Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1269135x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
28.11.22 13:56:18 | #6227

Pravda zvítězila!!!! Pan můj a Bůh muj
Boží slovo zapsané v Božím slově| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 13:59:57 | #6229 (1)

V ten čas řekl Ježíš: Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ… *27179*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:11:37 | #6237 (2)

(Bible, Matouš 11:25) *4916*

  • *27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 14:02:56 | #6232 (1)

Lidé by měli věřit spíš Ježíšovi než Vám! *27179*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:11:16 | #6236 (2)

Jistě..Ježíš říká, já jsem Cesta, Pravda a Život (vše s velkým písmenem-). A kdo může dát život, když ne zas a jen! Bůh-). Takže Ježíš je Bůh-)| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:12:12 | #6238 (3)

A Ježíš "pár" mrtvých vzkřísil (dal jim život)-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:24:19 | #6245 (4)

Ty lidé byli vzkříšeni Otcem, Ježíš tam byl pouze přítomen!!! *2* *2* *2*

Eliáš je podle Vás také bůh? (První královská 17:21) *27179*

Petr je podle Vás také bůh? (Skutky apoštolů 9:40) *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:27:11 | #6247 (5)

Marek 5,21-43 - a ted si přečti o vzkříšení dcery Jairovy a napiš nám, kdo vyslovil ona slova "talitha kum"?

Odpovím za tebe - vyslovil je Ježíš-)). Ježíš ji vzkřísil, tudíž Ježíš je Bůh-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:37:18 | #6257 (6)

Ale život té dívence navrátil Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš... *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:38:14 | #6258 (7)

Nikoli - Boží slovo jasně říká, že na základě slova, které vyřkl Ježíš!!! dívenka ožila. Tudíž ji vzkřísil Ježíš.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:56:47 | #6283 (8)

*27179* Ten dojem lidé mít mohli, ale JEDINÝM PÁNEM našich životů je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš, který kdysi učinil z Ježíše Božího proroka... *15154* *24611* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:03:26 | #6290 (9)

Já jsem Cesta, Pravda i Život - slova Ježíše o sobě (to neokecáš-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:06:14 | #6293 (10)

J 14,6 Dí jemu Ježíš: Já jsem cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne.


 #6290 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:08:48 | #6295 (11)
*10681*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:07:55 | #6294 (10)

Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. (Izajáš 44:6) *34027*

*27179* (To "neokecáte" Vy ani papež se svými kardinály, arcibiskupy a biskupy...) *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:50:16 | #6317 (10)

(Bible, Izajáš 42:8 + 43:11)

Já jsem Živý Bůh /JHVH/. To je mé jméno.
SVOU SLÁVU NIKOMU NEDÁM, svou chválu nepostoupím modlám.

Já, já jsem Živý Bůh /JHVH/, KROMĚ MNE ŽÁDNÝ SPASITEL NENÍ.

(Živé Slovo Boží)

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:52:18 | #6318 (11)

Jan 17
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –


 #6317 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:56:17 | #6320 (12)

*5671* Podle Vás Bůh lhal, když řekl: "SVOU SLÁVU NIKOMU NEDÁM!"? *9388*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:58:24 | #6321 (13)

V jiných překladech je že ji jinému nedá..


 #6320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 16:00:27 | #6323 (13)

Aha 8 Já jsem ..... , toť jest jméno mé, a slávy své jinému nedám, ani chvály své rytinám.
No vždyt - jinému nedá - jenom těm co se jmenují jako On :-).


 #6320 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:29:26 | #6250 (5)

Ale...dost se mi líbí, jak manipuluješ textem Božího slova a pokrytecky si vybíráš jen to, co se ti hodí. To od tebe opravdu není hezké...Tatínkovi se to určitě nelíbí, že zákeřně manipuluješ Jeho slovem i Slovem...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:38:39 | #6259 (6)

Líbivější je, jak Vy povyšujete slova Tomáše nad slova Živého Boha, našeho Otce i nad slova Ježíše!

