Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 725934x
Příspěvků:
37504

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Ano, zpívání má své kouzlo!
15.04.24 13:53:31 | #27713

*16217* Ano, zpívání mí své kouzlo. . . *16217*| Předmět: RE: Ano, zpívání má své kouzlo!
15.04.24 13:55:24 | #27714 (1)

*30457* A Bůh je mocný tvůrce lidských možností ve zpěvu! *34027*


 #27713 

| Předmět: RE: RE: Ano, zpívání má své kouzlo!
15.04.24 13:56:30 | #27715 (2)

*15154* Naše vděčnost by tedy měla být bezmezná! *6904*


 #27714 

| Předmět:
15.04.24 12:59:26 | #27710
A...Anděl vám zaspívá... *1247* *1247* *1247*
&t=1s


| Předmět: RE:
15.04.24 13:00:11 | #27711 (1)

oprava ZAZPÍVÁ


 #27710 

| Předmět: RE: RE:
15.04.24 13:58:25 | #27716 (2)

Jsem zvědavý, kdy sem podobně překrásnou skladbu vloží i člověk s přezdívkou "jitrnice"! *9388*


 #27711 

| Předmět: RE:
15.04.24 13:51:05 | #27712 (1)

*31844* Poslechl jsem si hned i další písně až po ty, které zazpívala v dospělosti... Děkuji Vám! *3596*


 #27710 

| Předmět: Kdyby!
15.04.24 11:33:12 | #27702

*4502* Kdyby byl Bůh pouze spravedlivý, byl by to náš konec, ale on je i milosrdný a plný milost! *15741*| Předmět: RE: Kdyby!
15.04.24 11:37:23 | #27703 (1)

(Bible, Žalm 86:2 - doplněno) *34027*

Ochraňuj mě, Tatínku můj milovaný, jsem Tvůj věrný Syn.
Spas, můj Bože, svého služebníka, který v Tebe doufá, prosím... *14586*


 #27702 

| Předmět: RE: RE: Kdyby!
15.04.24 11:39:00 | #27704 (2)

*3577* "Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k Tobě volám." (Bible, Žalm 86:3)


 #27703 

| Předmět: RE: RE: Kdyby!
15.04.24 11:43:19 | #27705 (2)

*3122* "Vlej do duše svého služebníka radost, k Tobě, Panovníku, pozvedám svou duši,
neboť Ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo Tě volají, jsi nejvýš milosrdný."

  • (Bible, Žalm 86:4-5) *34027*

 #27703 

| Předmět: RE: Kdyby!
15.04.24 11:44:38 | #27706 (1)

*12694* Tatínku můj milovaný, jen Ty jsi naším Živým Bohem a Panovníkem! *12694*


 #27702 

| Předmět: RE: RE: Kdyby!
15.04.24 11:46:37 | #27707 (2)

*12694* Ty jsi, Lásko moje, Bohem slitovným a milostivým! Ty jsi shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný! *12694*


 #27706 

| Předmět: RE: RE: RE: Kdyby!
15.04.24 11:47:35 | #27708 (3)

*12694* *22063* *12694* Ty nás skutečně miluješ!!! *12694* *429* *12694*


 #27707 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdyby!
15.04.24 11:48:25 | #27709 (4)
*12694* *33692* *15154* *2351* *15154* *33692* *12694*

 #27708 

| Předmět: Ano, lidé!
15.04.24 11:23:47 | #27696

*13842* Ano, lidé!

*6904* Tatínkova SPÁSA BOŽÍ je blízko těm, kdo ho milují!| Předmět: RE: Ano, lidé!
15.04.24 11:26:06 | #27697 (1)

*6904* Ano, lidé! Kdo má k Bohu Stvořiteli a Otci svému živou lásku a svatou úctu, bude omilostněn, i kdyby byl započten mezi největší hříšníky na celém světě! *6904*


 #27696 

| Předmět: RE: RE: Ano, lidé!
15.04.24 11:27:32 | #27698 (2)

*6904* LÁSKA A ÚCTA K BOHU JE OTCI MILÁ! *6904*


 #27697 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, lidé!
15.04.24 11:29:38 | #27699 (3)

*33770* A Človíček má Tatínka moc a moc rád, i když tomu nevěříte a posmíváte se mu! *34027*

  • *15154* (Kristus) *15154*

 #27698 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, lidé!
15.04.24 11:30:58 | #27700 (4)

*29713* A jak je to možné? Bůh Stvořitel a Otec náš zázraky umí! *35242*


 #27699 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, lidé!
15.04.24 11:31:29 | #27701 (5)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #27700 

| Předmět: Díky Bohu, . . .
15.04.24 11:14:56 | #27693

*16217* Díky Bohu, máme ještě naději! *14970*| Předmět: RE: Díky Bohu, . . .
15.04.24 11:15:51 | #27694 (1)

*16217* Díky Bohu, má naději každý človíček na celém světě! *14970*


 #27693 

| Předmět: RE: RE: Díky Bohu, . . .
15.04.24 11:21:42 | #27695 (2)

"Ukaž nám, Živý Bože, své milosrdenství, prosím, uděl nám svou spásu, i když si ji nezasloužíme! Děkuji Ti!"

