Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 723634x
Příspěvků:
37335

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Děkuji Bohu za dnešní den!
19.04.24 09:16:11 | #28336

*15154* *3122* *15154* Děkuji Bohu za dnešní den! *15154* JE PROSTĚ BOŽÍ. *33792*| Předmět: RE: Děkuji Bohu za dnešní den!
19.04.24 09:17:45 | #28337 (1)

*12216* Ano, má vděčnost k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva je živá i dnes! *2351*


 #28336 

| Předmět: RE: RE: Děkuji Bohu za dnešní den!
19.04.24 09:19:29 | #28338 (2)

*15154* *22971* *15154* A modlím se! Možná, že spíš prosím! Ale Tatínek se v tom vyzná! *4941*


 #28337 

| Předmět: RE: Děkuji Bohu za dnešní den!
19.04.24 09:21:23 | #28339 (1)

*12216* Bůh Stvořitel a Otec náš je prostě úžasný!!! *8734*

*15154* *2351* *15154* Žijeme, i když nemáme žádné zásluhy, aby tomu bylo tak! *12216*


 #28336 

| Předmět: RE: RE: Děkuji Bohu za dnešní den!
19.04.24 09:23:53 | #28340 (2)

*15154* *12318* *15154* Ano, já jsem Tatínkovi vděčný! *17063*

*2386* A důvod? Důvod vždycky existuje! I když si to mnozí lidé neuvědomují. . . *6195*


 #28339 

| Předmět: K Bohu vede cesta lásky...
19.04.24 09:12:54 | #28333

*15154* *22063* *15154* K Bohu vede cesta lásky. . . *34027*| Předmět: RE: K Bohu vede cesta lásky...
19.04.24 09:14:00 | #28334 (1)

*15154* *22063* *15154* Miluj! A nezabloudíš! *34027*


 #28333 

| Předmět: RE: RE: K Bohu vede cesta lásky...
19.04.24 09:14:58 | #28335 (2)

*15154* *22063* *15154* A nehřeš více!!! *34027*


 #28334 

| Předmět: Citát.
19.04.24 09:08:36 | #28331

SIR WILLIAM HENRY BRAGG - anglický fyzik (1862 - 1942)

"Taková je dialektika lidských vztahů: nesnesou se národy, národnosti, rody, rodiny, sousedi, spolupracovníci, nesnese se muž s mužem a žena s ženou - jak se pak může snést muž s ženou?" *2386*| Předmět: RE: Citát.
19.04.24 09:11:08 | #28332 (1)

ROBERT BURNS - skotský básník (1759 - 1796)

"Neláska je beztrestná, a přece zasluhuje nejhoršího opovržení." *35060*


 #28331 

| Předmět: Pro mne je Bůh svatý!
19.04.24 04:45:06 | #28320

*12694* Pro mne je Bůh svatý! *12694*

*12694* Pro mne je Bůh mým a naším absolutním Panovníkem! *12694*

  • *12694* A absolutním Panovníkem je i pro Ježíše a Muhammada!!! *12694*


| Předmět: RE: Pro mne je Bůh svatý!
19.04.24 04:46:27 | #28321 (1)

*33770* Komu čest, tomu čest! *15154* A BOHU STVOŘITELI A OTCI LIDSTVA ČEST NÁLEŽÍ. *6904*


 #28320 

| Předmět: RE: RE: Pro mne je Bůh svatý!
19.04.24 04:48:21 | #28322 (2)

*12694* Bůh Stvořitel a Otec náš je čestný, poctivý a spravedlivý! Je i milosrdný a plný milosti. . . *12694*


 #28321 

| Předmět: RE: RE: RE: Pro mne je Bůh svatý!
19.04.24 04:53:19 | #28323 (3)

*4502* Navraťte se k Živému Bohu, svému Bohu, který je i Bohem Ježíše!!! *4502*

*33792* Živý Bůh je láskyplný, milující, milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný! *33792*