  • *2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:18:03 | #6239 (3)

*13845* Opakuji:

(Bible, Zjevení Janovo 7:10)

A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

(Živé Slovo Boží)

*27179*

P.S.
Nevolali: "Díky třem Božím osobám!" *27179*

A nevolali ani: "Díky našim dvěma Bohům!" *27179*

TO SKUTEČNĚ TEN NESČETNÝ ZÁSTUP LIDÍ NEVOLAL... *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:20:04 | #6241 (4)

To ani nemusel..."Já a Otec JEDNO jsme"...zkus začít myslet-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:23:41 | #6244 (5)

Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


 #6241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:29:18 | #6249 (5)

*27179* Už jste v koncích, co!? *27179*

Otec je Bůh! *33792*

Kristus je člověk a Boží služebník! *4585*
(Pomazával by Bůh "Boha" na Krista?) *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:20:25 | #6242 (3)

Jenom že :
J 14,10 A což nevěříš, že já v Otci a Otec ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.


 #6236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:22:30 | #6243 (4)

Jan 10
37Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi!
38Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci.“


 #6242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:30:42 | #6252 (5)
*27179* *30862* *27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:32:43 | #6253 (4)

Otec není Kristus a Kristus není Bůh! *34029*

Bohem je pouze a jenom Stvořitel a Otec náš... *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 14:10:06 | #6234 (1)

(Bible, Matouš 12:17-18)

  • aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše:

'Hle, SLUŽEBNÍK MŮJ, kterého jsem vyvolil,
milovaný můj, kterého si oblíbila duše má.
...

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
HLE, SLUŽEBNÍK MŮJ... *27179* *27179* *27179*
| Předmět:
28.11.22 13:42:14 | #6221

„Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš.
29„Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl,“ řekl mu Ježíš. „Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili.“| Předmět: RE:
28.11.22 13:44:13 | #6222 (1)

Ježíš Tomášova slova potvrdil-)) a sám ukázal, že je Bůh.
Takže jsi clovicku nevyvratil nic. Jen ve své nevědomosti potvrdil pravdu o Ježíšově božství :-)| Předmět: RE: RE:
28.11.22 13:46:07 | #6223 (2)

Tomáš uvěřil v Ježíše - Boha. Ostatně v člověka se nevěří :-)).
Clovicku, spadlo ti to jak domeček z karet...| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.22 13:54:15 | #6226 (3)

(Bible, Zjevení Janovo 21:22)

Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. *27179*| Předmět: RE: RE:
28.11.22 13:49:18 | #6224 (2)

(Bible, Zjevení Janovo 22:16)

Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. JÁ JSEM POTOMEK Z RODU DAVIDOVA, jasná hvězda jitřní. *27179*| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.22 13:53:40 | #6225 (3)

A Ježíš odpouští hrichy, což může e jen Bůh :-)| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 13:57:00 | #6228 (4)

(Bible, Matouš 6:14)

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám ODPUSTÍ VÁŠ NEBESKÝ OTEC; *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:00:04 | #6230 (5)

Ty už ani nevíš co je hřích a kdo ho může odpustit, jako překážku vůči Bohu| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:34:18 | #6254 (6)

Kličkujete jako zajíc v poli... *27179*

Ježíš jasně sděluje, že hříchy odpouští náš Otec!!! Jasné? *27179* *27179* *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:36:27 | #6256 (7)

Ne,ne..ty kličkuješ jak zajíc a ještě k tomu absolutně hloupě-)). Píšeš, že Kristus je člověk - tak ted mi vysvětli tohle Ačkoli sdílel Boží podstatu,
na své rovnosti s ním netrval.
7Místo toho se vzdal sám sebe:
přijal podstatu služebníka,
vzal na sebe lidskou podobu.
8Ocitl se v těle jako člověk,
ponížil se a byl poslušný,
a to až k smrti – k smrti na kříži!
9Proto jej Bůh povýšil nade všechno,
jméno nad každé jméno mu daroval,
10aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno
na nebi, na zemi i pod zemí
11a každý jazyk aby ke slávě Boha Otce vyznal,
že Ježíš Kristus je Pán.
Jak se může o člověku vyznávat, že je Pán a jak může před člověkem klekat každé koleno na zemi, v nebi!!!! i pod zemí....? Tohle mi ted vysvětli - zajíčku-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:41:07 | #6261 (8)

