Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 859283x
Příspěvků:
43366

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
13.12.23 09:15:20 | #10901

Otevřete se novým možnostem, až pochopíte jaký sami jste Božím zázrakem. Uvědomte si svou vlastní hodnotu a sílu, přestaňte pochybovat a obnovte v sobě vnitřní víru. Jedině jak se dokážete sjednotit, když přestanete druhé i sebe hodnotit. Možná se za moudré máte, přesto pořád jeden druhého trestáte, napadáte. Chyby činíte všichni, ale uznat je, napravit, to je vám často cizí. Raději budete venku hledat, kdo je za vaše neštěstí vinný. Vždyť jak byste mohli být šťastní, když nectíte základní hodnoty zdraví. Vždyť bytosti jste dokonalé, přesto máte pocit, že nejste dost chráněné. Ale snižujete své frekvence pouze tím, když pustíte do svého srdce splín. Přitom si sami určujete, co zažít znovu chcete. A teď se ptáte cože? Vždyť to není pravda milý Bože. Jenže pravda je, že si sami snižujete vibrace, když máte ve své mysli samé destrukce. Dovolte si je všechny rozpustit a světlem prosvětlit. Do každé buňky lásku a štěstí pustit a přestat se v těchto vzorcích dusit. Zasloužíte si žít v harmonii a souladu, tak otevřete nyní dokořán svému štěstí bránu. Věřte, že lásky a štěstí pak poteče k vám proudem a pročistí vše, co se táhlo, až k vám celým rodem. Pusťte všechny bolesti a zranění, ať vaše duše vás znovu obklopí vírou a nadějí. :-)| Předmět: RE:
13.12.23 17:37:42 | #10913 (1)

Děje se vůle Boží a to nikdo z lidí nezmění! *33684*| Předmět: RE: RE:
15.12.23 17:26:39 | #11000 (2)

Války, přírodní katastrofy, nemoci ... . Proč to lidem dělá pokud existuje, je vševědoucí a všemocný. *6561*


 #10913 

| Předmět: RE: RE: RE:
16.12.23 07:16:38 | #11020 (3)

*19975* To je součástí současné Boží hry o dobru a zlu! Ale nebojte se, ta hra je pouze dočasná! Ani Vy nebudete ateistou věčně! Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš zázraky umí! A jaké!!! *34694*
| Předmět: Byl by Bůh milujícím Otcem lidstva,…
13.12.23 04:51:20 | #10896

*14899* Byl by Bůh milujícím Otcem lidstva, kdyby omilostnil pouze ty, kteří tu VYŘVÁVAJÍ: "Ježíš je náš Bůh! Ježíš je náš Pán! Ježíš je náš Král! Ježíš je náš Spasitel! Ježíš se za nás obětoval!"? *3456*

*14899* Byl by Živý Bůh naším milujícím Tatínkem, kdyby naplánoval zavrhnutí většiny lidstva a jejich mučení v pekle ohnivého jezera - a to na věky věků? *6578*

*33792* Pro Človíčka je jediným Živým Bohem Stvořitel a Otec člověka a celého lidstva, který je pro něj i jediným Pánem, Panovníkem, Králem a Spasitelem náš všech lidí! *34027*| Předmět: RE: Byl by Bůh milujícím Otcem lidstva,…
13.12.23 05:23:01 | #10898 (1)

*3474* *4740* Pominu-li nás dva první stvořené lidi, které Bůh Stvořitel a Otec náš stvořil v dospělosti věčného mládí a několik dalších jedinců, potom jsou úplně všichni lidé vlastními syny a dcerami Božími od svého početí! Ano, člověka člověkem dělá lidská duše, kterou stvoří a oživí náš milující Tatínek a tím dojde k početí člověka v té podobě, jakou mu Živý Bůh předurčil k jeho prvotní a naštěstí dočasné životní roli! Obřízka ani křest člověka člověkem neučiní!!! Tyto bludy jsou sice pro mnohé lidi v nejrůznějších náboženských tlupách líbivé, ale nejsou pravdivé! VŠICHNI JSME BRATŘI A SESTRY PŘED BOHEM a jsme si v Lásce Boží našeho milujícího Tatínka rovni! Žádnou lidskou duši Bůh Otec náš nestvořil, aby byla na věky věků vyvolená nebo zatracená! Kdo něco podobného tvrdí, je na omylu nebo lže!!! BŮH NENÍ SADISTA ANI TYRAN, aby některé lidi stvořil a oživil pro věčný život v mukách pekla ohnivého jezera!!! Ten pobyt v "pekle" by sice mnohým náboženským vůdcům - dočasným zloduchům a zločincům - morálně prospěl, ale já tuto cestu k morálnímu uzdravení nikomu nepřeji! Byla by to hrůza, kdyby Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš něco takového naplánoval. Že nám tím tak trochu vyhrožoval, je jiná: "Ty, ty ty!" *4502* , on dělat umí, ale miluje nás všechny a nikomu z nás nic zlého na věky věků nepřeje!!! BŮH NENÍ ČLOVĚKEM, ABY NĚKOMU VĚČNÁ MUKA PŘÁL. Bůh je skutečně naším vlastním milujícím Tatínkem. BŮH STVOŘITEL, OTEC, PÁN A SPASITEL NÁŠ JE ŽIVOU A OŽIVUJÍCÍ LÁSKOU PRO CELÉ LIDSTVO - A TO OD POČÁTKU NAŠÍ HISTORIE V TOMTO, NÁM ČÁSTEČNĚ ZNÁMÉM VESMÍRU! *22063*| Předmět: RE: RE: Byl by Bůh milujícím Otcem…
13.12.23 05:34:32 | #10899 (2)

