Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 590238x
Příspěvků:
30549

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Bůh žije! Kolikrát to tu mám opakovat?
12.12.23 11:29:44 | #10852

Bůh žije! Kolikrát to tu mám opakovat? *14899*| Předmět: RE: Bůh žije! Kolikrát to tu mám…
12.12.23 11:33:12 | #10854 (1)

Každá současná lidská role lidí žijících na této planetě Zemi je dočasná! *16781* *3355*

Máte role ateistů? V pořádku! Až se Vám Bůh dá poznat, Vaše role se zásadně změní! *4585*
| Předmět:
11.12.23 22:20:29 | #10846
*1247* *1247* *1247* *17163*

1 1  

| Předmět: RE:
12.12.23 11:07:50 | #10848 (1)
kež jsou ctěny všechny krasne ženy .-)

 #10846 

| Předmět:
11.12.23 22:11:18 | #10845
*17163* *1247* *1247* *1247*


| Předmět: Ano, Bůh žije!
11.12.23 16:37:30 | #10838

*14970* Ano, Bůh žije! A my všichni lidé jsme synové a dcery Boží! *14970*| Předmět: RE: Ano, Bůh žije!
11.12.23 16:40:01 | #10840 (1)

*4919* Ano, Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš nás vnímá jako své milované syny a dcery, i když nás stále vychovává tak svérázně! Záleží mu na každém člověku! *35235*| Předmět: RE: Ano, Bůh žije!
11.12.23 17:30:22 | #10841 (1)

Kde jsi na takovou blbinu přišel. Ty nemáš maminku a tatínka? Tebe uplácal nějaký Bůh z mazlavé hmoty? *6561*


 #10838 

| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh žije!
12.12.23 11:24:07 | #10849 (2)

Ano, mne stvořil a oživil Bůh Stvořitel a Otec můj! *34027*| Předmět: ❤️ U Tatínka je hezky! ❤️
11.12.23 12:50:42 | #10836

*34027* U Tatínka je hezky! *34027*| Předmět: RE: ❤️ U Tatínka je hezky! ❤️
11.12.23 12:52:19 | #10837 (1)
*12694* *15154* *22063* *15154* *12694*


| Předmět:
11.12.23 12:39:00 | #10834

nejkrasnějši je stravit konec roku v karibiku sesvymi milvanymi a přateli:-)...Ty sám určuješ koho kolem sebe máš, komu věříš, komu svou energii odevzdáš. Neobětuj se druhým s pocitem zavděčit se, takhle nemůžeš být šťastný a spokojeně cítit se. Pusť vše, co tě omezuje a od tvé podstaty oddaluje. Navrať si svou sílu zpět, otevře se kolem tebe zcela nový svět. Tvá moudrost se rozpíná ve tvém srdci, cti lásku k sobě, učíš to tak své děti. Klidně se zastav a najdi svůj bezpečný přístav, kde pocítíš lásku k sobě a zlepší se ti vnitřní stav. To tvá duše blahem jásá, mít sám sebe rád je její spása. Ty dovolíš si být sám sebou a zářit svou energií bezmeznou. Pak obklopí tě pouze ti, co tvou duši s láskou a úctou ctí. Neboť oni vnímají tvé potřeby, protože oni si k sobě lásku také dovolí. Láska je totiž přirozenost, nežádá si pozornost. Pořád čeká na tvé přijetí, proto uč se znovu lásky od dětí. Oni spojení s ní mají čisté, navrať se zpět k tomu, co je lidské. :-)


1  

| Předmět: RE:
11.12.23 12:42:28 | #10835 (1)

....slunce,ocean a objetí a zařeni srdcí navzajem jak krasne beze slov a vtichu:-)


1  
 #10834 

| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
11.12.23 12:22:00 | #10833

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

*12694* Tatínku! Miluji Tě! *12694*

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
| Předmět: Bůh je Spasitelem!
11.12.23 11:36:13 | #10823

*12694* Bůh je Spasitelem! Jen a jen Bůh Stvořitel a Otec náš! *12694*| Předmět: RE: Bůh je Spasitelem!
11.12.23 11:39:56 | #10824 (1)

*12694* A nenechte se obelhat pokřtěnými hodnostáři - Bůh je i naším Panovníkem!!! *12694*

P.S.
Pokřtěné panstvo se bude před Bohem už brzy plazit po kolenou a škemrat o milost! *6266*| Předmět: RE: RE: Bůh je Spasitelem!
11.12.23 11:43:22 | #10826 (2)

