Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 566194x
Příspěvků:
28979

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Slyšíte ten strašlivý řev!
15.04.24 09:42:58 | #27664

*6578* Slyšíte ten strašlivý řev? *6578*

*6578* Ten srdceryvný řev vydává sadisticky prolitá lidská krev!!! *7266*| Předmět: RE: Slyšíte ten strašlivý řev!
15.04.24 09:46:04 | #27665 (1)

*4502* Tvrdíš: "To není má vina, já vyrábím pouze zbraně!" *6578*

*4502* A Ty tvrdíš: "To není má vina, já zbraně pouze prodávám!" *6578*

*4502* Uslyšíme, zda Tvá pokrytecká obhajoba u Božího soudu obstojí! *4502*


 #27664 

| Předmět: RE: RE: Slyšíte ten strašlivý řev!
15.04.24 09:49:45 | #27666 (2)

*4502* Tvrdíš: "To není má vina, já jsem pouze plnil rozkazy!" *14586*

*4502* A Ty tvrdíš: "To není má vina, být vojákem je mé poctivé povolání!" *7266*

*22640* To jsou samé výmluvy naprosto bezcitných lidí!!! *14586*


 #27665 

| Předmět: RE: RE: RE: Slyšíte ten strašlivý řev!
15.04.24 09:51:01 | #27667 (3)

*4502* Účast ve válkách poctivým "zaměstnáním" není!!! *4502*


 #27666 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Slyšíte ten strašlivý…
15.04.24 09:53:04 | #27668 (4)

*6578* Účast ve válkách dělá z lidí lupiče, násilníky, bezcitné zabijáky, nelítostné vrahy a životní ztroskotance!!! *6578*


 #27667 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Slyšíte ten…
15.04.24 09:54:35 | #27669 (5)

*12694* MÍR S VÁMI VŠEMI. *12694*

(To by mělo znít z každých lidských úst i v každé lidské mysli.)


 #27668 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Slyšíte ten…
15.04.24 09:55:33 | #27670 (6)

*7266* VÁLKA JE ZLO! *7266* ZLO PŘÍMO ĎÁBELSKÉ!!! *7266*


 #27669 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Slyšíte ten…
15.04.24 09:56:32 | #27671 (7)

*15154* *22971* *15154* Přejme si mír. *15154* *22971* *15154*


 #27670 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Slyšíte…
15.04.24 09:57:16 | #27672 (8)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #27671 

| Předmět: LÁSKA A MÍR.
15.04.24 09:29:37 | #27658

*34027* LÁSKA A MÍR. *34027*

*12694* *34027* LÁSKA A MÍR! *34027* *12694*| Předmět: RE: LÁSKA A MÍR.
15.04.24 09:30:29 | #27659 (1)

*12694* *33792* *12694* LÁSKU A MÍR LIDEM VŠEM. *12694* *33792* *12694*


 #27658 

| Předmět: RE: RE: LÁSKA A MÍR.
15.04.24 09:33:33 | #27660 (2)

*6904* "NEBOŤ JESTLIŽE ODPUSTÍTE LIDEM JEJICH PŘESTOUPENÍ, I VÁM ODPUSTÍ VÁŠ NEBESKÝ OTEC; jestliže však neodpustíte lidem, ani Váš Otec Vám neodpustí Vaše přestoupení." *4502*

  • (Bible, Matouš 6:14-15) *16781* *3355*

 #27659 

| Předmět: RE: RE: RE: LÁSKA A MÍR.
15.04.24 09:36:35 | #27661 (3)

*3577* "Proste, a bude Vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, (ALE NE DO LIDÍ!), a bude Vám otevřeno."

  • (Bible, Matouš 7:7 - DOPLNĚNO!)

 #27660 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: LÁSKA A MÍR.
15.04.24 09:39:15 | #27662 (4)

*4502* A pozor, lidé, co si nepřejí mír, Boha Stvořitele a Otce lidstva nemilují!!! *14586*


 #27661 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: LÁSKA A MÍR.
15.04.24 09:39:54 | #27663 (5)

*34089* A nemilují ani své bližní!!! *6578*


 #27662 


| Předmět: Ptám se:
15.04.24 09:21:42 | #27653

*14586* Ptám se:

"Líbí se Ti zmrzačování, zabíjení a vraždění nevinných malých dětí, nevinných žen a neozbrojených mužů?"

