Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 570275x
Příspěvků:
29179

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Proč jsem tu středem pozornosti?
13.04.24 09:50:32 | #27379

*2386* Proč jsem tu středem pozornosti? *2386*| Předmět: RE: Proč jsem tu středem pozornosti?
13.04.24 10:02:14 | #27384 (1)

*3975* Ďábelskými "chytrolíny" jsou tu jiní lidé! *34694*


 #27379 

| Předmět: RE: RE: Proč jsem tu středem pozornosti?
13.04.24 11:30:31 | #27419 (2)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #27384 

| Předmět: Mohl bych. . .
13.04.24 08:12:31 | #27365

Mohl bych vnímat místní trolly jako směšné, ale oni jsou velmi nebezpeční, protože slouží démonům!!! *6578*| Předmět: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 08:22:05 | #27372 (1)

*14586* A nejhorší je, že oni si to vůbec nepřipustí, protože jsou pyšní a samolibí! *6578*


 #27365 

| Předmět: RE: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 08:23:34 | #27374 (2)

Všichni už Krista máme ale Ty to nejsi :-)


 #27372 

| Předmět: RE: RE: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 09:46:18 | #27375 (3)

Světlonoš není Kristus!!! Je to anděl jménem Satan! Má roli POKUŠITELE LIDSTVA. *12216*


1  
 #27374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 09:47:29 | #27376 (4)

Rád by jsi skutečného Krista sesadil ale to se Ti nepovede :-).


 #27375 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 09:49:19 | #27378 (5)
*27179* *27179* *27179*

A proč bych to dělal. My jsme bratři, přátelé, kamarádi... *34027*

*4502* Ovšem Váš Světlonoš, kterému sloužíte, by rád povýšil... *27179*


 #27376 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 09:54:03 | #27380 (6)

To je Tvoje fantasmagorie, sloužím Bohu, tomu o kterém je v Bibli ale ty mnohé věci z Bible nesneseš proč ?
Proč Ti tak moc některé věci z Bible vadí ?
To by jsem věděla proč :-).


 #27378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl bych. …
13.04.24 10:01:00 | #27383 (7)

*23266* Mně něco vadí? Zbláznila jste se? Vždyť já vím, které verše jsou od Satana!!! *27179*


 #27380 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl…
13.04.24 10:06:41 | #27386 (8)

No jasně že všechny ty verše které Ti vidí do karet :-).


 #27383 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:24:08 | #27387 (9)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #27386 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl bych. . .
13.04.24 09:55:25 | #27381 (6)

Ty jsi sám sebe označil za prvorozeného a to je lež, prvenství má ve všem Ježíš Kristus.


 #27378 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl bych. …
13.04.24 09:59:17 | #27382 (7)

*4502* Říkal Ježíš, že je Synem Člověka? *27179* ANO nebo NE? *4502*

*27179* A já jsem tím Člověkem!!! *6548* Člověkem Synem Božím!!! *27179*


 #27381 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mohl…
13.04.24 10:05:51 | #27385 (8)

Kdyby jsi raději prezentoval to co máš v názvu diskuze ale ty vyvyšuješ sebe a myslíš jenom sám na sebe.


 #27382 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:26:35 | #27388 (9)

Ptám se Vás ještě jednou!!! *4502*

Nazýval Ježíš sám sebe jako Syna Člověka? A tvrdil lidem: "Až se Syn Člověka vrátí. . ." *4502*

UVĚDOMTE SI, ŽE NA MNE VAŠE LŽI NEPLATÍ. *4502*


 #27385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:28:22 | #27390 (10)

Asi nejste rád tím čím jste a tak jste se nasoukal do této "vidiny" :-).


 #27388 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:14:08 | #27406 (11)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #27390 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:28:01 | #27389 (9)

*14586* SVÝM ĎÁBELSKÝM LHANÍM SI JEN PŘITĚŽUJETE!!! *3456*


1  
 #27385 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:29:34 | #27392 (10)

To vaše lži stačí naložit na kolečko a vyvézt za město.


 #27389 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:56:47 | #27393 (11)

*35239* Ano? Živý Bůh podle Vás lže? *6578*


 #27392 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:59:30 | #27395 (12)

Bůh ne ale ty jo.


 #27393 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:03:38 | #27397 (13)

Plním příkazy Boha Stvořitele a Otce svého! Jasné, Vy svévolnice!? *4502*


 #27395 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:05:35 | #27399 (14)

Jo lhát a nadávat ostatním lidem. to Ti jde.


