Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 872966x
Příspěvků:
44015

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Mňam!
13.04.24 19:58:53 | #27501
*12246*


| Předmět: RE: Mňam!
13.04.24 22:07:41 | #27502 (1)

Lidé, děkuji Vám za klid, který tu nastal. *12694*

Vím, je to díky Bohu, ale já děkuji i Vám všem! *34041*


 #27501 

| Předmět: RE: RE: Mňam!
13.04.24 22:11:03 | #27503 (2)

*16905* Mír s Vámi všemi! *9507*

*30764* Nechť se každý člověk modlí za celosvětový mír! *30764*

  • *15154* *22971* *15154*

 #27502 

| Předmět: RE: RE: RE: Mňam!
13.04.24 22:11:38 | #27504 (3)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #27503 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Mňam!
13.04.24 22:17:55 | #27505 (4)

*33770* Přejme lidem život v lásce a míru! *6904*


 #27504 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Mňam!
13.04.24 22:23:31 | #27506 (5)

*15154* *22971* *15154* Nechť se nemusí nikdo o nikoho bát! *14586*


 #27505 

| Předmět: Buďme hodnými lidmi, ano!?
13.04.24 18:58:27 | #27498

*16266* Buďme hodnými lidmi, ano!? *16266*| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
13.04.24 18:59:26 | #27499 (1)

*16266* A proč? Aby z nás měl Bůh Otec náš radost! *16266*


 #27498 

| Předmět: RE: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
13.04.24 19:14:54 | #27500 (2)
*16266* *30383* *4437* *30383* *16266*

 #27499 

| Předmět: (Bible, Přísloví)
13.04.24 18:46:35 | #27492

*35060* "Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem." *17063*

  • (Bible, Přísloví 21:4)


| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
13.04.24 18:48:39 | #27493 (1)

*14586* "Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt." *3456*

  • (Bible, Přísloví 21:6)

 #27492 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví)
13.04.24 18:50:25 | #27494 (2)

*6578* "Svévolník je chtivý zlého, v jeho očích nenalezne slitování ani přítel." *6578*

  • (Bible, Přísloví 21:10)

 #27493 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Přísloví)
13.04.24 18:52:27 | #27495 (3)

*13842* "Prosazovat právo je radostí spravedlivému, ale zkázou pachatelům ničemností."

  • (Bible, Přísloví 21:15)

 #27494 

| Předmět: RE: (Bible, Přísloví)
13.04.24 18:54:40 | #27496 (1)

*6904* "LÉPE JE BYDLET V ZEMI PUSTÉ NEŽ SE ŽENOU SVÁRLIVOU A ZLOSTNOU." *6904*

  • (Bible, Přísloví 21:19)

1  
 #27492 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Přísloví)
13.04.24 18:55:27 | #27497 (2)
*13842* *13842* *13842* *13842* *13842* *13842* *13842*

 #27496 


| Předmět: Láska k Bohu je SVĚTLEM pro lidskou…
13.04.24 18:41:50 | #27490

*9540* Láska k Bohu je SVĚTLEM pro lidskou duši. *34027*| Předmět: RE: Láska k Bohu je SVĚTLEM pro lidskou…
13.04.24 18:43:58 | #27491 (1)

*9540* Ano, CELÁ LÁSKA a SVATÁ ÚCTA k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je VĚČNÝM SVĚTLEM pro lidskou duši na všech cestách, kam ho Bůh zavede! *33792*


 #27490 

| Předmět: Vykoupu se.
13.04.24 17:59:36 | #27486

Vykoupu se.
(Chvíli tu nebudu.) *1110*| Předmět: RE: Vykoupu se.
13.04.24 18:00:27 | #27487 (1)
  • *3775*

 #27486 

| Předmět: RE: RE: Vykoupu se.
13.04.24 18:01:57 | #27488 (2)
  • *1047* *33991* *23266*

 #27487 

| Předmět: RE: Vykoupu se.
13.04.24 18:40:32 | #27489 (1)

*34069* Koupel mě osvěžila. *29763*


 #27486 

| Předmět: Hrdinství!?
13.04.24 17:42:50 | #27481

Hrdinství!?

