Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️

Informace

Název: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: SynBoha
Založeno: 18.10.2023 19:01
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 597349x
Příspěvků:
31086

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Všichni jsme synové a dcery Boží! ❤️ - ❤️ My všichni lidé, Boha z milosti Boží znající, v Boha věřící i v Boha nevěřící, Boha vroucně, oddaně a se svatou úctou k němu milující i Boha "ateisticky" ignorující, jsme vlastními Syny a Dcerami Božími a Živý Bůh, který je jediným Bohem v celém vesmíru, je láskyplným Stvořitelem, milujícím Tatínkem, spravedlivým Panovníkem a milosrdným Spasitelem nás všech! V této diskuzi je povoleno vyznávat lásku Bohu opakovaně a klidně stejnými láskyplnými slovy a to bez omezení 24 hodin denně! Láska k Bohu tu není zakazována, ať už se projevuje třeba pouhým vyznáním: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane můj! Miluji Tě!" Nestyďte se tedy Boha Otce svého milovaného svým vyznáním lásky oslovit a potěšit - vždyť tím můžete duchovně "probudit" a inspirovat i své ostatní, po Bohu Otci svém skrytě toužící bratry a sestry! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Pravý Bůh je milující Bůh!
23.04.24 08:34:07 | #29037

*16266* Pravý Bůh, náš Otec, je milující Bůh! *16266*

  • *16266* *30383* *4437* *30383* *16266*


| Předmět: RE: Pravý Bůh je milující Bůh!
23.04.24 08:36:36 | #29038 (1)

*16266* Ano, JEDINÝ PRAVÝ BŮH, náš milující Tatínek, nás miluje, i když jsme tak rošťační! *34027*


 #29037 

| Předmět: RE: RE: Pravý Bůh je milující Bůh!
23.04.24 08:39:46 | #29039 (2)

*14586* My zlobíme, chybujeme a bloudíme, ale Bůh Otec náš nás nepřestává milovat! *34027*

*12694* Nás všechny nepřestává milovat! Ať už v Boha věříme nebo ne, jsme Otcem milováni! *12694*

*14586* Ovšem mnozí pokřtění lidé to stále nechtějí uznat! Pýcha jim to nedovoluje. . . *3456*


 #29038 

| Předmět: RE: RE: RE: Pravý Bůh je milující Bůh!
23.04.24 08:42:01 | #29040 (3)

*6195* Pokřtění hodnostáři se pokládají za nenahraditelné PANSTVO BOŽÍ a to je hodně zlé! *14586*


 #29039 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Pravý Bůh je milující…
23.04.24 08:43:38 | #29041 (4)

*35060* Přímé a čisté srdce je u pokřtěných lidí vzácností! *3456*


 #29040 

| Předmět:
23.04.24 08:28:58 | #29033

Synunezbedny *6980* *6266*| Předmět: RE:
23.04.24 08:32:36 | #29036 (1)

*5678* Bratře! *3447*


 #29033 


| Předmět:
23.04.24 08:28:38 | #29031

Takové modlitby pravý Bůh nevyslicha to jseš na omylu *27179*| Předmět: RE:
23.04.24 08:32:01 | #29035 (1)

*35244* Vyslýchá! *6190*

*14586* Ovšem Vy Boha Otce svého osobně neznáte. . . *3456*


 #29031 

| Předmět:
23.04.24 08:27:23 | #29030

Už si to zase rozjel ve velkém stylu *27179*
*2351*
*2351*
*2351*
Kdyby si šel dělat raději něco užitečného *17251*| Předmět: RE:
23.04.24 08:29:59 | #29034 (1)

*34027* Zvěstovat lidem dobrou zprávu o Lásce Boží našeho milujícího Tatínka užitečné je! *34027*


 #29030 

| Předmět:
23.04.24 08:25:14 | #29028

*17251* *17251* To je vidět z tvých příspěvků jak vtipkujes *27179*| Předmět: RE:
23.04.24 08:28:48 | #29032 (1)

*17251* *17251* *17251* Ano, zameteme si tu! *18406* *18406* *18406*


 #29028 

| Předmět:
23.04.24 08:15:50 | #29024
*2351* *27179*


| Předmět: RE:
23.04.24 08:21:29 | #29026 (1)
*14970* *2351* *14970*

 #29024 

| Předmět: RE: RE:
23.04.24 08:23:17 | #29027 (2)

*12216* Človíčka baví vtipkovat! *12216*

  • *14970* *14970* *2351* *14970* *14970*

 #29026 

| Předmět: RE: RE: RE:
23.04.24 08:25:51 | #29029 (3)

*15154* *22971* *15154* Ale modlitby Človíčka mají dost často velmi vážný obsah! *35060*


 #29027 

| Předmět: ❤️ BŮH SE I LÁSKOU NAZÝVÁ! ❤️
23.04.24 08:13:40 | #29023

❤️❤️ BŮH SE I LÁSKOU NAZÝVÁ! ❤️❤️| Předmět:
23.04.24 08:13:12 | #29022
| Předmět: RE:
23.04.24 08:20:11 | #29025 (1)

Váš kostým je úsměvný! *34694*


 #29022 

| Předmět: Jsme lidmi.
23.04.24 06:52:05 | #29015

*6904* Jsme lidmi. *6904*| Předmět: RE: Jsme lidmi.
23.04.24 06:52:39 | #29016 (1)

*6904* Lidmi jsme z lásky a milosti Boží. *6904*


 #29015 

| Předmět: RE: RE: Jsme lidmi.
23.04.24 06:54:29 | #29017 (2)

*6904* A Bůh je sice naším Stvořitelem, ale je i naším vlastním milujícím Tatínkem. *6904*


 #29016 

| Předmět: RE: RE: RE: Jsme lidmi.
23.04.24 06:56:31 | #29020 (3)

*4502* A nenechte se obelhat! Jiný Bůh než Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš ve vesmíru neexistuje! *4502*


 #29017 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Jsme lidmi.
23.04.24 06:57:44 | #29021 (4)

*6904* Ano, Bůh Stvořitel a Otec náš je jediným Živým Bohem v nebi i na zemi. *6904*


 #29020 

| Předmět: Dobré ráno!
23.04.24 06:08:10 | #28988

Dobré ráno! *17601*

Venku už svítí sluníčko! *9540*| Předmět: RE: Dobré ráno!
23.04.24 06:35:09 | #29003 (1)

*34694* Mám radost ze života! A děkuji Bohu Otci svému, že je tomu tak. *34027*


 #28988 

| Předmět: RE: Dobré ráno!
23.04.24 06:50:25 | #29014 (1)

*16941* Nyní je venku už oblačno! *11171*


 #28988