Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 680726x
Příspěvků:
35059

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: (Bible, První Mojžíšova 6:5-8)
19.04.24 15:35:51 | #28377

*16360* (Bible, První Mojžíšova 6:5:8)

*14586* "I viděl Živý Bůh, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. Řekl: "Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil." *3456*
*34027* Ale Noe našel u Živého Boha milost. *34027*

*35060*

A já tu přemýšlím, zda se tenkrát lidé chovali hůř než dnes! Nemyslím si to!!! Dnešní doba je plná lidské zlovůle! Jen si to už konečně přiznejme!!! *14586*| Předmět: RE: (Bible, První Mojžíšova 6:5-8)
19.04.24 15:37:41 | #28378 (1)

Správně: (6:5-8) *33770*


 #28377 

| Předmět: RE: (Bible, První Mojžíšova 6:5-8)
19.04.24 15:40:49 | #28379 (1)

*14899* Proč jsme zlí?

*14899* Proč si navzájem ubližujeme?

*14899* Proč člověk beze studu vykořisťuje člověka?


 #28377 

| Předmět: RE: RE: (Bible, První Mojžíšova 6:5-8)
19.04.24 16:01:27 | #28380 (2)

*6076* Raději se neptat, co!? *2524*


 #28379 


| Předmět: Pánem lidstva je Stvořitel.
19.04.24 12:11:13 | #28371

*33792* Pánem a Panovníkem lidstva je Bůh Stvořitel a Otec náš! *33792*

*14586* Otázkou je, kdy to začnou pokřtění lidé respektovat! Moc času jim už nezbývá!!! *3456*| Předmět: RE: Pánem lidstva je Stvořitel.
19.04.24 12:13:22 | #28372 (1)

*12216* Človíček to respektuje a Ježíš také! Respektuje to i Muhammad. Stejně tak Mojžíš nebo Eliáš! *12216*


 #28371 

| Předmět: RE: RE: Pánem lidstva je Stvořitel.
19.04.24 12:15:48 | #28373 (2)

*33792* Živý Bůh, Stvořitel a Otec náš, vládne veškerému tvorstvu včetně celého lidstva! To, že to pokřtění lidé ďábelsky popírají, na tom nic nezmění! JEDINÝM PANOVNÍKEM JE ŽIVÝ BŮH. *33792*


 #28372 

| Předmět: RE: RE: RE: Pánem lidstva je Stvořitel.
19.04.24 12:16:22 | #28374 (3)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #28373 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pánem lidstva je…
19.04.24 12:19:07 | #28375 (4)

*12216* Ano, Človíček Tatínka za svého Panovníka uznává! *12216*

*12694* A náš milovaný bratr a přítel Ježíš také!!! *12694*


 #28374 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pánem lidstva je…
19.04.24 12:19:47 | #28376 (5)
  • *12694* *15154* *2351* *15154* *12694*

 #28375 


| Předmět: Papež.
19.04.24 11:06:45 | #28369

I současný papež tvrdí, že je náměstkem Ježíše! *47*

Vhledem k tomu, že pravého Ježíše nezná a není s ním v žádném kontaktu, je to hodně úsměvné! *47*

  • *47* *47* *47* *47* *47*


| Předmět: RE: Papež.
19.04.24 11:11:53 | #28370 (1)

Kardinálové. *6578*

Kardinálové se pokládají za nadřazené panstvo mezi pokřtěnými hodnostáři; panstvo s právem volit papeže! *6578*

Z toho plyne jediné! Ježíš svého údajného náměstka nevolí a volit nesmí, protože není kardinálem. *6578*


 #28369 

| Předmět: Diskuze nebo deník?
19.04.24 10:55:01 | #28367

*2386* Diskuze nebo deník? *2386*

*27179* V současnosti to tu je podobné duchovnímu deníku Človíčka! *27179*| Předmět: RE: Diskuze nebo deník?
19.04.24 10:55:45 | #28368 (1)

*2* Ale nebojte se, není to nakažlivé! *2*


 #28367 

| Předmět: Rozjímám.
19.04.24 10:41:33 | #28360

*11295* Rozjímám.

*5671* Zvířátka ví a znají to, co potřebují!

*35060* Ovšem člověk ví a zná i to, co nepotřebuje a navíc se po tom jako hlupák pídí! *27179*| Předmět: RE: Rozjímám.
19.04.24 10:43:19 | #28361 (1)

*14586* Omlouvám se, ten plod ze stromu poznání dobrého a zlého jsem prostě jíst neměl. *3456*


 #28360 

| Předmět: RE: RE: Rozjímám.
19.04.24 10:45:16 | #28362 (2)

*14586* Udělal jsem spoustu chyb, ale většinu, ne-li všechny, jsem udělal z vůle Boží. *3456*


 #28361 

| Předmět: RE: RE: RE: Rozjímám.
19.04.24 10:47:03 | #28363 (3)

*8734* Ale nestěžuji si, miluji Tatínka a mám radost ze života za všech okolností. *34089*


 #28362 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Rozjímám.
19.04.24 10:48:54 | #28364 (4)

*27179* Proč Tatínkovi kazit radost z jeho hry o dobru a zlu? (Důvod nenacházím.) *27179*


 #28363 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Rozjímám.
19.04.24 10:50:47 | #28365 (5)

*2* Mám-li být v současnosti i "bláznivým hlupákem", tedy jím jsem. *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #28364 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Rozjímám.
19.04.24 10:51:29 | #28366 (6)

*12694* Mám Tatínka moc a moc rád. *12694*


 #28365 

| Předmět: Čas.
19.04.24 10:33:28 | #28359

*14725* Čas.

