Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 570174x
Příspěvků:
29179

Toto téma sledují (2):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Já Boha miluji!
23.04.24 18:27:03 | #29084

*34089* Já Boha miluji. *34089*| Předmět: RE: Já Boha miluji!
23.04.24 18:28:45 | #29085 (1)

*34089* Já Boha Stvořitele a Otce svého ani nemohu nemilovat! *34089*

  • *8734* A jsem za to Tatínkovi moc a moc vděčný! *8734*

 #29084 

| Předmět: RE: RE: Já Boha miluji!
23.04.24 18:29:47 | #29086 (2)

*12694* BŮH JE LÁSKYPLNÝ, DOBRÝ A SVATÝ! *12694*


 #29085 

| Předmět: RE: RE: RE: Já Boha miluji!
23.04.24 18:30:35 | #29087 (3)

*12694* BŮH JE SLITOVNÝ, MILOSRDNÝ A PLNÝ MILOSTI. *12694*


 #29086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Já Boha miluji!
23.04.24 18:31:23 | #29088 (4)

*12694* BŮH JE ZÁRUKOU ŽIVOTA VĚČNÉHO PRO CELÉ LIDSTVO! *12694*


 #29087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Já Boha miluji!
23.04.24 18:32:56 | #29089 (5)

*12694* LÁSKA BOŽÍ JE VĚČNÁ A JE ZDROJEM ŽIVÝCH A OŽIVUJÍCÍCH ZÁZRAKŮ. *12694*


 #29088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já Boha miluji!
23.04.24 18:34:20 | #29090 (6)

*6084* A I PROTO SE ZE ŽIVOTA RADUJI. *12694* *8734* *12694*


 #29089 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já Boha…
23.04.24 18:35:51 | #29091 (7)

*32830* A v mém milujícím srdci skutečně žije láska i úcta k Bohu! *6084*


 #29090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Já Boha…
23.04.24 18:37:08 | #29092 (8)

*15154* *22063* *15154* A i za to jsem našemu nebeskému Tatínkovi moc a moc vděčný! *9507*


 #29091 

| Předmět: Otec!
23.04.24 18:10:35 | #29075

*33792* Náš Otec je naším jediným Bohem - ano, jiného Boha není! *33792*| Předmět: RE: Otec!
23.04.24 18:11:43 | #29076 (1)

*33792* Náš Otec nás miluje - ano, my všichni jsme Tatínkem milováni! *33792*


 #29075 

| Předmět: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:13:00 | #29077 (2)

*33792* Náš Otec je LÁSKOU všeho svého lidu! Ano, kdo Otce zná, ten ho nemůže nemilovat! *33792*


 #29076 

| Předmět: RE: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:14:39 | #29078 (3)

*33792* Náš Otec je spravedlivým Panovníkem nás všech! On je naším Panovníkem jediným! *33792*


 #29077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:18:36 | #29079 (4)

*6578* Ano, vím, pokřtění lidé Boha Stvořitele a Otce lidstva za svého jediného Panovníka neuznávají, protože jim to pokřtění hodnostáři neumožňují, ale Ježíš, jehož jméno k tomu ďábelsky zneužívají, Tatínka za Panovníka svého i Panovníka celého lidstva uznává a věrně i oddaně mu slouží! *34027*


 #29078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:22:11 | #29080 (5)

*6904* (Pamatujete si, co kdysi řekl? Připomenu Vám to! Řekl: "Jdi z cesty, Satane; neboť je psáno: 'Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'") *34027*


 #29079 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:23:22 | #29081 (6)

*6904* Pro mne je Bůh naším milovaným Otcem! *6904*


 #29080 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:24:26 | #29082 (7)

*6904* Pro mne je Bůh naším spravedlivým a moudrým Panovníkem, kterému se nikdo nevyrovná! *6904*


 #29081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Otec!
23.04.24 18:25:35 | #29083 (8)

*4502* A neobelhávejte se! *4502* Boha Stvořitele a Otce lidstva nelze zabít ani zranit!!! *4502*


 #29082 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 18:37:58 | #29093 (9)

Jsi modlář. A děláš tu přesně to, co jiným podsouváš.