*33794* Nejprve mi odpovězte, proč se VZKŘÍŠENÝ, V NEBI ŽIJÍCÍ JEŽÍŠ označuje za POTOMKA Z RODU DAVIDOVA, a potom můžeme pokračovat v zábavě... *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:44:12 | #6265 (9)

Proč by se za něj neoznačoval, když Slovo (které je od věčnosti Bůh) na sebe vzalo tělo - stalo se člověkem? (což máš napsáno v textu hymnu, který jsem ti poslal). Bůh se stal člověkem - takže Ježíš je po lidské "strance" potomek z rodu Davidova - čemu na tom nechápeš?-)))))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:46:00 | #6270 (10)

Takže uznáváte, že Ježíš je i po svém vzkříšení člověkem a Božím služebníkem? *16781*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:47:13 | #6271 (11)

Ty jsi jak tatar-))) tvl-) já ti odpověděl, ted odpověz ty!!! Jak se může člověku klanět každé koleno na nebi!!! , na zemi i v podsvětí?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:49:51 | #6274 (12)

Ř 14,11 Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a každý jazyk se vyzná Bohu.“


 #6271 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:52:55 | #6278 (13)

Ovšem Ježíš není Živý Bůh /JHVH/!!! *33684*

Živým Bohem je Stvořitel a Otec náš, kterému Ježíš věrně a poslušně slouží... *6904*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:51:06 | #6276 (12)

To tvrdí církev! A to především ta Vaše!!! *7266*

Nebo snad chcete tvrdit, že Bůh Otec náš padá před Ježíšem na kolena? *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:52:10 | #6277 (13)

Jsi blázen? Citoval jsem z Božího slova!!!! Flp 2,10

Nelži a nevykrucuj se trapně!!!!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:54:22 | #6280 (14)

Já tu také cituji z Bible, ale Vy to zaslepeně ignorujete, jak Vám nařizuje pokřtěné panstvo!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 14:57:40 | #6284 (15)

Opět lžeš - citoval jsem Boží slova z Písma a ty jsi o nich tvrdil, že tohle říká církev. Nesmysl a lež, takže se rychle vzpamatuj.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:12:06 | #6296 (16)

Ale já tu též cituji z Písma a Vy to ďábelsky ignorujete... *3456*

(Bible, Izajáš 45:5)

Já jsem Živý Bůh a jiného už není, MIMO MNE ŽÁDNÉHO BOHA NENÍ. (Amen!)

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:14:47 | #6297 (16)

*2* Jsem zvědavý, kdy Vám Otec zjeví, že ho znám osobně a že znám osobně i Ježíše. *47*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:16:45 | #6298 (17)

Ty rádoby vychytrálku a lháři - ty máš odpovědět na to, proč Boží slovo (Bůh) tvrdí, že Ježíšovi se pokloní každé koleno na nebi, na zemi a v podzemí a ty přitom tvrdíš, že Ježíš je člověk? A člověku se nikdo nebude určitě v nebi klanět - takže mi odpověz , proč to Bůh ve svém slově tvrdí, že se Ježíšovi budou klanět v nebi?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:19:38 | #6300 (18)

Chcete tvrdit, že Váš křesťanský Ježíš je Pánem Boha Stvořitele a Otce lidstva? *35239*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:21:52 | #6301 (19)

Zas neodpovíš, protože nemáš co-)). Jen ubohý manipulant (poté, co já odpověděl na tvoji otázku) odpovídá na otázku otázkou-). Tímto jsi klesl ještě hlouběji, než kdy dřív-). Užívej své infantilno-schizoidno-lživé ne-diskuze....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:28:54 | #6306 (20)

Nejprve odpovězte Vy!!! *34003*

Proč Živý Bůh /JHVH/ opakovaně a důrazně tvrdí, že neexistuje jiný Bůh než On! *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:35:14 | #6309 (21)

Co si to dovoluješ ty drzý lháři!!!??? Já už ti jednou na tvou otázku-podmínku odpověděl, když jsi napsal, že nejdřív mám odpovědět já. Ty nemáš v sobě kousek cti...jsi na řadě s odpovědí a máš tu drzost znovu vyžadovat odpověď po mně!!!!| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:43:45 | #6314 (22)

Pištíte jako krysa zahnaná do kouta... *3456*

PROČ ŽIVÝ BŮH OPAKOVANĚ A VELMI DŮRAZNĚ LIDEM SDĚLUJE, ŽE ŽÁDNÝ JINÝ BŮH NEEXISTUJE?

