Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1271330x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: POKÁNÍ.
28.11.22 16:51:33 | #6352

POKÁNÍ.

*2386* Lze nazvat pokáním, když mezi sebou válčí pokřtění lidé z Ruska a Ukrajiny?

*2386* Lze nazvat láskou k bližnímu, když se mezi sebou zabíjejí a vraždí?

  • *3456* *3456* *3456* *3456* *3456*


| Předmět:
28.11.22 16:39:02 | #6340

Lidi lidí koukám že to tady nějak houstne chtělo by to trochu ubrat plyn| Předmět: RE:
28.11.22 16:39:30 | #6341 (1)
*31844*| Předmět: PRAVDA
28.11.22 16:25:48 | #6329

A pak stačí napsat jen "Pán můj a Bůh můj" - Boží slovo v Písmu a vše se rozpadne, jak domeček z karet-))| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 16:27:55 | #6332 (1)

No Otec v Synu, není psáno to opačně : Bůh můj a Pán můj :-).


 #6329 

| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 16:29:12 | #6333 (1)

*27179* Proč potom i Ježíš řekl: "Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán!" (Bible, Marek 12:29) *27179*

  • *27179* *27179* *27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 16:32:29 | #6334 (1)

*35239* Tomáš byl v šoku z toho, že vidí Ježíše živého!!! Tomu odpovídají jeho slova... *9391*

*24611* Ale Ježíš lidem řekl opakované, že Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán... *3775*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:37:54 | #6336 (2)

leda tak prd-)), ty šoku...-)) lháři-). Ty jsi v šoku, že někdo tak lehce a jednoduše na základě Božího slova odhalil tvé lži a manipulaci-)| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:40:42 | #6343 (3)

Odpouštím Vám. Chápu Váš vztek i Vaši zášť... Zhroutil se Vám Váš domeček z karet... *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:43:46 | #6347 (4)

lol-)), aspon si zkus vymyslet svoji repliku a neber tu moji. Vyznívá to velmi tupotrapnoinfan­tilně-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:45:59 | #6348 (5)

*15154* Bratře! To chce klid... *34027*

*33770* Bůh je milujícím Otcem Vaším i mým... *6904*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:38:45 | #6337 (2)

Ježíš řekl, že kdo v Něho věří (a v člověk se nevěří-)) loulo), má život věčný. A život věčný může dát jen Bůh-). Tudíž Ježíš je Bůh-)| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:39:56 | #6342 (3)

O ne Ježíš říká : Věřte v Boha a věřte i ve mně :-).


 #6337 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:41:08 | #6344 (4)

mně jeden manipulant a nemyslící stačí k diskuzi, prosím, ty už mi nepiš-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:47:29 | #6350 (5)

*32531* Bylo řečeno: "PODLE SEBE SOUDÍ TEBE." *17607*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 23:56:37 | #6392 (5)

To je z Bible - ja s tím nemám moc společného :
Jan 14, 1„Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.


 #6344 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:41:58 | #6345 (4)

Jan 11:25-26 B21
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.

A taky už zkus začít myslet....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:55:14 | #6355 (5)

Milujte Živého Boha, Boha a Pána svého a našeho, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, a potom pochopíte, kdo je Ježíš Syn Boží i kdo je Člověk Syn Boží /Človíček/. *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 00:03:28 | #6396 (6)

O ne je to jinak :
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘


 #6355 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 23:52:01 | #6390 (5)

No však Ježíš říká :
Jan 14, 11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!

To ty by jsi měl zkus začít přemýšlet.


 #6345 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:42:44 | #6346 (3)

Ježíš Syn Boží je naším bratrem a přítelem! Je to velmi hodný člověk! Člověk láskyplný, Boha milující , Bohu sloužící a mírumilovný! Škoda, že to samé nelze říci o většině pokřtěných lidí... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:53:43 | #6353 (4)

Ježíš je podle tebe člověk, ale přitom se mu podle Božího slova klaní každé koleno v nebi-)))) Zajímavé-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:57:04 | #6356 (5)

Mýlíte se! O klanění stál vždy pouze Satan, který je dnes dočasným "Pánem" všech církví a sekt křesťanů!!!

  • *11171*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 16:58:38 | #6358 (6)

Pak se tedy ovšem mýlí i tvůj Tatínek, když to ve Svém slovu říká...Flp 2,12 aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 17:10:35 | #6359 (7)

Bratře, SLOVO BOŽÍ, vyřčené skrze Izaiáše je věčné! BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ. *15154*

Já Vás chápu, pokládal jste Človíčka za hlupáčka, a on na Vás "vyrukoval" s verši z Bible, o kterých jste neměl ani tušení, protože je pokřtěné panstvo zamlčuje! *4585*

Ale nebojte se, Bůh se dá poznat i Vám, a potom se budeme naší dnešní diskuzi jen smát... *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 00:08:28 | #6398 (8)

Jo ale skrze Ježíše je ve všech, tady v každém asi že ne, někteří to odmítají..


