Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: KamilaLiska
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 931469x
Příspěvků:
36601

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
13.06.23 19:27:43 | #33088

(Bible, Nehemjáš 9:16-17)

*3456* Ale oni, naši otcové, se zpupně vyvyšovali, byli tvrdošíjní a neposlouchali tvé příkazy. Odmítli poslouchat a ani si nevzpomněli na divuplné skutky, které jsi pro ně činil. Byli tvrdošíjní a vzali si vzdorně do hlavy, že se vrátí do svého otroctví. Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný, proto jsi je neopustil. *22063*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: (Bible, Nehemjáš 9:16-17)
13.06.23 19:33:41 | #33090 (1)

*16266* Ano, Bůh je milující Bůh! *16266*

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: Pozor!
13.06.23 18:50:30 | #33086

Pozor! *2615*

Chcete-li diskutovat s člověkem, který má přezdívku "kroky", vyhledejte si ho jinde! Do této diskuze má zablokovaný přístup, aby tu byl klid... *31844*

Můžete zde rozjímat o LÁSCE BOŽÍ našeho milujícího Tatínka konečně v klidu... *8164*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Pozor!
14.06.23 16:58:41 | #33199 (1)

Tak že nejdřív mazes pak odpoustis?Tak odpusť mně ne?Vim to nejde že?Neboj já o to nestojím| Předmět: RE: RE: Pozor!
14.06.23 17:01:04 | #33201 (2)

Ale i Vám byla dána milost a Vy to víte! *15732*| Předmět: RE: RE: RE: Pozor!
14.06.23 17:08:05 | #33207 (3)

Ale ale ty si mi blokl jen psaní ne přístup
| Předmět: (Bible, První Mojžíšova 3:1-6)
13.06.23 16:45:38 | #33067

(Bible, První Mojžíšova 3:1-6)

*6578* Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Živý Bůh, jediný Bůh náš, učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: "Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: 'Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.'" Had ženu ujišťoval: "Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." ŽENA VIDĚLA, ŽE JE TO STROM S PLODY DOBRÝMI K JÍDLU, LÁKAVÝ PRO OČI, STROM SLIBUJÍCÍ VŠEVĚDOUCNOST. Vzala tedy z plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní a on též jedl. *6578*

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Kdo byl lstivým pokušitelem a hlavním aktérem pádu člověka je naprosto jasné! *3456*
Tady není o čem diskutovat!!! *33684*
Ale vinu měli a mají všichni tři! (A je lhostejné, že já jsem jedním z nich!) *3456*

  • *11171*


| Předmět: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1-6)
13.06.23 16:51:14 | #33070 (1)

*3456* Človíček svou vinu a svou hříšnost neskrývá, ale jsou lidé, co se snaží ostatní obelstít svou údajnou svatostí, přestože nejsou nevinní! *6578*| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1-6)
13.06.23 16:55:06 | #33073 (2)

Nezhřešit! To je nad lidské síly!!! *3456*

Normy slušnosti jsou ďábelsky překroucené! *6578*

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1-6)
13.06.23 16:53:40 | #33072 (1)

No ale Had zvaný ďábel byl sražen až ve Zjevení :
Zjevení Janovo 12, 9 A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.
Zjevení Janovo 12, 14 Ale té ženě byla dána dvě mocná orlí křídla, aby mohla uletět na poušť do svého útočiště, kde ukryta před hadem byla zachována při životě rok a dva roky a polovinu roku.
Zjevení Janovo 12, 15 A had za ní vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl.
Zjevení Janovo 20, 2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
*30800*
Tak že Kdo je onen had ?


 #33067 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1-6)
13.06.23 16:55:53 | #33075 (2)

Ja by jsem věděla kdo :
Mt 3,7 Když ale uviděl, že se k němu přichází pokřtít mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem?
Mt 12,34 Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku!
Mt 23,33 Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu?