  • *33692* *15154* *2351* *15154* *33692*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:26:38 | #6305 (18)

Není psáno že Ježíšovi ale před jménem Ježíše že každý poklekne, Otec mu totiž dal jméno nad každé jméno(totiž svoje jméno), když podstoupil smrt na kříži, Ježíšem byl přeci od mala :-)


 #6298 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:31:28 | #6307 (19)

To je patrné i zde:
Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.
Není psáno křtěte je ve jméno Syna i Otce i Ducha Svatého.
Ani není psáno: křtěte je ve jméno Syna i Ducha Svatého i Otce.

Pořadí udává čí je to jméno ve které se má křtít: Otce.


 #6305 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:36:17 | #6310 (20)

tpč-))))), tohle snad ani nemyslíš vážně.....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:42:36 | #6313 (21)

Ale jo myslím to zcela vážně :-).


 #6310 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 15:32:57 | #6308 (19)

Slovo Ježíš se dá přeložit jako "Bůh zachraňuje"! A to neznamená, že Ježíš zachraňuje!!!

Celé lidstvo může zachránit pouze Bůh! Živý Bůh! Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš...

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:40:17 | #6260 (7)

Opět lžeš-) Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy" - řekne ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!" On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech

Zde Ježíš neříká nic o Otci (jak ty lživě píšeš), ale říká sám o sobě, že má MOC..a tu moc má (nejen) k odpouštění hříchů-)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:42:28 | #6263 (8)

Ano, Ježíš měl občas o sobě velmi vysoké mínění... Dnes je už jako jehňátko! *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:43:55 | #6264 (9)

Neměl o sobě velmi vysoké mínění, vždyť vyznával Otce.


 #6263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:45:38 | #6269 (10)

Dobře ty-))))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:44:18 | #6266 (8)

*15154* BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ. *15154* *24611* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:44:58 | #6268 (8)

Tu MOC dostal od Otce.


 #6260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 14:47:24 | #6272 (9)

Otec "moc" lidem zdánlivě propůjčuje, ale ovládá ji neustále sám!!! *6552*| Předmět: RE: RE:
28.11.22 14:25:56 | #6246 (2)

To v Ježíšovi byl - je Otec :-).
A tak je - měl by být ve všech. (Efezským 4/6)
Ale v každém asi ne :-)., někteří se tomu zdráhají :-).


 #6222 

| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.22 14:35:12 | #6255 (3)
*30929* *30862* *30929*
  • *2* *2* *2* *2*


| Předmět:
28.11.22 11:42:01 | #6217

Dal bych si pivo a popřál Huaweovi na zdraví,ale za chvilku se rozjedu do práce, takže Huaweiovi pripijim čajem pu-erh,na zdraví a držím pěsti,aby jsi tu zelenou kartu zde u nás dostal *29716*| Předmět:
28.11.22 11:15:16 | #6216

Ahoj koukám že jste se tu rozjeli| Předmět:
28.11.22 10:45:06 | #6214

Tam kde chodite psat na vase forum je ukazka vase a lide si to prectou a maji dost .Tady jste tomu dal korunu *18193*| Předmět:
28.11.22 10:35:25 | #6213

Co vas tedy dela šťastnym Huaweiji kdyz ne alkohol| Předmět: PRAVDA
28.11.22 09:19:13 | #6207

J 20.28 "Pán můj a Bůh můj".