*4502* (Uvědom si! Války nejsou videohrou!!! Války jsou masakrováním nevinných lidí!!!) *7266*| Předmět: RE: Ptám se:
15.04.24 09:23:10 | #27654 (1)

*35060* Vím, pan Putin je lupič a vrah!!! Ale nemáme milovat i své nepřátele a ponechat soud Bohu!? *4502*


 #27653 

| Předmět: RE: RE: Ptám se:
15.04.24 09:25:16 | #27655 (2)

*35060* Vím, podobných sadistických lupičů a vrahů je hodně!!! ALE NEMÁME MILOVAT I TYTO PSYCHOPATY A NEPŘÁTELE BOHA I LIDSTVA!? Nemáme ponechat soud Bohu Stvořiteli a Otci svému? *4502*


 #27654 

| Předmět: RE: RE: RE: Ptám se:
15.04.24 09:27:01 | #27656 (3)

*12694* Modleme se k Bohu a prosme Boha, to ano, ale nechtějme se nikomu mstít!!! *4502*


 #27655 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ptám se:
15.04.24 09:27:53 | #27657 (4)
*12694* *33692* *15154* *22971* *15154* *33692* *12694*

 #27656 


| Předmět: PRAVDA je už taková!
15.04.24 08:58:37 | #27645

*33770* PRAVDA je už taková! *17063*

*30457* Mírumilovní lidé jsou "SVĚTLEM SVĚTA"!!! *9540*| Předmět: RE: PRAVDA je už taková!
15.04.24 09:08:18 | #27646 (1)

*14586* "Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům (a matkám): 'NEZABIJEŠ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.' *4502* Já však vám pravím, že již ten, KDO SE HNĚVÁ NA SVÉHO BRATRA (NEBO NA SVOU SESTRU), bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra (nebo svou sestru), bude vydán radě; a kdo svého bratra (nebo svou sestru) zatracuje, propadne ohnivému peklu." *3456*

  • (Bible, Matouš 5:21-22 - doplněno)

    *4502* A neobelhávejte se! Nenechte se ani obelhávat svými zkorumpovanými politiky a mocnáři!!! KDO MÁ ÚČAST VE VÁLKÁCH NEBO KDO VÁLKY PODPORUJE "BRODÍ SE KRVÍ NEVINNÝCH OBĚTÍ" A MÍŘÍ ROVNOU CESTOU DO PEKLA OHNIVÉHO JEZERA! *6578*


 #27645 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA je už taková!
15.04.24 09:10:06 | #27647 (2)

*4502* Lidské životy patří Bohu! Nemají o nich rozhodovat vládnoucí válkychtiví psychopaté a sadisté!!! *4502*


 #27646 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
15.04.24 09:11:01 | #27648 (3)

*12694* Opakuji: "MÍR A MOŽNOST ŽÍT V LÁSCE LIDEM VŠEM." *12694*


 #27647 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
15.04.24 09:11:33 | #27649 (4)

*16266* MÍR. *16266*


 #27648 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už taková!
15.04.24 09:12:29 | #27650 (5)

*30383* *4437* *30383* MÍR LIDEM VŠEM. *30383* *4437* *30383*


 #27649 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA je už…
15.04.24 09:15:09 | #27651 (6)

*15154* *34758* *15154* Modleme se k Živému Bohu! Prosme Boha Stvořitele a Otce svého! A přejme si žít v láskyplném míru v Česku i na celém světě! *15154* *3122* *15154*


 #27650 


| Předmět: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:43:37 | #27636

*6904* Opakuji: "Mír!" *6904*

*34027* MÍR LIDEM VŠEM. *34027*| Předmět: RE: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:45:54 | #27637 (1)

*14586* JISTĚ TO S HRÚZOU VNÍMÁTE... *6578*

*14586* Lidé sem zvědavě nakukují, ale nesdělí tu: "I já si přeji mír!" *3456*


 #27636 

| Předmět: RE: RE: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:48:55 | #27638 (2)

