Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: KamilaLiska
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 931372x
Příspěvků:
36601

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: ❤️ DOBROU NOC, LIDÉ! ❤️
10.06.23 23:23:45 | #32712

❤️ DOBROU NOC, LIDÉ! ❤️

  • *6665* *6665* *6665*


| Předmět: ❤️ Bůh ví, co dělá! ❤️
10.06.23 17:29:51 | #32705

❤️ Bůh ví, co dělá! ❤️

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: ❤️ Bůh ví, co dělá! ❤️
10.06.23 18:28:54 | #32706 (1)

Ano, Bůh má vše pod kontrolou a chce pro nás všechny jen a jen to nejlepší! *17063*| Předmět: RE: RE: ❤️ Bůh ví, co dělá! ❤️
10.06.23 18:38:25 | #32707 (2)

A pro jednoho člověka s větším množstvím přezdívek je to nejlepší, že je v této diskuzi opět zablokovaný, protože jen tak možná konečně pochopí, jak nevhodně se tu opakovaně choval. Nese to dnes nelibě, ale jednou Bohu Otci svému za ten zákaz psaní poděkuje... *35353*| Předmět: RE: RE: ❤️ Bůh ví, co dělá! ❤️
10.06.23 18:40:02 | #32709 (2)

Hitler chtěl také pro Židy jen to nejlepší *29716*


 #32706 

| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Bůh ví, co dělá! ❤️
10.06.23 18:55:09 | #32710 (3)

Pan Adolf Hitler myslel především na svou slávu!!! Ale v tomto ohledu nebyl a není sám... *3456*

Nejrůznějšími samolibými diktátory se to ve světě jenom hemží... *3456*| Předmět: (Bible, Jób 12:1-25 + 13:1-4)
10.06.23 15:01:28 | #32702

(Bible, Jób 12:1-25 + 13:1-4)

Jób na to odpověděl:

"Vy jste vskutku ten pravý lid, s vámi vymře moudrost!
Ale já mám také rozum jako vy, nejsem zpozdilejší než vy; kdopak tohle neví?
Jsem k posměchu i vlastnímu příteli, jemuž Bůh odpoví, když volá;
v posměchu je spravedlivý, bezúhonný.
Bezstarostný smýšlí o zániku pohrdavě, sám stojí pevně, když nohy jiných vrávorají.
Stany zhoubců zůstávají nerušené, v bezpečí jsou ti, kdo popouzejí Boha,
i ten, kdo chce Boha mít v své moci.
Avšak dobytka se zeptej, poučí tě, nebeského ptactva, ono ti to poví,
poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou.
Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Živého Boha to učinila
a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.
Zda nezkouší ucho slova jako patro ochutnává pokrm?
Což jen u kmetů je moudrost a rozumnost pouze v dlouhém věku?

Moudrost, ta je u Boha, i bohatýrská síla, u něho je rozvaha i rozum.
Co rozboří, nikdo nezbuduje, zavře dveře za někým a otevřít je nelze.
Když zadrží vody, přijde sucho, když je vypustí, podvracejí zemi.
U něho je moc i pohotová pomoc, patří mu, kdo chybuje, i ten, kdo svádí.
Rádce odvádí vysvlečené, ze soudců činí ztřeštěnce,
pouta králů rozvazuje, pásem ovazuje jejich bedra,
kněze odvádí vysvlečené, vyvrací prastaré rody,
odnímá řeč spolehlivým, starcům bere soudnost,
opovržením zahrne urozené, uvolňuje hráze řečišť,
odkrývá hlubiny temnot a na světlo vyvádí, co je v šeru smrti,
pronárodům dává vzrůst i zánik, rozprostírá pronárody i odvádí je,
bere rozum náčelníkům lidu země, zavádí je do bezcestných pustot,
aby tápali v temnotě beze světla, ano, zavádí je jako opilého.

Hle, to všechno spatřilo mé oko, mé ucho to vyslechlo, rozumím tomu.
Co víte vy, to vím také, nejsem zpozdilejší než vy.
Ano, budu mluvit se Všemocným, obhájit se chci před Bohem.
Ale vy jste šiřitelé klamu, lékaři k ničemu, vy všichni...