A to se nedá okecat...| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 09:35:04 | #6209 (1)

Pravda opět zvítězila


1  

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 13:42:03 | #6220 (2)

Současné křesťanství je jedna velká lež! A Vy jste toho důkazem!!! *11171*| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 13:30:46 | #6218 (1)

(Bible, Marek 12:29)

Ježíš odpověděl: „První je toto: »Slyš, Izraeli, Živý Bůh /JHVH/, Bůh náš, jest JEDINÝ PÁN; *27179*

*27179* A to se nedá „okecat”! Předpokládám, že nejste až tak drzý, abyste Ježíše označil za lháře! *3775*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 13:38:56 | #6219 (2)

(Bible, Marek 12:32)

I řekl mu ten zákoník: „Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, ŽE JEST JEDINÝ BŮH a že není jiného kromě něho; *27179*

*27179* Ten Človíček Vám ale dává zabrat, co!? Vyvrací Vaše pomýlená slova PRAVDOU o Bohu, jako vichřice stromy… *27179*

*27179* Nebo chcete tvrdit, že Tomáš znal pravdu o Bohu lépe než Ježíš? *27179*| Předmět: RE: PRAVDA
28.11.22 14:28:19 | #6248 (1)

No však jo:
1K 11,3 Rád bych, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh.


 #6207 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:48:48 | #6273 (2)
*27179* *27179* *27179*

Hlavou ženy je muž? Nosíte plnovous? *2*

*27179* *27179* *27179*


| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 14:50:42 | #6275 (3)

Too to moc nechápete a vaší hlavou jde kdo ?


 #6273 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
28.11.22 15:17:18 | #6299 (4)
*20363*

Můžete se podívat... *34027*

  • *20363* *34713*


| Předmět:
28.11.22 08:31:37 | #6200

Alkoholici to maji v zivote hodne težky. Žiji ve sve socialni bubline. *18193*| Předmět: RE:
28.11.22 08:42:14 | #6201 (1)

jsi jen ubohá píča, toto zkoušej na debílky, nálepkovat, blbe neměl jsem přes měsíc ani jedno pivo| Předmět: RE: RE:
28.11.22 08:46:19 | #6202 (2)

To je jeste horsi pro vas Huaweii pak jste nemocny


 #6201 

| Předmět: RE: RE:
28.11.22 09:07:38 | #6205 (2)

*33902* Tímto příspěvkem ukazujete svou povahu! Jste si toho vědom? *34091*| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.22 09:33:33 | #6208 (3)

Vám vadí sprostě slova, mne vadí lhani


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
28.11.22 09:40:11 | #6210 (4)

pisi z mobilu, pardon| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.22 09:53:21 | #6211 (3)

Co myslíte, kdo je větší zkurvysyn, ten kdo lže nebo ten, co mu za to lhani řekne že je ubohá pica?| Předmět: RE: RE: RE:
28.11.22 09:58:52 | #6212 (3)

asi máme priority každý jinde| Předmět: Jistě to vnímáte!
28.11.22 08:21:33 | #6193

Jistě to vnímáte! *4625*

Lidé zakládají anonymní profily a začínají tu kázat o morálce a spravedlnosti!!! *35132*

To o žádné velké cti nesvědčí... *5671*| Předmět: RE: Jistě to vnímáte!
28.11.22 08:24:13 | #6195 (1)

Ted uz to vite.


 #6193 

| Předmět: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 07:48:08 | #6174

Přejme všem lidem DOBRO! *3122*

Přejme milujícím maminkám a tatínkům v Rusku, aby jejich syny neposílali válčit na Ukrajinu, kde na ně čeká především SMRT a žádná sláva... *3577*

A přejme milujícím maminkám a tatínkům na Ukrajině, aby jejich synové a dcery neumírali ve válce, kterou Rusko rozpoutalo v naději, že zbohatne uloupením této země... *22971*

Přejme LÁSKYPLNÝ MÍR všem lidem na celém světě! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 07:51:40 | #6176 (1)

tady s Vámi nesouhlasím, Ukrajinu uloupili ti, kteří provedli násilný puč, že tam pak vlítlo Rusko je jen důsledek, a shodneme se na tom, aby už tam byl mír| Předmět: RE: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 08:00:09 | #6178 (2)

Máte právo na svůj názor! Ale o občanské válce na Ukrajině jsem neslyšel. Mlčení by Vám slušelo...
(A pozor, mám pocit, že Váš svérázný názor je podle zákonů v Česku trestný!)

Lidé mají právo volby! Zda si Ukrajinci zvolili vládu špatnou nebo dobrou, to nevím... To ví pouze Bůh!