 #27397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:15:29 | #27408 (15)

*4502* Nelžu lidem, sděluji jim PRAVDU. A lidem ani nenadávám - nadávkami tu hýří jiní. *14586*


 #27399 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:19:24 | #27412 (16)

Z vás vylézají hadi a štíři :-)


 #27408 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:23:42 | #27414 (17)

*5441* Máte-li je doma, potom vězte, že já jsem u Vás doma nikdy nebyl. *5441*


 #27412 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 11:39:15 | #27424 (18)

Aha dva tu už lezou, musím rychle vypnout počítač :-).


 #27414 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 16:15:46 | #27439 (19)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #27424 


| Předmět: ..
13.04.24 07:53:04 | #27360

Jsem se to dočetla v Bibli že Eva je také obraz a podoba Boha, zrovinka tak jako Adam v knize Genezis 1:26-27 ale zdejší SynBoha to odmítá :-) a vymlouvá se na kde co :-)
Ale co je psáno to je dáno :-)| Předmět: RE: ..
13.04.24 08:09:20 | #27363 (1)
*6865*

 #27360 

| Předmět: RE: RE: ..
13.04.24 08:12:38 | #27366 (2)

Matouš 23, 37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
38Hle, váš dům se vám ponechává pustý.
39Neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.‘“


 #27363 

| Předmět: RE: RE: RE: ..
13.04.24 08:20:44 | #27371 (3)

*12694* Opakuji: "Nevím, zda jsem požehnaný, ale ve jménu Živého Boha, svého a našeho milujícího Otce, přicházím a neskrývám to!" *34027*


 #27366 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ..
13.04.24 08:22:36 | #27373 (4)

Nikoliv, ty jsi ten co kamenuje.


 #27371 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ..
13.04.24 09:47:29 | #27377 (5)

*27179* KDYBYCH HÁZEL PO LIDECH KAMENÍ, MUSEL BYCH TO VĚDĚT. *27179*


 #27373 

| Předmět: Modleme se za spásu nás všech!
13.04.24 07:42:51 | #27355

*15154* Modleme se za spásu nás všech! *15154*

  • *12694* *15154* *22971* *15154* *12694*


| Předmět: RE: Modleme se za spásu nás všech!
13.04.24 07:44:44 | #27356 (1)

*34758* Modleme se, aby nás Bůh morálně, psychicky a fyzicky uzdravil a osvobodil nás z moci démonů! *3122*


 #27355 

| Předmět: RE: RE: Modleme se za spásu nás všech!
13.04.24 07:45:43 | #27357 (2)

*15154* *3577* *15154* Přejme MILOST BOŽÍ i těm největším hříšníkům. *22971*


 #27356 

| Předmět: RE: RE: RE: Modleme se za spásu nás…
13.04.24 07:46:37 | #27358 (3)
*12694* *33692* *15154* *3577* *15154* *33692* *12694*

 #27357 


| Předmět: Tak to shrnu...
13.04.24 06:54:27 | #27345

Tak to shrnu: "Odpověděl jsem na ďábelské útoky dvou hříšných žen a nyní: "DOBRÉ RÁNO!" *34027*| Předmět: RE: Tak to shrnu...
13.04.24 06:55:59 | #27346 (1)

*12694* PROŽIJTE I DNEŠNÍ DEN V LÁSCE A ÚCTĚ K BOHU, nejste-li naprosto bezcitní! *12694*


 #27345 

| Předmět: RE: RE: Tak to shrnu...
13.04.24 06:57:19 | #27347 (2)

*4502* Ale nehřešte na to, prosím a doporučuji, že Bůh miluje i zločince všeho druhu!!! *4502*


 #27346 

| Předmět: RE: RE: RE: Tak to shrnu...
13.04.24 06:59:58 | #27348 (3)

*4502* To by se Vám mohlo vymstít!!! *14586*

*14695* (Já Vám to ale nepřeji, abyste zle dopadli, i když jste tu ke mně tak falešní. . .) *14586*


 #27347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tak to shrnu...
13.04.24 07:02:21 | #27349 (4)

*12216* Bůh Stvořitel a Otec náš umí říci: "A dost!" (A to bych nikomu z Vás nepřál.) *14586*


 #27348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak to shrnu...
13.04.24 07:03:30 | #27350 (5)

*4502* OMLUVTE SE BOHU OTCI SVÉMU - a přestaňte hřešit, ano!? *35060*


 #27349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak to shrnu...
13.04.24 07:05:06 | #27351 (6)

*14586* Někteří z Vás to už přehání! *3456*


 #27350 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak to…
13.04.24 07:05:57 | #27352 (7)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #27351 

| Předmět: Každý člověk "kráčí" po své cestě...
12.04.24 22:34:39 | #27325

*29334* Každý člověk "kráčí" po své cestě! Po cestě, kterou mu předurčil a ustanovil Bůh! *17063*