(Bible, Izajáš 53:1-3) *35060*

*14899* Kdo uvěří naší zprávě?
*14899* Nad kým se zjeví paže Živého Boha?
Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost.
VIDĚLI JSME HO, ALE BYL TAK NEVZHLEDNÝ, ŽE JSME PO NĚM NEDYCHTILI.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi,
jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. *3456*

(Živé Slovo Boží) *6195*| Předmět: RE: RE: RE: Byl by Bůh milujícím Otcem…
13.12.23 13:32:43 | #10903 (3)

Kam na ty blbiny chodíš? Přečti si taky občas něco o logickém myšlení. *30758*


 #10899 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Byl by Bůh milujícím…
13.12.23 13:39:51 | #10906 (4)
*472*

 #10903 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Byl by Bůh milujícím…
13.12.23 17:39:33 | #10915 (4)

A Vy se zamyslete nad tím, jak jste si vsugeroval, že jste ateistou! *9397*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Byl by Bůh…
15.12.23 17:29:07 | #11001 (5)

Logické myšlení, studium, praktické zkušenosti ... . *3254*


 #10915 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Byl by Bůh…
16.12.23 07:19:32 | #11021 (6)

Být ateistou moc praktické není! Logicky vzato, je to projev promarněného studia! *35134*| Předmět: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
12.12.23 22:33:24 | #10893
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
13.12.23 04:28:21 | #10894 (1)

*35094* A nyní, po vyspinkání: "Dobré ráno!" *8734*

*15154* Prožijte překrásný den v lásce a radostné pohodě! *34027*

*33770* Bůh nás miluje i dnes! *6084*| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
13.12.23 04:39:29 | #10895 (2)

*12694* ANO, KÉŽ NÁM ŽIVÝ BŮH - BŮH NÁŠ JEDINÝ A MNOU MOC A MOC MILOVANÝ - POŽEHNÁ LÁSKOU, ZDRAVÍM, RADOSTÍ, POKOJEM, LASKAVOSTÍ A DOBROTOU... *12694*

  • *12694* *34708* *30773* *34708* *12694*


| Předmět: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
13.12.23 13:34:17 | #10904 (3)

Aby tě Bůh nemiloval. Je to tvoje představa stejně jako představa Čerta a nebo Vodníka. *251*


 #10895 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
13.12.23 17:41:03 | #10917 (4)

*35239* Vy jste nikdy neviděl čerta nebo vodníka? *22640*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
15.12.23 17:30:30 | #11002 (5)

Neviděl, neviděl jsem ani Boha a neznám nikoho, kdo by tyto pohádkové bytosti viděl. *6561*


 #10917 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
16.12.23 07:29:40 | #11025 (6)

Kolik lidí znáte? Jistě víte, že tu jsou miliardy lidí! POKUSTE SE ODHADNOUT, kolika lidí jste se dosud nezeptal, jestli Boha osobně znají! Zjistíte, že znáte pouze to, co Vám "sdělily" Vaše domněnky! *34029*

  • Obelhat sám sebe umí kdekdo!!! NEJSTE V TOMHLE OHLEDU SÁM. *34713*


| Předmět: Všichni jsme lidé!
12.12.23 19:31:30 | #10886

Všichni jsme lidé! *6904*

A Bůh je naším Otcem i Panovníkem! *30045*| Předmět: RE: Všichni jsme lidé!
12.12.23 19:36:39 | #10888 (1)

Jsou ale lidé, kteří se snaží ostatní lidi donutit, aby člověka Ježíše uznali za Boha a Pána lidstva, protože už stovky let pomýleně nebo lživě tvrdí, že tu Ježíše zastupují!!! *6578*

Ale Ježíš nepřestal být člověkem! Je naším milovaným bratrem a přítelem! *13842*| Předmět: RE: RE: Všichni jsme lidé!
12.12.23 19:39:20 | #10890 (2)

*34031* Z Boha člověka neuděláte! *33684* Stejně tak neuděláte z člověka Boha!!! *4502*| Předmět: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
12.12.23 19:42:20 | #10892 (3)

*6578* Jsou to velmi hnusné lži, že Ježíš je "bohočlověkem" a Marie "bohorodičkou"!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
13.12.23 13:38:00 | #10905 (4)

Ale Bůh je výtvorem lidské představivosti. Stejně jako čert. *1060* Černoprdelníci přišli na to, jak se z víry dá udělat pohodlný zdroj příjmů a pohodlného života. *7101* *18115*


 #10892 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
13.12.23 17:45:28 | #10918 (5)