Ovšem o vpádu ruské armády na Ukrajinu jsem slyšel. Vy ne?
A NEOBELHÁVEJTE SE, ANI RUSKO NA TO NEMĚLO PRÁVO!!!
(Ruský medvěd brzy zjistí, že je pouze opelichaným plyšovým medvídkem!)

  • *3775* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 08:05:22 | #6180 (3)

trestné bylo i před 89 vystupovat proti komoušům a stejně jsem to dělal ... když si někdo vezme násilím moc, pak i do světa pouští svou pravdu, viděl jsem fotky zabitých dětí, starých lidí na východě Ukrajiny, když si tam "hrál" Azov, nebudte debilní senila| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 08:08:45 | #6184 (4)

*27179* Tomu ani Vy sám nevěříte! Vaše příspěvky "komunismus" v Rusku podporují!!! *6578*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem lidem…
28.11.22 08:11:19 | #6186 (5)

neodporují, nenáviděl jsem CCCP, dnes nenávidím vrahy z USA| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem…
28.11.22 08:13:44 | #6188 (6)

*27179* A raději to děláte anonymně, co!? *27179*

*11171* To o žádné velké cti nesvědčí!!! *3456* *3456* *3456*| Předmět: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 07:59:42 | #6177 (1)

Rusko nepotřebuje krást, Rusko je plné nerostného bohatství, ropy, plynu, toho zloděje musíte hledat za oceánem| Předmět: RE: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 08:06:25 | #6181 (2)

*27179* TAK TO BYL DOBRÝ VTIP!!! *27179*

(Rusko je pouze "velkohubé"! Lidé tam žijí často v zoufalé bídě! Ovšem vládnoucí vrstva žije v přepychu! Stačí navštívit Karlovy Vary a další místa, kam lidé, mající v Rusku moc, ukrývají své nelegálně získané bohatství!)

*34027* PŘEJI VŠEM LIDEM MÍR - ale pan Putin a jeho tlupa po míru netouží!!! *3456*| Předmět: RE: RE: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 08:08:04 | #6183 (3)

převádíte řeč jinam, mluvili jsme o tom, který stát potřebuje krást| Předmět: RE: RE: RE: RE: Přejme všem lidem DOBRO!
28.11.22 08:10:42 | #6185 (4)

Nejde o potřebu!!! Jde o snahu získat zpět území bývalého Sovětského svazu!!! A to všemi prostředky!!!

Vy tomu tleskáte, já nad tím naříkám... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem lidem…
28.11.22 08:13:30 | #6187 (5)

to jsou jen Vaše doměnky, já vycházím z faktu, první byl násilný puč v zemi, kde již byly svobodné volby, to Vy podporujete bolševiky, ti si berou moc násilně| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem…
28.11.22 08:15:14 | #6189 (6)

Sem se vase prispevky nehodi, za to alkohol va sveci. Lituji vas)


 #6187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem…
28.11.22 08:16:24 | #6191 (7)

zmizni blbe| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme…
28.11.22 08:24:19 | #6197 (8)

Tento Váš příspěvek o Vás sděluje skoro vše... *19975*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem…
28.11.22 08:16:06 | #6190 (6)

*35092* Tak to prrr! Já podporuji celosvětový mír!!! *30457*

*22063* A Bůh je mým svědkem, že nelžu jako Vy a Vám podobní!!! *4371*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme všem…
28.11.22 08:17:46 | #6192 (7)

a jak jste podporoval mír, když USA napadlo Irák na smyšleném důvodu, že Irák má zbraně hromadného ničení, dodnes je tam hledají *2*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Přejme…
28.11.22 08:22:57 | #6194 (8)

Nechte se překvapit... *2*

*2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 08:24:17 | #6196 (9)

no vidíte, a jste za idiota, to že dáte mnoho smalíků není odpověď| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 08:26:37 | #6198 (10)

Možná jsem idiot, když tu s Vámi diskutuji! *17063*

(A to, že nemusím odpovídat na agresivní otázky, je mým právem...) *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
28.11.22 08:27:00 | #6199 (10)

Za to ten zbytkovy alkohol jde citit i na dalku. Huaweii


 #6196