Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: KamilaLiska
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 936139x
Příspěvků:
36601

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
01.06.23 12:35:07 | #31644

Slova clocivkova Tatínka, která pronesl Ježíš. "věříte v Otce (Boha), věřte i ve mě" (Boha). To dá zdravý rozum, že Ježíš zde i sobě mluví, jako o Bohu (já a Otec Jedno jsme). To dá přece rozum, že se nemá věřit v člověka - to by byla modlosluzba.

Takže? Ano, Tatínkova pravda zvítězila - Ježíš je Buh| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 12:37:38 | #31646 (1)

Tvoje biopolarni trva 15 let *3438*


 #31644 

| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 12:42:36 | #31647 (1)

To potom jsme ale všichni bohové :

1. Korintským 12
27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.
Jan 17
21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás,
23 já v nich a ty ve mně;


 #31644 

| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 12:44:06 | #31648 (1)

My všichni lidé, Ježíše nevyjímaje, máme jednoho jednojediného Boha! Je naším Pánem a Králem! Vaše snaha, aby lidé uctívali Satana, pána křesťanů, je k Otci ďábelsky neuctivá! *3456*| Předmět: Celá LÁSKA k Bohu Otci lidstva!
01.06.23 12:06:57 | #31642

CELÁ LÁSKA K BOHU OTCI LIDSTVA BY TI MĚLA BÝT VLASTNÍ... *34027*

POTOM BUDEŠ MÍT K JEDINÉMU ŽIVÉMU BOHU I SVATOU ÚCTU, JAKO JI MĚL A MÁ JEŽÍŠ... *34027*| Předmět: Lidé!
01.06.23 11:56:27 | #31635

Lidé! *33770*

Uvědomte si, že já tu PRAVDU nehledám! *4511*

Já tu PRAVDU z vůle Boží zjevuji, abych lidi varoval před bludy náboženských svůdců!!! *34027*| Předmět: Jediným Panovníkem lidstva je Stvořitel.
01.06.23 11:43:54 | #31630

Jediným Panovníkem lidstva je Stvořitel. *17063*

A Stvořitele lze nazývat Živým Bohem lidstva nebo milujícím Otcem lidstva! *17063*

(Poznámka: "Syn Člověka - Ježíš zvaný Kristus - byl a je člověkem! Panovníkem lidstva nebyl a není!")| Předmět: RE: Jediným Panovníkem lidstva je…
01.06.23 11:52:10 | #31634 (1)

Náš bratr a přítel Ježíš Stvořitele za jediného Pána lidstva uznává a věrně i oddaně mu slouží! *30457*

Ale lidé, co tu jméno Ježíše zneužívají, Stvořitele za svého jediného Pána většinou neuznávají! *3456*| Předmět: RE: RE: Jediným Panovníkem lidstva je…
01.06.23 12:02:04 | #31638 (2)

Důkaz?

(Bible, Marek 12:29)
Ježíš odpověděl: "Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán!"

*33792* Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán! Amen. *33792*
| Předmět: PRAVDA
01.06.23 08:03:12 | #31621

Psal něco o zotročení Bibli. Hm, během chvíle tady nasazel bez ladu a skladu 6 perikop z Pisma. Že by byl zotročen infantilní ne-biblistikou?| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 09:36:39 | #31623 (1)

Pro mne ale Bible Bohem není!!! *3596*| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 09:39:16 | #31625 (1)

Uvědomujete si vůbec, jak hnusně se tu občas vyjadřujete!? *3456*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 09:44:22 | #31626 (2)

A ty si to uvědomuješ, jaké bludy a urážky druhých tu píšeš?| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 11:30:52 | #31627 (3)

Jeffrey dej se do stavu normal. *3438*


 #31626 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 11:39:18 | #31629 (4)

To je v pořádku! Ten člověk se nechal obelstít a nyní neví kudy a kam... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 11:59:16 | #31637 (4)

Uklidní se, diky| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 12:03:34 | #31640 (5)

Dobře si radíte, škoda jen, že se nikdy svými radami neřídíte! *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 12:11:11 | #31643 (6)

Ataka tuponesmysloin­fantil schizifrenie


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 12:35:42 | #31645 (7)

Jeffrey jsi chuj jako vzdy. *3438*


 #31643 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 12:45:29 | #31649 (8)

Rampa c. 13?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 12:47:09 | #31651 (7)

Ano, Vaše ZLÉ CHOVÁNÍ je typické pro většinu křesťanů! *3456*

*30383* ODPOUŠTÍM VÁM. *4437*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 13:29:14 | #31657 (8)

Tvoje chování je zas typické pro demagogy, sektaře, psychicky labilní jedince a lidi s min. rozlišovacími schopnostmi| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
01.06.23 13:39:02 | #31663 (9)

Modlím se za spásu Vaší duše! *3577*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 11:38:01 | #31628 (3)

Ano, já si uvědomuji, jakou pravdu lidem zjevuji - co mi Bůh přikáže, to zjevuji! *31844*| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 11:49:03 | #31632 (1)

*11104* Vaše zlé chování je pádným důkazem toho, jak špatný vliv na lidi má křest!!! *3456*| Předmět: (Bible, Matouš 7:1)
01.06.23 07:58:19 | #31620

(Bible, Matouš 7:1) *11171*

NESUĎTE, ABYSTE NEBYLI SOUZENI.
Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni,
a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.