Ano, církevní hodnostáři žijí v blahobytu a tvrdí zbídačeným lidem, že musí být trpěliví, že oni budou žít v blahobytu po smrti, když budou své hodnostáře poslouchat a sloužit jim! *6578*

OVŠEM BŮH ŽIJE - V TOMTO OHLEDU SE VELMI MÝLÍTE. *4585*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme…
15.12.23 17:33:03 | #11003 (6)

První dva řádky - perfektní poznatek. *6561*


1  
 #10918 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
16.12.23 07:31:37 | #11029 (7)
*260*


| Předmět: "BOŽÍ MLÝNY"
12.12.23 18:45:22 | #10883

"BOŽÍ MLÝNY" *32570*

*19385* DRAMATICKÁ SITUACE SE ODEHRÁLA V TURECKÉM PARLAMENTU.
*19969* Poslanec islamistické strany SAADET Hasan Bitmez se během svého projevu, který byl namířen proti Izraeli, rozohnil. Nešetřil emotivními výlevy, například prohlásil, že židovský stát "pocítí Boží hněv". *19969*
*19385* Vzápětí se zákonodárce zhroutil pod řečnický pult. S největší pravděpodobností ho skolil infarkt. Dokonce mu museli provést masáž srdce. *5671*| Předmět: Otče! Bože a Pane náš milosrdný!
12.12.23 18:23:24 | #10882

Otče! Bože a Pane náš milosrdný! *3456*

Omlouvám se Ti za sebe i za celé lidstvo! *3456*

  • *3456* *15154* *22971* *15154* *3456*


| Předmět: Zabloudit je snadné!
12.12.23 18:06:10 | #10876

*6195* Zabloudit je snadné! *3456*| Předmět: RE: Zabloudit je snadné!
12.12.23 18:07:48 | #10877 (1)

*6195* A bloudíte-li, potkáte spíš zločince než někoho, kdo by Vám byl ochotný pomoci! *3456*| Předmět: RE: RE: Zabloudit je snadné!
12.12.23 18:09:59 | #10878 (2)

*4502* A pozor! Kdo z nás všech lidí a andělů není, více nebo méně, pokrytcem, který se přetvařuje!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: Zabloudit je snadné!
12.12.23 18:18:21 | #10879 (3)

*3456* Skoro každý z nás se opakovaně dopouští toho, co je zlé v očích Živého Boha! A to je smutné konstatování! Hřešíme pomalu každý den a už se za to ani nestydíme! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Zabloudit je snadné!
12.12.23 18:20:33 | #10880 (4)
*34017* *3456* *3456* *3456* *3456* *3456* *34017*


| Předmět:
12.12.23 17:17:36 | #10867

Všímejte si laskavosti, ne chyb druhých.
Všímejte si soucitu, vlídnosti.
Nejen u druhých, ale i u sebe.
A hlavně u sebe...| Předmět: RE:
12.12.23 17:30:25 | #10868 (1)

..kdyby byly psi modlitby vyslyšeny,tak by z nebe padaly kosti:-)


 #10867 

| Předmět: RE: RE:
12.12.23 17:59:52 | #10869 (2)

*27179* Spíš šunka a další uzeniny! *27179*| Předmět: RE:
12.12.23 18:04:55 | #10875 (1)

*6195* Vím, že jsem lump, lotr a darebák! To se nedá přehlédnout! *33684*
| Předmět: Všichni jsme blázni!
12.12.23 12:11:17 | #10864

*4506* Všichni jsme blázni! *27179*

  • *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: Život s Bohem je o životě s Bohem!
12.12.23 11:38:34 | #10856

*12694* Život s Bohem je o životě s Bohem! *12694*

*33684* Život s Bohem není o životě v nějaké náboženské tlupě, kde často Živého Boha ani neznají! *33684*

*12694* Život s Bohem se odehrává mezi Bohem a Tebou! A to bez prostředníků!!! *12694*| Předmět: RE: Život s Bohem je o životě s Bohem!
12.12.23 11:42:01 | #10857 (1)

*6578* Vůdci náboženských tlup požadují finanční příspěvky!!! *6578*

*4511* Bůh po Tobě nikdy žádné peníze nechce!!! *4511*| Předmět: RE: Život s Bohem je o životě s Bohem!
12.12.23 11:45:36 | #10858 (1)

*19975* Kazatelé v náboženských tlupách patří mezi hříšníky! Nelze jim důvěřovat!!! *33684*

*429* Ovšem Bohu Otci a Spasiteli svému důvěřovat můžeš a máš! *22063*| Předmět: RE: RE: Život s Bohem je o životě s…
12.12.23 11:49:01 | #10859 (2)

*12216* Bůh je svatý! *2351*

*33684* Náboženské tlupy svaté nejsou!!! *33684*

*6578* Kde vládnou lidé, tam je nespravedlnost!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Život s Bohem je o životě s…
12.12.23 12:00:26 | #10860 (3)

*3975* Na lidi si tedy dávejte bedlivý pozor! *3975*

*6578* Jak mohou, podvedou Vás a obelstí! *6578*

  • *3456* *3456* *3456*