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Kde zůstala ta lidská svobodná vůle, o které tu mnozí lidé nesmyslně vykládají, když Bůh vydal Jóba do moci Satana!? A učinil to dokonce opakovaně!!! Co mohl Jób svobodně dělat? Mohl jen plakat a stýskat si... *3456*
A tak je to i s námi všemi! Všichni jsme v moci Boží a nic s tím nenaděláme! Jasné? *11171*

  • *3456* *2351* *3456*


| Předmět: Ano, i Ty jsi Božím dítětem!
10.06.23 13:27:41 | #32701

Ano, i Ty jsi Božím dítětem! *5901*| Předmět:
10.06.23 12:45:45 | #32686
*3438* *3438* *3438*


| Předmět: RE:
10.06.23 13:07:53 | #32699 (1)
*5925*


| Předmět:
10.06.23 12:44:10 | #32685


| Předmět: RE:
10.06.23 13:01:17 | #32688 (1)
*3085*


| Předmět:
10.06.23 12:41:37 | #32684


| Předmět: RE:
10.06.23 12:46:08 | #32687 (1)

Včera jsem koukla https://www.ceskatelevize.cz/porady/10089407837-cesta/ ona taky to popisuje, byla křesťanka od mala ale byla ve tmě až si musela říct že to musí ona něco udělat aby to bylo.


 #32684 

| Předmět: RE:
10.06.23 13:02:06 | #32690 (1)
*35244*


| Předmět:
10.06.23 12:27:59 | #32683

Davejte si pozor na Toxicke lidi *3438*| Předmět: RE:
10.06.23 13:03:09 | #32692 (1)
*19535*| Předmět:
10.06.23 12:14:56 | #32663

Vratim se v utery a povim vsem jestli buh je nebo neni| Předmět: RE:
10.06.23 12:17:18 | #32667 (1)
*7710*


| Předmět: Lidstvo Boha osobně uvidí a uslyší!
10.06.23 12:11:05 | #32657

Lidstvo Boha osobně uvidí a uslyší! *33792*

A demagogové, co tvrdí, že Bůh je neviditelný a že žije v lidech, zblednou strachy!!! *11171*| Předmět: RE: Lidstvo Boha osobně uvidí a uslyší!
10.06.23 12:14:25 | #32661 (1)

Znáte ta slova: "Otče náš, jenž jsi v nebesích..." *16266*

A těmi nebesy rozhodně nejsou lidská těla, v nich by se Tatínkovi nelíbilo! *33684*| Předmět: RE: RE: Lidstvo Boha osobně uvidí a…
10.06.23 12:15:34 | #32664 (2)

Přesně jako Ti Svědci Jehovovi Ti taky znali jenom první větu z Otčenáše :-)


 #32661 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvo Boha osobně uvidí a…
10.06.23 12:18:33 | #32669 (3)

*6578* No fuj! Vypadá to, že se Vám jejich ďábelské učení zalíbilo!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo Boha osobně…
10.06.23 12:20:58 | #32672 (4)

To vy diskutuje v jejich "duchu" :-).
Vy jste k nim chodil na školení ?


 #32669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo Boha osobně…
10.06.23 12:22:35 | #32676 (5)

Vaše slova Vás usvědčují z toho, že jejich ďábelské učení studujete!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo Boha…
10.06.23 12:26:22 | #32681 (6)

Chodila jsem k nim na diskuze je tu s nimi diskuze, můžete si tam taky zajít a uvidíte sám: Svědkové Jehovovi - výklad Bible


 #32676 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo…
10.06.23 13:04:16 | #32694 (7)

Já jsem tu spokojený! *31844*| Předmět: RE: Lidstvo Boha osobně uvidí a uslyší!
10.06.23 12:14:40 | #32662 (1)

A kde by jinde byl ?
Vy jste jako Ti Svědci Jehovovy, hluchý ke Slovu Božímu:
Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.


 #32657 

| Předmět: RE: RE: Lidstvo Boha osobně uvidí a…
10.06.23 12:21:18 | #32673 (2)

Tatínek se toulá ve vesmíru z místa na místo!

Stvořil a oživil celou řadu planet, kde se mu líbí. Nenudí se!!!

Už brzy se znovu osobně objeví i na planetě Zemi! A Vy budete mít z ostudy kabátek!!!

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: Lidstvo Boha osobně uvidí a…
10.06.23 12:22:43 | #32678 (3)

He :-) že prý se toulá ve vesmíru a že je mu země podnoží je co ?


 #32673 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidstvo Boha osobně…
10.06.23 12:23:38 | #32679 (4)

Ano, toulá! Já jsem se kdysi občas toulal s ním... *9504*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo Boha osobně…
10.06.23 12:27:11 | #32682 (5)

Izaiáš 66
1 Takto praví Hospodin: Nebe jest mi stolice, a země podnože noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž mi vzděláte? Aneb kde bude místo odpočívání mého?
2 Nebo všecko to ruka má učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým.


 #32679 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Lidstvo Boha…
10.06.23 13:06:49 | #32697 (6)

To se touto nespisovnou staročeštinou bavíte s lidmi? *35239*