Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1276025x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
28.03.23 17:11:28 | #24842

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Provokace!| Předmět: RE:
28.03.23 17:12:12 | #24843 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Provokace!


 #24842 

| Předmět: RE: RE:
28.03.23 17:41:07 | #24844 (2)

Troole vaše divadlo a zadarmo si moc ráda přečtu. *27179* *27179* Kde ukaže falešnou drštičku Anžina,tam je bordel. .Hádky vám podobným. .


 #24843 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 18:30:51 | #24869 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Provokace!


 #24844 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 18:31:47 | #24871 (3)

Je vůbec někdo kdo je tu dost dobrý?


 #24844 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 18:38:44 | #24884 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Neslušný příspěvek.


 #24844 

| Předmět:
28.03.23 15:15:04 | #24834

Amen *34071*| Předmět:
28.03.23 15:13:47 | #24833

5 I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.
6 Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
7 Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“
8 Ale Noe našel u Hospodina milost.
9 Toto je rodopis Noeho: Noe byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení; Noe chodil s Bohem.
10 A Noe zplodil tři syny: Šéma, Cháma a Jefeta.
11 Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.
12 Bůh pohleděl na zemi; byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu.
13 I řekl Bůh Noemu: "Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí| Předmět: RE:
28.03.23 15:18:18 | #24835 (1)

"Viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý."

Když člověka stvořil k obrazu svému, tak není divu. *34001*


1  
 #24833 

| Předmět: RE: RE:
28.03.23 15:46:49 | #24840 (2)

Genesis 3
22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.


 #24835 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.03.23 18:07:49 | #24847 (3)

Sestro, víte do kolika jazyků byla už Bible přeložena? A víte kolik překladatelů a překladatelek se překladům věnovalo a věnuje? Ale ani v jednom překladu není zmínka o Vámi smyšlené hospodince!!! *4585*

Není Vám to divné? Tisíce a tisíce překladatelů a překladatelek v Bibli žádnou hospodinku nezaregistrovali, jen Vy! Chcete všechny ty překladatele a překladatelky označit za podvodníky a podvodnice? *3456*

A ani Ježíš, jehož jméno tu tak ráda zneužíváte, se nikdy o žádné hospodince nezmínil, přestože v jeho družině byla celá řada žen! To chcete říci, že jim záměrně existenci Vaší hospodinky zamlčel? *3456*

Jsou tu dvě možnosti:
1.) Vaše zotročení démonem!
2.) Vaše psychická nemoc!

A TO SAMÉ PLATÍ I O MNĚ, sestro, i já mohu být v mysli lidí vnímán jako člověk zotročený démonem nebo člověk psychicky nemocný! I když já mohu být ještě pokládán za lháře a podvodníka! *11171*

  • *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:14:15 | #24851 (4)

Používat logické myšlení alias logiku, to není zakázané :-).
Že se jiným lidem asi že moc nechce přemýšlet a uvažovat logicky je jejich mínus :-)
Přeci nemusím vyznávat za Boha nějakého muže :-), mně by to přišlo být jako modloslužba, takto se i lépe cítím když miluji Boha svou a bližní své tak jak sebe, je to logické, přirozené i v pohodě :-).


 #24847 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:16:01 | #24852 (5)

Pokládáte se za nejchytřejšího člověka všech věků? *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:17:14 | #24854 (6)

To ne ale mohu mít dar Ducha.


 #24852 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:34:00 | #24875 (7)

A Ježíš dar Ducha neměl? *34017*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:35:58 | #24879 (8)

Jan 16
12Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli.
13Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
14On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.
15Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.


 #24875 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:41:41 | #24891 (9)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:45:18 | #24902 (10)

No jasně že celou pravdu nesnešeš :-).


