Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 473331x
Příspěvků:
27584

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
28.11.22 07:47:30 | #6173

Stále ataka schizofrenie?

Ano...| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 07:51:12 | #6175 (1)

*4524* To se musíte zeptat svého psychiatra! Možná jste pouze posedlý démonem! *30862*

*4585* Přeji Vám brzké uzdravení, synu Boží! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 08:00:18 | #6179 (1)

J 20,28 "Pán můj a Bůh můj"

A to neokecate:-)))| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 09:04:40 | #6204 (2)

(Bible, Matouš 11:25-26)

V ten čas řekl Ježíš:
/TEN PRAVÝ JEŽÍŠ, NE TEN KŘESŤANSKÝ, ZA KTERÉHO SE VYDÁVÁ SATAN!!!/

"Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

*5671*

(Bible, Izajáš 25:9 + 43:10-13)

V onen den se bude říkat: "Hle, to je náš Bůh. v něho jsme skládali naději a On nás spasil.
Je to Živý Bůh, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil."

Mými svědky jste vy, je výrok Živého Boha, a můj SLUŽEBNÍK, jehož jsem vyvolil.
Tak mě poznáte a uvěříte mi a pochopíte, ŽE TO JSEM JÁ.
PŘEDE MNOU NEBYL VYTVOŘEN BŮH A NEBUDE ANI PO MNĚ.

Já, já jsem Živý Bůh, KROMĚ MNE ŽÁDNÝ SPASITEL NENÍ.
Já jsem oznamoval a zachraňoval, já jsem ohlašoval, a nikdo cizí mezi vámi.
Jste moji svědkové, je výrok Živého Boha, a JÁ JSEM BŮH.

Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil.
KDO ZVRÁTÍ, CO JÁ VYKONÁM?"

*5671*

(Bible, Zjevení Janovo 7:10)

A volali velikým hlasem:
"Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

*5671*

(Bible, Izajáš 44:8 + 45:22 + 46:9)

"Nestrachujte se! Nebuďte zmateni.
Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem?
Vy jste moji svědkové. COŽ JE BŮH KROMĚ MNE? Jiné skály není, já o žádné nevím."

Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země.
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ.

Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ, jsem Bůh a nic není jako já.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
A to "neokecáte"! *27179*

To "neokecá" ani papež se svými kardinály, arcibiskupy, biskupy atd. !!! *27179*

BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! (A i Tomáš to dnes už ví...) *3775*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:30:01 | #6251 (2)

1K 11,3 Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.


 #6179 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 15:59:33 | #6322 (3)

Stále jste nesdělila, zda nosíte plnovous, když je Vaší hlavou údajně muž! *27482*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:01:22 | #6324 (4)

Na tak trapné otázky nejdu odpovídat , je to urážlivé i ponižující..


 #6322 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:05:48 | #6325 (5)

*35239* Nosit plnovous je urážlivé a ponižující? *9391*| Předmět: ❤️ Dobré ráno! ❤️
28.11.22 07:17:56 | #6172

*35094* Dobré ráno, lidé! *32830*| Předmět: ❤️ DOBROU NOC! ❤️
28.11.22 01:06:18 | #6167
*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: RE: ❤️ DOBROU NOC! ❤️
28.11.22 01:08:12 | #6169 (1)

To je dost už ležím v posteli a čekám tu na tebe až si dohrajes s klávesou.


 #6167 

| Předmět:
28.11.22 01:05:25 | #6166

Dnes nejdeme spát? *29716*| Předmět: RE:
28.11.22 01:07:57 | #6168 (1)
*9177* *4483* *4468* *3461* *6665* *16073*


| Předmět: ❤️ Bůh zná pravdu! ❤️
28.11.22 00:39:56 | #6160

*15154* Bůh zná pravdu! Jen a jen Bůh!!! *6904*

*11171* Žádný člověk se Bohu nevyrovná!!! *3775*| Předmět: RE: ❤️ Bůh zná pravdu! ❤️
28.11.22 00:44:43 | #6161 (1)

*6578* Mnozí pyšní lidé tu zamořují diskuze pohanskými báchorkami, ale lásku a úctu k Bohu Otci lidstva nemají! Svádí lidi na scestí různými lichotkami a snaží se lidstvo zničit!!! *7266*| Předmět: RE: RE: ❤️ Bůh zná pravdu! ❤️
28.11.22 00:50:08 | #6163 (2)

*11171* Bez CELÉ LÁSKY a SVATÉ ÚCTY k Bohu Otci lidstva nikdo spásy nedosáhne!!! Žádná lidská „moudrost” pramenící v pohanských mýtech o lidské velikosti není cestou ke spáse!!! Jasné? *6195*| Předmět: RE: RE: RE: ❤️ Bůh zná pravdu! ❤️
28.11.22 00:55:19 | #6164 (3)

*15154* Spásou pro celé lidstvo je Boží milosrdenství našeho milujícího Otce!!! Žádný člověk lidstvo nespasí! *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE: ❤️ Bůh zná pravdu! ❤️
28.11.22 01:03:26 | #6165 (4)

*15154* Omilostnit nás může pouze Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Jen a jen On má moc nad každým člověkem a jeho životem!!! Lidská pýcha bývá zdrojem mnoha slov a vět, ale nikoho z lidí k životu nevzkřísí!!! Ale lidská pokora k srdci Boha „hovoří”, i když ten člověk mlčí a pláče… *22063*| Předmět:
28.11.22 00:27:47 | #6158

Oblak to vidi dobře .| Předmět: RE:
28.11.22 00:36:39 | #6159 (1)
*2615*


| Předmět: RE:
28.11.22 00:45:29 | #6162 (1)

Co vidí dobře


 #6158 

| Předmět: RE:
28.11.22 05:44:32 | #6170 (1)

Podněcuje k nenávisti zrovinka tak jako *6207* .