  • *15154* *22063* *15154*

 #28322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pro mne je Bůh svatý!
19.04.24 04:58:08 | #28324 (4)

*33792* Chvalme Živého Boha, svého Boha jediného!!! *33792*

*34027* Chvalme ho svými láskyplnými slovy a naplňme tato slova i bezmeznou úctou k němu! *34027*

*33792* Chvalme Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele svého i všemi svými skutky. . . *33792*


 #28323 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Pro mne je Bůh…
19.04.24 04:58:52 | #28325 (5)

*4502* Jen Bůh je Bůh, připomínám! *4502*


 #28324 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro mne je Bůh…
19.04.24 05:00:11 | #28326 (6)

*4502* Nikdo z nás Boha nezastupuje! Všichni, včetně Ježíše a Muhammada, jsme Božími služebníky! *4502*


 #28325 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro mne je…
19.04.24 05:01:57 | #28327 (7)

*4502* Živý Bůh je náš jediný Bůh, ANO, NÁŠ JEDINÝ BŮH, jiného Boha není!!! *4502*


 #28326 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro mne…
19.04.24 05:03:46 | #28328 (8)

*12694* MILUJME TATÍNKA, NAŠEHO JEDINÉHO ŽIVÉHO BOHA, NADE VŠE A NADE VŠECHNY! *12694*


 #28327 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Pro…
19.04.24 05:54:18 | #28329 (9)

Milovat máš Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe, "tatínku".


 #28328 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
19.04.24 09:04:24 | #28330 (10)

*5671* Přemýšlím! *5671*

*11295* Co Vy víte o lásce k Bohu a o lásce k bližním? *34035*


 #28329 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
20.04.24 07:49:39 | #28426 (11)

Jo jo přemýšlej, přemýšlej :-).
To nemůže škodit, přemýšlet :-).
*10535* *1247* *30644*


 #28330 

| Předmět:
19.04.24 04:26:49 | #28315
?si=LGY4xq6cK­AlIrmtH *6266*

1  

| Předmět: RE:
19.04.24 04:36:48 | #28317 (1)

*6084* DOBRÉ RÁNO, BRATŘE A PŘÍTELI MŮJ! *15154* *30513* *15154*

*15154* (A děkuji Vám za písničku!) *34027*


 #28315 

| Předmět: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
19.04.24 04:18:18 | #28312

*6578* ZLO JE SKUTEČNÉ ZLÉ. *6578*

*6578* A neláska a neúcta k Bohu Stvořiteli a Otci lidstva ZLEM je! *6578*

  • *14586* *35060* *3456*


| Předmět: RE: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
19.04.24 04:20:04 | #28313 (1)

*4502* Pamatujte si: "Bůh Stvořitel a Otec náš je jediným právoplatným Panovníkem celého lidstva!!!" *4502*


 #28312 

| Předmět: RE: RE: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
19.04.24 04:22:25 | #28314 (2)

*6904* Bůh Stvořitel a Otec náš je jediným právoplatným Panovníkem veškerého tvorstva!!! *6904*

P.S.
A poslušně mu slouží i náš milovaný bratr a přítel Ježíš!!! *4502*


 #28313 

| Předmět: RE: RE: RE: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
19.04.24 04:32:07 | #28316 (3)

*22640* Nevěříte, že Ježíš Živému Bohu, svému a našemu jedinému Bohu, poslušně slouží?

*4502* Potom se zamyslete nad tím, co je napsáno v Bibli.

*6904* (Bible, Jan 20:17)
Ježíš jí řekl: "Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu."