 #24891 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.23 19:41:46 | #24926 (11)
*47* *47* *47* *47* *47* *47* *47*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.03.23 19:41:46 | #24927 (11)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Duplicita| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.03.23 18:36:33 | #24880 (8)

Když budeš jíst hrách tak máš taky dar ducha 😂😂


1  
 #24875 


| Předmět:
28.03.23 14:51:30 | #24832

Lidé nerozumi Bohu a budou na cimře žvanit *21728*| Předmět: RE:
28.03.23 18:09:48 | #24849 (1)

*11295* Ale lze dnes Bohu rozumět? *3456*
| Předmět:
28.03.23 14:45:47 | #24827

To, jak se komunikuje na diskuzi, nejsem schopena ovlivnit. *29716*| Předmět: RE:
28.03.23 14:48:00 | #24829 (1)

Ono je i otázkou, jak dalece jsme schopni ovlivnit příspěvky vlastní... *11104*| Předmět: RE: RE:
28.03.23 14:49:42 | #24831 (2)

I tak, by to mohlo být.


1  
 #24829 

| Předmět: Jeden člověk pronesl něco v tomto duchu:
28.03.23 14:35:12 | #24825

Jeden člověk pronesl něco v tomto duchu:

"Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a OBSÁHL VŠECKO POZNÁNÍ, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem..."

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Jeden člověk pronesl něco v tomto…
28.03.23 14:44:18 | #24826 (1)

*11171* Ten samý člověk pronesl v témž duchu i toto:

"Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci."

*11171* A bolestně dodal:

"Objevuji tedy takový zákon: KDYŽ CHCI ČINIT DOBRO, MÁM V DOSAHU JEN ZLO."

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: Jeden člověk pronesl něco v…
28.03.23 14:46:25 | #24828 (2)

*35060* Lidé, ruku na srdce, neplatí to i o nás!? *35060*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*| Předmět: Co ve mně žije?
28.03.23 14:19:09 | #24820

*15389* Co ve mně žije? Nebo: "Kdo ve mně žije?" *703*

*33770* Tatínku! Omlouvám se Ti!
*33770* Tatínku! Lásko moje! Miluji Tě!
*33770* Tatínku! Bože a Pane náš! Děkuji Ti!
*33770* Tatínku! Lásko moje! Mám Tě moc a moc rád...

KDE SE TA SLOVA VE MNĚ BEROU? (Tak to ví jen Bůh!) *3474*| Předmět:
28.03.23 13:57:15 | #24816

*34708* „Až jednou půjdeš přes most života,
který tě vede z dětství do dospělosti - nespěchej.
Podívej se na řeku života,
která pod tebou tvoří víry.
Postůj a podívej se.
Touto cestou půjdeš naposled,
nemůžeš se už vrátit.
Jen bláznům je dopřáno vracet se.“ *34708*| Předmět: RE:
28.03.23 14:03:05 | #24817 (1)

Človíček je Boha milujícím bláznem rád... *8164*| Předmět:
28.03.23 13:29:18 | #24814

„Vždy je těžší bojovat proti víře než proti vzdělání.“| Předmět: RE:
28.03.23 13:52:00 | #24815 (1)

Hele káčo ty o Bohu nic nevíš. *27179*


 #24814 

| Předmět: RE: RE:
28.03.23 14:23:01 | #24822 (2)

myslím že toho viš tolik co ona a to je že nevíš nic stejně jako miliony věřicich kteři slepě věři ale nic vic neví


1  

| Předmět: RE: RE:
28.03.23 14:24:00 | #24823 (2)

Víra není o vědění! *4511*

To by nebyla víra vírou... *4511*

Víra je jen a jen o víře a je dostupná mudrcům i hlupákům! *8164*| Předmět: RE: RE:
28.03.23 17:09:55 | #24841 (2)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Neslušný příspěvek!


 #24815 

| Předmět:
28.03.23 13:24:33 | #24813

Chvíli si Vás čtu
*4553*


2  

| Předmět: RE:
28.03.23 14:20:52 | #24821 (1)

a dobře děláš-poznej a budeš poz *9531* náná| Předmět: RE: RE:
28.03.23 14:27:54 | #24824 (2)

Človíček je skromný! *11295*
Človíčkovi stačí, že ho zná Tatínek, který je jediným Živým Bohem a Spasitelem celého lidstva! *2351*