Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 597242x
Příspěvků:
31086

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
23.04.24 21:11:32 | #29155

ze*)| Předmět:
23.04.24 21:10:43 | #29154

Reakce na příspěvek #29148
*6578* Ano, to je ta ďábelská nauka!!! *6578*

*6578* "Bude z Tebe vítěz! Dostaneš korunu vítěze!" TO JE KLASICKÉ DÍLO SATANA!!! *6578*
To potom označujes Boha za Satana Nestydíš se Rouhači? Jseš Boží odpůrce jak jsem Ti citoval Celé je inspirováno Bohem tudíž i tyto verše Zase si se sám usvědčil že svého demonstvi *6323*| Předmět: RE:
23.04.24 21:28:07 | #29160 (1)

Vzpomeňte si nebo si to v Bibli přečtěte, co udělal Bůh dočasně s Jóbem!!! *4502*

Jób byl muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého! BŮH JÓBA PŘED SATANEM VELMI CHVÁLIL, ale nakonec klidně dovolil, aby nad ním Satan získal dočasně moc!!! *35060*

O tom, že Boha Stvořitele a Otce svého neznáte, vím, ale jste tak pyšný, že si myslíte, že mě podvedete! Jste troll a já to vím! Pamatuji si, jak jste se tu choval, než jste si začal lstivě hrát na "věřícího"!!! *4502*

Ovšem já se tu chovám stále stejně a to od počátku! Je to už pěkná řádka let, co jsem si tu založil svůj první profil. Přezdívky jsem sice měnil, ale vždy tu vystupuji pod svým jménem: "Člověk (Človíček) Syn Boží"! A to Vás štve! Hodně štve!!! Uvědomujete si, jakým břídilem jste, když o mně a mé víře čtete!!! *4585*

Bůh Stvořitel a Otec náš neskrývá, že tvoří i ZLO!!! *4502*


 #29154 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 21:36:54 | #29161 (2)

*16360* (Bible, Izajáš 45:5-7)

*6904* "Já jsem Živý Bůh a jiného už není, mimo mne žádného Boha není.
Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není.
JÁ JSEM ŽIVÝ BŮH A JINÉHO UŽ NIC NENÍ. Já vytvářím světlo a tvořím tmu,
působím pokoj a tvořím zlo, já Živý Bůh konám všechny tyto věci." *33770*

  • (Živé Slovo Boží) *6904*
    *12216*

P.S.
Ano, náš Otec tu oznamuje: "JÁ TVOŘÍM ZLO!!!"
Vy ale Boha Stvořitele a Otce lidstva osobně neznáte, a tak je to pro Vás k neuvěření. . . *2351*


 #29160 

| Předmět:
23.04.24 20:41:36 | #29149

1. Timoteus 4:1
„Bible21“
„Duch jasně říká, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky“| Předmět: RE:
23.04.24 20:49:23 | #29150 (1)

*27179* POŘÁD SI NAMLOUVÁTE, ŽE NEVÍM, ŽE JSTE ATEISTOU? *27179*


 #29149 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 20:58:41 | #29153 (2)

*6904* (Ale díky Bohu, který Vás inspiroval k tomu, abyste vyhledával verše v Bibli, kterými byste na mne mohl útočit, už dlouho ateistou nebudete!) *4585*


1  
 #29150 

| Předmět:
23.04.24 20:35:20 | #29148

Koloským 2:18-19
„Bible21“
„Nenechte se připravit o vítěznou korunu nikým, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství; nikým kdo se zabývá svými vlastními viděními, nesmyslně se pyšní svou vlastní tělesnou myslí a nedrží se Hlavy, z níž celé tělo, zásobované a propojené tkáněmi, roste Božím vzrůstem“| Předmět: RE:
23.04.24 20:52:01 | #29151 (1)

*6578* Ano, to je ta ďábelská nauka!!! *6578*

*6578* "Bude z Tebe vítěz! Dostaneš korunu vítěze!" TO JE KLASICKÉ DÍLO SATANA!!! *6578*


1  
 #29148 

| Předmět:
23.04.24 20:30:09 | #29147

je*)
| Předmět:
23.04.24 20:09:18 | #29141

Ježíšovo učedníci nějako dobu činili dle jeho slov Nové učedníky Pak bylo velké odpadnutí od pravé víry a jak jste psal dnešní Velký Babylón falešné náboženští je téměř všude *3456*| Předmět: RE:
23.04.24 20:22:01 | #29144 (1)

*14586* Ano, už velmi dlouho vládne pokřtěným lidem Satan s démony!!! *3456*


 #29141 

| Předmět:
23.04.24 19:56:12 | #29134

2 Timoteus 3:16-17 CSP
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku
*27179* Někde Vaši soudruzi *6980* z Satanovo synagógy udělali chybu *27179*
Když Vám nakukali že některé knihy z NZ napsali démoni| Předmět: RE:
23.04.24 20:03:18 | #29135 (1)

*4502* Ten člověk byl pokřtěný! Víte o tom? A skutečným Pánem pokřtěných lidí je od odchodu Ježíše do nebe Satan!!! Ovšem to Vy, jako ateista, těžko pochopíte!!! *35060*

*15154* ALE DĚJE SE VŮLE BOŽÍ. *34027*


 #29134 

| Předmět:
23.04.24 19:52:52 | #29133

Oproti tomu můj Bůh říká něco jiného *3456*| Předmět: RE:
23.04.24 20:04:29 | #29136 (1)

A co Satan, Váš "Bůh", říká? *11295*


1  
 #29133 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 20:05:38 | #29138 (2)

To nevím co Vás Satan říká *27179* Já mu nesloužím jako Vy manipulační specialisto *27179*


1  
 #29136 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 20:07:14 | #29140 (3)

Lhaním nic nezískáte!!! *4502*


1  
 #29138 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 22:22:03 | #29204 (4)

Ty jsi ten, co lže.!!


 #29140 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 22:23:38 | #29206 (5)

*4585* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*


 #29204 

| Předmět:
23.04.24 19:50:29 | #29130
*17251*


| Předmět: RE:
23.04.24 20:05:09 | #29137 (1)

Jen tu hezky po sobě ukliďte! *17063*


 #29130 


| Předmět:
23.04.24 19:50:06 | #29129
*29808* *2012*

1  

| Předmět: RE:
23.04.24 20:06:20 | #29139 (1)

*9391* Vaše obliba v exkrementech je přímo hnusná! *6578*


 #29129 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 20:11:30 | #29142 (2)

A Vaše ďábelské rouhání a lhaní o Vašem původu je přímo odporné *5506*
Jen Vám celou dobu ukazuji jaký jste proto ty smajlíky *27179*


 #29139 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 20:19:51 | #29143 (3)

Podejte důkaz, že nejsem Člověk Syn Boží!!! *27179*

Budete-li ho hledat, zjistíte, že jsem Člověk Syn Boží! *27179*


 #29142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 20:29:48 | #29146 (4)

Člověk Syn Boží já ve své podstatě každý muž *27179* Ty jseš Syn nezbedný *27179* A pomatenec *6980* Samo písmo tě označuje za lži mesiáše tudíž pokud jak píše Bible Celé písmo je inspirováno Bohem Samotný Bůh tě ze tvého lhaní usvědčil Tady máš důkaz


 #29143 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 20:56:08 | #29152 (5)

Ale to já přece lidem netajím, nejsem křesťan!!! *4502*

Člověkem Synem Božím nebo Člověkem Dcerou Boží je každý člověk! O tom jsem tu už psal a jsem rád, že jste si to zapamatoval. *4585* (V Bibli o tom zmínka není!!!)


 #29146