*31791* Čas! *740*

*2* Čas? *2* *2* *2*| Předmět: Pamatujme si!
19.04.24 10:23:08 | #28356

*4502* Pamatujme si! *34003*

"Bůh se NIKDY neřídí našimi plány, nejsou-li v souladu s plány jeho! Ale i potom se řídí plány svými!"

  • (Človíček)


| Předmět: RE: Pamatujme si!
19.04.24 10:24:28 | #28357 (1)

*4502* A pozor!!! Bůh své plány pokřtěným hodnostářům nesvěřuje!!! *33684*


 #28356 

| Předmět: RE: RE: Pamatujme si!
19.04.24 10:25:31 | #28358 (2)

*27179* Bůh je "tajnůstkář"! *27179*


 #28357 

| Předmět: Citát.
19.04.24 10:17:59 | #28355

*16781* *3355* "Chce-li někdo psát jasným slovem, nechť má nejdřív jasno ve své duši, a chce-li někdo psát velkolepým slohem, nechť má velkolepý charakter." (J.W.Goethe)| Předmět: BŮH JE MOCNÝ BŮH.
19.04.24 09:54:43 | #28352

*12216* BŮH JE MOCNÝ BŮH. *12216*

*4502* A neobelhávejte se, žádný člověk tak mocný není, aby se Bohu vyrovnal. *4502*

*4502* Ani celé lidstvo tak mocné není! Ani veškeré tvorstvo tak mocné není! Aby to jasné bylo! *4502*| Předmět: RE: BŮH JE MOCNÝ BŮH.
19.04.24 09:58:59 | #28353 (1)

*12216* BŮH OTEC NÁŠ VLÁDNE CELÉMU LIDSTVU. *12216*

*4502* SVOU MOC NIKOMU NEODEVZDAL ANI NESVĚŘIL, ABY VÁM TO BYLO SROZUMITELNÉ! *4502*

*12694* Bůh Stvořitel a Otec náš vládne i Ježíšovi a Muhammadovi, i když jsou lidé, co to popírají! *12694*


 #28352 

| Předmět: RE: RE: BŮH JE MOCNÝ BŮH.
19.04.24 10:00:03 | #28354 (2)
  • *29742* *9540* *29742* *23658* *29742* *29742* *29742*

 #28353 

| Předmět: Je to zázak!
19.04.24 09:27:07 | #28341

*14503* Je to zázrak! *4542*

*15154* Jsem!

*15154* Žiji v Tatínkově Lásce Boží!

*15154* A dokonce mám v srdci živou a oživující LÁSKU.| Předmět: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:29:53 | #28342 (1)

*16950* Ano, je to zázrak, za který Bohu Otci svému moc a moc děkuji. *12694* *3577* *12694*


 #28341 

| Předmět: RE: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:30:44 | #28343 (2)

*15154* *22063* *15154* Miluji Tatínka! *15154* *22063* *15154*


 #28342 

| Předmět: RE: RE: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:31:46 | #28344 (3)

*6574* A je-li Vám to k smíchu, je to Váš problém! *15178*


 #28343 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:36:14 | #28345 (4)

*12694* Lásku a úctu k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva nelze nesdílet, máte-li ji!!! *12694*

*35060* A vzhledem k tomu, že ji tu se mnou nikdo nesdílí, mohu oprávněně říci, že NIKDO z Vás Boha Stvořitele a Otce svého v živé lásce a úctě nemá!!! *14586*

*5762* A to není dobré!!! *16950*


 #28344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:37:13 | #28346 (5)

*6578* Nemít lásku a úctu k Bohu je duchovní sebevraždou! *6578*


 #28345 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:40:04 | #28347 (6)

*4502* A pozor! Členství v jakési církvi nebo sektě většinou lásku a úctu k Bohu znemožňuje!!! *14586*


 #28346 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to zázak!
19.04.24 09:41:29 | #28348 (7)

*15154* *22971* *15154* I proto se za lidstvo tak často modlím. *15154* *22971* *15154*


 #28347 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je to…
19.04.24 09:49:33 | #28349 (8)
*12694* *33692* *15154* *3122* *15154* *33692* *12694*

 #28348 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Je…
19.04.24 09:50:49 | #28350 (9)

*10715* Přeji milost Boží a v ní pramenící spásu lidem všem! *32618*


 #28349 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.04.24 09:51:29 | #28351 (10)

*12216* Ano, i Tobě osobně! *17063*


 #28350