*4502* A nikdo z nás to nezmění!!! Vždy se děje a stane vůle Boží Boha Stvořitele a Otce lidstva!!! *13842*


1  

| Předmět: RE: Každý člověk "kráčí" po své cestě...
12.04.24 22:37:26 | #27326 (1)

*35268* Je to pouze hra! Boží hra! HRA O DOBRU A ZLU. A ta hra je velkolepá!!! A nebojte se, nebude v současné podobě nekonečná! Nadvláda zločinců bude mít svůj prorokovaný konec! Amen. *7948*


 #27325 

| Předmět: RE: RE: Každý člověk "kráčí" po své…
12.04.24 22:40:28 | #27328 (2)

*17601* ANO, NA PLANETĚ ZEMI ZLO ZANIKNE A UŽ NIKDY SE TU NEOBJEVÍ. *17601*


 #27326 

| Předmět: RE: RE: RE: Každý člověk "kráčí" po své…
12.04.24 22:41:17 | #27329 (3)

*34031* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ TEN ZÁZRAK UČINÍ. *11295*


 #27328 

| Předmět: RE: Každý člověk "kráčí" po své cestě...
12.04.24 23:01:05 | #27335 (1)

))) takže pokřtěným lidem tu cestu předurčil a ustanovil Bůh ! *10642*

A nikdo z nás to nezmění!!! Vždy se děje a stane vůle Boží Boha Stvořitele a Otce lidstva!!! *6914* Tak si to zapamatuj! *7127*


 #27325 

| Předmět: RE: RE: Každý člověk "kráčí" po své…
13.04.24 06:52:17 | #27344 (2)

Ano, předurčil, tak jako všem ostatním "pobožným" zločincům!!! Ale z toho byste se radovat neměla! *33684*

Ano, my své role změnit nemůžeme, ale Bůh Stvořitel a Otec náš nám je změnit může!!! *11104*

ZAPAMATUJTE SI, ŽE PROSÍM O MILOST I PRO VÁS!!! *15154* *22971* *15154*


 #27335 

| Předmět: Vím, je to k neuvěření!
12.04.24 21:29:37 | #27314

Vím, je to k neuvěření! *16217*

Človíček je prý Kristem! Tím pravým Kristem!!! *27482*| Předmět: RE: Vím, je to k neuvěření!
12.04.24 21:30:14 | #27315 (1)

*34710* Kristem! *34258*


 #27314 

| Předmět: RE: RE: Vím, je to k neuvěření!
12.04.24 21:31:35 | #27316 (2)

*6578* Ale stejně tak je k neuvěření, že nikdo z Vás neví, jak kontaktovat našeho Otce, aby u něj zjistil pravdu!


 #27315 

| Předmět: RE: RE: RE: Vím, je to k neuvěření!
12.04.24 21:33:55 | #27317 (3)

*6578* Nikdo z Vás nedokáže komunikovat s Bohem Stvořitelem a Otcem svým, přestože se pyšně chlubíte, že jste Bohem vyvolenými lidmi!!! *14586* JSTE POUZE LHÁŘI A PODVODNÍCI. *6578*


1  
 #27316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k neuvěření!
12.04.24 21:52:19 | #27318 (4)

*500* CO JSEM TU TAKÉ MOHL ČEKAT? *6195*


 #27317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k…
12.04.24 21:54:21 | #27319 (5)

*27179* VŽDYŤ BYCH SE TU NUDIL, KDYBYSTE BYLI ČESTNÝMI LIDMI. *27179*


 #27318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k…
12.04.24 21:55:12 | #27320 (6)

*16061* Se zločinci je větší zábava!!! *3445*


1  
 #27319 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to…
12.04.24 23:02:32 | #27336 (7)

A proto tě chodíme číst a pobavit se ))) zločinče *23266*


 #27320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je…
13.04.24 06:47:37 | #27343 (8)

*11295* Ano, v Česku jsem započten mezi výjimečně nebezpečné zločince, to tu neskrývám! *14586*

ALE NEPATŘÍM MEZI POKRYTCE VAŠEHO RAŽENÍ. (A tomu se zasmějeme!) *30683* *7228* *30683*


 #27336 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím…
13.04.24 08:00:58 | #27361 (9)

Potěším tě. Nikdo tě mezi zločince nezahrnuje. To, že věříš v Boha je jen tvoje záležitost. Děti také věří v čerta, vodníka a jiné pohádkové bytosti. Horší, je že z této pohádky žijí černoprdelníci na které musí přispívat všichni občané tohoto státu. I jejich působení na věřící se do vlády dostala současná neschopná vládní pětikolka s lidovci. Výsledek: zadlužený stát, postupná likvidace potravinové soběstačnosti. Rozprodej státních továren, bank, spořitelen, prodej orné půdy cizincům ... . Zisky odtékají do ciziny jako veškerá voda z našich řek. *1060* *6561*