  • (Bible, Žalm 85:8 - doplněno) *34027*

 #27694 

| Předmět: Bůh nás miluje!
15.04.24 10:26:03 | #27687

*17601* Bůh nás miluje! *17601*| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
15.04.24 11:06:42 | #27688 (1)

*32579* Bůh je milujícím Otcem nás všech! *32579*


 #27687 

| Předmět: RE: RE: Bůh nás miluje!
15.04.24 11:08:51 | #27689 (2)

*4502* Ale nestačí to pouze vědět! Nutné je tím žít!!! *34027*


 #27688 

| Předmět: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
15.04.24 11:10:04 | #27690 (3)

*14586* A to mnozí, údajně věřící lidé, nezvládají! PÝCHA JIM TO NEUMOŽŇUJE. *3456*


 #27689 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
15.04.24 11:13:07 | #27691 (4)

*12694* A TAK PRAVÍM: "NEPŘEJME NIKOMU NIC ZLÉHO!" *12694*


 #27690 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Bůh nás miluje!
15.04.24 11:13:54 | #27692 (5)

*34027* Milujme! *34027*


 #27691 


| Předmět:
15.04.24 10:23:04 | #27684
*6681* *6681*


| Předmět: RE:
15.04.24 10:25:04 | #27686 (1)
*5847*

Přejme všem lidem život v lásce a míru! *16217*


 #27684 

| Předmět:
15.04.24 10:22:34 | #27683
*5446* *5446* *10633*


| Předmět: RE:
15.04.24 10:23:59 | #27685 (1)

*15154* Bůh miluje i Vás, bratře a příteli můj milovaný! *4585*


 #27683 

| Předmět: Mír!
15.04.24 10:17:04 | #27681

*12694* *429* *12694* Mír lidem všem! *12694* *22063* *12694*| Předmět: RE: Mír!
15.04.24 10:18:13 | #27682 (1)

*29742* *9540* *29742* Tak hezký den! *15154* *23658* *15154*


 #27681 

| Předmět: Jsme lidé!
15.04.24 10:00:02 | #27673

*34027* Jsme lidé! *34027*

*34027* Ano, i Ty osobně jsi člověkem! *34027*

*4502* V celém lidstvu není nikdo, kdo by nebyl člověkem!!! *4502*| Předmět: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:04:37 | #27674 (1)

*4502* A každý člověk, i když ho třeba vnímáš jako svého nepřítele, je milovaným Synem nebo milovanou Dcerou Boží! Ano, Tvým vlastním bratrem nebo Tvou vlastní sestrou!!! *4502*

*22640* Co? Ve Tvé církvi nebo sektě Ti řekli, že Tvými bratry a sestrami jsou pouze lidé, co jsou ve Vaší církvi nebo sektě? Potom věz, že Tě ďábelsky obelhali! *6578*


 #27673 

| Předmět: RE: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:07:59 | #27675 (2)

*7266* Vím, oblíbenou "kratochvílí" pokřtěných lidí bylo zabíjení a vraždění židů, muslimů a nevěřících lidí! Nejprve je mučili, často i veřejně, a poté popravili - a pro pokřtěný lid to bylo zábavným divadlem! *6578*


 #27674 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:08:45 | #27676 (3)

*6578* A KDO SE ZA TO LIDSTVU OMLUVIL? *6578*


 #27675 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:11:52 | #27677 (3)

*6578* *7266* *6578* A to nemluvím o bratrovražedných křížových výpravách!!! Mnohé z nich byly vedeny i proti nevinným lidem na území Československa!!! *6578*


 #27675 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:13:29 | #27678 (3)

*14586* JSME LIDMI NEBO JSME DRAVÝMI ŠELMAMI POSTIŽENÝMI VZTEKLINOU? *3456*


 #27675 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:15:05 | #27679 (4)

*2386* Jsi člověkem? Jestli to o sobě tvrdíš, potom přej i ostatním lidem život v lásce a míru!!! *4502*


 #27678 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Jsme lidé!
15.04.24 10:16:01 | #27680 (5)

*15154* *12694* *15154* Mír! *12694* *22063* *12694*


 #27679