Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 873026x
Příspěvků:
44016

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Přiznejme si svou hříšnost!
13.04.24 17:05:11 | #27456

*14586* Přiznejme si svou hříšnost!

*3456* Přiznejme si své zločinecké sklony!

*4502* NEVINNÝ JE POUZE BŮH OTEC NÁŠ!| Předmět: RE: Přiznejme si svou hříšnost!
13.04.24 17:06:35 | #27457 (1)

*14586* Čiňme pokání! Prosme o milost! Přestaňme sami sebe obelhávat!!! *3456*


 #27456 

| Předmět: RE: RE: Přiznejme si svou hříšnost!
13.04.24 17:10:52 | #27459 (2)

*4502* Neřiďte se podle pokřtěných pokrytců!!! JSOU NA CESTĚ DO PEKLA!!! *14586*

*33684* Já jim život v pekle ohnivého jezera nepřeji, modlím se, aby je Bůh omilostnil spolu s námi všemi, ale všichni víme, jak jsou zpupní a pyšní a jak odmítají přiznat svou hříšnost a své zločinecké sklony! *3456*


 #27457 

| Předmět: RE: Přiznejme si svou hříšnost!
13.04.24 17:08:36 | #27458 (1)

Buďte svatí neb ja svatý jsem. (1 Petr 1:16)


 #27456 

| Předmět: RE: RE: Přiznejme si svou hříšnost!
13.04.24 17:13:06 | #27460 (2)

Potom slyšte ŽIVÉ SLOVO BOŽÍ: "Neodpustíte-li beze zbytku Človíčkovi, myslíte-li si, že je tak odporně hříšný, potom nikdy cestu ke svatosti nenaleznete!!!" *14586* *4502* *3456*


 #27458 

| Předmět: RE: RE: RE: Přiznejme si svou hříšnost!
13.04.24 17:15:09 | #27462 (3)

Hm a co všechno ty tu paktuješ o mně, H ?


 #27460 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přiznejme si svou…
13.04.24 17:20:45 | #27466 (4)

A nebo o křesťanech ?


 #27462 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přiznejme si svou…
13.04.24 17:24:31 | #27469 (5)

To nazýváte láskou k bližnímu? *3456*


 #27466 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přiznejme si…
13.04.24 17:28:15 | #27471 (6)

Znám hodně moc mírumilovných křesťanů i křesťanek, vlastně až tak agresivního člověka jako jste vy, to člověk hned tak nepotká :-).


 #27469 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přiznejme…
13.04.24 17:30:23 | #27475 (7)

*22640* Toto nazýváte odpuštěním? Toto je podle Vás mírumilovnost a láska k bližnímu? *22640*


 #27471 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přiznejme si svou…
13.04.24 17:23:58 | #27468 (4)

Tomu říkáte odpuštění? *14586*


 #27462 

| Předmět: ZLO!
13.04.24 16:54:59 | #27451

*6578* ZLO! *6578*

*3456* Zlo ovládá lidi "nevěřící" i lidi "věřící"! *6578*

*6578* ZLO OVLÁDÁ I LIDI POKŘTĚNÉ a pouze lháři a podvodníci tvrdí, že tomu tak není!!! *14586*| Předmět: RE: ZLO!
13.04.24 16:59:12 | #27452 (1)

*4502* Dnes už se o strašlivých zločinech některých pokřtěných hodnostářů ví! *6578* JSOU VEŘEJNĚ ZNÁMÉ V MNOHA ZEMÍCH SVĚTA! *6578*

*6578* A ví se i o hrůzostrašné politice křesťanských církví a sekt!!! *6578*


 #27451 

| Předmět: RE: RE: ZLO!
13.04.24 17:00:54 | #27453 (2)

*35060* Opakuji: "KDO Z NÁS VŠECH "VĚŘÍCÍCH" A "NEVĚŘÍCÍCH" LIDÍ JE BEZ VINY?" *6578*


 #27452 

| Předmět: RE: RE: RE: ZLO!
13.04.24 17:01:45 | #27454 (3)

*15154* *22971* *15154* Kajme se!!! *15154* *22971* *15154*


 #27453 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ZLO!
13.04.24 17:03:08 | #27455 (4)
*14586* *12694* *15154* *3122* *15154* *12694* *3456*

 #27454 

| Předmět: Lidé!
13.04.24 16:38:00 | #27444

*15154* Lidé!

