Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 579649x
Příspěvků:
29806

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ježíš pravil i toto:
14.04.24 15:31:39 | #27547

*12216* Ježíš pravil i toto:

*15154* "Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo Vás pronásledují."

*15154* "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!"

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: Ježíš pravil i toto:
14.04.24 15:34:40 | #27548 (1)

*12216* Až to učiníte, tak potom můžete konečně pravdomluvně tvrdit: "Já jdu po Boží cestě, po které šel kdysi i můj milovaný bratr a přítel Ježíš!" *2351*


 #27547 

| Předmět: Otázky byly a budou!
14.04.24 15:21:47 | #27546

*2386* Otázky byly a budou!

*2386* Kdo je Bohu milejší? Poctivý bezcitný člověk nebo hříšný milující člověk? *2386*
| Předmět: Modlíte-li se...
14.04.24 15:15:50 | #27542

*4502* Modlíte-li se, nedělejte to pouze naoko!!! POKRYTECTVÍ JE HNUSNÉ. *35060*| Předmět: RE: Modlíte-li se...
14.04.24 15:16:57 | #27543 (1)

*15154* *22971* *15154* A prosíte-li, nezapomínejte na ostatní!!! *4502*


 #27542 

| Předmět: RE: RE: Modlíte-li se...
14.04.24 15:17:50 | #27544 (2)
*12694* *33692* *15154* *3122* *15154* *33692* *12694*

 #27543 

| Předmět: RE: RE: Modlíte-li se...
14.04.24 15:18:46 | #27545 (2)

*16905* Vždyť jsme všichni bratři a sestry! *9507*


 #27543 

| Předmět: Miluj!
14.04.24 15:09:07 | #27537

*15154* Miluj!

*15154* Milujme!

*15154* Milujte!!! *6904*| Předmět: RE: Miluj!
14.04.24 15:10:18 | #27538 (1)

*15154* Buď čestný, poctivý, spravedlivý a pravdomluvný! *13842*


 #27537 

| Předmět: RE: RE: Miluj!
14.04.24 15:11:34 | #27539 (2)

*15154* (Buď čestná, poctivá, spravedlivá a pravdomluvná!) *13842*


 #27538 

| Předmět: RE: RE: RE: Miluj!
14.04.24 15:12:50 | #27540 (3)

*15154* *22063* *15154* Miluj Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého! *17063*


 #27539 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Miluj!
14.04.24 15:13:21 | #27541 (4)

*4502* Nehřeš! *4502*


 #27540 


| Předmět: Bohu patří vše!
14.04.24 15:02:48 | #27532

*4502* Bohu patří vše!!!| Předmět: RE: Bohu patří vše!
14.04.24 15:03:43 | #27533 (1)

*4502* Bohu patříme i my všichni lidé!!!


 #27532 

| Předmět: RE: RE: Bohu patří vše!
14.04.24 15:04:45 | #27534 (2)

*4502* A tak se podle toho neustále chovejme!!!


 #27533 

| Předmět: RE: RE: RE: Bohu patří vše!
14.04.24 15:06:22 | #27535 (3)

*5671* Vím, Bůh je naším vlastním Otcem, ale dědit po něm nikdo nebude!!! *4502*


 #27534 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bohu patří vše!
14.04.24 15:07:19 | #27536 (4)

*11295* Vše, co zdánlivě máme a vlastníme, máme pouze "propůjčené"!!! *4502*


 #27535 

| Předmět: Všichni to víme!!!
14.04.24 14:54:22 | #27526

Všichni to víme!!! *14586*

Pokřtění lidé zabíjeli a vraždili židy, muslimy a nevěřící lidi! Zabíjeli a vraždili muže, ženy i děti! Současně vždy uloupili nebo zkonfiskovali vše, co mohli pobrat!!! *6578*

A nyní si chtějí hrát na svaté? *6578* Ještě v minulém století pletichařili s Adolfem Hitlerem a s pohlaváry "SS" a nyní se staví do rolí mravokárců lidstva? HANBA JIM. *4502*| Předmět: RE: Všichni to víme!!!
14.04.24 14:56:11 | #27527 (1)

*12694* ČESTNÝ A SVATÝ JE POUZE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ!!! *12694*


 #27526 

| Předmět: RE: RE: Všichni to víme!!!
14.04.24 14:57:35 | #27528 (2)

*34027* Ano, čestný a svatý je pouze náš milující Tatínek! *34027*


 #27527 

| Předmět: RE: RE: RE: Všichni to víme!!!
14.04.24 14:58:57 | #27529 (3)

*12694* LÁSKA A ÚCTA K BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA MÁ BÝT PRO LIDI PRIORITOU. *12694*


 #27528 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všichni to víme!!!
14.04.24 15:00:09 | #27530 (4)

*12694* CELÁ LÁSKA, podotýkám! SVATÁ ÚCTA, podotýkám! TO ABY BYLO JASNO!!! *12694*


 #27529 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni to víme!!!
14.04.24 15:01:42 | #27531 (5)