*6578* Až jim začnou dopadat rakety na jejich domy, a to se může stát, i když to nikomu z nich nepřeji, vzpomenou si, jak mlčeli, protože měli z válkychtivých politiků a mocnářů strach!!! *6578*

  • *12694* MÍR LIDEM VŠEM, páni a paní, co v Česku "vládnete"! MÍR LIDEM VŠEM. *12694*

 #27637 

| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:49:55 | #27639 (3)

*12694* MÍR TOBĚ I JIM A NÁM VŠEM. *12694*


 #27638 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:50:37 | #27640 (4)

*12694* MÍR KAŽDÉMU MIMINKU A JEHO RODIČŮM. *12694*


 #27639 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:51:45 | #27641 (5)

*12694* MÍR DĚTEM, DÍVKÁM I CHLAPCŮM, CO CHTĚJÍ "POUZE" ŽÍT. *12694*


 #27640 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji: "Mír!"
15.04.24 08:53:08 | #27642 (6)

*12694* *13293* *12694* MÍR V LÁSCE BOŽÍ. *12694* *34041* *12694*


 #27641 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji: …
15.04.24 08:55:12 | #27643 (7)

"Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha!" *3474* *4740*

  • (Bible, Matouš 5:8)

 #27642 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Opakuji…
15.04.24 08:56:15 | #27644 (8)

*6578* (P.S. Kdo podporuje válku, má srdce pěkně špinavé!!!) *7266*


 #27643 

| Předmět: Ano, jen Bůh nám může pomoci!
15.04.24 08:27:33 | #27628

*17063* Ano, jen Bůh nám může pomoci! *13842*

(Církve, sekty, politické strany ani lidské vlády mír lidem nezajistí!!! TĚM JDE POUZE O MOC A MAJETEK!)| Předmět: RE: Ano, jen Bůh nám může pomoci!
15.04.24 08:32:21 | #27629 (1)

*12694* MÍR NÁM ZAJISTÍ POUZE BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ! *12694*

*33861* Pryč s lidskými vládami! Pryč s církevními hodnostáři! Pryč s nenasytnými kapitalisty! Pryč s válkychtivými psychopaty a sadisty!!! *33861*

*6904* JEN BŮH MŮŽE NA PLANETĚ ZEMI NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ MÍR. Amen. *34027*


 #27628 

| Předmět: RE: RE: Ano, jen Bůh nám může pomoci!
15.04.24 08:36:53 | #27630 (2)

*12694* Mír!

*12694* Celosvětový mír!

*12694* Mír pro všechny děti, ženy a muže!

*12694* VZKAŽTE TO SVÝM ZKORUMPOVANÝM POLITIKŮM.

*12694* VZKAŽTE TO SVÝM ZKORUMPOVANÝM CÍRKEVNÍM HODNOSTÁŘŮM.

*12694* Řekněte jim rázně a beze strachu: "My chceme mír pro celé lidstvo ve všech zemích světa!"

  • *3325*

 #27629 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, jen Bůh nám může…
15.04.24 08:37:50 | #27631 (3)

*3325* Ano, a co děti: "Mají si kde hrát?" *3325*


 #27630 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, jen Bůh nám může…
15.04.24 08:38:44 | #27632 (4)

*4502* Nebojme se vládnoucích lidí! BŮH JE S NÁMI. *33792*


 #27631 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, jen Bůh nám…
15.04.24 08:39:47 | #27633 (5)

*12694* KDO CHCE MÍR, JE BOHU OTCI LIDSTVA MILÝ!!! *12694*


 #27632 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, jen Bůh…
15.04.24 08:40:59 | #27634 (6)

*12694* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ ZÁZRAKY UMÍ - stačí Tatínka s láskou a úctou o mír požádat! *12694*


 #27633 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, jen…
15.04.24 08:42:26 | #27635 (7)

"Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství." *34027*

  • (Bible, Matouš 5:7)