*15154* Navraťte se v srdci k Bohu stvořiteli a Otci svému!

*15154* Bůh je dobrý!

*15154* BŮH NÁS MILUJE.

(Pokřtění hodnostáři dobří nejsou a ani být nemohou! Stali se z nich vykořisťovatelé, politici a obchodníci, kteří se neštítí ničeho! Pletichaří se světovými mocnáři a snaží se vládnout i jim!!!) *14586*| Předmět: RE: Lidé!
13.04.24 16:42:50 | #27447 (1)

*6578* Co dobrého dalo křesťanství lidstvu? Nic! Nastolilo pouze ještě větší nerovnost mezi lidmi. . . *14586*


 #27444 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
13.04.24 16:44:49 | #27448 (2)

*6578* Pokřtěné panstvo žije v přepychu a pokřtění chudáci dostávají maximálně sociální dávky! *6578*


 #27447 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
13.04.24 16:47:52 | #27449 (3)

*33861* VYHNAT JE, VYPRÁSKAT JE Z JEJICH LUXUSNÍCH NEMOVITOSTÍ NA ULICI, aby se naučili žít jako historický bezdomovec Ježíš zvaný Kristus!!! *33861*


 #27448 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
13.04.24 16:50:55 | #27450 (4)

(Nebo jste tak hloupí a naivní, že si myslíte, že papež miluje své bližní jako sám sebe!?) *14586*

TEN ČLOVĚK NEMILUJE NIKOHO, JEN SEBE, SVOU MOC A CÍRKEVNÍ POKLADY!!! *3456*


 #27449 

| Předmět: Opakuji:
13.04.24 16:27:45 | #27441

Opakuji: "KŘEST JE VZPOUROU PROTI BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA!" *7266*

A aby Vám to bylo naprosto jasné, ani Ježíš se po svém vzkříšení nenechal znovu pokřtít!!! Ano, ani Ježíš svou chybu nezopakoval, když dostal od Tatínka MILOST a novou šanci k životu!!! *4502*

Náš milovaný bratr a přítel Ježíš, který dnes žije dočasně v nebi, uznává našeho Otce za jediného Pána a Panovníka lidstva a věrně i oddaně mu slouží - slouží s láskou a úctou!!! *34027*| Předmět: RE: Opakuji:
13.04.24 16:30:10 | #27442 (1)

*6578* ANO, KŘESŤANSTVÍ JE PODVOD PROTI LIDSTVU. (Pokřtěné panstvo, sloužící Satanovi, nemilosrdně vládne pokřtěným chudákům.) *6578*


 #27441 

| Předmět: RE: RE: Opakuji:
13.04.24 16:32:44 | #27443 (2)

*14586* Ale je pravdou, že málokdo z nás všech lidí je před Bohem bez viny!!! *3456*


 #27442 

| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji:
13.04.24 16:39:16 | #27445 (3)

*12694* *22971* *12694* Modleme se za spásu nás všech! *6904*


 #27443 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Opakuji:
13.04.24 16:40:55 | #27446 (4)

Panovníkem lidstva není Ježíš ani Satan!!! *4502*

JEDINÝM PANOVNÍKEM VEŠKERÉHO TVORSTVA JE STVOŘITEL A OTEC NÁŠ. *33792*


 #27445 

| Předmět:
13.04.24 14:49:43 | #27436

Křtem člověk získává novou identitu
Boží láska není tak křehká jako láska, kterou nás milují lidé. Prostřednictvím křtu jsme bezpodmínečně přijati Bohem. Tato nepodmíněná láska nám dává možnost, abychom sami sebe dokázali přijmout a milovat.

ty pokřtěný nejsi, proto tě Bůh nepřijme.
( a právě proto tady tak brojíš proti pokřtěným lidem)| Předmět: RE:
13.04.24 16:03:55 | #27437 (1)

*35060* Ano, tuto lež si pokřtění lidé opakují často, aby se nezbláznili z té hrůzy, kterou prožívají! *14586*


 #27436 

| Předmět: RE:
13.04.24 16:20:51 | #27440 (1)

*4502* A mezi námi! I Adolf Hitler byl řádně pokřtěným katolíkem!!! Stejně tak i mnozí další příslušníci "SS"!

