Rozcestník >> Politika >> Kdo bude dalším prezidentem?

Informace

Název: Kdo bude dalším prezidentem?
Kategorie: Politika
Založil: Jessie
Správci: Jessie , Lidkagerhard
Založeno: 17.02.2020 13:40
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 247938x
Příspěvků:
6773

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: Kdo bude dalším prezidentem? - Co si myslíte o nově zvoleném prezidentovi ? Vyjadřujte svůj názor pokud možno s rozmyslem,nepřekračujte mez.Mějte na zřeteli,že jsou tady lidé i s jinými názory.
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
25.01.23 21:49:24 | #5287

Každej kdo tu straší tím že Pavel něco nebo někoho zatáhne do války by si měl znovu přečíst ústavu a presidentské pravomici, a pak sejít vyšetřit.
Ne nadarmu na úplné hlupáky, co nic neznají a nechaj se utáhnout i na takovouhle absurdní blbost cílí celá řada politiků v čele s Okamurou.
Opět se ukazuje, jaký nesmysl je předat moc do rukou hlupáků bez znalostí základů české ústavy.


1  

| Předmět: RE:
25.01.23 21:51:48 | #5289 (1)

Ekvivalent toho, když vrcholovej manažer nechá o chodu firmy rozhodovat hejno uklízeček, přímá demokracie je největší zlo.| Předmět: RE: RE:
25.01.23 22:02:58 | #5290 (2)

Možná si ale vzpomeneš,jak vypadala poslední nepřímá volba v r.08 ,kdy docházelo k ostudnému kupčení s hlasy na WC,nedosažitelné poslankyni Zubové,vyhrožování atp.
https://plus.rozhlas.cz/kupceni-s-hlasy-zamezi-pouze-prima-volba-prezidenta-7837635


 #5289 

| Předmět: RE:
25.01.23 22:05:17 | #5292 (1)

..a čemu se jako pořád divíš jedni píši o Babišovi co bude nebo co by bylo druzí o Pavlovi...ale pokud vím nikde jsem nečetla,že by Pavlovi nebo jeho ženě někdo poslal náboj nebo výhrůžné dopisy


 #5287 

| Předmět: RE:
25.01.23 22:11:58 | #5296 (1)

Tak tady něco málo o moci prezidenta jako vrchního veliteli...

**Ministr obrany je v oblasti aktů spadajících do vrchního velení nad ozbrojenými silami prezidentu republiky – vrchnímu veliteli – podřízen. Podřízenost ministra zde není absolutní, není podřízen ve věci vojenské správy, ale jen, pokud by byl činný v oblasti patřící do velitelské pravomoci prezidenta jako vrchního velitele.

Obsahem vrchního velení je určovat, že vojsko má být nasazeno, nařizovat mobilizaci, prezident je služebním orgánem, má nejvyšší vojenskou kázeňskou pravomoc, oprávnění inspekce a ustanovování do velitelských funkcí v ozbrojených silách.**


 #5287 

| Předmět: RE: RE:
25.01.23 22:15:29 | #5298 (2)

Válečný stav vyhlašují výhradně obě parlamentní komory.Prezident sice mobilizuje,ale pouze se souhlasem vlády.


1  
 #5296 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.23 22:18:41 | #5301 (3)

§ 23
Mobilizace ozbrojených sil
(1) Mobilizací ozbrojených sil se rozumí hromadné povolávání vojáků v záloze do mimořádné služby. Mobilizace ozbrojených sil může být částečná nebo všeobecná.
(2) Částečná mobilizace ozbrojených sil se za stavu ohrožení státu vztahuje na část vojáků v záloze nebo na část státního území České republiky.
(3) Všeobecná mobilizace ozbrojených sil se za válečného stavu vztahuje na všechny vojáky v záloze.
(4) Mobilizaci ozbrojených sil nařizuje a zrušuje prezident republiky mobilizační výzvou na návrh vlády. Mobilizační výzvu vyhlašuje prezident republiky prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků

Samozřejmě, pokud petikoalice rozhodne, generál vyhlásí. *19969*


3  
 #5298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 07:37:39 | #5308 (4)

Prezident si ovšem bez souhlasu vlády,Senátu a Parlamentu,ani neškrtne. *3770*


 #5301 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 08:00:27 | #5309 (5)

"Vrchní velitel (angl. Commander-in-chief, českoněmecky Oberkommandant) je velitel, kterému podléhají veškeré vojenské jednotky v dané oblasti (tzv. místní vrchní velitel) nebo veškeré ozbrojené síly státu (vrchní velitel, někdy generalissimus). Funkce vrchního velitele přísluší obvykle buďto jednomu z nejvyšších vojenských důstojníků, nebo hlavě státu (potažmo hlavě kmene).

Principem vrchního velitele je určité rozhodování, vydávání rozkazů, a protože v některých případech rozhodování může být klíčové časové hledisko, bývá tak často v Ústavě uváděn vrchní velitel jakožto osoba, nikoliv kolektivní orgán (kupř. parlament). Ve státech, kde se výkonná moc dělí, to bývá často hlava státu (zpravidla prezident), nikoliv hlava vlády (zpravidla premiér), aby se předešlo značné kumulaci moci.

