Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1209852x
Příspěvků:
37192

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
16.06.23 08:07:33 | #33423

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Urážlivý příspěvek.| Předmět:
16.06.23 08:05:28 | #33422

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Zlý a vulgární příspěvek.| Předmět: (Bible, Pátá Mojžíšova 28:1-7)
16.06.23 08:03:06 | #33417

(Bible, Pátá Mojžíšova 28:1-7)

Jestliže budeš opravdově poslouchat Živého Boha, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které Ti dnes udílím, vyvýší Tě Živý Bůh, Tvůj Bůh, nad všechny pronárody země. A spočinou na Tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Živého Boha, svého Boha.
Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš na poli. Požehnaný bude plod Tvého života i plodiny Tvé role, plod Tvého dobytka, vrh Tvého skotu a přírůstek Tvého bravu. Požehnaný bude Tvůj koš a Tvá díže. Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.
Živý Bůh dá, že Tvoji nepřátelé, kteří proti Tobě povstanou, budou před Tebou poraženi. Jednou cestou proti Tobě vytáhnou a sedmi cestami budou před Tebou utíkat.

(Živé Slovo Boží)

  • *12216* *33692* *15154* *2351* *15154* *33692* *12216*


| Předmět: RE: (Bible, Pátá Mojžíšova 28:1-7)
16.06.23 08:10:07 | #33425 (1)

Izaiáš 66
10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.
*2543* *7228* *10535* *33060* *31247* *30*


 #33417 


| Předmět: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:41:15 | #33401

*12216* (Bible, Přísloví) *12216*

Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. (10:19)

Ústa spravedlivého plodí moudrost, kdežto jazyk proradný bude vyťat. (10:31)

Živý Bůh má v ohavnosti lidi falešného srdce, kdežto zalíbení má v těch, jejichž cesta je bezúhonná. (11:20)

Zrádné rty jsou Živému Bohu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu. (12:22)

Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele. (16:28)

Zlé je věnovat pozornost ničemným rtům, klamné dopřávat sluchu zkázonosnému jazyku. (17:4)

Protrhne vodní hráz, kdo začne svár, přestaň dřív, než propukne spor. (17:14)

Kdo má falešné srdce, nenajde dobro, kdo má proradný jazyk, upadne do zla. (17:20)

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. (18:12)

Křivý svědek nezůstane bez trestu, neunikne ten, kdo šíří lži. (19:5)

KŘIVÝ SVĚDEK NEZŮSTANE BEZ TRESTU, ZAHYNE TEN, KDO ŠÍŘÍ LŽI. (19:9)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:42:34 | #33402 (1)

a to napsal Bůh nebo člověk?| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:44:45 | #33404 (2)

Ty myšlenky pramení v LÁSCE BOŽÍ Živého Boha a většinou je pronášel král Šalomoun... *30457*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:50:56 | #33413 (3)

a ten král šalomoun byl kdo?| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 08:04:33 | #33420 (4)

Šalomoun byl synem krále Davida. *6904*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:57:59 | #33415 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nechutně vulgární příspěvek.| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 08:01:38 | #33416 (4)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgární útok proti Bohu.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 08:03:07 | #33419 (5)

neutečeš před tím| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:44:22 | #33403 (1)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Použití vulgárního slova.| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:45:55 | #33407 (2)

*35239* Takové výrazy nepoužívám. *33684*| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:47:21 | #33410 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nadávka| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:48:25 | #33411 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Vulgární napadání.| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:50:15 | #33412 (3)

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nadávka| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:45:34 | #33406 (1)

z Efeským 4/6 vyťatá nebudu :-).
Ale Ti kdo Efeským 4/6 popírají Ti asi že jo :-).


 #33401 

| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
16.06.23 07:56:04 | #33414 (1)

chceš pravdu? když ti ji řeknu, zakalíš| Předmět: ❤️ Dobré ráno, lidé! ❤️
16.06.23 06:33:14 | #33391

❤️ Dobré ráno, lidé Bohu milí! ❤️

  • *15154* *33692* *15154* *33692* *15154* *33692* *15154*

1  

| Předmět: RE: ❤️ Dobré ráno, lidé! ❤️
16.06.23 07:09:45 | #33394 (1)

*33770* Prožijte pohodový den v Lásce Boží našeho milujícího Tatínka... *33770*

  • *12216* *15154* *2351* *15154* *12216*


| Předmět: Dobrou noc, lidé Bohu milí.
16.06.23 00:10:48 | #33386
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět:
15.06.23 23:17:36 | #33384

Čovicku lidé by si nemeli hrat na boha *3438*| Předmět: RE:
15.06.23 23:23:26 | #33385 (1)

