Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723790x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, Izajáš 35:5-8)
20.04.24 08:29:27 | #28437

*16360* (Bible, Izajáš 35:5-7) *34027*

"Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých.
Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat.
Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině.
Ze sálající stepi se stane jezero a z žíznivé země vodní zřídla.
Na nivách šakalů bude odpočívat dobytek, tráva tam poroste jako rákosí a sítí."

"Bude tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou.
Nebude se po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží.
Kdo půjde po této cestě, nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci."

  • *15154* (Živé Slovo Boží) *15154*


| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 35:5-8)
20.04.24 08:30:46 | #28438 (1)

*34694* No řekněte, není to radost, číst takové proroctví!? *34694*


 #28437 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 35:5-8)
20.04.24 08:32:19 | #28439 (2)

*14586* A přesto jsou lidé, kteří Živého Boha, Boha Izraele a nás všech, zpupně ignorují! *3456*


 #28438 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 35:5-8)
20.04.24 08:34:00 | #28440 (3)

*4502* Ignorovat by měli smyšleného "trojjediného boha", protože ten neexistuje!!! *17063*


 #28439 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 35:5-8)
20.04.24 08:35:40 | #28441 (4)

*15154* *429* *15154* Ale, nebojte se, Bůh Stvořitel a Otec náš miluje nás všechny!

*15154* *22063* *15154* Ano, Tatínek nás má moc a moc rád. . . *34027*


 #28440 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 35:5…
20.04.24 08:36:51 | #28442 (5)
  • *16266* *23658* *16266*

 #28441 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš…
20.04.24 08:54:57 | #28443 (6)

*29742* *9540* *29742* Doporučuji Vám jarní procházku do přírody! Zmoknete-li, budete mít na co vzpomínat!

  • *15292*

 #28442 

| Předmět: (Bible, Izajáš 46:9)
20.04.24 08:20:46 | #28436

*16360* (Bible, Izajáš 46:9)

*4502* "Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!
JÁ JSEM BŮH a jiného už není, JSEM BŮH a nic není jako já." *4502*

  • *34027* *34027* *34027* *34027*


| Předmět: (Bible, Izajáš 25:1)
20.04.24 08:08:53 | #28435

*33664* (Bible, Izajáš 25:1)

"Živý Bože, Ty jsi můj Bůh! Tebe budu (neustále) vyvyšovat, vzdávat chválu Tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci, Tvé odvěké úradky jsou věrná pravda." *34027*
| Předmět: Řeknu-li to obrazně, . . .
20.04.24 08:04:13 | #28433

*13039* Řeknu-li to obrazně, potom vězte, že veškerý život je v rukou Božích! *3445*| Předmět: RE: Řeknu-li to obrazně, . . .
20.04.24 08:04:47 | #28434 (1)

*4502* NEZAPOMÍNEJME NA TO! *4502*


 #28433 

| Předmět: LÁSKA JE PLNÁ TAJEMSTVÍ.
20.04.24 08:00:19 | #28432

*16266* LÁSKA JE PLNÁ TAJEMSTVÍ. *16266*

*16266* (I to Bůh velmi dobře zařídil. A já jsem mu za to vděčný!) *16266*

  • *30383* *4437* *30383*| Předmět: Přítomnost je jsoucí!
20.04.24 07:51:05 | #28427

*8734* Přítomnost je jsoucí! *3474* *4740*

*17748* (Minulost je "mrtvá"!) *17748*| Předmět: RE: Přítomnost je jsoucí!
20.04.24 07:52:37 | #28428 (1)

*4502* A neobelhávejte se! Žít se dá pouze v přítomnosti! A dá se v ní žít šťastně a vesele! *260*


 #28427 

| Předmět: RE: RE: Přítomnost je jsoucí!
20.04.24 07:53:56 | #28429 (2)

*34694* Přítomnost existuje na věky věků!!! *34694*


 #28428 

| Předmět: RE: RE: RE: Přítomnost je jsoucí!
20.04.24 07:55:07 | #28430 (3)

*12694* Přítomnost je Boží! *12694*

*12694* Přítomnost je naprosto úžasná! *12694*

  • *29742* *9540* *29742*

 #28429 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přítomnost je jsoucí!
20.04.24 07:57:28 | #28431 (4)

*15154* *3371* *15154* A já děkuji Bohu, že je tomu tak! *34027*


 #28430 

| Předmět: Svět je Boží!
20.04.24 07:46:18 | #28423

*3652* Svět je Boží!

*5265* Ano, svět není náš!

*3652* Svět patří Živému Bohu, našemu Otci!

*5265* Ano, svět je pro nás pouze nádherným místem k životu!

*3652* A tak žijme, milujme Boha Stvořitele a Otce svého a netrapme se tím, kdo co má!| Předmět: RE: Svět je Boží!
20.04.24 07:47:45 | #28424 (1)

*16905* Všichni jsme bratři a sestry! *9507*


 #28423 

| Předmět: RE: RE: Svět je Boží!
20.04.24 07:48:31 | #28425 (2)

*12694* *15154* *22063* *15154* *12694* A Bůh je Otec náš! *33792*


 #28424 


| Předmět: Nelze vše pochopit!
20.04.24 07:41:42 | #28421

Nelze vše pochopit! *4511*

(To dokáže pouze Bůh.) *17063*| Předmět: RE: Nelze vše pochopit!
20.04.24 07:42:45 | #28422 (1)

A tak žijme, radujme se ze života a hezky se usmívejme na lidi okolo sebe! *34694*


 #28421 

| Předmět: Citát.
20.04.24 07:38:26 | #28420

*15154* *22063* *15154* "Svět mi nemůže nabídnout nic sladšího než je láska. Protože však žiji, musím vzít zavděk vším, co mi nabízí. (J.CH.GÜNTHER) *15154* *4542* *15154*| Předmět: Citát.
20.04.24 07:21:54 | #28417

*12216* "Svět nestojí o turisty, kteří kolem projedou autobusem a soucitně sykají. Svět, takový jaký je, potřebuje lidi, kteří ho mají natolik rádi, že ho touží změnit - s tím, co mají k dispozici, tam, kde jsou." (R.FULGHUM)

*12694* Dodám:

*12694* "K tomu nám dopomáhej Bůh." *12694*| Předmět: RE: Citát.
20.04.24 07:28:58 | #28418 (1)

*12216* "Lidi do sebe cpou pitomosti, stará melodramata přešitá na moderní fazónu, obrázkové idyly a utahané romance, aby se nezalkli ze samých továren, elektroniky, organizace práce, cest do vesmíru a politiky bloků. Je to protiváha. Je to hradba proti beznaději, do které by se musel lidský rod propadnout, kdyby si uvědomil, co udělal ze světa, který mu daroval Bůh." (J.DUTORD)

*12694* Dodám:

*12694* "Otázkou je, zda nám Bůh svět skutečně daroval. Podle mne nám zde pouze umožnil žít."


 #28417 

| Předmět: RE: RE: Citát.
20.04.24 07:34:33 | #28419 (2)

*12216* "Svět v temných, ale skutečných barvách má větší cenu než svět v barvách růžových, ale falešných." (J.DUTOURD - to jméno jsem u předchozího citátu napsal chybně!) *14586*

*12694* Dodám:

*12694* "Skutečný svět je překrásný, vnímáme-li přírodu jako takovou. . ." *4670*


 #28418