 #6359 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 17:14:30 | #6360 (7)

Pokřtění lidé rádi vydávají lidské úvahy za Slovo Boží!!! *3456*

A "Nový Zákon" je plný lidských úvah a domněnek! A oddělit "zrno od plev" až tak snadné není!!! *11171*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 17:16:53 | #6361 (8)

hlupáčku...Nový Zákon je STEJNĚ Boží slovo jako vyřčené Bohem, jako slovo Izaiáše-). Tvá manipulace a lhaní je na úrovni vztekajícího se dítka ve školce....-)


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 18:59:44 | #6364 (9)

Sám víte, že Bůh se normálně stýkal s lidmi, ale NZ to začal ďábelsky popírat... *6195*

Ne mé příspěvky, které mi Bůh přikazuje sem vkládat, ale lži a výmysly pokřtěných lidí způsobily chaos v mysli věřících lidí. A to je smutné konstatování... *3456*

BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH - a Vy osobně se už brzy budete před ním kajícně plazit se slzami v očích, protože si uvědomíte, kolik zla jste tu mezi lidmi rozšířil... *3456*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 00:07:12 | #6397 (7)

Upravili sis to ?
A nebo co to máš za překlad ?


 #6358 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 00:15:21 | #6399 (8)

Aha, upravili si to novodobější překladatelé :
Fp 2:10
CSP aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí,

MPCZ aby se při jménu Ježíšově sklonilo každé koleno bytostí nebeských i pozemských i podsvětních

ZP aby se před jménem Ježíšovým sklánělo každé koleno bytostí nebeských, pozemských i podzemních,

OP takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí,

BKR1 Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, jenž jsou na zemi, i těch, jenž jsou pod zemí,

BKR Aby ve jménu Ježíše každé koleno klekalo, těch, kteříž jsou na nebesích, a těch, kteříž jsou na zemi, i těch, kteříž jsou pod zemí,

BKRS AbyG2443{CONJ} veG1722{PREP} jménuG3686{N-DSN} JežíšeG2424{N-GSM} každéG3956{A-NSN} kolenoG1119{N-NSN} klekaloG2578{V-AAS-3S}, těch, kteříž jsou na nebesíchG2032{A-GPM}, aG2532{CONJ} těch, kteříž jsou na zemiG1919{A-GPN}, iG2532{CONJ} těch, kteříž jsou podG2709{A-GPM} zemí,

NBK98 aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí

NBK aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí

NBK06 aby před jménem Ježíš každé koleno kleklo - všech, kdo jsou v nebi, na zemi i v podzemí,

B21 aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí

B21P aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí

JB aby se v Ježíšově jménu každé koleno sklonilo, převysoko na nebi, na zemi i v podsvětí

NK aby ve jménu Ježíš se veškeré koleno ohnulo - těch přes nebesa i těch přes zemi i těch pod zemí

COL aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno na nebi, na zemi i v podsvětí;

KLP takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí

SYK aby ve jménu Ježíšově pokleklo veškeré koleno, nebešťanů, pozemčanů i těch, kteří jsou v podsvětí,

SKR aby ve jménu Ježíšově pokleklo každé koleno nebešťanů, pozemšťanů a podzemšťanů,


 #6397 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 06:20:27 | #6400 (8)

bezúčelové kopírování (nicneříkající) ti jde, ted ještě zkus sama svými slovy napsat CO (za jakým účelem, jaký smysl) tím chceš vlastně říct - k tématu? Dle mého nic - jen máš radost, že kopíruješ citáty z Písma-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.22 09:47:36 | #6431 (9)

Hodně věcí novodobí překladatelé v Bibli změnili aby jim to sedlo na jejich výmysly a taky ze synů nadělali děti.


 #6400 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.22 09:49:09 | #6432 (10)

Novodobí? Jaký novodobý překlad Bible znáš? Zas jen plácáš| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.22 09:50:06 | #6433 (11)

Myslím, že poslední překlad je Jeruzalemska.. A o té si něco přečti. Ty úpravo..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.22 09:53:13 | #6434 (12)

Jo tu splácal nedávno zcela nedůvěryhodný manželský pár z fransouzského překladu :-)
Už jsem si to dávno zjistila co je to za překlad.


 #6433 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.22 09:57:19 | #6437 (13)

Jsi hloupá..| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
29.11.22 09:54:23 | #6435 (11)

Proto sem sem dala všechny ty překlady aby jsi si to porovnal a ty, že ráda kopíruji Bibli :-)


 #6432 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 23:55:10 | #6391 (5)

Je to ale takto, ne jak ty to píšeš :
Římanům 14, 11Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘
Filipským 2, 10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –


 #6353 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 00:00:14 | #6394 (5)

Je to jinak napsané:
6Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
9Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
11a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.


