Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1249543x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: BŮH NÁS MILUJE.
29.09.22 16:41:32 | #3440

*15154* Ano, Bůh nás miluje! *15154*

*11171* Ale kdo z lidí miluje Boha? Kdo!? *11171*

*35060* Kdo skutečně miluje Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva? *35060*| Předmět: BŮH NÁS MILUJE.
29.09.22 16:41:32 | #3439

*15154* Ano, Bůh nás miluje! *15154*

*11171* Ale kdo z lidí miluje Boha? Kdo!? *11171*

*35060* Kdo skutečně miluje Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva? *35060*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
29.09.22 15:37:01 | #3433

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

❤️ Tatínku! Miluji Tě! ❤️

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*3474*
*15154* *22063* *15154*
 • *15154* *19367* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
29.09.22 15:56:06 | #3436 (1)

*15154* Otče! Bože a Pane náš jediný! Miluji Tě moc a moc! *15154*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
29.09.22 16:35:53 | #3437 (2)

*7478* Ano, Človíček je blázen, když tvrdí, že jedinou správnou cestou k Bohu je CELÁ LÁSKA k Bohu!

*7478* Copak je možné, mít CELOU LÁSKU k Bohu, když tu jsou peníze, drahokamy, cenné papíry? Je tu i zlato a stříbro! Platina! Jsou tu i luxusní paláce, vily, domy a byty; jsou tu i luxusní auta, motocykly, hodinky a šperky! Jsou tu umělecké předměty a starožitnosti! Je tu tolik věcí, které lze milovat a ten blázen tvrdí, že bychom měli mít CELOU LÁSKU k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva!!! *6578*| Předmět: A život jde dál...
29.09.22 12:09:50 | #3431

A život jde dál... *24611*

Dnes jsem vyfotil hezké slunečnice, které rostou u jednoho bytového domu... *33770*

 • *15154* *16217* *15154*


| Předmět: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
29.09.22 08:42:56 | #3413
*12216*

*34041* Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...

*33792* Bůh Otec náš miluje nás všechny!!!

*16217* A já nikomu z Vás nepřeji nic zlého, i když to občas někteří lidé, které štve má věrná LÁSKA k Živému Bohu, kterého vnímám jako našeho milujícího Tatínka, tvrdí! Všichni jsme Božími lidmi. Všichni jsme synové a dcery Boží! A víra nebo nevíra v Boha na tom nic nemůže změnit! A nic nemůže změnit ani skutečnost, zda dnes máme kladnou nebo zápornou životní roli. Stejně tak nemá na Lásku Boží k nám všem lidem vliv, zda máme roli zdánlivě velmi významnou nebo roli naprosto nicotnou! Současné role jsou dočasné!!! Nikdo z nás nemá u Živého Boha, který je naším Otcem i Panovníkem, protekci! Sice to mnozí lidé v některých církvích a sektách židů, křesťanů, muslimů nebo jinak věřících lidí tvrdí, že si je Bůh vyvolil a nás ostatní, že zatratil, ale ti pyšní a samolibí lidé se mýlí a často přímo záměrně lžou... *19975*

 • *23658*


| Předmět: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
29.09.22 08:45:22 | #3414 (1)
*12216*

*24611* Opakuji:

*33770* Bůh miluje nás všechny! *33770*

 • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé...
29.09.22 09:07:25 | #3418 (1)

Matouš 7, 2 Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.


 #3413 

| Předmět: RE: RE: Lidé! Bratři a sestry! Přátelé.…
29.09.22 09:18:01 | #3419 (2)

*27179* Dobré ráno! *27179*

*15154* Spinkala jste vůbec? Máte nějakou bojovnou náladu! *4585*

 • *34031*


| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
28.09.22 20:45:41 | #3400

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*6665* *23670* *6665*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *6665* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
28.09.22 20:48:41 | #3401 (1)

*34041* Mír s Vámi všemi! *34041*

 • *6904* *6904* *6904* *6904* *6904*


| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
29.09.22 08:20:46 | #3411 (2)

*12216* Chci věřit, že jste se hezky vyspinkali a že se radostně usmíváte! *2351*

*16217*

*32830* DOBRÉ RÁNO, BOHU MILÍ A BOHEM MILOVANÍ LIDÉ! *32830*

*33770* Děkuji Tatínkovi, našemu Bohu a Pánu, za úžasný nový den! *6904*
| Předmět: Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:
28.09.22 19:10:15 | #3364

*33770* Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
*33770* Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
*33770* Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
*33770* Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
*33770* Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
*33770* BLAZE TĚM, KDO MAJÍ ČISTÉ SRDCE, NEBOŤ ONI UZŘÍ BOHA...

*33770* Blaze i Tobě, miluješ-li Boha Otce svého z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! Amen.| Předmět: RE: Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:
28.09.22 19:18:21 | #3366 (1)

*6904* Neboť Vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete:

 • "POŽEHNANÝ, KTERÝ PŘICHÁZÍ VE JMÉNU ŽIVÉHO BOHA." *6904*


| Předmět: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:
28.09.22 19:25:55 | #3371 (2)

Jo jo ve jménu JSEM :-)


 #3366 

| Předmět: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu…
28.09.22 19:31:06 | #3374 (3)
*1107*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu…
28.09.22 19:32:06 | #3376 (4)

Aha copak Vám zase vadí na tomto ?


 #3374 

| Předmět: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu…
28.09.22 19:38:13 | #3379 (3)

*35060* Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pokušení; běda však tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něho lépe, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných. Mějte se na pozoru!" *35060* (Platí to i pro ženy POKUŠITELKY!!!)| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu…
28.09.22 19:40:01 | #3381 (4)

51. Amen, amen, rikam vam: Kdokoli zachova me slovo, naveky nespatri smrt." (Jn 8: 50-51)


 #3379 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v…
28.09.22 19:50:39 | #3391 (5)

Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky!!! *3775*| Předmět:
28.09.22 16:18:54 | #3350

Jdu se podivat co se pise v jinych diskuzich *705*


1  

| Předmět: RE:
28.09.22 18:52:43 | #3354 (1)

*15154* To je dobře! Máte celý život před sebou! *34027*| Předmět: RE:
28.09.22 18:59:07 | #3360 (1)

*8164* Vězte jen, že na Vás nelze zapomenout... *8164*

 • *30623* *25413* *14970* *25413* *30623*


| Předmět:
28.09.22 16:14:58 | #3349

Clovicku zlaty


1  

| Předmět: RE:
28.09.22 18:51:45 | #3353 (1)

*33770* Děkuji Vám za milá slova... *33770*

 • *15154* *15154* *5519* *15154* *15154*


| Předmět:
28.09.22 15:14:40 | #3344
*96* *5500* *96*


| Předmět: RE:
28.09.22 15:50:28 | #3345 (1)
*15154* *30812* *12694* *30815* *15154*
 • *165*