Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1272631x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
29.11.22 08:13:40 | #6418

Bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku (lidové rčení)| Předmět: RE: PRAVDA
29.11.22 08:16:56 | #6420 (1)

Pýcha předchází pád. (Biblické přísloví i lidové rčení.) *34694*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 17:51:30 | #6594 (2)

Můžu se zeptat?| Předmět: RE: PRAVDA
29.11.22 08:20:17 | #6421 (1)

Vy víte velmi dobře, že Človíček cosi o Tatínkovi zná a že toho není málo, co o něm zná... *22063*

A štve Vás to!!! Vaše samolibá ješitnost (NIC VE ZLÉM.) to prostě odmítá přijmout... *19975*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 08:22:40 | #6424 (2)

Jj, úplně zuřím. Ty infantilní dědo.| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 16:55:51 | #6549 (3)

*4585* Děkuji Vám za Vaše upřímné ohodnocení... *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: PRAVDA
29.11.22 08:22:31 | #6423 (1)

*22063* Pro mne jste člověkem! Božím člověkem! Synem Božím! A mým bratrem a přítelem... *34041*| Předmět: A nyní: "DOBRÉ RÁNO!"
29.11.22 07:38:48 | #6407

A nyní: "Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé!" *34027*

Nejprve povinnost, potom zábava! *24611*

Zvěstovat slova o Lásce Boží našeho Otce je součástí mých "povinností" Božího služebníka! A stejně tak jsem povinný lidem opakovaně sdělovat, kdo je Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Mám i jiné povinnosti, ale to pochopíte až později a pochopíte to s úžasem! *35239*

Ovšem přát lidem DOBRO je pro mne zábavou, která mě velmi těší! Velmi moc toužím, aby lidé žili dobré dny! A je mi lhostejné, zda tomu věříte nebo ne... *33770*| Předmět: RE: A nyní: "DOBRÉ RÁNO!"
29.11.22 07:54:06 | #6414 (1)

A nyní dávejte pozor!!! *6904*

I ČLOVĚK JE JEDEN JEDNOJEDINÝ!!! *27179*

1 člověk + 1 člověk + 1 člověk + ... ... ... + 1 člověk = 1 ČLOVĚK. *27179*

Člověka člověkem dělá lidská duše!!!
(Lidé mají viditelně a vnímatelně různá lidská těla, která jsou často ochuzena o nějaké údy nebo smysly, ale lidské duše, ač ojedinělé, jsou stejné!) *34041*

A i všechny ty zdánlivé miliardy lidských duší tvoří LIDSKOU DUŠI JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO ČLOVĚKA.
(A odtud pocházejí i všechny ty teorie: "Ty jsi ve mně, já jsem v Tobě!" Nebo: "On + ona + ono + oni jsou v Tobě i ve mně! A my jsme v nich!") Ale nesmí to být vnímáno takto: *30862* , ale takto: *4524*| Předmět: PRAVDA
29.11.22 06:44:58 | #6402

A nezapomeňte a hlavně to v Boží přítomnosti prokontemplujte - slova "Pán můj a Bůh můj" - a hlavně, že Ježíš to nepopíral, nevyvracel (a jak např. vehementně vyvracel toužebné přání, aby byl politický Mesiáš, který svrhne vládu Římanů), takže ano, Ježíš je Bůh.| Předmět: RE: PRAVDA
29.11.22 07:27:54 | #6403 (1)

BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ!

Už slova pronesená samotným Ježíšem: "Otec je větší!", a ta slova v Bibli naleznete, popírají Vaši teorii.
Větší "Bůh Otec" a menší "Bůh Syn"? A jak velký je "Bůh Duch"? *27179*

Opakuji: "BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ."

Človíček ho nazývá Živým Bohem! Jiní lidé ho nazývají zkomoleně jakýmsi výkladem písmen "JHVH"! A další lidé používají třeba výrazy: "Nejvyšší! Svatý! Panovník! atd."
Človíček ho nazývá i Bohem Stvořitelem, Otcem, Pánem a Spasitelem lidstva! (Pro každé to slovo lze v Bibli nalézt text, kde je Bůh takto lidmi nebo anděly nazýván!)

