Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1267480x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Pá, pá, pá...
02.06.23 07:54:20 | #31813

Pá, pá, pá...

  • *3775* *3775* *3775* *3775* *3775* *3775* *3775*


| Předmět: To chce klid...
02.06.23 07:35:04 | #31780

To chce klid... *2292*

Všechno se dá řešit v klidu a s humorem... *2351*| Předmět: PRAVDA
02.06.23 07:22:20 | #31767

Vidíte, argumento-biblicky jsem človíčka roznesl na kopytech a tak už jen lže a demagogicjy mlží a klickuje. Prostě lhář :-)| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 07:25:35 | #31770 (1)
*2756*
  • *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 07:27:27 | #31773 (1)

Ale Vaši upřímnost obdivuji, že přiznáváte, že máte kopyto jako každý správný čert! *34694*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:29:01 | #31774 (2)

Tupoinfantilni| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:31:02 | #31777 (3)

*6548* Nemáte smysl pro humor? *34029*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:35:08 | #31783 (4)

Ne, když se tím infantilním humorem zakrývá lež a demagogie, jak to děláš ty| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:37:07 | #31784 (5)

Neberte se tak vážně, bratře a příteli můj! *4585*

DŮVĚŘUJTE BOHU OTCI SVÉMU! Uleví se Vám... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:39:40 | #31790 (6)

Tupo mateřskou školku si tady dělej s jinými. Já jsem dospělý člověk, co používá rozum.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:42:03 | #31794 (7)
*35239*

Bůh pravil: "Rozumnost rozumných učiním bláznovstvím!" *2308*

A ejhle! Myslel to vážně!!! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:44:03 | #31795 (8)

Jistě a proto byl Ježíš vážený učitel, který vedl učene rozpravy s farizeji| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:46:48 | #31802 (9)

Škoda, že si stále nenašel čas promluvit do duše i Vám! *3456*

P.S. A kolik Ježíš vážil? *2* *2* *2* *2* *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:48:28 | #31804 (10)

To nevím, ale vím, že měl blechy. Jestlipak víš proč?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:51:30 | #31809 (11)
*2615*


| Předmět: PRAVDA
02.06.23 07:14:13 | #31752

Aneb.. Lži a demagogie se v té záplavě příspěvků ztratí. A na to on čeká| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 07:18:39 | #31757 (1)

Vy Bohu moc nedůvěřujete, co!? *3456*
| Předmět: BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ.
02.06.23 06:51:49 | #31732

*16266* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! *16266*

Bůh přikázal všechna tato přikázání:
"Já jsem Živý Bůh, Tvůj Bůh; já jsem Tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Neuděláš si sochu ani jiné zpodobení Živého Boha ničím, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Živý Bůh, Tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
Nezneužiješ jména Živého Boha, svého Boha. Živý Bůh nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval."

*16360* (Bible, Druhá Mojžíšova 20:1-7) *30452*

  • *23658*


| Předmět: PRAVDA
02.06.23 06:38:41 | #31731

vodopády bludných slov a lží. Vidíte sami, že člověk s nickem clovicek, je choré mysli, když v pasáži z Tatínkova slova, kde Ježíš mluví o "dnes" naplněném proroctví, mluví o sobě - tak tento schizofrenik vztahuje tato slova na sebe - drze-lživými slovy "já jsem to". Velmi vážný hřích, opravdu velmi....| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 06:53:48 | #31735 (1)

Živý Bůh, náš Bůh, pravil: "NEBUDEŠ MÍT JINÉHO BOHA MIMO MNE." *34694*| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 06:59:20 | #31737 (1)

Bratře! Příteli můj milovaný! *4585*

Neměl byste mít CELOU LÁSKU a SVATOU ÚCTU k Živému Bohu, který je naším Stvořitelem, milujícím Otcem, jediným Panovníkem a milosrdným Spasitelem!?