 #33072 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1…
13.06.23 17:02:57 | #33078 (3)

Naštěstí neexistuje neodpustitelný hřích!!! (To ani Jan a Ježíš nevěděli.) *6084*| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1-6)
13.06.23 17:00:44 | #33076 (2)

Bůh Otec náš ví, kdo je kdo!!! *17063*

Človíčkovi to stačí, že ví, že Bůh Otec náš zná pravdu! *17063*

*6578* Vám to ale nestačí, stále chcete být vševědoucí jako Bůh!!! Proč? *3456* *6578* *3456*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 3:1…
13.06.23 17:06:49 | #33079 (3)

Ž 1,2 Zákon Hospodinův je jeho(její) radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. *30767* *1028* *1238*


 #33076 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova…
13.06.23 17:15:56 | #33080 (4)

Pro Človíčka je radostí celá láska a svatá úcta k Živému Bohu, kterého vnímá jako svého a našeho vlastního milovaného Tatínka a jako svou a naší ÚŽASNOU A ZÁZRAČNOU ŽIVOU LÁSKU.

  • *33692* *30457* *15154* *22063* *15154* *30457* *33692*


| Předmět: ❤️ Bůh nás vnímá! ❤️
13.06.23 15:54:43 | #33060

❤️ Bůh nás vnímá! ❤️

  • *30383* *4437* *30383*


| Předmět: RE: ❤️ Bůh nás vnímá! ❤️
13.06.23 16:29:22 | #33066 (1)

*15154* Bůh pravdu zná! Boha Otce lidstva nelze ošálit!!! *33684*| Předmět:
13.06.23 13:39:31 | #33056

Nějak to tady vázne, človíček venku
*4742* *3927*| Předmět: RE:
13.06.23 15:35:44 | #33057 (1)

Ano, byl jsem opět v Praze. Jezdím tam rád.

  • *33815*


| Předmět:
13.06.23 08:52:19 | #33055
*3930*


| Předmět:
13.06.23 08:51:49 | #33054

*34708* Hezké ráno a *7228* v duši. *34708*| Předmět: RE:
13.06.23 15:37:00 | #33058 (1)
*16217* *23658* *24611*| Předmět: ❤️ Lidé! ❤️ Dobrou noc! ❤️
12.06.23 23:15:04 | #33009

❤️ Lidé! ❤️ Dobrou noc! ❤️ *1110*

*4483* *23670* *6665*
  • *3421* *3421* *3421*


| Předmět: RE: ❤️ Lidé! ❤️ Dobrou noc! ❤️
13.06.23 06:36:40 | #33021 (1)

*15732* Vyspinkaní? Ano? Tak: "Dobré ráno!" *2308*| Předmět:
12.06.23 20:16:31 | #32994

*34695* Mějte hezký zbytek večera. (Človicku ) *34695*


1  

| Předmět: RE:
12.06.23 22:39:17 | #33004 (1)
*5519*
*23670*
  • *5519*


| Předmět: Válka.
12.06.23 18:48:42 | #32988

*3456* Válka. *3456*

Rusko + Ukrajina + další země! *3456*

Kdy si lidstvo uvědomí, že třetí světová válka už začala? *3456*

Kdy lidstvo rázně zlikviduje všechny agresory, kteří tuto válku vyvolali a stupňují? *3456*

*3456* Otče! Bože a Pane náš! Ochraňuj nás, prosím! Amen. *3456*| Předmět: RE: Válka.
12.06.23 19:22:06 | #32990 (1)

Bojíte se jaderných zbraní? Ptám se: "Proč!?" *2524*

Vzpomeňte si na Šadraka (Chananjáše), Méšaka (Míšaela) a Abed-nega (Azarjáše)!!! Byli v rozpálené peci a žár jim neublížil... Jeden jediný anděl, kterého k nim Živý Bůh poslal, je ochránil. *33792*

Lidé! Důvěřujte Živému Bohu, našemu milujícímu Otci, nebojte se Putina ani dalších služebníků Satana!!! Nebojte se těch lidí! Vždyť jsou to pouze smrtelní lidé!!! Modlete se za ně, to ano! Proste za ně, to vše je Bohu milé! Ale neustupujte jim!!! Nenechte se jimi zastrašit!!! Jasné? *13842*| Předmět: RE: Válka.
12.06.23 20:06:35 | #32993 (1)

Neboj


1  
 #32988 

| Předmět: RE: RE: Válka.
12.06.23 22:40:41 | #33006 (2)

Nemám strach! Ale je mi líto těch lidí, kde se válčí! *3456*