Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 472797x
Příspěvků:
23325

Toto téma sledují (1):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Človíčkovi tu vyhrožuje hodně lidí!
10.12.23 13:03:22 | #10734

Človíčkovi tu vyhrožuje hodně lidí! *2517*

Ale Človíček se nikoho z těch záštiplných lidí nebojí!!! *4511*

Ti lidé se budou už brzy plazit před Bohem jako hadi... BUDOU MÍT VELKÝ STRACH. *6578*| Předmět: RE: Človíčkovi tu vyhrožuje hodně lidí!
10.12.23 13:05:05 | #10736 (1)

Ale nebojte se, Človíček není pomstychtivý! *4511*| Předmět: RE: RE: Človíčkovi tu vyhrožuje hodně…
10.12.23 13:08:59 | #10737 (2)

Človíček chápe, že když tu je něčí pravá povaha odhalena, vzteká se! *13842*| Předmět: RE: RE: RE: Človíčkovi tu vyhrožuje…
10.12.23 13:11:06 | #10738 (3)

Já už jsem vůči nadávkám, pomluvám a výhrůžkám imunní! *31844*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Človíčkovi tu vyhrožuje…
10.12.23 13:13:57 | #10739 (4)

*16266* A když sem nebude nikdo chodit, bude to jen dobře! BUDU TU S TATÍNKEM SÁM. *22063*

  • *16266* *22063* *16266*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Človíčkovi tu…
10.12.23 13:17:24 | #10741 (5)

Jsem Ješurún i Jedidjáš - jsem Člověk Syn Boží. *33792*

Ano, Človíček je Božím Ješurúnkem i Jedidjáškem! Božím MILÁČKEM, svého Tatínka! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Človíčkovi tu…
10.12.23 13:18:53 | #10743 (6)
*16266* *16266* *16266* *6084* *16266* *16266* *16266*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Človíčkovi…
10.12.23 13:21:05 | #10744 (7)
*10582*| Předmět: (Bible, Pátá Mojžíšova 33:29)
10.12.23 12:50:55 | #10732

(Bible, Pátá Mojžíšova 33:29) *16360*

"Blaze tobě, Izraeli! Kdo je ti roven, lide vysvobozený Živým Bohem?
On je štítem tvé pomoci a mečem tvé velebnosti.
Před tebou selže síla tvých nepřátel, pošlapeš jejich posvátná návrší!"

(Živé Slovo Boží) *34027*| Předmět: Lhaní je zlo!
10.12.23 12:42:43 | #10727

Lhaní je zlo! *6195*| Předmět: RE: Lhaní je zlo!
10.12.23 12:43:53 | #10729 (1)

*3456* Podvodnice a podvodníci patří mezi zločince!!! *7266*| Předmět: Lhářů a podvodníků je na internetu…
10.12.23 12:22:20 | #10718

Lhářů a podvodníků je na internetu hodně! *3456*

A když je odhalíte, tak nenávistně vyhrožují!!! *3456*| Předmět: RE: Lhářů a podvodníků je na internetu…
10.12.23 12:25:55 | #10719 (1)

Tak to zde prostě chodí, když odhalíte "trolly"! *6195*| Předmět: RE: RE: Lhářů a podvodníků je na…
10.12.23 12:41:34 | #10726 (2)

Ti lidé si myslí, že když mají anonymní profily založené z různých IP adres, že jsou neodhalitelní! Ano, až tak jsou naivní! (Mohl jsem napsat, až tak jsou pyšní, ale to bych jim lichotil...) *3521*| Předmět:
10.12.23 08:41:33 | #10713

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Sprostý obsah.| Předmět:
10.12.23 08:40:37 | #10712
?si=qrKwf0DnD­1zfUFCt USA *27179*


| Předmět: Dobré ráno!
10.12.23 07:34:51 | #10704

Dobré ráno! A hezkou neděli... *34027*| Předmět: RE: Dobré ráno!
10.12.23 07:36:43 | #10705 (1)

*8164* K Bohu Otci svému, míří duše má! Je milující, láskou k Bohu "posedlá"! *8164*| Předmět: RE: RE: Dobré ráno!
10.12.23 07:39:03 | #10707 (2)

*33792* Ten zázrak se stal a děje! BŮH JE LÁSKOU MOU - mé srdce se láskou k němu chvěje! *33792*| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno!
10.12.23 08:13:46 | #10710 (3)

*12694* Žijeme-li v lásce, žijeme zdravě, šťastně a radostně! *12694* *8734* *12694*| Předmět: V této diskuzi nezmoudříš!
09.12.23 22:11:01 | #10687