Jasné? (". . . K OTCI SVÉMU I OTCI VAŠEMU A K BOHU SVÉMU I BOHU VAŠEMU.) *13842*


 #28314 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
19.04.24 04:38:04 | #28318 (4)

*27179* Ano, i náš milovaný bratr a přítel Ježíš má nad sebou Boha!!! *27179*


 #28316 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ZLO JE SKUTEČNĚ ZLÉ.
19.04.24 04:42:19 | #28319 (5)

*12694* Náš Otec má vše a všechny ve své moci! *12694*

  • *6904* *34027* *34027* *34027* *6904*

 #28318 


| Předmět: Bůh!
19.04.24 04:13:20 | #28310

Bůh! *4502*

Ne Ty! *4502*

Ale Bůh! *4502*

Živý Bůh! *4502*

Pochopíš to? *35060*| Předmět: RE: Bůh!
19.04.24 04:15:33 | #28311 (1)

*12216* Bůh je naším Stvořitelem a Otcem, ale je i naším Pánem a Králem - Panovníkem přímo absolutním!!! *2351*


 #28310 

| Předmět: (Bible)
19.04.24 04:05:21 | #28308

(Bible, Izajáš 52:6) *6904*

"Můj lid však pozná mé jméno, pozná v onen den, že to jsem já, kdo prohlašuji: 'Tu jsem.'" *2351*

  • (Živé Slovo Boží) *6904*


| Předmět: RE: (Bible)
19.04.24 04:10:51 | #28309 (1)

(Bible, Izajáš 52:13-14) *6904*

"Hle, můj služebník bude mít úspěch, zvedne se, povznese a vysoko se vyvýší.
*6578* JAK MNOZÍ STRNULI ÚDĚSEM NAD TEBOU! *6578*
Jeho vzezření bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku,
jeho vzhled takový, že nebyl podoben lidem."

  • (Živé Slovo Boží) *6904*

 #28308 

| Předmět: Tak jsem se opět hezky pobavil . . .
19.04.24 03:56:01 | #28306

*27179* Tak jsem se opět hezky pobavil a nyní vážně. *11104*

(Bible, Izajáš 53:2-3)

"Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, KDEKDO SE HO ZŘEKL, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi,
jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili."

  • (Živé Slovo Boží, Mělník - 19.04.2024)


| Předmět: RE: Tak jsem se opět hezky pobavil . . .
19.04.24 04:02:02 | #28307 (1)

*6904* Živý Bůh, náš Otec a Panovník, pravil:

"Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; JEJICH NEPRAVOSTI on na sebe vezme."

  • (Bible, Izajáš 53:11) *3775*

 #28306 

| Předmět: Zdravím!
19.04.24 03:19:54 | #28302

*2* Pro člověka s přezdívkou "sarka732" a další "rozumné" lidičky. *2*

*35060* Uklidněte se a nyní vážně: (Bible, Římanům 3:10-18)

. . ., jak je psáno:

"Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, NIKDO NENÍ ROZUMNÝ, není, kdo by hledal Boha;
všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by činil dobro, není ani jeden.
Hrob otevřený je jejich hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají ve rtech,
jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev,
zhouba a bída je na jejich cestách; nepoznali cestu pokoje a ÚCTU PŘED BOHEM NEMAJÍ."

  • (Živé Slovo Boží) *35060*


| Předmět: RE: Zdravím!
19.04.24 03:42:36 | #28304 (1)

*6904* Pro člověka s přezdívkou "sarka732". *34027*

*3456* "Pyšný opovážlivec jménem posměvač jedná bezmezně zpupně." (Bible, Přísloví 21:24)

*14586* "Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí." (Bible, Přísloví 16:18)

*3456* "Pýcha očí a nadutost srdce, ač jsou svévolníkům světlem, jsou hříchem." (Bible, Přísloví 21:4)

*14586* "Lépe je bydlet v zemi pusté než se ženou svárlivou a zlostnou." (Bible, Přísloví 21:19)

*3456* "Žádná moudrost, ŽÁDNÁ ROZUMNOST, žádný úradek nic nesvedou proti Živému Bohu." (Bible, Přísloví 21:30)


 #28302 

| Předmět: RE: RE: Zdravím!
19.04.24 03:44:11 | #28305 (2)

*2* P.S. Pro posměváčky tu je nebezpečné území! *2*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #28304