 #27634 

| Předmět: MODLEME SE.
15.04.24 08:13:35 | #27623

MODLEME SE. *15154* *22971* *15154*

PROSME O CELOSVĚTOVÝ MÍR. *15154* *3122* *15154*

Nechtějme na válkách vydělávat! *14586*| Předmět: RE: MODLEME SE.
15.04.24 08:14:15 | #27624 (1)
*12694* *33692* *15154* *3577* *15154* *33692* *12694*

 #27623 

| Předmět: RE: RE: MODLEME SE.
15.04.24 08:15:13 | #27625 (2)

*6904* JEN BŮH MŮŽE NASTOLIT CELOSVĚTOVÝ MÍR. *34027*


 #27624 

| Předmět: RE: RE: RE: MODLEME SE.
15.04.24 08:16:46 | #27626 (3)

*12216* JEN BŮH MŮŽE ZABRÁNIT VÁLEČNÉMU TERORU VÁLČÍCÍCH ZEMÍ. *2351*


 #27625 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: MODLEME SE.
15.04.24 08:23:53 | #27627 (4)

*12216* Ve válkách umírají především neozbrojení civilisté! A TO I DÍKY NIČIVÝM ZBRANÍM VYRÁBĚNÝM V ČESKU "S POŽEHNÁNÍM" VLÁDNOUCÍCH POLITIKŮ. *7266*

*35060* Lidé by měli říci: "Chceš válčit? Tak táhni ke všem čertům!!!" VÁLKA JE ZLO!!! *14586*

*6578* Líbí se Vám zmrzačené děti? Zraněné bezbranné ženy? Zranění neozbrojení muži? MNĚ OSOBNĚ SE TO NELÍBÍ, I KDYŽ MĚ TU OZNAČUJETE ZA ĎÁBLA!!! *14586*


 #27626 

| Předmět: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 07:50:41 | #27614

*14586* LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU. *3456*

*6578* Přístup vládců a mocnářů k válkám není v Česku Bohabojný!!! *6578*

*14586* Pouze se tím zvětšuje území, kde se válčí! *3456*| Předmět: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 07:52:27 | #27615 (1)

*14586* Kdy pan Petr Pavel vyzval lid k modlitbám za mír? A kdy to udělali vládnoucí politici? *3456*


 #27614 

| Předmět: RE: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 07:53:49 | #27616 (2)

*6578* POČET STÁTŮ ZAPOJENÝCH DO VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ SE ZVĚTŠUJE. *6578*


 #27615 

| Předmět: RE: RE: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 07:55:02 | #27617 (3)

*2213* Výrobci a prodejci zbraní si mnou ruce a zajíkají se blahem ze svých zisků! *6578*


 #27616 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI…
15.04.24 08:03:33 | #27618 (4)

*4502* Ptám se: "CHCETE MÍT V ČESKU VÁLKU?" *6578*

(Jestli ne, tak přestaňte podporovat výrobu válečného materiálu na území Česka!!! TA VÝROBA BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA MILÁ NENÍ A TO VÍM STOPROCENTNĚ.)

*4502* Kdo zničil vojsko válkychtivého otrokáře a faraona v egyptské zemi? Mojžíš? Izrael? Ne!!! Učinil to Bůh! DŮVĚŘUJTE TEDY BOHU STVOŘITELI A OTCI SVÉMU... *4502*

(Bůh smete pana Putina i s jeho "řezníky"!!! Bůh smete Hamás a další celosvětové teroristické organizace!!! MODLETE SE ZA MÍR A BŮH MÍR NASTOLÍ. Jasné?)


 #27617 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI…
15.04.24 08:04:50 | #27619 (5)

*33792* BŮH STVOŘITEL A OTEC NÁŠ TU MOC MÁ!!! *33792*


 #27618 

| Předmět: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 08:06:17 | #27620 (1)

*35060* KAPITALISTÉ O MÍR NESTOJÍ A DOKUD TO LIDÉ NEPOCHOPÍ, BUDE SE TU VÁLČIT. *14586*


 #27614 

| Předmět: RE: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 08:07:43 | #27621 (2)

*4502* A neobelhávejte se, i v Česku vládnou kapitalisté!!! DOKONCE NADNÁRODNÍ KAPITALISTÉ!!! *7266*