Hlava státu může být vrchním velitelem pouze formálně. V takovém případě skutečný výkon funkce připadá na vládu, ministra obrany nebo některého z nejvyšších důstojníků (např. náčelníkovi generálního štábu). Je také možné, že se pravomoce obvykle příslušící vrchnímu veliteli mezi tyto instituce dělí.

Má-li hlava státu skutečné pravomoci vrchního velitele (tj. nejde jen o formální titul), což je obvyklé v silných prezidentských systémech (USA, Ruská federace) nebo některých silných monarchiích (např. Jordánsko), může se stát, že hlava státu předá během války pravomoci vrchního velitele (či jejich část) jiné osobě, nejčastěji profesionálnímu vojákovi, nebo výjimečně i ministru obrany (Např. finský prezident Kyösti Kallio předal po napadení své země Sovětským svazem své pravomoci maršálu Mannerheimovi ...). Hlava státu si ovšem může své pravomoci také ponechat a velet osobně, případně si ponechat schvalovací práva u důležitých operací (např. George W. Bush nebo J. V. Stalin) ...

Vrchnímu veliteli na národní úrovni podléhají všechny jednotky, pochopitelně včetně lokálních vrchních velitelů a jim podřízených oddílů. Vrchní velitel má teoreticky neomezenou autoritu a je plně kompetentní rozhodovat veškeré otázky související s vedením bojových operací. V demokraciích a konstitučních monarchiích ovšem zpravidla existují určitá omezení těchto pravomocí a podřízení vrchního velitele v určitých otázkách nevojenským institucím (např. některé operace lze provést pouze s předchozím souhlasem parlamentu, případně má vláda určité pravomoci v oblasti zadávání strategických cílů válečných operací).

Dle Ústavy České republiky je vrchním velitelem ozbrojených sil prezident republiky.[1] "

převzato z wiki| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 12:42:18 | #5339 (6)

OK, ale teď by bylo dobré ,zaměřit se výhradně na pravomoci prezidenta v naší parlamentní zastupitelské demokracii.
https://www.rexter.cz/rubriky/politika/prezidentske-pravomoci-a-babisovy-billboardy-kdo-vyhlasuje-valku_1665.html


 #5309 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 12:45:31 | #5340 (7)

Byl Petr Pavel komunistický rozvědčík?
Ne. Petr Pavel byl členem KSČ (1985 – 1989), ale nikdy nebyl členem StB ani žádné jiné komunistické tajné služby. Za minulého režimu sice jako profesionální voják zahájil zpravodajský kurz, dokončil ho ale už ve svobodném Československu v roce 1990. Činnosti rozvědčíka se Pavel nikdy nevěnoval.


1  
 #5339 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 12:47:09 | #5341 (8)
*23* *30244* *33856*

1  
 #5340 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 13:01:59 | #5342 (8)

jasně :-) a proto okupantům ze 68 říká "přátelé ze Sovětského svazu" *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 13:02:37 | #5343 (9)


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 13:02:38 | #5344 (9)

neříká


 #5342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 13:05:44 | #5345 (10)

ty bys měl také návštívit toho lékaře, tvl. říká to ve svém životopise, máš to v tom videu, jsi nemocný, fakt, běž k tomu lékaři *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.23 13:08:48 | #5346 (11)

v roce 87 to napsal v životopise, ne že to říká, chápeš rozdíl?


1  
 #5345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.23 13:11:07 | #5347 (12)

nechápu rozdíl, za komouše ve svém životopise jim říká "přátelé ze Sovětského svazu", co bych na tom měl více chápat?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.23 13:13:00 | #5348 (13)

škoda slov...


 #5347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
26.01.23 13:13:54 | #5349 (14)

:-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
26.01.23 16:29:08 | #5358 (9)

Jeho omluvu za tendenční životopis bych přijala.Vždyť jemu samotnému bylo v r.68 pouhých 7let!
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/petr-pavel-komunisticka-minulost-omluva-kandidat-prezident.A221122_183928_domaci_albe


1  
 #5342 

| Předmět:
25.01.23 21:38:34 | #5285
| Předmět:
25.01.23 21:34:11 | #5283


| Předmět: RE:
25.01.23 21:35:13 | #5284 (1)

ANO - alternativa pro slušné lidi
Drahomíra Tóthová · 7 hod ·
Největšími stváči proti p.Babisovi jsou nejen média, ale i Fialova vláda. Toto jsou nejagresivnejsi prezidentské volby,co jsem zažila, většinou proti p.Babisovi.


 #5283 

| Předmět: RE: RE:
25.01.23 21:47:43 | #5286 (2)

Vláda potřebuje prezidenta generála a už víme proč.
Černochová zde na tomto videu, dělá nábor mužů. Mají se přihlásit, jít na lékařskou prohlídku...