*4502* Že je to dávno? Dobrá, přidám něco ze současnosti!!! Většina členů zločineckých syndikátů, včetně členů největších drogových kartelů, patří mezi řádně pokřtěné katolíky! TO JE IDENTITA, CO!? *6578*


 #27436 

| Předmět:
13.04.24 14:43:14 | #27435

Křest přivtěluje ke Kristu a včleňuje mezi lid Boží. Odpuštěním všech hříchů pozdvihuje člověka z přirozeného stavu k vznešenosti adoptivního dítěte Božího a činí jej novým stvořením z vody a Ducha svatého. Proto se Božími syny pouze nenazýváme, nýbrž jimi opravdu jsme. Křest je branou k životu a k Božímu království.

pokřtění lidé- jsou adoptivní děti Boha. Ty nejsi nic. *10736* NULA.| Předmět: RE:
13.04.24 16:14:43 | #27438 (1)

*34694* Ano, já nejsem zdánlivě nic, jsem NULA. *27179*

*30457* Vězte ale, že bez NULY by nešlo nic počítat - je velmi důležitá. *27179*

A nyní něco k poučení: "OD POČETÍ JE KAŽDÝ ČLOVĚK VLASTNÍM MILOVANÝM SYNEM NEBO VLASTNÍ MILOVANOU DCEROU ŽIVÉHO BOHA, NAŠEHO MILUJÍCÍHO OTCE." (To pro Vás musí být k vzteku, že je Živý Bůh vlastním milujícím Tatínkem všech lidí, co!?) *27179*

KŘEST JE VZPOUROU PROTI BOHU - pokřtění lidé přestávají uznávat za svého jediného Pána našeho milujícího Otce a začnou se hrbit před Ježíšem, za kterého se tu už stovky let vydává Satan!!! Za to Vás Bůh Stvořitel a Otec náš u Božího soudu nepochválí, že jste ho zradila, zavrhla a opustila! *4502*

  • Jasné? *4502*

1  
 #27435 

| Předmět: A všimli jste si?
13.04.24 11:47:51 | #27431

Ano, všimli jste si, že když tu není člověk s přezdívkou "jitrnice", jaký tu je klid? *31844*| Předmět: RE: A všimli jste si?
13.04.24 11:49:38 | #27432 (1)

*3135* To si i prasátka radostí poletují! *3135*


 #27431 

| Předmět: RE: RE: A všimli jste si?
13.04.24 11:50:56 | #27433 (2)
*34027* *16266* *31844* *16266* *34027*

 #27432 

| Předmět: Máme proč Otci děkovat!
13.04.24 11:42:12 | #27426

*6904* Máme proč Bohu Stvořiteli a Otci svému děkovat. *6904*| Předmět: RE: Máme proč Otci děkovat!
13.04.24 11:43:07 | #27427 (1)

*8734* A máme proč se ze života v Lásce Boží radovat. *8734*


 #27426 

| Předmět: RE: RE: Máme proč Otci děkovat!
13.04.24 11:44:17 | #27428 (2)

*33770* Žijte! Milujte! Odpouštějte! A pochopíte! *34027*


 #27427 

| Předmět: RE: RE: RE: Máme proč Otci děkovat!
13.04.24 11:44:43 | #27429 (3)
*15154* *6084* *15154*

 #27428 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Máme proč Otci děkovat!
13.04.24 11:45:52 | #27430 (4)

