Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 746188x
Příspěvků:
34659

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Říkal si Človíček...
04.12.22 15:08:38 | #7577

Říkal si Človíček...

Neměl vzhled ani důstojnost.
Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný,
že jsme po něm nedychtili.
Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl,
muž plný bolestí, zkoušený nemocemi,
jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář,
tak opovržený, že jsme si ho nevážili...

Živý Bůh, náš Otec, ho postihl pro nepravost nás všech!
Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni...

Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku,
jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel...

Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení?

Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel,
ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti...

Ale vůlí Živého Boha bylo ZKRUŠIT HO NEMOCÍ,
aby položil svůj život v oběť za vinu.

On! Člověk Syn Boží!

On! Prvorozený a Jednorozený Syn Živého Boha!

Ale opakuji, usmíval se a říkal si prostě a pokorně: Človíček...

  • *30617* *16266* *30617*


| Předmět: RE: Říkal si Človíček...
04.12.22 15:11:37 | #7579 (1)

On nesl hřích mnohých,
Bůh jej postihl místo nevěrných... *11171*| Předmět: RE: RE: Říkal si Človíček...
04.12.22 15:13:10 | #7581 (2)
  • *30617* *16266* *30617*| Předmět: Normálním lidem je jasné, že...
04.12.22 14:47:31 | #7574

Normálním lidem je jasné, že Bůh je jeden jednojediný! *13842*


1  

| Předmět: RE: Normálním lidem je jasné, že...
04.12.22 15:39:47 | #7591 (1)

Normálním lidem je jasné, že Bůh neexistuje. (V České republice je pouze 13 % obyvatel věřících.)


 #7574 

| Předmět: RE: RE: Normálním lidem je jasné, že...
04.12.22 15:46:56 | #7592 (2)

*15741* Já Vás zdravím! *6552*

  • *23655*


| Předmět: RE: RE: RE: Normálním lidem je jasné,…
04.12.22 16:25:21 | #7594 (3)

Dobrý večer, Človíčku. *33664*


 #7592 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Normálním lidem je…
04.12.22 16:28:22 | #7595 (4)
*33664*

Koukám, že jste k nám "zabloudila"? *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Normálním lidem je…
04.12.22 16:37:41 | #7597 (5)

O kom se mluvívá nedaleko bývá.


 #7595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Normálním lidem je…
04.12.22 16:46:41 | #7598 (5)

Já si tvou diskusi ráda pročítám. Poslední dny obzvlášť perlíš, Synu Boží. *35092*


1  
 #7595 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Normálním lidem…
04.12.22 19:17:38 | #7604 (6)

*15154* Ano, Tatínek to skrze mne "rozjel"... *13842*

*27179* Ale to není nic proti tomu, jak to bude pokračovat! *15154* *4916* *15154*| Předmět: Tak jsem tu hnusnou ukázku zlořádů v…
04.12.22 14:35:55 | #7568

Tak jsem tu hnusnou ukázku zlořádů v církvi katolíků smazal... *6578*

*34027* *34027*

Celá fotogalerie je pryč a na mém profilu zůstaly jen původní snímky... *34027* *34027*

  • *34027* *34027*


| Předmět: PRAVDA
04.12.22 12:52:02 | #7566

A pro porovnání (druhým sledujícím), zde okopíruji tvoje včerejší prohlášení - neuvěřitelnou lež. Aby to mohli porovnat s Tatínkovým slovem:¨

MilujiBoha Uživatel je offline | Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Mňam!před 15 minutami | #7454 (6)
*33770* Smiřte se s tím, že Človíček je Kristus!| Předmět: RE: PRAVDA
04.12.22 14:37:08 | #7569 (1)

*12216* Vadí Vám snad, že Človíček je Kristus? *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 14:45:07 | #7573 (2)

O tom rozhodl Bůh, vážený pane "údajný" teologu! *34027*| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 14:53:05 | #7576 (3)

šmudlí, já na rozdíl od tebe nemám problém prokázat své vzdělání a život. To jen ty tady umyslně mystifikuješ, lžeš a mateš se svou kriminální minulostí apod. Tvá "vizitka"....ty "kriste"....tvl.

vaše slovo at je ano-ano, ne-ne, že? hlupáčku....| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:10:35 | #7578 (4)

Lukáš 5
31Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
32Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“
*33767*


 #7576 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:24:20 | #7584 (5)

*15154* Amen! *33770*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:25:42 | #7585 (4)

ANO, bratře a příteli můj, Bůh nás miluje! *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:29:45 | #7586 (4)

*27179* *27179* *27179* Jen mě překvapuje, že člověk, který na rozdíl ode mne nemá problém prokázat své vzdělání a život, má ANONYMNÍ profil... *27179* *27179* *27179*


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:34:34 | #7588 (5)

ty hlavně nemysli, stejně ti to nejde....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:36:28 | #7589 (6)

*35239* A Vás to nepřekvapuje, že jste v naprostém rozporu se svými slovy? *9391*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:39:10 | #7590 (7)

Naprosto nejsem v rozporu, opakuji, že neumíš myslet!!!. Pokud mě někdo požádá, soukromě mu svoji identitu a věci s tím související "prokážu". Veřejně toto ve virtualitě dělá člověk (zvlášt v dnešní době), který min. neumí myslet...-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 15:50:06 | #7593 (8)

*27179* A já Vám opakuji, že svou relativní hloupost neskrývám! *27179*

*31844* Klidně spěte dál a sněte o tom, že jste čestný člověk... *31844*| Předmět: PRAVDA
04.12.22 12:49:44 | #7565

Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před [svými] učedníky. Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan 20,31 -