 #29083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 18:40:58 | #29098 (10)

Ano, modlím se často k Bohu Otci svému! Vadí Vám to? *35060*


 #29093 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 21:59:31 | #29174 (11)

Jen konstatuji.
To spíš tobě tu vadí každý, kdo má jiné pojetí víry. Jsi otravný a divný jedinec. A s Bohem nemáš nic společného. *10736*


 #29098 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
23.04.24 22:29:03 | #29209 (12)

*34089* OPĚT VÁM ODPOUŠTÍM. *34089*


 #29174 

| Předmět: (Bible)
23.04.24 18:03:48 | #29072

*12216* (Bible, Izajáš 43:18-21)

*12216* "Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.
Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom?
Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá zvěř pole, šakalové i pštrosi;
obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid.
Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, TEN BUDE VYPRÁVĚT O MÝCH CHVÁLYHODNÝCH ČINECH."

  • (Živé Slovo Boží) *2351*


| Předmět: RE: (Bible)
23.04.24 18:05:22 | #29073 (1)

*34694* Nebojím se! Co mi může udělat člověk? NIC MI NEMŮŽE UDĚLAT. *34694*


 #29072 

| Předmět: RE: RE: (Bible)
23.04.24 18:08:28 | #29074 (2)

*12694* VŠICHNI JSME V RUKOU BOŽÍCH! *12694*

  • *30422* *30422* *30422* *30422* *30422*

 #29073 

| Předmět:
23.04.24 13:53:29 | #29069
*2351* *2012* *20791*


| Předmět: RE:
23.04.24 17:54:32 | #29070 (1)

Vy ještě neumíte chodit na nočník? *6578*


1  
 #29069 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 18:38:45 | #29094 (2)

Zato ty, na něm sedíš pořád))) *2*


 #29070 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 18:41:54 | #29099 (3)

*22640* Žádný nemám. Vy ano? *2386*


 #29094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 22:00:59 | #29176 (4)

Já tu nepodsouvám jiným, že neumí ,,chodit,, na nočník . *3513*


 #29099 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 22:27:06 | #29208 (5)

*22640* Vám se líbí ten smajlík hnědé barvy?


 #29176 

| Předmět:
23.04.24 13:53:06 | #29068
*30431*


| Předmět: RE:
23.04.24 17:55:17 | #29071 (1)
  • *21450*

 #29068 

| Předmět: Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu! Ano?
23.04.24 13:12:41 | #29064

*34708* Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu Stvořiteli a Otci svému! *34708*| Předmět: RE: Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu! Ano?
23.04.24 13:13:24 | #29065 (1)

*20590* Žijme čestně a poctivě! *20590*


 #29064 

| Předmět: RE: RE: Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu!…
23.04.24 13:19:41 | #29066 (2)

*35060* Pokřtění lidé Otce zradili. Zaprodali se Satanovi, aby získali moc nad lidmi a následně i jejich majetek! *6578*


 #29065 

| Předmět: RE: RE: RE: Žijme v LÁSCE a úctě k Bohu…
23.04.24 13:21:23 | #29067 (3)

*6578* Je to hnus! *35060*


 #29066 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Žijme v LÁSCE a úctě k…
23.04.24 18:39:28 | #29096 (4)

Ano, hnus je to, co tu píšeš! *34001*


 #29067 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme v LÁSCE a…
23.04.24 18:43:57 | #29100 (5)

*14586* Odpouštím Vám Vaše zlá slova, ženo s násilnickými sklony! *4585*


1  
 #29096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme v LÁSCE a…
23.04.24 22:05:05 | #29184 (6)

Já nejsem ta, která tu neustále uráží křesťany a nikomu nevyhrožuji. To děláš ty! Stačí se podívat na ty hnusné ,šklebící se ksichty,které sem vkládáš.


