Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1205486x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
03.10.22 13:06:27 | #3587

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Mé srdce září radostí!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
03.10.22 13:09:41 | #3588 (1)

❤️ Tatínek *15154*
❤️ Domísek *15154*
❤️ Leonísek *15154*
❤️ Človíček *15154*

*6904* Ano, Bůh a my tři lidé! *6904*
| Předmět: Všichni jsme bratři a sestry.
03.10.22 06:37:27 | #3582

*34041* Všichni jsme bratři a sestry před Bohem! *4542*

*4542* Všichni jsme synové a dcery Živého Boha - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. *32618*

 • *15154* *5519* *15154*


| Předmět: RE: Všichni jsme bratři a sestry.
03.10.22 06:39:21 | #3584 (1)

*15154* *5519* *15154* Ano, Bůh nás miluje! *15154* *5519* *15154*| Předmět: RE: RE: Všichni jsme bratři a sestry.
03.10.22 06:42:17 | #3585 (2)

*24611* Tak hezký den, mí sourozenci! *24611*

 • *30383* *4437* *30383*| Předmět: A máme tu nový Boží den!
03.10.22 06:30:11 | #3577

*32830* A máme tu nový Boží den! *32830*

*6084* DOBRÉ RÁNO! *6084*

 • *32830* *12216* *32830*


| Předmět: RE: A máme tu nový Boží den!
03.10.22 06:32:07 | #3579 (1)

*429* Opět tu máme den LÁSKY a MILOSTI BOŽÍ... *15154* *15154* *15154*| Předmět: RE: RE: A máme tu nový Boží den!
03.10.22 06:34:13 | #3581 (2)

*22063* DEN LÁSKY A MILOSTI BOŽÍ našeho milujícího Tatínka... *15154* *19367* *15154*
| Předmět: ❤️❤️❤️ Lidé! ❤️❤️❤️
02.10.22 23:53:17 | #3576

❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️

*3775* *23670* *3775*
 • *6665* *6665* *6665* *6665*


| Předmět: ❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️
02.10.22 20:26:01 | #3572

❤️❤️❤️ Otče! ❤️❤️❤️

❤️❤️ MILUJI TĚ! ❤️❤️

*15154* *15154* *15154* *22063* *15154* *15154* *15154*


| Předmět: RE: ❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️
02.10.22 21:17:24 | #3573 (1)

*33770* Ano, Tatínku můj milovaný, mám Tě moc a moc rád... *33770*

*15154* Ty jsi náš jediný Živý Bůh! *22063*

*15154* Ty jsi náš Panovník od věků na věky! *15154* *22063*| Předmět: RE: RE: ❤️❤️ Miluji Tě! ❤️❤️
02.10.22 22:43:46 | #3574 (2)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Ano, miluji Tě, Lásko moje!

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • *15154* *15154* *22063* *15154* *15154*


| Předmět: (Bible, Izajáš 35:5-7)
02.10.22 16:49:55 | #3568

(Bible, Izajáš: 35:5-7)

Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých.
Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.

Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.
Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí.

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 35:5-7)
02.10.22 17:01:26 | #3570 (1)

(Bible, Izajáš 42:5-7)

Toto praví Bůh, Živý Bůh, který stvořil nebesa a roztáhl je,
zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází,
jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí:

"Já, Živý Bůh, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku;
budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům,
abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě.

Já jsem Živý Bůh. To je mé jméno.
Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepodstoupím modlám.
Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci.
Dříve než vyraší, vám je oznamuji."

(Živé Slovo Boží)

 • *15154* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *15154*| Předmět: Není to snadné!
02.10.22 14:51:34 | #3565

*6195* Není to snadné! Ale chceme-li konat dobro, přijde den, kdy to zvládneme!!! *33792*| Předmět: RE: Není to snadné!
02.10.22 15:08:23 | #3566 (1)

*33792* Bůh ten zázrak učiní! *33792*

 • *30623* *14970* *16217* *14970* *30623*


| Předmět: Bůh Tě miluje i dnes!
02.10.22 14:41:31 | #3562

*4542* Ano, Bůh Tě miluje i dnes! *4542*| Předmět: RE: Bůh Tě miluje i dnes!
02.10.22 14:42:20 | #3563 (1)
*15154* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *15154*


| Předmět: RE: Bůh Tě miluje i dnes!
02.10.22 14:43:38 | #3564 (1)

*4542* Bůh miluje nás všechny! *4542*

 • *33692* *15154* *22063* *15154* *33692*


| Předmět: Žijme v naději na nový život!
02.10.22 08:09:07 | #3547

*15154* Žijme v naději na nový láskyplný život! *15154*

*15154* Milujme Boha Stvořitele a Otce svého a důvěřujme mu! *15154*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Žijme v naději na nový život!
02.10.22 11:19:02 | #3549 (1)
*15154* *3474* *4740* *15154* *4740* *3474* *15154*

Vždyť žijeme v Lásce Boží! A v Česku máme relativní mír...| Předmět: RE: RE: Žijme v naději na nový život!
02.10.22 11:20:57 | #3551 (2)

Ano, v Česku máme v Lásce Boží relativní mír a pokoj...

 • *15154* *4740* *3474* *15154* *3474* *4740* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: Žijme v naději na nový…
02.10.22 11:22:19 | #3552 (3)

*15154* *22063* *15154* A já jsem za to Tatínkovi, našemu Živému Bohu a jedinému Pánu, vděčný! *6904*

 • *15154* *19367* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žijme v naději na nový…
02.10.22 13:39:31 | #3554 (4)

*15154* Blaze člověku, jenž doufá v Živého Boha a vnímá ho jako svého milujícího Otce! *15154*

 • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme v naději na…
02.10.22 13:42:28 | #3556 (5)

Živý Bůh je dárce MILOSTI a slávy! *15154* *15154* *15154*

Nikdy neodepře žádné dobro těm, kdo žijí bezúhonně!!! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme v naději…
02.10.22 14:23:17 | #3558 (6)

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ je bezmezné... *33692* *22063* *33692*

 • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme v…
02.10.22 14:38:21 | #3560 (7)

*15154* *15154* *15154* A já mám Tatínka moc a moc rád! *33770* *22063* *33770*| Předmět: Neobelhávejte se!
02.10.22 07:59:47 | #3544

Neobelhávejte se!

Kdo vyrábí a prodává zbraně má mnohem větší vinu než ten, kdo je používá k zabíjení a vraždění lidí!

 • *7478* *6578* *7266* *7266* *7266* *6578* *7478*

1  

| Předmět: RE: Neobelhávejte se!
02.10.22 08:05:03 | #3546 (1)

*15154* *22971* *15154* Ponechme ale soud Bohu Otci svému!

A přejme všem zločincům i sobě MILOST BOŽÍ našeho milosrdného Otce! *15154* *22971* *15154*

 • *429*