*33792* Ano, Živý Bůh je jediným Panovníkem lidstva! A papež ho tu nezastupuje, i když to pyšně tvrdí! Nikdo z lidí tu Živého Boha nezastupuje!!! Ty schopnosti, co má Bůh, nikdo z lidí neměl a nemá! *33684*| Předmět: RE: RE: RE: Bůh je Spasitelem!
11.12.23 11:45:41 | #10828 (3)

A nenechte se pokřtěnými hodnostáři obelstít, důvěřovat můžete pouze Bohu! Jim ne!!! *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh je Spasitelem!
11.12.23 11:54:08 | #10831 (4)

*4502* Nedopusťte, aby se Vaše srdce přiklonilo ke zlu!!! Neřiďte se podle svévolného pokřtěného panstva! Pokřtění hodnostáři pášou velmi často ničemnosti a Bohu se vysmívají! *6578* Nebuďte jako oni!!! *6578*

*33792* Žijte v lásce a úctě k Bohu Otci svému, buďte čestní a poctiví - tím Tatínka potěšíte! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je Spasitelem!
11.12.23 17:31:51 | #10842 (5)

Ty to máš v té kebuli hodně vymyté. *2929*


 #10831 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh je…
12.12.23 11:25:03 | #10850 (6)

Jako Vy? *15389*
| Předmět: Bolí mě to!
11.12.23 07:32:09 | #10817

*3456* Bolí mě to!

Jsou lidé, kteří svou duší, svým srdcem i svou myslí opustili Živého Boha, Boha svého jediného, a klaní se svému modlářskému bohu, kterého nazvali bohočlověkem, a své modlářské bohyni, kterou nazvali bohorodičkou! Bůh je sice za jejich zradu určil meči, aby se sklonili k popravě, ale já Tatínka prosím, aby jim odpustil a aby je morálně uzdravil. Vím, Bůh Otec náš na ně láskyplně volal a oni mu neodpovídali a dokonce ještě více vyřvávali: "Ježíš je náš pán! Marie je naše paní!" *6578*
Ano, Tatínek k nim láskyplně mluvil a mluví, ale oni ho neposlouchali a neposlouchají a konali a konají to, co je zlé v očích Živého Boha, který jediný je Bohem lidstva! Dobrovolně si zvolili pohanské rituály oslavující lidi a slunovrat, i když se to Tatínkovi nelíbí! A VÁNOCE NEJSOU NIČÍM JINÝM NEŽ OSLAVOU SLUNOVRATU A OPOŽDĚNOU OSLAVOU NAROZENÍ NAŠEHO MILOVANÉHO BRATRA A PŘÍTELE JEŽÍŠE! (Narodil se 19.září v roce 6 před tímto letopočtem - a popraven byl v roce 28 tohoto letopočtu!) Jejich vzpoura je hodně zlá! Je to stejné, jako když si Izrael odlil sochu býčka a nazval ho bohem nebo když si vyžádal po způsobu pohanů krále z lidu a Živého Boha zavrhl, aby nad nimi nekraloval. *3456*

Ale stejně za ně Tatínka prosím, aby jim odpustil a aby je omilostnil. Vždyť následující slova v Bibli, která Panovník, náš jediný Živý BŮH pronesl, jsou stále ještě živá!
Těm, co ho opustili a klaní se smyšlenému božstvu po způsobu pohanů pravil a praví:

"Hle, moji služebníci budou jíst, vy však budete hladovět.
Hle, moji služebníci budou pít, vy však budete žíznit.
Hle, moji služebníci se budou radovat, vy se však budete stydět.
Hle, moji služebníci budou plesat s pohodou v srdci,
vy však pro bolest srdce budete křičet a pro trýzeň ducha kvílet.
Zanechají své jméno Božím vyvoleným k vyhlašování kletby: 'Ať tě Panovník, náš Živý Bůh, usmrtí!'
SVÉ SLUŽEBNÍKY NAZVE PAK BŮH JMÉNEM JINÝM."
(Bible, Izajáš 65:13-15)

*3577*

Smiluj se nad těmi svévolníky, Tatínku můj milovaný! Obelstili je! Obelhali je! Zotročili si je! *3456*

Smiluj se nad všemi pokřtěnými lidmi, kteří uctívají místo Tebe svého smyšleného trojjediného boha a dávají před Tebou přednost smyšlenému bohočlověku, pro kterého zneužívají jméno Ježíše, a smyšlené bohorodičce, pro kterou zneužívají jméno Marie! POKŘTĚNÉMU PANSTVU NENÍ NIC SVATÉ. Vím, touží po moci za každou cenu! A pro peníze se neštítili a neštítí žádného zločinu! *3456*