*29742* *9540* *29742* Máme nádherný den! *34694*


 #27429 

| Předmět: A co si zatancovat?
13.04.24 11:27:07 | #27415

*34071* A co si zatancovat? *34071*| Předmět: RE: A co si zatancovat?
13.04.24 11:28:04 | #27416 (1)
*2918* *34071* *2918* *34071* *2918* *34071* *2918*

 #27415 

| Předmět: RE: RE: A co si zatancovat?
13.04.24 11:28:44 | #27417 (2)
*34071* *2918* *34071* *2918* *34071* *2918* *34071*

 #27416 

| Předmět: RE: RE: RE: A co si zatancovat?
13.04.24 11:29:50 | #27418 (3)

*2437* Vždyť jsme vlastními Syny a Dcerami Božími. *2437*


 #27417 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: A co si zatancovat?
13.04.24 11:39:02 | #27423 (4)

*10715* Ano, my všichni lidé jsme bratři a sestry před Bohem. *32618*


 #27418 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: A co si zatancovat?
13.04.24 11:40:11 | #27425 (5)
*2918* *2918* *2918* *2437* *2918* *2918* *2918*

 #27423 

| Předmět: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:02:21 | #27396

*6904* ZÁKON BOŽÍ BYL A JE DOBRÝ!!! *6904*

*6578* Lži pokřtěných lidí, že ZÁKON Živého Boha, Boha Izraele a nás všech, byl chybný a že Ježíš musel Otcovy chyby opravit ustanovením svého "Nového zákona", jsou hodně za hranou slušnosti!!! *6578*

*4502* Bůh Stvořitel a Otec náš chyby nikdy nedělá! Ovšem Ježíš, před svou popravou, chyboval často! *4502*| Předmět: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:04:49 | #27398 (1)

Ono je něco špatně na tomto ?
Matouš 5
38Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko a zub za zub.‘
39Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi


 #27396 

| Předmět: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:10:30 | #27402 (2)

Chováte se tak? ODPOVĚZTE PO PRAVDĚ: "CHOVÁTE SE TAK?" *35060*

Odpovím si sám: "Nechováte!!!" *14586*

Je tedy jasné, že ty požadavky od Ježíše byly a jsou nesplnitelné!!! A to i pro pokřtěné hodnostáře!!! *4502*


 #27398 

| Předmět: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:11:39 | #27403 (3)

To by jste pocítil kdyby jsem Vám nadávala tak jako vy mně.


 #27402 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:13:03 | #27405 (4)

Nadávky nepoužívám, ale PRAVDU lidem nezamlčuji!!! Nesmím Vám tajit, že jste posedlá démony!!! *33684*


 #27403 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:15:55 | #27409 (5)

To říkáte každému na potkání :-).


 #27405 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE…
13.04.24 11:17:33 | #27410 (6)

Démonů tu je hodně! A na internetu se jim líbí!!! V běžném životě by posedlé lidi prozradily jejich oči! *5901*


 #27409 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ…
13.04.24 11:21:51 | #27413 (7)

*6578* *7266* *6578* Oči současného papeže jsou toho důkazem přímo učebnicovým!!! *6578*


 #27410 

| Předmět: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:07:32 | #27400 (1)

*6578* Knihy údajného "Nového zákona" byly vybrány i z písemností lidí, pro které byl Otcův dokonalý Boží ZÁKON "trnem v oku"!!! A proč jim byl "trnem v oku"? Protože si je Satan zotročil. . . *7266*


 #27396 

| Předmět: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:08:45 | #27401 (2)

Ja v tom vidím evoluci neb vše zraje jako víno.


 #27400 

| Předmět: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:11:43 | #27404 (3)

*14586* Ano, nyní jste upřímná, jste ateistickým zastáncem evolučních teorií!!! *6578*


 #27401 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:14:38 | #27407 (4)

Jo v Bibli je o evoluci hnedle od počátku, nejdříve Bůh oddělil vody od souše, potom nastoupili ryby hmyz hovada a nakonec člověk:-).
Eva je posledním článkem toho evolučního vývoje :-)


 #27404 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ZÁKON BOŽÍ JE DOBRÝ.
13.04.24 11:18:57 | #27411 (5)
*34003*

 #27407