 #6353 

| Předmět: (Bible, Izajáš 45:1-3)
28.11.22 16:14:25 | #6326

(Bible, Izajáš 45:1-3)

Toto praví Živý Bůh o svém pomazaném, o Kýrovi:
"Já jsem ho uchopil za pravici, POŠLAPU PŘED NÍM PRONÁRODY,
rozvážu opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.
JÁ PŮJDU PŘED TEBOU, vyrovnám nerovnosti, rozrazím bronzová vrata, železné závory zlomím.
Tobě dám poklady v temnotě skryté i sklady nejtajnější a poznáš,
že já jsem Živý Bůh, který Tě volá jménem, Bůh Izraele."

(Živé Slovo Boží)

*15741*


| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 45:1-3)
28.11.22 16:20:48 | #6327 (1)

(Bible, Izajáš 45:5-7)

"Já jsem Živý Bůh a jiného už není, MIMO MNE ŽÁDNÉHO BOHA NENÍ.
Přepásal jsem Tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není.
JÁ JSEM ŽIVÝ BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ. Já vytvářím světlo a tvořím tmu,
působím pokoj a tvořím zlo, já Živý Bůh konám všechny tyto věci."

(Živé Slovo Boží)

*6552*


| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 45:1-3)
28.11.22 16:26:27 | #6330 (2)

*13842* Ano, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *13842*

*6364* My všichni máme JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO BOHA! *30045*

  • *15154* *34041* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 45:1-3)
28.11.22 16:34:40 | #6335 (3)

*34041* My všichni jsme bratři a sestry a naše víra nebo nevíra v Boha na tom nic nemění! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 45:1-3)
28.11.22 16:38:56 | #6338 (4)

(Bible, Marek 11:25)

A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte,
aby i Váš Otec, který je v nebesích, Vám odpustil Vaše přestoupení.

(Živé Slovo Boží)

  • *30457* *33792* *30457*


| Předmět: Kdy?
28.11.22 15:53:32 | #6319

Kdy? *2386*

Kdy lidé pochopí, že "Desatero Božích přikázání" bylo určeno lidem a ne Bohu!? *2386*

Kdy? *2386*


1  

| Předmět:
28.11.22 15:41:38 | #6312

Proc se nekomu sveřovat. Kdyz to nekdo nepochopi dal bych nešel. Nevyzvidat. A kdyz tady o nekom napíši ze je alkoholik tak ten dotyčny se pře. Dal už nejdu. *18193*| Předmět: RE:
28.11.22 15:45:29 | #6315 (1)
*3775*


| Předmět: Jediným Panovníkem lidstva je Stvořitel.
28.11.22 15:00:15 | #6286

Jediným Panovníkem celého lidstva i veškerého tvorstva je Stvořitel a Otec náš! *30045*

Syn Člověka (Ježíš) je naším bratrem a přítelem a věrným Božím služebníkem... *34027*| Předmět: RE: Jediným Panovníkem lidstva je…
28.11.22 15:25:39 | #6302 (1)

(Bible, Izajáš 45:21-22) *24611*

Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu.
Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem?
Cožpak ne já, Živý Bůh? KROMĚ MNE JINÉHO BOHA NENÍ.
BŮH SPRAVEDLIVÝ A SPASITEL NENÍ MIMO MNE.

Obraťte se ke mně a dojdete SPÁSY, veškeré dálavy země.
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ.

(Živé Slovo Boží) *24611*

  • *15154* *24611* *15154*


| Předmět: PRAVDA
28.11.22 14:56:23 | #6282

Ale aspon jsi mě navedla na velmi výstižný verš - "vždyt Kristus zemřel a vrátil se k životu, aby byl Pánem mrtvých i živých." Ř 14,9.

A já se ptám, může být člověk Pánem a ještě k tomu mrtvých i živých? Ne, nikoli, nelze!!!! To může jen Bůh, tudíž Kristus je Bůh-)

Zvítězili jsme!!!!!!!!!­!!!!!!!! Pravda zvítězila!!!!| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 15:01:48 | #6288 (1)

Bůh je nesmrtelný!!!
Boha nelze popravit, zabít ani zavraždit!!!
Vy to nevíte? *11171*| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 15:03:00 | #6289 (1)

Vždyť sedí po pravici Boha :-).


 #6282 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 15:04:48 | #6292 (2)

V tom se nemýlíte! Ježíš dnes sedává po Boží pravici na každém shromáždění synů Božích... *6904*| Předmět: PRAVDA
28.11.22 14:41:43 | #6262

Takže ano!! Pro všechny zúčastněné....jasně se zde ukázalo, kdo lže a manipuluje a jasně se ukázalo, kdo má (a kde je) pravdu-)| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 15:03:31 | #6291 (1)

*27179* To chce klid. *4585* Dýchejte a ono se Vám uleví... *5477*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 15:39:23 | #6311 (2)

Na uklidnění Vám ještě něco láskyplně odcituji... *27179*

(Bible, Izajáš 42:1)

"Zde je můj SLUŽEBNÍK, jehož podepírám,
můj VYVOLENÝ, v němž jsem našel zalíbení.
Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
A to znamená, aby vyhlásil soud i všem pokřtěným lidem!!! *3775*

  • *15154* *3775* *15154*


| Předmět:
28.11.22 14:09:00 | #6233