 #5284 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.23 22:05:15 | #5291 (3)

Nábor mužů do profi armády je pořád lepší,než návrat povinné voj.služby. *33018*


 #5286 

| Předmět: RE: RE:
25.01.23 22:16:46 | #5299 (2)

Kdo seje vítr...


1  
 #5284 

| Předmět:
25.01.23 20:50:59 | #5281


| Předmět: Na dobrou noc ))
25.01.23 20:47:05 | #5280
&ab_channel=Bon­tonKids

klidný zbytek večera *5614* *8134*| Předmět:
25.01.23 19:55:20 | #5273

V pátek na značky a zvolit toho co by nedělal ostudu po celém světě a ta nej vláda co máme by za něj nemusela žehlit prusery. *29716*


1  

| Předmět: Už se to blížííí....))
25.01.23 19:21:15 | #5271

Tak v pátek všichni na značky....a směr volební místnosti *23266*
Volte toho, kdo nám bude rozumět a nepožene nás do žádného konfliktu. *4563*


1 1  

| Předmět: RE: Už se to blížííí....))
25.01.23 19:47:13 | #5272 (1)

Už aby ta komedie skončila a zas budou nadávat lidi koho si zvolili...


 #5271 

| Předmět: RE: RE: Už se to blížííí....))
25.01.23 20:01:45 | #5274 (2)

tak to je jasné, ale neboj se....jestli to vyhraje vojáček....všem nám ukáže *33648*


1  
 #5272 

| Předmět: RE: RE: RE: Už se to blížííí....))
25.01.23 20:14:02 | #5275 (3)

Už se těším a nebojím konečně slušný člověk na hradě po dlouhé době co neříká pussy a kdo nekrade pera.


1  
 #5274 

| Předmět: RE: RE: RE: Už se to blížííí....))
25.01.23 20:14:29 | #5276 (3)

To se pak budou divit né jen jeho voliči....


1  
 #5274 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Už se to blížííí....))
25.01.23 20:25:43 | #5278 (4)

Jak už jsem někde psala, budeme se divit všichni. *5901*


1  
 #5276 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Už se to blížííí...…
25.01.23 20:26:36 | #5279 (5)

To budeme na 100% jo.. *3359*


1  
 #5278 

| Předmět:
25.01.23 18:30:09 | #5258

Tak dle Babiše SPD nikdy kolačním partnerem nebude.
Tohle je začátek konce Okamurova ekonomického projektu žití z hlasů xenofobního plebsu.
Dá se očekávat pozvolný a možná i rychlejší přesun voličů k Ano a zpět ke komunistům, nebo jak dlouho bude imbeci bavit za svůj hlas dostat jen absurdní snůšky slibů a bohotšího Tomia??? *2* *2* *2*| Předmět: RE:
25.01.23 18:55:01 | #5268 (1)

Kdoví.V kampani se toho napovídá! *33018*


 #5258 

| Předmět:
25.01.23 17:17:05 | #5243


| Předmět: RE:
25.01.23 17:24:47 | #5245 (1)

No to byl podobnej demagog…


 #5243 

| Předmět: RE: RE:
25.01.23 18:19:55 | #5253 (2)

A jak se jeho neúspěchy vršily,navýšila se i míra demagogie.


 #5245 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.23 19:10:48 | #5269 (3)

))) sexy mozek.... na to nikdy nezapomenu *4511* *23266*


1  
 #5253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
25.01.23 22:06:25 | #5293 (4)

Jeho bejvalka určitě taky ne. *24670*


 #5269 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
25.01.23 22:07:30 | #5294 (5)

Myslíš první nebo druhou ? *14967*


 #5293 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.01.23 22:12:12 | #5297 (6)

O sexy mozku mluvila pouze Petra. S první manželkou kupodivu vychází velmi dobře.


 #5294 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
25.01.23 22:16:52 | #5300 (7)

Taky velká chyba,že se nechal odtáhnout...


 #5297 

| Předmět:
25.01.23 17:14:43 | #5242

1 1  

| Předmět: RE:
25.01.23 17:23:48 | #5244 (1)

Jasně. Nevěřte lžím a pomluvám, a to ani tehdy, když je v rámci kampaně sám vykřikuju…

Není to proti vojákům, je to jen proti tomu jednomu, protože ten proti mně kandiduje. Kdyby kandidoval jiný generál, tak tu místo něho mezi těmi správnými zmíním Pavla, a krvelačnou bestii udělám z něj…


2  
 #5242 

| Předmět: RE: RE:
25.01.23 19:17:59 | #5270 (2)

nemusí z nikoho nic dělat....Pavlovi někdo vyhrožuje smrtí? Nebo mu posílá nábojnice? Nebo se v okolí jeho mítinků stříli?
no a kdyby.... kdyby Babiš nešel do politiky, nikdo by na něj neútočil.


1  
 #5244 

| Předmět: RE: RE: RE:
25.01.23 22:10:22 | #5295 (3)

https://denikn.cz/minuta/1060651
Vyhrožovali všem,vč.Nerudové. Nábojnice se ovšem přihodila pouze u Babišů,přestože neexistuje,aby ochranka podobný dopis vůbec adresátovi předala!


 #5270