NEBÁT SE O ŽIVOT JE HRDINSTVÍ. *6904*| Předmět: RE: Hrdinství!?
13.04.24 17:45:03 | #27482 (1)

*17063* Ano, nebát se nikdy a nikde o život je skutečným hrdinství! JE TO ABSOLUTNÍ DŮVĚRA K BOHU. *17063*


 #27481 

| Předmět: RE: RE: Hrdinství!?
13.04.24 17:46:52 | #27483 (2)

*33770* A Bůh Stvořitel a Otec náš je hoden naší důvěry! On ano!!! *6904*


 #27482 

| Předmět: RE: RE: RE: Hrdinství!?
13.04.24 17:56:30 | #27484 (3)

*6904* Ano, na Tatínka se můžeme spolehnout! *34027*


 #27483 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Hrdinství!?
13.04.24 17:57:36 | #27485 (4)

*33684* Ovšem na lidi se spolehnout nemůžeme! To si jednou uvědomí i pan Petr Pavel. *35060*


 #27484 


| Předmět: Úsměv lidem sluší.
13.04.24 17:41:08 | #27480

*34694* Úsměv lidem sluší. *30602*

*19975* Ale usmíváte-li se pouze na lidi, kteří se usmívají na Vás, potom to na pochvalu není! *33684*| Předmět: Bůh je LÁSKOU lidstva!
13.04.24 17:34:52 | #27478

*12694* Bůh je LÁSKOU lidstva! *12694*

*14586* Lze to říci o někom z nás? *3456*| Předmět: RE: Bůh je LÁSKOU lidstva!
13.04.24 17:37:40 | #27479 (1)

VAROVÁNÍ:

*4502* Odpustíte-li všem lidem, ale jednomu člověku ne, potom by se mohlo stát, že Bůh také jednomu člověku neodpustí - a budete to Vy osobně!!! *6578*


 #27478 

| Předmět: Vězte:
13.04.24 17:26:38 | #27470

*4502* Vězte: "Prvním krokem ke svatosti je absolutní odpuštění lidem všem!" *17063*| Předmět: RE: Vězte:
13.04.24 17:28:36 | #27472 (1)

*4502* Ale dříve než učiníte první krok, musíte vstát! VSTÁT V LÁSCE A ÚCTĚ K BOHU OTCI SVÉMU. *13842*


 #27470 

| Předmět: RE: RE: Vězte:
13.04.24 17:30:10 | #27474 (2)

Dál jste se ještě nedostal ?


 #27472 

| Předmět: RE: RE: RE: Vězte:
13.04.24 17:30:59 | #27476 (3)

*14586* Nic o mně nevíte!!! *4502*


 #27474 

| Předmět: RE: Vězte:
13.04.24 17:29:11 | #27473 (1)

No tak to budete muset odpustit i křesťanům :-).


 #27470 

| Předmět: RE: RE: Vězte:
13.04.24 17:32:08 | #27477 (2)

*4502* Já k nim necítím nenávist, lituji je, jsou obelhanými trpícími lidmi... *14586*


 #27473 

| Předmět: ANO, BŮH SVATÝ JE.
13.04.24 17:14:47 | #27461

*12694* ANO, BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ SVATÝ JE. *13842*| Předmět: RE: ANO, BŮH SVATÝ JE.
13.04.24 17:15:57 | #27463 (1)

*12694* ANO, ŽIVÝ BŮH, ZNÁMÝ JAKO BŮH IZRAELE, SVATÝ JE. *13842*


 #27461 

| Předmět: RE: RE: ANO, BŮH SVATÝ JE.
13.04.24 17:18:04 | #27464 (2)

*12694* ANO, NÁŠ MILUJÍCÍ TATÍNEK JE ČESTNÝ, POCTIVÝ A PRAVDOMLUVNÝ. *13842*


 #27463 

| Předmět: RE: RE: RE: ANO, BŮH SVATÝ JE.
13.04.24 17:19:20 | #27465 (3)

*33792* Opakuji: "BŮH JEDINÝ JE SVATÝ!" *33792*


 #27464 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ANO, BŮH SVATÝ JE.
13.04.24 17:22:46 | #27467 (4)

*35060* Té mravní čistoty našeho milujícího Tatínka vlastními silami nedosáhneme, ale měli bychom se o to snažit a o to i Boha Stvořitele a Otce svého úpěnlivě prosit! *13842*


 #27465