V této diskuzi nezmoudříš! *33684*

Ale můžeš se tu morálně uzdravit! *34694*| Předmět: RE: V této diskuzi nezmoudříš!
09.12.23 22:13:28 | #10688 (1)

(Bible, Přísloví 13:5)
Spravedlivý nenávidí jakýkoli klam, kdežto svévolník vzbuzuje nelibost a hnus. *13842*| Předmět: RE: RE: V této diskuzi nezmoudříš!
09.12.23 22:17:39 | #10689 (2)

Chtít oklamat Boha je nejvyšším stupněm pýchy a zpupnosti! *12543*| Předmět: RE: RE: RE: V této diskuzi nezmoudříš!
09.12.23 22:26:18 | #10691 (3)

Ovšem CELÁ LÁSKA a SVATÁ ÚCTA k Bohu Otci lidstva je projevem lidské pokory... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: V této diskuzi…
09.12.23 22:30:00 | #10693 (4)

*12216* Milujme Živého Boha, Boha a Pána svého jediného, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly! MILUJME HO PŘÍMO a ne skrze někoho!!! *5726*

*3521* Nenechme se obelhávat, že PŘÍMÁ LÁSKA K TATÍNKOVI NENÍ MOŽNÁ!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: V této diskuzi…
09.12.23 22:33:25 | #10694 (5)

*12694* Jsme vlastními syny a dcerami Živého Boha! Ano, Živý Bůh je naším vlastním Tatínkem! Milujícím Tatínkem! A jsou i láskyplní lidé, pro které je MILOVANÝM TATÍNKEM. *34027*

  • *15154* *3474* *8164* *4740* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V této diskuzi…
09.12.23 22:35:33 | #10697 (6)

*12216* A pro Človíčka Bůh je vlastním milovaným Tatínkem! PRO ČLOVÍČKA JE ŽIVOU LÁSKOU. *12694*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V této…
09.12.23 22:46:15 | #10698 (7)

*4371* A proto pokřtění lidé nebo pohané a ateisté Človíčka pomlouvají! Štve je, že oni tu ZÁZRAČNOU SÍLU LÁSKY K BOHU v sobě nemají! A takový odporný kriminálník, pro kterého je i Ježíš pouze jeho milovaným bratrem a přítelem, tu LÁSKOU K TATÍNKOVI ZÁŘÍ PŘÍMO ZÁZRAČNOU SVATOSTÍ. A to tu neskrývá, že je stále ještě hnusným a hanebným zločincem! *16814*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V této…
09.12.23 22:54:18 | #10700 (8)

Ten lump, lotr a darebák se tu klidně prohlásí za Krista a za Živé Slovo Boží a ani se nezastydí!!! *35132*

A dovolí si zde veřejně vyznávat lásku k Bohu! Jak vůbec může ten zloduch a zločinec vyslovit nebo napsat: "Tatínku můj milovaný! Lásko moje! Bože a Pane náš jediný! Mám Tě moc a moc rád..." KDE V SOBĚ BERE TU DRZOST? Takový kriminálník si dovolí vyznávat lásku Živému Bohu! Měli by ho popravit!!! *19969*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: V…
09.12.23 22:55:30 | #10701 (9)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: Děje se vůle Boží!
09.12.23 20:53:07 | #10678

*15154* Děje se vůle Boží! *34027*| Předmět: RE: Děje se vůle Boží!
09.12.23 21:17:24 | #10682 (1)

Jen nevím, proč sem lidé chodí, když mě nenávidí pro mou pravdomluvnost! *5671*| Předmět: RE: RE: Děje se vůle Boží!
09.12.23 21:21:45 | #10684 (2)

(Bible, Přísloví 12:22)
Zrádné rty jsou Živému Bohu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu. *34027*| Předmět: RE: RE: RE: Děje se vůle Boží!
09.12.23 22:08:29 | #10686 (3)

(Bible, Přísloví 12:19)
Pravdivé rty se zajistí navždy, kdežto jazyk zrádný na okamžik. *33084*
| Předmět: Ano, to chce klid.
09.12.23 20:18:04 | #10670

*19810* Ano, Bohu milí a Bohem milovaní lidé: "TO CHCE KLID." *2351*| Předmět: RE: Ano, to chce klid.
09.12.23 20:19:19 | #10672 (1)

*12694* BŮH VŠE VŽDY ELEGANTNĚ VYŘEŠÍ. *12694*| Předmět: RE: RE: Ano, to chce klid.
09.12.23 20:26:32 | #10674 (2)

*14695* A tak si tu nic neberte osobně! Lháře nechte lhát! Podvodníky nechte podvádět! Hlupáky nechte, aby Vám nadávali a spílali - uleví se jim! MĚJTE S NIMI SOUCIT. *2210*