 #27620 

| Předmět: RE: RE: RE: LIDÉ, PŘIZNEJTE SI PRAVDU.
15.04.24 08:11:36 | #27622 (3)

*6578* I v Česku je přístup k lidem o korupci mezi vládnoucími politiky!!! A církevní hodnostáři z toho profitují!!! TO POPÍRAJÍ POUZE LIDÉ, CO NEMAJÍ LÁSKU ANI ÚCTU K BOHU. *14586*


 #27621 

| Předmět: Dobré ráno Vám všem!
15.04.24 07:18:30 | #27603

*3605* Dobré ráno Vám všem, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *12694*| Předmět: RE: Dobré ráno Vám všem!
15.04.24 07:22:22 | #27605 (1)

*29185* Máme tu nový Boží den! *6084*


 #27603 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno Vám všem!
15.04.24 07:24:00 | #27606 (2)

*33770* Jistě mi přejete radost ze života! *30457* Já Vám tu radost přejí také! *34027*


 #27605 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno Vám všem!
15.04.24 07:24:59 | #27607 (3)

*12694* Vždyť i o tom je láska k bližním! *12694*


 #27606 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno Vám všem!
15.04.24 07:27:47 | #27608 (4)

*14970* Mít lásku a úctu k Bohu Otci svému je základ, a tak chci věřit, že se ve Vás láska a úcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva konečně objevila a že se z toho zalykáte štěstím! *34027*


 #27607 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno Vám všem!
15.04.24 07:30:33 | #27609 (5)

*4502* Vězte ale, že Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš není sluhou Ježíše ani Muhammada! Je to zcela naopak!!! Oba tito lidé Bohu Stvořiteli a Otci svému oddaně a s láskou i úctou věrně slouží! *34027*


 #27608 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno Vám…
15.04.24 07:33:09 | #27610 (6)

*14970* My všichni lidé jsme v moci Boží a Bůh je naším absolutním Panovníkem! *13842*

*4502* JE SKUTEČNÝM DIKTÁTOREM, KDYŽ SE PROTI NĚMU VZBOUŘÍTE A S NIKÝM NEDISKUTUJE. *33684*


 #27609 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré ráno…
15.04.24 07:36:12 | #27611 (7)

*4502* Nenechte se tedy svést zdánlivě vládnoucím panstvem!!! To panstvo už dlouho vládnout nebude a jejich pád mezi nejchudší z chudých nepřehlédnete! *6574*


 #27610 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Dobré…
15.04.24 07:45:28 | #27612 (8)

*14586* SMRT JIM NEPŘEJI, i když oni lidi na smrt posílali a posílají! *3456*

*6578* I v Česku se vyrábí velké množství smrtících zbraní, které se používají k zabíjení a vraždění lidí! A to nemluvím o munici pro tyto smrtonosné nástroje! VÝROBA A DISTRIBUCE ZBRANÍ NENÍ LÁSKOU K LIDEM BLIŽNÍM a snad to v Česku lidé už brzy pochopí a své válkychtivé vládce svrhnou!!! *14586*

*4502* Lidé se mají za spásu modlit k Bohu a to i když jim vládnou krutí a válkychtiví lidé!!! Pan Putin je mocichtivý a krvežíznivý zabiják a vrah, ale my se nemáme chovat jako on! My ne!!!*4502*


 #27611 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
15.04.24 07:46:49 | #27613 (9)

*22971* PŘEJME MÍR LIDEM VŠEM. *15154* *22971* *15154*


 #27612 

| Předmět:
15.04.24 04:25:02 | #27601

Vstávej Synu nezbedný *27179* Měl by si jít makat *7213* Důchod ti evidentně nesvědčí *27179* Nudíš se a plácáš samé nesmysly *21952* Vem lopatu a švihem do práce *27179* Uvař Dobromiluv Čertovský guláš a rozdej chudým Tak potěšís Boha místo Tvého demonskeho rouhání *6177*| Předmět: RE:
15.04.24 07:17:09 | #27602 (1)

*34685* *6999* Dobré ráno, bratře a příteli můj' *30764* *34685*


 #27601