Popřemýšlejte o tom, prosím! *4585*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:05:28 | #31739 (2)

A proc ty lživě a zlodejsky vztahuješ slova historického Ježíše na sebe? Není ti stydno, takhle svatokradezne manipulovat s Božím Slovem?| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:08:06 | #31742 (3)

Dokažte, že nejsem Kristus!!! *11171*

(Žádný důkaz nenaleznete...) *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:09:49 | #31743 (4)

Ano? A Boží Slovo, které PLATÍ na věky je co? Ty jsi vážně psych. nemocný| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:14:08 | #31750 (5)

Já jsem Živým Slovem Božím! Ale nelpím na tom... *24611*

Ovšem rozhodl o tom Bůh! Živý Bůh! Rozhodl o tom Stvořitel a Otec můj a náš! *14695*

(STĚŽUJTE SI U NĚJ, CÍTÍTE-LI V SOBĚ TU POTŘEBU...) *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:15:02 | #31753 (6)

Zase lzes, Slovo Boží je Ježíš. Máš to v Tatínkově slově| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:20:29 | #31761 (7)

Máte to popletené! *3456*

Slovo Boží je Duch Boží, který dělá Krista Kristem, bratře a příteli můj... *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:45:18 | #31800 (8)

Popletene máš vše ty... Ty já jsem to| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:47:55 | #31803 (9)

Ano, já jsem to!!! *6365*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:49:24 | #31805 (10)

Blázen| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:52:14 | #31810 (11)
*33572*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 09:49:57 | #31825 (12)

Tupoinfantilsmajl| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 17:04:55 | #31835 (13)

Satan, kterého lidem vnucujete jako Ježíše, Vás jistě chválí! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:19:27 | #31758 (4)

Matouš 24
4 I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás žádný nesvedl.
5 Nebo mnozí přijdou ve jménu mém, řkouce: Jáť jsem Kristus, a svedouť mnohé.
*10535*


 #31742 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:22:04 | #31764 (5)

*2* No od Vás se svést nenechám! *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:26:20 | #31772 (6)

Ja o sobě netvrdím že jsem Kristus :-).


 #31764 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:30:00 | #31775 (7)

Vaše tvrzení je sice jiné, ale přímo ďábelské! *3456*

Tvrdíte, že máte v sobě boha-hospodinku!!! A to je hodně rouhavé... *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:38:01 | #31787 (5)

Skvělý verš, který opět usvedcuje človíčka z lhaní, svatokradeže a demagogicko manipulativnich tvrzení, které vydává za pravdu


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:40:23 | #31791 (6)
*8161*


| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:10:28 | #31744 (3)

Ale nejde o to, že jsem Kristus, jsem člověk! A Vy byste měl vědět, že každý člověk je milovaným Božím dítětem! Měl byste to vědět a ctít!!! Jasné, bratře a příteli můj!? *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:12:06 | #31748 (4)

1K 13,11 Dokudž jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, ale když jsem učiněn muž(žena), opustil-a jsem dětinské věci. :-)


 #31744 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:13:09 | #31749 (4)

A už demagogie :-))) před chvílí jsi tvrdil, že jsi Mesias, i kterém psal Izajas. Lhari| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:15:52 | #31754 (5)

Neumíte číst? Jestli špatně vidíte, použijte brýle... *5901*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:19:40 | #31759 (6)

Odporný lháři| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:23:42 | #31768 (7)

*4585* Láskyplně a milosrdně Vám znovu odpouštím... *4585*| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 07:05:56 | #31740 (1)

*35353* Připomenu Vám, že Syn Člověka (Ježíš zvaný Kristus) k Živému Bohu CELOU LÁSKU a SVATOU ÚCTU vždy měl a má ji i dnes; neměl by Vám být příkladem? *4585*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:12:04 | #31747 (2)

Ježíš říká, věříte v Otce věřte i ve mě. Nejen v tom mi je příkladem.| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:17:25 | #31755 (3)

S tím problém nemám! Vím, že Ježíš žije! Je mým bratrem a přítelem. Oba sloužíme Bohu Otci svému! *9504*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:20:21 | #31760 (4)