*33770* Ano, Človíček Tatínka miluje! *6904*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #27530 

| Předmět: Neláska a neúcta k Bohu!
14.04.24 14:21:41 | #27519

*35060* Neláska a neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je pro pokřtěné lidi typická!!! *6578*| Předmět: RE: Neláska a neúcta k Bohu!
14.04.24 14:27:59 | #27520 (1)

*6914* Pravý prorok Ježíš řekl: "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: 'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"

  • (Bible, Matouš 4:10)

    *6578* Ovšem pokřtění lidé Živého Boha, našeho Stvořitele a Otce, moc neuctívají!!! Plazí se před falešným Ježíšem a falešnou Marií! LÁSKU ANI ÚCTU K ŽIVÉMU BOHU SKORO NEMAJÍ. *6578*


 #27519 

| Předmět: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu!
14.04.24 14:31:05 | #27521 (2)

*7266* VĚTŠINA POKŘTĚNÝCH HODNOSTÁŘŮ PATŘÍ MEZI PODVODNÍKY, kteří vyžadují uctívání, ale sami k Otci lásku ani úctu nemají! *6578* Milují moc nad lidmi a majetek!!! *7266*


 #27520 

| Předmět: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu!
14.04.24 14:32:55 | #27522 (3)

*34027* Naším jediným Pánem, Králem, Panovníkem a Spasitelem je Bůh Stvořitel a Otec náš!!! *34027*


 #27521 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k Bohu!
14.04.24 14:40:50 | #27523 (4)

*33770* Ježíš pravil: "Slyš, Izraeli, Živý Bůh, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN; miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!" *34027*

  • (Bible, Marek 12:29-30)
    *12216*

P.S.
Tomu nelze nic vytknout! *4511*
Ale pokřtění hodnostáři nutí ostatní pokřtěné lidi, aby uznali za svého nejvyššího Pána "Ježíše" a za další Pány všechny pokřtěné hodnostáře a za svou Paní "Marii"!!! A tomu lze vytknout úplně všechno - to je dílo Satana!!! *6578*


 #27522 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska a neúcta k…
14.04.24 14:44:47 | #27524 (5)

*12694* Pravý, v nebi žijící a sloužící Ježíš Boha Stvořitele, Otce a Spasitele lidstva za svého Živého Boha, Pána, Krále a Panovníka uznává!!! Je Tatínkovi vděčný za své omilostnění, uzdravení a vzkříšení!!! *13842*


 #27523 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Neláska a…
14.04.24 14:45:57 | #27525 (6)

*33792* Pravý Ježíš má k Otci lásku a úctu!!! *34027*


 #27524 

| Předmět:
14.04.24 13:57:28 | #27514

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království,“. *4470*| Předmět: RE:
14.04.24 14:11:46 | #27515 (1)

*12694* Ale každý, kdo láskyplně říká: "Pane! Pane! Pane a Bože můj jediný!" Bohu Stvořiteli a Otci svému, nebude oslyšen! A nejen to, bude odměněn za svou věrnost, lásku a úctu k jedinému Živému Bohu! *12694*


 #27514 

| Předmět: RE:
14.04.24 14:15:00 | #27516 (1)

*6578* Každý, kdo úlisně a podle nazývá Ježíše Pánem, neuznává za svého jediného Pána a Panovníka našeho Otce!!! A to je přímo ďábelská neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva!!! *6578* HANBA KŘESŤANŮM! *6578*


 #27514 

| Předmět: RE:
14.04.24 14:20:17 | #27518 (1)

(Bible, Přísloví 22:10)

*4502* "Vyžeň posměvače a odejde i svár, ustane pře i hanba." *5901*


 #27514 

| Předmět:
14.04.24 12:44:50 | #27513
*5446* *5446* *5446* *5446*


| Předmět: RE:
14.04.24 14:17:30 | #27517 (1)
  • (Bible, Přísloví 21:29)

" *7266* Svévolník vystupuje s nestoudnou tváří, PŘÍMÝ JDE VŠAK ROVNOU CESTOU." *29334*


 #27513 

| Předmět: Mějme se rádi!
13.04.24 22:24:37 | #27507

*3122* Mějme se rádi, prosím! *3474* *4740*| Předmět: RE: Mějme se rádi!
13.04.24 22:26:11 | #27508 (1)

*34758* Buďme na sebe hodní a zastavme všechny války, s pomocí Boží! *6904*


 #27507 

| Předmět: RE: RE: Mějme se rádi!
13.04.24 22:26:49 | #27509 (2)

*3577* Nepřejme nikomu smrt!!! *14586*


 #27508 

| Předmět: RE: RE: RE: Mějme se rádi!
13.04.24 22:28:07 | #27510 (3)

*12694* Bože a Pane náš milovaný! Smiluj se nad námi všemi, prosím. . . *14586*


 #27509 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mějme se rádi!
13.04.24 22:30:10 | #27511 (4)

*13462* Smiluj se nad námi všemi. . . *4375*


 #27510 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mějme se rádi!
13.04.24 22:30:38 | #27512 (5)
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*

 #27511