A Živý Bůh stvořil celý vesmír! (Tomu věří i andělé!!!) Stvořil veškeré tvorstvo - celou flóru a fauna na všech "oživených" planetách! (I tomu věří i andělé!!!) A ptáte-li se na počet oživených planet, potom doznávám, že ten počet zná pouze Stvořitel a Otec náš. Ale vím, že planeta Země není ve vesmíru jediná, kde Bůh stvořil živé tvory. Ale důkaz Vám dnes neposkytnu...

Původ Živého Boha je neznámý!!! (Neznají ho ani andělé!")

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 07:35:26 | #6405 (2)

Ty fakt neumíš myslet :-)))))) jak může mít Bůh Spaitel původ??? To znamená, že někdy nebyl? Že ho někdo stvořil, tudíž má počátek? Tvl to je trapas jak hajzl.. Takový základní myšlenkový nesmysly tady tvořit...| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 07:38:29 | #6406 (3)

Takže, když má Bůh původ, tedy počátek v čase, tak Bůh i stárne? Vidíš, jaký nesmysly tady prezentuješ?| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 07:42:25 | #6408 (4)

Bůh nestárne a je nesmrtelný! *15154*

Boha nelze umučit, popravit, zabít ani zavraždit... *4511*

A Vaše domněnky, že existuje čas, a že by měl Bůh počátek v čase, jsou dětinské... *27179*

Ale jak říkám, původ Živého Boha, našeho Otce, je neznámý!!! *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 07:45:35 | #6412 (5)

Když má někdo původ, tak má počátek. Já za to nemůžu, že neumíš myslet a plácáš nesmysly.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 07:59:23 | #6415 (6)

Tu domněnku mít můžete!
Človíček si ale v tomto ohledu domněnky nevytváří!!! *33684*

Človíček po pravdě říká: "Původ Boha je neznámý!!!" A jestli někdo původ Boha zná je otázkou, protože já osobně věřím a andělé tomu věří také, že tento vesmír stvořil náš Bůh!!! (Pravdou ale je, že o Bohu si lidé vytvořili smyšlenek dost a dost!!! A jsou i tací, kteří si ho roztrojili...) *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 07:47:25 | #6413 (5)

Já ti to vysvětlím, Bůh nemá původ, pak by nebyl Bůh. Bůh Je čiré býti. Buk JE od věčnosti, nemá počátek ani konec, ostatně máš to v Bibli.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 08:02:53 | #6416 (6)

V Bibli toho je! Své tam vložil Bůh a své tam vložil i Satan! A své tam vložili i mnozí lidé... *27179*

Sám víte, kolik veršů v Bibli si protiřečí!!! Ale odmítáte si kajícně přiznat, že Bible "Bohem" lidstva není. "Bohem" lidstva není ani Korán nebo jiná kniha!!! CELÁ PRAVDA O BOHU NENÍ V ŽÁDNÉ KNIZE... *3775*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 08:07:19 | #6417 (6)

Uvědomte si, že PRAVDU o sobě zná pouze Bůh sám!!! *31844*

Chcete-li lidem cosi vysvětlovat, potom to pramení v pýše! A pýcha není dobrá "kamarádka"... *33684*

NIKDO Z LIDÍ CELOU PRAVDU O BOHU NEZNÁ! Amen. *15154* *3775* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
29.11.22 08:15:20 | #6419 (6)

Přečtěte si své teorie! *19837*

A položte si otázku: "Proč lidé tvrdí, že Bůh je ve třech osobách?"
A položte si další otázku: "Proč lidé tvrdí, že jednu z těchto osob porodila žena?"