 #6158 

| Předmět: RE: RE:
28.11.22 05:48:28 | #6171 (2)

Si oba chudáčkové tolik moc stěžují na citace z Bible :-) ale v zápětí kopírují do diskuzí citace jiné :-).


 #6170 

| Předmět: Tatínku! :-)))
27.11.22 19:24:32 | #6136

Tatínku! *27179*

Lásko moje! *27179* *27179*

Jsem rád, že jsi náš Bůh! S Tebou se nenudíme... *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: Tatínku! :-)))
27.11.22 19:30:55 | #6139 (1)

*15154* Miluji Tě, Bože a Pane náš! Mám Tě moc a moc rád... *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: Tatínku! :-)))
27.11.22 19:38:16 | #6142 (2)

*15154* Ano, Tatínku můj milovaný, mám Tě moc a moc rád... *33770*| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku! :-)))
27.11.22 19:40:12 | #6145 (3)

*13842* A důvěřuji Ti, Lásko moje! *33664*| Předmět: RE: RE: RE: Tatínku! :-)))
27.11.22 19:47:35 | #6147 (3)

On to sem chodí číst ?


 #6142 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tatínku! :-)))
27.11.22 20:00:29 | #6148 (4)

Bůh to vnímá v mém srdci - má slova jsou inspirací pro lidi, kteří se za svou lásku k Bohu stydí... *3577*| Předmět:
27.11.22 18:59:16 | #6125

Jsme lidé *716*| Předmět: RE:
27.11.22 19:00:30 | #6126 (1)

No jo ale proč je v Bibli: Bohové jste a to dokonce dvakrát ?


 #6125 

| Předmět: RE: RE:
27.11.22 19:04:08 | #6130 (2)

*3617* Tatínek si nás tak dobíral: "Jste bohové, tak ukažte, co umíte!" *2468*| Předmět: RE: RE: RE:
27.11.22 19:08:13 | #6134 (3)

Spasení se nekonalo - nekoná - nebude konat ?


 #6130 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 19:10:02 | #6135 (4)

*5671* Tak to ví pouze Živý Bůh, náš milující Otec a milosrdný Spasitel. *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 19:28:57 | #6138 (5)

Efezským 2, 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!


 #6135 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 19:36:03 | #6141 (6)

*11171* Potom je divné, že po "probuzení" mučili, popravovali, znásilňovali, zabíjeli a vraždili židy, muslimy a další nevěřící lidi. *6578*
*11171* Představa Ježíše, jak mučí, popravuje, znásilňuje, zabíjí a vraždí židy, muslimy a nevěřící je pouze pro lidi, kteří mají silné žaludky jako pokřtěné panstvo!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 19:43:06 | #6146 (7)

Moc Ti nerozumím o co T jde .


 #6141 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 20:01:43 | #6149 (8)

Sděluji Vám pravdu o historii zločinů pokřtěných lidí... *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 20:05:07 | #6151 (8)

Jde o to, že poprava Ježíše hříšnost pokřtěných lidí umocnila!!!
Probuzení DOBRA v nich se nekonalo!!!
A ani dnes to není lepší... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 20:31:35 | #6152 (9)

No jo ale připomínáš mi *6207* ten taky rád plní diskuze "mordy" a potom o čem to tu je ?


 #6151 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
27.11.22 22:06:50 | #6155 (10)

Já to nedělám rád, to skutečně nedělám! Války a zločiny se mi hnusí!!! Sám nejsem bez viny, ale násilí prostě rád nemám! Vy ano? Jde o to, aby lidé věděli, že v křesťanských církvích a sektách vládne Satan, který se jim vydává za Ježíše! Vydává se za Ježíše i Vám!!! A Vy mu to "baštíte"... *3456*

Sama si musíte uvědomit, že je velmi podivné, že v současnosti - a to ve jménu Ježíše - bojují pokřtění lidé z Ruska i z Ukrajiny a vraždí se navzájem!!! Prý tak zabíjejí lidi sloužící Satanovi!!! A aby to nebyla nuda, tak tam bojuje i tlupa muslimů!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
27.11.22 22:16:31 | #6157 (11)

Tak asi nějaký rozdíl mezi mnou a církvemi bude když do žádné nepatřím, Ježíš v evangeliích říká že to v něm mluví a koná Otec jo to v té Ukrajině je blbé a hned tak se to asi že nezastaví a asi to přijde i sem?


 #6155 

| Předmět: RE:
27.11.22 19:04:38 | #6131 (1)
*10450*


| Předmět:
27.11.22 18:26:25 | #6122
*27179*

1  

| Předmět: RE:
27.11.22 19:01:26 | #6127 (1)

*33664* Vzpomínáte? *27179*| Předmět: RE: RE:
27.11.22 20:51:08 | #6153 (2)

Staré a známé jen reakce vtipná k Barborce.


 #6127 

| Předmět:
27.11.22 18:22:06 | #6121

Vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid...| Předmět: RE:
27.11.22 19:02:01 | #6128 (1)

*6883* Vyhlížím... *35092*


1  

| Předmět: RE:
27.11.22 19:07:59 | #6133 (1)

*31844* Nacházím... *34866* *2292* *34866*