 #27343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 08:08:00 | #27362 (10)

*11104* Vím, dějí se věci... *14586*

*12216* Bůh ale skutečně žije! *2351*


 #27361 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k…
12.04.24 21:55:58 | #27321 (5)

Matouš 6
5A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.
6Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.
7Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.
8Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


1  
 #27318 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k…
12.04.24 21:57:23 | #27322 (6)

*4502* Teorii znáte, tak se tu nenaparujte jako svatá bohyně!!! *4502*


 #27321 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to…
12.04.24 21:58:14 | #27323 (7)

Umíš jenom nadávat nic dobrého z Tebe nejde.


1  
 #27322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je…
12.04.24 22:31:36 | #27324 (8)

To nebyla nadávka, to bylo konstatování!!! *4502*

NEUSTÁLE SE TU NAD OSTATNÍ LIDI POVYŠUJETE, VÁŽENÁ PANÍ "PŘEKLADATELKO"!!! *6195*


 #27323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím…
12.04.24 22:53:02 | #27333 (9)

Neprohlašuji o sobě že jsem Kristus, tak jako ty :-)


1  
 #27324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 06:44:59 | #27342 (10)

*27179* TO ANI NEMŮŽETE!!! *27179*

(Možná to o sobě nevíte, ale jste žena! Navíc žena prokazatelně hříšná a na svou hříšnost pyšná!) *14586*


 #27333 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 07:09:01 | #27353 (11)

Ty musíš každého znevažovat a tím se povyšuješ, to dělá hodně mužů :-)


 #27342 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 07:41:28 | #27354 (12)

Vy se znevažujete sama!!! *14586*
Pyšně tu prohlašujete, že Bůh je mužského i ženského rodu, abyste se zalíbila "Světlonošovi" svým ďábelským sváděním lidí na scestí, aby skončili v pekle ohnivého jezera!!! *6578*


 #27353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 07:49:05 | #27359 (13)

To jsou všechno vaše bohapusté výmysly, lži a pomluvy.


 #27354 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 08:09:40 | #27364 (14)
*6865*

 #27359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 08:13:26 | #27367 (15)

Lukáš 13, 34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“


 #27364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 08:18:26 | #27368 (16)

*35060* Nevím, zda jsem požehnaný, ale ve jménu Živého Boha jsem přišel. *29334*


 #27367 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 08:20:21 | #27370 (17)

A nikdo jiný jenom ty že :-)


 #27368 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 10:28:43 | #27391 (18)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*

 #27370 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je…
12.04.24 22:39:01 | #27327 (8)

*3456* Lituji Vás!!! Kdy si konečně kajícně přiznáte, jak jste ďábelsky pyšná? *14586*


1  
 #27323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím…
12.04.24 22:51:47 | #27331 (9)

Posuzuješ podle sebe :-)?


1 1  
 #27327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 06:42:51 | #27341 (10)

*9391* Myslíte si, že jsem jako Vy? TO BY BYLA HRŮZA. *6578*


 #27331 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Vím…
12.04.24 23:05:00 | #27337 (9)

Není to ,,kroky,, kdo je tu pyšný!
To ty jsi pyšný na svou vlastní hloupost. *11298*


 #27327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
13.04.24 06:40:48 | #27340 (10)

*35060* Hloupý jsem určitě, to tu nikdy neskrývám jako Vy a Vám podobní lidé! A proto mi prosím sdělte, na co jsem podle Vás vlastně pyšný - jsem natolik hloupý, že to nevím. Předem Vám děkuji. *2351*


 #27337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k neuvěření!
12.04.24 23:07:09 | #27338 (4)

Jsi lhář a podvodník- to ty jediný tu tvrdíš, že jsi syn Boha. *3513*


 #27317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Vím, je to k…
13.04.24 06:38:05 | #27339 (5)

*30410* Všichni lidé jsou Synové a Dcery Boží! Dcerou Živého Boha jste i Vy osobně, i když se podle toho nechováte! *14586*


 #27338 

| Předmět:
12.04.24 20:54:04 | #27313

Zalez už *32513*
| Předmět:
12.04.24 20:53:25 | #27312
*5446* *5446* *5446* *5446*| Předmět: Nebýt Boha, tak už nežijeme!
12.04.24 20:52:31 | #27311

*6578* Nebýt Boha, tak už nežijeme!!! Pokřtění hodnostáři by nepohodlné lidi pozabíjeli a povraždili, jako to už mnohokrát v minulosti "beztrestně" udělali, protože pletichařili s vládnoucí "elitou"!!! *6578*