 #29100 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Žijme v…
23.04.24 22:25:45 | #29207 (7)

*35060* Ulevilo se Vám? *35060*

*15154* *33770* *15154* ODPOUŠTÍM VÁM. *4585*


 #29184 

| Předmět: Otec nás vychovává moudře!
23.04.24 13:08:29 | #29062

*6914* Náš milující Otec nás vychovává moudře! *13842*| Předmět: RE: Otec nás vychovává moudře!
23.04.24 13:10:05 | #29063 (1)

*11219* A já za to Tatínkovi děkuji. *34027*


 #29062 

| Předmět: Život v Lásce Boží je nádherný!
23.04.24 13:00:53 | #29057

*6904* Ano, život v Lásce Boží je nádherný! *6904*| Předmět: RE: Život v Lásce Boží je nádherný!
23.04.24 13:02:06 | #29058 (1)

*34027* Život v Lásce Boží je plný milých překvapení! *34027*


 #29057 

| Předmět: RE: RE: Život v Lásce Boží je nádherný!
23.04.24 13:04:16 | #29059 (2)

*33792* V Lásce Boží se skoro neustále dějí úžasné zázraky! *33792*


 #29058 

| Předmět: RE: RE: RE: Život v Lásce Boží je…
23.04.24 13:05:37 | #29060 (3)

(P.S. A já jsem za to Tatínkovi vděčný!) *15154* *22063* *15154*


 #29059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Život v Lásce Boží je…
23.04.24 13:06:20 | #29061 (4)
*12694* *33692* *15154* *22063* *15154* *33692* *12694*

 #29060 

| Předmět:
23.04.24 08:47:56 | #29045
| Předmět: RE:
23.04.24 08:51:25 | #29047 (1)

Ano, náhody neexistují! *33684*

Vše, co se v nás a okolo nás děje, má svůj nadčasově láskyplný důvod. *13842*


 #29045 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 09:04:58 | #29048 (2)

*34694* A Bůh ten důvod zná! *34694*


 #29047 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 09:08:08 | #29049 (3)

*2210* A tak se neboj.


 #29048 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:08:37 | #29050 (4)

*15154* Žij. *6904*


 #29049 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:08:56 | #29051 (5)

*15154* Miluj! *6904*


 #29050 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:09:20 | #29052 (6)

*15154* Odpouštěj. *6904*


 #29051 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:09:41 | #29053 (7)

*15154* Usmívej se! *6904*


 #29052 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:10:30 | #29054 (8)

*15154* A raduj se ze života! *6904*


 #29053 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:11:19 | #29055 (9)

*15154* Uvidíš, že se Ti to zalíbí! *8734*


 #29054 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
23.04.24 09:12:05 | #29056 (10)

*15154* ŽIVOT V LÁSCE BOŽÍ JE NÁDHERNÝ! *34027*


 #29055 

| Předmět: Máme jednoho Boha a Pána!!!
23.04.24 08:44:49 | #29042

*17601* Opakuji: "Máme jednoho Boha a Pána!!!"| Předmět: RE: Máme jednoho Boha a Pána!!!
23.04.24 08:46:13 | #29043 (1)

*17601* ANO! *17601* Naším jediným Živým Bohem a Panovníkem je náš milující nebeský Tatínek. . .


 #29042 

| Předmět: RE: RE: Máme jednoho Boha a Pána!!!
23.04.24 08:47:06 | #29044 (2)

*17601* Tak to prostě je a navždy bude! *34027*


 #29043 

| Předmět: RE: Máme jednoho Boha a Pána!!!
23.04.24 08:49:11 | #29046 (1)

*17601* Ano! *17601* Bůh je jeden Bůh a netvoří tři osoby! *260* JE POUZE JEDEN. *260*


 #29042