Rozdělit "čiré bytí", jak svého boha nazýváte, do tří osob, je hodně úsměvné!!! *27179*

A opakuji Vám, Bible obsahuje SLOVO BOŽÍ, Slovo Satana i slova lidská... *3775*| Předmět: RE: PRAVDA
29.11.22 09:46:22 | #6430 (1)

No však ano, Ježíš říká: Otec ve mně.


 #6402 

| Předmět:
29.11.22 00:00:42 | #6395
*5726* *5726*


| Předmět: RE:
29.11.22 07:43:19 | #6410 (1)
*33664*


| Předmět:
29.11.22 00:00:07 | #6393

Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl.| Předmět: RE:
29.11.22 07:43:40 | #6411 (1)
*31844*| Předmět:
28.11.22 22:33:30 | #6388

Troubo!!!!!!!!!!­!!!!| Předmět:
28.11.22 22:31:10 | #6387

Hele ty *27179* Ivane yvem nebudes tady šiřit falesny drby.| Předmět: Dobrou noc! Vám všem!
28.11.22 22:23:01 | #6386

Dobrou noc, Bohu milí a Bohem milovaní lidé!
(I tento okamžik je vhodný k vykročení na cestu pokání...)

*23670*
  • *2320* *2320* *2320* *2320* *2320* *2320*


| Předmět: Izrael.
28.11.22 22:07:47 | #6382

Izrael. *3456*

Lid Izraele 2x zavrhl Živého Boha, aby nad nimi nekraloval. Bylo to velmi hnusné jednání. *35060*

*19975* Nejprve to Izraelité udělali v době, kdy tam byl soudcem Samuel. (Viz Bible, Samuelova 8:1-8) Tenkrát Živého Boha, našeho Otce, zavrhli skoro všichni lidé v Izraeli!!! Samuel ale zůstal Živému Bohu věrný.

*11171* A potom to bylo v době po popravě a vzkříšení proroka Ježíše! Ježíš odešel do nebe, nestal se králem v Izraeli, jak pokřtění lidé doufali, když si plánovali, jak se z nich stanou vysocí hodnostáři v království, a tak pokřtěná sekta bývalých židů začala tvrdit, že Ježíš je jejich Pánem a Králem v nebi a že jim předal veškerou moc nad celým lidstvem! Lidé z této vzbouřené sekty bývalých židů přestali mít náležitou úctu k Živému Bohu, Bohu Izraele a celého lidstva, který je naším Otcem! Jejich hnusné chování vůči Otci gradovalo tvrzením, že i Ježíš je Bůh!!! Začali pletichařit s pohany a výsledkem je židovsko-pohanské náboženství bez lásky a úcty k Živému Bohu - Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva! Jejich zvrácené náboženství je plné modlářských a pohanských rituálů!!! Pokřtěné panstvo bylo čím dál tím víc chamtivější a neštítilo se žádných zločinů!!! A ani dnes to není o moc lepší... Pokřtěné panstvo neustále pletichaří se světovými vládci a se zločineckými syndikáty na celém světě!!! Jde jim jen o moc a o peníze! Chtějí si podmanit celé lidstvo, aby mohli všechny lidi vykořisťovat! Nemají lásku ani řádnou úctu k Živému Bohu /BOHU JEDNOMU JEDNOJEDINÉMU/, i když čas od času zadrmolí modlitbu: "Otče náš!" *6578*
| Předmět:
28.11.22 21:39:09 | #6381

Ono poslat někoho občas někam neuškodí když už nic jiného vyčistí to vzduch😉😉😉😏😏😏| Předmět: RE:
28.11.22 22:09:26 | #6383 (1)
*5653*


| Předmět: RE: RE:
29.11.22 06:20:38 | #6401 (2)

Vym že je to proti tvé víře ale občas prostě škoda rány která padne vedle.Bohuzel to tak v životě je.| Předmět: RE: RE: RE:
29.11.22 17:18:03 | #6562 (3)

*35239* ... ... ... *34003* ... ... ... *8520*

  • *27179* *27179* *27179* *27179*