Ale v člověka se nevěří, věří se v Boha. Takže Ježíš je Buh| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:24:31 | #31769 (5)

Vy nevěříte, že lidé žijí? *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:32:30 | #31779 (6)

Zase jsem tě biblickým argumentem usvedcil ze lži a tak reagujes zcela mimo smysl. Díky za jasný důkaz :-)) Tve prolhanosti| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:39:16 | #31788 (7)
*32830*

Děkuji Vám! Mám rád šašky a kašpárky... *6812*

  • *47* *47* *47* *47* *47*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 07:41:34 | #31793 (8)

Ano, to jsi| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:44:12 | #31796 (9)

Ano, i já mám občas tu roli, a Tatínek se potom hezky baví! *33572*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:46:25 | #31801 (10)

Jj, Tatínek je v tve nemocné hlavě chlapeček co do rád hraje.. Idiotsko schizofrenni představa| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 07:50:00 | #31806 (11)

Oproti Vám a dalším pokřtěným lidem vím, že Bůh nestárne!!! *34069*

Tatínka si nepředstavuji - Tatínka znám osobně... *34694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 09:48:29 | #31824 (12)

Oproti Vám a dalším pokřtěným lidem vím, že Bůh nestárne!

Ukázkový ultra blábol nemocného jedince, který je vydáván jako argument. Tvl, tohle jsem jeste nezažil| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 10:02:26 | #31826 (13)

Promiň jsem si Te spletla . *3440*


 #31824 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
02.06.23 17:06:53 | #31837 (13)

*6195* Vám nebude u Božího soudu dobře! *33684*| Předmět: BOŽÍ PRAVDA!
02.06.23 06:21:26 | #31722

BOŽÍ PRAVDA!

Celému lidstvu všech pokolení člověka od počátku vládne pouze Živý Bůh, náš Otec!

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: BOŽÍ PRAVDA!
02.06.23 06:31:14 | #31728 (1)

*33792* "Slyšte, Bohu milí lidé, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán; milujte Živého Boha, Boha a Otce svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" *34027*| Předmět: PRAVDA
02.06.23 06:17:46 | #31720

takže co? Ano, zase Tatínkovo pravdivé slovo zvítězilo!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!! a proto Tatínek vyvýšil Ježíše nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,; aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí".

A pro méně chápavé. Komu jedinému se člověk má klanět???

Ano, za c) je správně - jen a jen a jen Bohu - tudíž Ježíš je Bůh-))| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 06:23:47 | #31723 (1)

Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: "Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat."

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: PRAVDA
02.06.23 06:15:34 | #31718

Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl, a jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z Písma. 17Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: 18‚Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, 19abych vyhlásil milostivé léto Páně.‘ 20Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. 21Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ (Lk 1,1-4;4,14-21)

Ježíš zde cituje proroka Izaiáše, který mluví o Mesiáši, že přijde, aby osvobodil lidi od hříchů a hlásal jim Boží dobrotu. Takže ne ty, ale Ježíš cituje SZ a mluví o sobě - o Mesiáši, kterým je on - Ježíš, ne ty?-) Už to chápeš, lháři choré mysli?-)). Ty jen kradeš slova Písma a lživě a schizofrenně si je přivlastňuješ, ano, ty jsi vlastně takový duchovní zloděj, což je velmi vážné...už přestaň - slušelo by ti opravdu velmi velké a upřímné pokání!!!!!!!!| Předmět: RE: PRAVDA
02.06.23 06:16:52 | #31719 (1)

Já jsem to! *34027*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 06:18:08 | #31721 (2)

schizofrenik| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
02.06.23 06:25:14 | #31727 (3)
*4585* *4585* *4585*

ODPOUŠTÍM VÁM...

*4585* *4585* *4585* *4585*


| Předmět: Tak hezký den!
02.06.23 06:03:32 | #31709

*15154* Tak hezký den! *33770*

*15154* Užijte si dnešní nádherný Boží den v lásce a radosti... *34694*

  • *30383* *4437* *30383*