Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 566198x
Příspěvků:
28979

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Libujete si v neslušném chování?
23.04.24 19:48:30 | #29125

*35060* Libujete si v neslušném chování? *14586*

 • *6578* Proč? *6578*


| Předmět: RE: Libujete si v neslušném chování?
23.04.24 19:49:07 | #29126 (1)

Odrážím to Vaše *27179*


1  
 #29125 

| Předmět: RE: RE: Libujete si v neslušném chování?
23.04.24 19:49:41 | #29128 (2)

*4585* Odpouštím Vám. *16217*


 #29126 

| Předmět:
23.04.24 19:48:03 | #29124
*2012* *9090*


| Předmět: RE:
23.04.24 19:49:11 | #29127 (1)
*20709*

 #29124 

| Předmět:
23.04.24 19:47:42 | #29123

Nový zákon dle Vašeho mínění napsali démoni proč z něj citujete? *27179*



| Předmět: RE:
23.04.24 19:50:46 | #29131 (1)

*27179* Protože oproti Vám vím, co napsali a co ne! *27179*


 #29123 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 19:52:02 | #29132 (2)

To je jasné *27179*
Vy jste ten údajný Boží posel *27179*


 #29131 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 20:23:53 | #29145 (3)

Nejsem anděl. Nejsem posel ani poslíček! JSEM ŽIVÉ SLOVO BOŽÍ. *34027*


 #29132 

| Předmět:
23.04.24 19:44:10 | #29119
*2351* *2012* *20791*
*27179*


| Předmět: RE:
23.04.24 19:45:49 | #29122 (1)

*22640* To není k smíchu! *14586*


1  
 #29119 

| Předmět:
23.04.24 19:43:21 | #29118
*5446* *5446* *5446*


| Předmět: RE:
23.04.24 19:45:06 | #29121 (1)
*33991*

 #29118 

| Předmět: Hněváš se na někoho?
23.04.24 19:33:26 | #29115

*6578* Hněváš se na někoho? *6578*

*35060* A proč se na někoho hněváš? Vždyť Bůh je Otcem člověka, na kterého se hněváš! *4502*



| Předmět: RE: Hněváš se na někoho?
23.04.24 19:37:05 | #29116 (1)

*4502* My všichni lidé máme ostatním lidem vše odpouštět. JEJICH SOUDCEM JE BŮH A NE MY! *4502*


 #29115 

| Předmět: RE: RE: Hněváš se na někoho?
23.04.24 19:38:54 | #29117 (2)

*4502* Bůh Stvořitel a Otec náš lidem odpouští často a velmi rád, neměl by Ti být příkladem? *4502*


 #29116 

| Předmět: RE: RE: RE: Hněváš se na někoho?
23.04.24 19:44:35 | #29120 (3)

*12216* A navíc bylo a je psáno:
"Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i Vám odpustí Váš nebeský Otec; jestliže však neodpustíte lidem, ani Váš Otec Vám neodpustí Vaše přestoupení." (Výstižněji: ". . . ani Váš Otec Vám nemusí odpustit Vaše přestoupení." A TO BYCH NIKOMU Z LIDÍ NEPŘÁL.)

 • (Bible, Matouš 6:14-15)

 #29117 

| Předmět:
23.04.24 19:31:07 | #29114

*30457* Buďme pravdomluvní! *34027*

*14586* Lhaní je hodně velkým zlým skutkem! *3456*



| Předmět: Buďme čestnými i poctivými lidmi.
23.04.24 19:29:21 | #29113

*30457* Buďme čestnými a poctivými lidmi. *34027*



| Předmět: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:10:50 | #29103

*30457* Buďme hodnými lidmi. *34027*



| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:12:43 | #29104 (1)

*15154* Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.

 • (Bible, Matouš 5:3)

 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:13:56 | #29105 (1)

*15154* Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.

 • (Bible, Matouš 5:4)

 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:15:06 | #29106 (1)

*15154* Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
(Bible, Matouš 5:5)


 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:16:35 | #29107 (1)

*15154* Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.

 • (Bible, Matouš 5:6)

 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:17:44 | #29108 (1)

*15154* Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

 • (Bible, Matouš 5:7)

 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:19:28 | #29109 (1)

*15154* Blaze těm, kdo mají čisté srdce, NEBOŤ ONI UZŘÍ BOHA.

 • (Bible, Matouš 5:8)

 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:23:24 | #29110 (1)

*15154* Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

 • (Bible, Matouš 5:9)
  *22634*

Tady k tomu mám výhrady, protože úplně všichni lidé jsou Syny a Dcerami Božími! To, že to Ježíš tenkrát nevěděl, se dá ale pochopit! *22009*


 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:25:01 | #29111 (1)

*15154* Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

 • (Bible, Matouš 5:10)

 #29103 

| Předmět: RE: Buďme hodnými lidmi, ano!?
23.04.24 19:26:59 | #29112 (1)

*15154* Doplním: "BLAZE HODNÝM LIDEM, neboť jich mezi námi moc není!" *34027*


 #29103 

| Předmět: Lidé!
23.04.24 18:39:12 | #29095

*15154* Lidé!

*15154* Smiřte se sami se sebou!

*15154* A smiřte se i se všemi lidmi na celém světě!

*15154* *6904* *15154* Děkuji Vám! *15154*



| Předmět: RE: Lidé!
23.04.24 18:40:22 | #29097 (1)

Tak šup- už začni *23266*


 #29095 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
23.04.24 18:45:23 | #29101 (2)

*33770* Tak já začnu: "Dobrý večer!" *34027*


 #29097 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
23.04.24 18:47:00 | #29102 (2)

*34041* Mír s Vámi. *34027*


 #29097