Ale já Tě moc a moc prosím, LÁSKO MOJE, smiluj se nad nimi a buď i k nim milosrdný! DĚKUJI TI. *33770*| Předmět: RE: Bolí mě to!
11.12.23 07:44:08 | #10820 (1)

*12694* Živému Bohu, našemu Otci, není nikdo roven! *12694*

*7266* Označit ho za pouhou jednu osobu ze tří, které mají tvořit smyšleného a nikde neexistujícího trojjediného boha pokřtěného panstva, kteří z chamtivosti lidi obelstili, je ďábelským rouháním! *6578*| Předmět: Jsme milované děti Boží!
11.12.23 06:36:44 | #10811

*15154* Jsme milované děti Boží. *15154*

*15154* Jsme vlastními syny a dcerami našeho milujícího Otce a Ježíš i Muhammad patří mezi nás! *15154*

*15154* A nyní: "Dobré ráno, bratři a sestry!" *15154*| Předmět: RE: Jsme milované děti Boží!
11.12.23 06:38:51 | #10813 (1)

*12216* I dnes žijeme v Lásce Boží našeho milujícího Tatínka! *2351*


1  

| Předmět: RE: Jsme milované děti Boží!
11.12.23 06:57:34 | #10816 (1)

1K 13,11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.


 #10811 

| Předmět: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
11.12.23 07:35:15 | #10818 (2)

*8734* Až se s ním osobně setkáte, budete v šoku! Září láskyplnou radostí malého dítěte a i se tak mezi svými sourozenci v nebi chová! JE TO TAM SPOLEČNÉ VŠEM. *6084*| Předmět: RE: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
11.12.23 07:50:06 | #10821 (3)

Jednou jsem měla vidinu kde někdo takový ke mně radostně přichází ale byl to i když krásný ale věkovitý muž, ano bylo to radostné a zářící ale dítě to nebylo..


 #10818 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti Boží!
11.12.23 11:34:43 | #10822 (4)

2000 let starý? Vy máte ale vidiny!!! *6578*

P.S.
Vzkříšení lidé už nestárnou!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované děti…
11.12.23 17:52:37 | #10844 (5)

S čeho jste vymačkal 2 000 let ?


 #10822 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme milované…
12.12.23 05:51:23 | #10847 (6)

Věkovitý je totiž někdo jiný než jsi měl na mysli : Daniel 7:13V těch nočních viděních jsem přihlížel a hle — s oblaky nebes přicházel synu člověka podoben, přiblížil se až k Věkovitému a před něj směl předstoupit.


 #10844 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
12.12.23 11:27:47 | #10851 (7)

Skáčete sem a tam v té Bibli! *4502*

Odpovídal jsem Vám na obsah Vašeho příspěvku, kde nebylo o Danielovi ani slovo!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme…
12.12.23 11:36:51 | #10855 (8)

Ale o Ježíši Kristu také ne.


 #10851 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 12:08:56 | #10862 (9)

Mluvila jste o Pavlovi (o Saulovi z Tarsu) a já Vám odpověděl. *11104*

Předpokládal jsem, že Vy jste reagovala na mou odpověď, ale nyní je jasné, že jste byla v myšlenkách už úplně někde jinde a má další odpověď Vás tedy "šokovala"! Nejste-li schopná udržovat téma diskuze, potom je to zlé! Ale co také od Vás chtít!!! MOŽNÁ TO BYLA MÍSTO PAVLA POTOM "VĚKOVITÁ", CO!? *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 12:12:34 | #10865 (10)

To vůbec není pravda, psala jsem : Jednou jsem měla vidinu...

A vy jste si hned ve své hlavě z toho udělal kdo vi co :-)


 #10862 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 12:16:03 | #10866 (11)

Pavla z tarzu 1K 13,11 vám otloukám o hlavu jenom když ze sebe a nebo z nás děláte děti:-)


 #10865 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 18:02:56 | #10874 (12)

Takto? *34003*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 18:01:48 | #10872 (11)

*22640* Jenom jednou jste měla vidinu? *9388*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 18:48:53 | #10884 (12)

A nikoliv o někom s před dvěma tisíci lety, jak jste si mylně domyslels.


 #10872 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
12.12.23 18:52:14 | #10885 (13)

*9397* To jsem pochopil - sice později, ale pochopil.