V tom se nemýlíte, lidé by se neměli vydávat za bohy a bohyně! *3456*


1  

| Předmět: RE: RE:
16.06.23 06:58:17 | #33393 (2)

myslím si, že se mýlíte, Vy i já jsme "Bůh" všechno je bůh, i hovno| Předmět: RE: RE: RE:
16.06.23 07:19:51 | #33395 (3)

to hovno rozpráší na poli, vyroste z toho obilí, to pak zase žereme, copak to nechápete?| Předmět: RE: RE:
16.06.23 07:23:37 | #33396 (2)

nechápete to? že všichni a všechno jedno jsme?| Předmět: RE: RE: RE:
16.06.23 07:25:47 | #33397 (3)

je to šílenost, válka, ale někteří zemřou a ti co přežijí, zase ženy oplodní| Předmět: RE: RE: RE: RE:
16.06.23 07:28:13 | #33398 (4)

ti chytří přežijí, chápete| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
16.06.23 07:47:14 | #33409 (5)

Naše životy jsou v moci Boží... *16217*| Předmět: RE: RE:
16.06.23 07:36:08 | #33399 (2)

když jsem byl na vojně, bylo to v 89, pak po roce, když jsem si ten hnus vyzkoušel a mohl jsem si hrát na mazáka, podepsal jsem civilní službu, nikdy jsem to neodkroutil, to zařídila má žena, tedy její rodiče, ale co jsem chtěl říct, tu kurvu vojnu mám za sebou, když jsem mohl dělat kurvičky z mladých, odešel jsem| Předmět: RE: RE:
16.06.23 07:39:26 | #33400 (2)

znáte to pane, klikovat v zimě jen v tílku na zamrzlé kaluži *2* stát celou noc v mínus dvaceti na bráně? já ano| Předmět:
15.06.23 23:01:11 | #33382

1  

| Předmět: RE:
15.06.23 23:06:10 | #33383 (1)

Já Tatínkovi, našemu jedinému Živému Bohu, důvěřuji... *6876*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: Život s Bohem.
15.06.23 22:57:43 | #33378

*8164* V současnosti se lidský život s Bohem odehrává v srdci! *3474* *4740*

*8164* To ale neznamená, že by Bůh byl v nás, pouze s námi v srdci komunikuje... *4740* *3474*| Předmět: RE: Život s Bohem.
16.06.23 05:44:51 | #33388 (1)

Efezským 4
6jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Ale v Bohamilovi není :-)


 #33378 

| Předmět: RE: RE: Život s Bohem.
16.06.23 06:18:36 | #33390 (2)

Je to tak napsáno ve všech překladech:
Ef 4:6
CSP jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás.

MPCZ jeden Bůh a Otec všech, jenž je nade všemi a skrze všechny a ve všech nás.

ZP jeden Bůh a Otec všech, jenž je nade vším, proniká vším a jest ve všem.

OP jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všechny a je ve všech.

BKR1 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.

BKR Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.

BKRS JedenG1520{A-NSM} BůhG2316{N-NSM} aG2532{CONJ} OtecG3962{N-NSM} všechG3956{A-GPM}, kterýžG3588{T-NSM} jest nadeG1909{PREP} všeckoG3956{A-GPM}, aG2532{CONJ} skrzeG1223{PREP} všeckoG3956{A-GPM}, iG2532{CONJ} veG1722{PREP} všechG3956{A-DPM} vásG5213{P-2DP}.

NBK98 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

NBK jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

NBK06 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

B21 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.

B21P jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.

JB jediný Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny a ve všech.

NK jeden božský a otec všech, ten přes všechny a skrze všechny a ve vás všech.

COL jeden Bůh a Otec všech, jenž je nade všemi a skrze všecky a ve všech [nás].

KLP Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.

SYK jeden Bůh a Otec všech, jenž jest nade všemi a skrze všecky a ve všech (nás).

SKR Je jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi a skrze všecky a ve všech.


 #33388 

| Předmět:
15.06.23 22:53:42 | #33375

Lepším životě o životě tady na zemi který žijeme ve vztahu sbohem ale teď je tady| Předmět: RE:
15.06.23 22:59:32 | #33380 (1)

Žít se dá pouze v přítomnosti a přítomnost právě probíhá... *7710*| Předmět: RE:
16.06.23 05:46:30 | #33389 (1)

z výsledků vyhledávání fráze "vztah s Bohem" (celkem 0 veršů - 0 stran)
http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=vztah+s+Bohem&search=Hledat


 #33375 

| Předmět: RE: RE:
16.06.23 06:35:23 | #33392 (2)

Vztah s Bohem asi že vznikne když nepřijímáme to že je Bůh v nás, když je člověku vzdálený?


 #33389