raději srdcem i myslí u Tatínka... *22063*

Do pekla nespěchám! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: RE: dobrou všem
28.03.23 13:19:55 | #24811 (4)

nerouhej se pomatený synu ,odsuzuješ a přitom slepě věříš


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: dobrou všem
28.03.23 18:21:39 | #24858 (5)
*4585*