(Živé Slovo Boží) *3456*| Předmět: PRAVDA
01.06.23 07:49:10 | #31615

Mě baví, jak už nikoho normálního to tady dávno nebaví...| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 07:54:30 | #31618 (1)
*11171*

Budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká Vás čeká odměna?
Což i pokřtění lidé nečiní totéž? A jistě to vnímáte! Jako náš Otec dokonalí nejsou!

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: PRAVDA
01.06.23 08:04:09 | #31622 (1)

Ja chodívám i na Facebook, tam jsou podobné skupiny jen je tam víc lidí a kde je víc hlav, tam je i víc kapusty :-).


 #31615 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
01.06.23 09:37:55 | #31624 (2)

Mně stačí tato diskuze, ale ani sem až tak moc nechodím! *5653*| Předmět: (Bible, Matouš 18:21-22)
01.06.23 07:34:07 | #31608

(Bible, Matouš 18:21-22)

Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát."

(Živé Slovo Boží)

*34027*

P.S.
Člověk Syn Boží Vám i sobě dnes praví: "Ne až sedmdesátkrát sedmkrát, ale vždy! Amen." *4585*

  • *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: (Bible, Matouš 12:43-45)
01.06.23 07:25:13 | #31605

(Bible, Matouš 12:43.45) *3456*

Když NEČISTÝ DUCH vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne: "Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel." Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou SEDM JINÝCH DUCHŮ, HORŠÍCH, NEŽ JE SÁM, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.

(Živé Slovo Boží) *3456*

*35060*

P.S.
Ano! Lidé! Tak by mohlo být i se současným zlým pokolením! *3456*

*35060*


| Předmět: Bible není naším Bohem!
01.06.23 06:53:15 | #31598

Bible! Kniha knih! To ano, ale nesmí si tě zotročit!!! *33684*

Chceš-li být otrokem nebo otrokyní Bible, potom se okamžitě staneš otrokem nebo otrokyní Satana!!! *6578*| Předmět: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:02:07 | #31599 (1)

A co zotročení infantil-tupo-neživotno-virtual lásečkou, která nemá s pravou láskou nic společného? To je teprve průser...


1  

| Předmět: RE: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:09:12 | #31600 (2)

*35060* Myslíte si, že svými příspěvky oslavujete našeho milovaného bratra a přítele Ježíše? *3456*

*11171* Ostudu mu děláte!!! A Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva děláte ostudu také! *3456*

  • *11104* Omluvte se Živému Bohu, našemu milovanému Tatínkovi! A čiňte pokání! Děkuji Vám. *3456*


| Předmět: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:13:57 | #31601 (1)

Člověk s přezdívkou: "pradickaa" Vám ihned dokazuje, že se mé konstatování děje!!! *3456*

Ten člověk se považuje za křesťana, ale chová se jako démon nebo ďábel... *3456*

Modleme se za něj! Prosme za něj! Odpouštějme mu v Lásce Boží našeho Otce! *34758*| Předmět: RE: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:15:01 | #31603 (2)
*34758* *3122* *22971* *3577* *22971* *3122* *34758*


| Předmět: RE: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:25:41 | #31607 (2)

Ataka stupido schizofrenie and absurdno demagogie| Předmět: RE: RE: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:35:27 | #31609 (3)

*4585* BRATŘE, ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*

  • *33692* *15154* *4585* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:37:16 | #31611 (4)

Ohrana deska


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bible není naším…
01.06.23 07:45:25 | #31613 (5)
  • *33692* *15154* *22971* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bible není naším…
01.06.23 07:50:12 | #31616 (5)

*3456* A co tato slova, znáte je? *3456*

"Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane', vejde do království nebeského;
ale ten, KDO ČINÍ VŮLI MÉHO OTCE v nebesích."

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: RE: RE: Bible není naším Bohem!
01.06.23 07:44:19 | #31612 (3)

*3456* Znáte tato slova? *3456*

"Lid tento ctí mě rty, ale srdce jejich je daleko ode mne;
marně mě uctívají, neboť učí naukám, jež jsou jen příkazy lidskými." *3456*

"V ten čas řekl Ježíš: 'Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo.'" *34027*

*5671* Tak co? Znáte ta slova? Jsou Otcova! Jsou Boží... *33792*