P.S. tak já nevím-))), ale já v Tatínkově slově k nám čtu, že Mesiáš je Ježíš (ne tedy ty, lháři), že Ježíš je Syn Boží a dále čtu, že máme v Ježíše věřit a HLAVNĚ!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!, že máme v Jeho jménu život. A já teda "nevím", ale člověk nemůžeš dát život (věčný), to může jen Bůh - tudíž Ježíš je Bůh.| Předmět: RE: PRAVDA
04.12.22 14:40:53 | #7570 (1)

To Človíček nikdy nepopíral, že člověk Ježíš byl pomazán na Krista! Vždyť měl roli Božího proroka! *6904*

(Bůh se Kristem stát nemůže!!! Člověk ano.) *27179*

Tak se uklidněte, dýchejte zhluboka a omluvte se Bohu Otci svému... *4585*| Předmět: RE: PRAVDA
04.12.22 14:43:26 | #7571 (1)

A víte Vy vůbec, kolik Kristů tu v minulosti bylo? *2386*

Bohem pomazaných bylo a je hodně, Vy náš rozpustilý rozumbrado! *27179*| Předmět:
04.12.22 12:26:00 | #7556
*2252*


| Předmět: RE:
04.12.22 12:31:51 | #7562 (1)
*4502*


| Předmět:
04.12.22 12:21:21 | #7555

Dobrou chut k obědu .Dnes je 2 advetni neděle.| Předmět: RE:
04.12.22 12:30:42 | #7559 (1)

Mám už obědvat? Popřemýšlím o tom... *5671*

Ovšem Vám DOBROU CHUŤ přeji... *32546*| Předmět: RE:
04.12.22 13:36:43 | #7567 (1)

Díky Teraski právě jsem dojedl.


 #7555 

| Předmět: RE: RE:
04.12.22 15:34:08 | #7587 (2)
*27179* *27179* *6978* *27179* *27179*


| Předmět:
04.12.22 12:19:35 | #7554

Přičarujte si štěstí na svatou Barboru. *2489*| Předmět: RE:
04.12.22 12:31:10 | #7561 (1)
*6578*


| Předmět: PRAVDA
04.12.22 11:58:09 | #7548

Nejdůležitější ovšem je, že Tatínek sám ve svém slově říká - "Pán můj a Bůh můj" - ano, to jsou slova o Božství Ježíše. Ten je nevyvrací, ba naopak říká Tomášovi, že on uvěřil (a v člověk se neuvěří ani nevěří), protože viděl - Ježíše - Boha, ale blahoslavení ti, kteří neviděli-)| Předmět: RE: PRAVDA
04.12.22 12:01:57 | #7550 (1)

a my víme, že máme (nejen) Tatínka poslouchat, protože Tatínek sám ve svém slovu nám říká - "to je můj milovaný Syn, toho POSLOUCHEJTE" - Tatínek přímo chce, abychom poslouchali jeho Syna-). Je to krásné a pravdivé....| Předmět: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 12:11:08 | #7552 (2)

A proč mě neposloucháte? Proč mi nenasloucháte? Vždyť Vám tu cituji PRAVDU i z Bible!!! *11171*

P.S.
Pýcha je špatnou rádkyní!
A Satan není v současnosti dobrým kamarádem! *11171*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
04.12.22 12:27:38 | #7557 (2)

Tak poslouchejte!!! *4585*

(Bible, Marek 12:29)

JEŽÍŠ ODPOVĚDĚL: "První je toto: 'Slyš, Izraeli, Živý Bůh /JHVH/, Bůh náš, JEST JEDINÝ PÁN;
miluj Živého Boha, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly.'"

Poslouchal jste? *2386*

Jestli ano, potom jste od Ježíše slyšel konstatování, že Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán!
(A JEDINÝ PÁN neznamená "trojjediný pán" nebo "trojjediný bůh" vymyšlený Vašimi chamtivými, moci chtivými a často i sexuálně zvrácenými hodnostáři! Amen.) *3775*| Předmět: RE: PRAVDA
04.12.22 12:07:13 | #7551 (1)

Proč neustále zneužíváte slova "nevěřícího" Tomáše, která v šoku pronesl? *35239*

Byl jste tu usvědčen slovy Živého Boha, že se mýlíte! (Mohl bych říci, že zarputile lžete, tak jako lhali a lžou mnozí další katolíci, že v jejich církvi žádné sexuální skandály nebyly a nejsou!!!) *11171*

BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! (A Tomáš to ví...) *6904*| Předmět: RE: PRAVDA
04.12.22 12:18:16 | #7553 (1)

(Bible, Zjevení Janovo 22:16)

"Já, Ježíš, posílám svého posla, aby Vám to dosvědčil po všech církvích.
JÁ JSEM POTOMEK Z RODU DAVIDOVA, jasná hvězda jitřní."

(Živé Slovo Boží)

*5671*

P.S.
Jedná se o Ježíše, kterému Bůh po jeho popravě vše odpustil a kterého vzkřísil k životu v nebi!
Ptám se: "Tento Ježíš neví, kdo je?"
A optám se ještě jinak: "Bohem Otcem lidstva vzkříšený Ježíš je lhář?"

  • *3775* *18805* *3775*


| Předmět: Pro pana teologa "marakananka"!
04.12.22 11:41:57 | #7545

Pro údajného pana teologa "marakananka"!

Řekl jste si o to! A tak jsem udělal mobilem pár snímků z internetu o "svatosti" Vaší církve... *6578*

Založil jsem k tomu samostatnou fotogalerii - první dva snímky dokazují Váš "omyl", když jste mě nazval lhářem, když jsem konstatoval, že Vaše církev nakupuje byty a pronajímá je... Píše se tam, že je chce dokonce i stavět... (Vaši omluvu nežádám, stejně by nebyla upřímná!!!)

A potom tam máte 10 snímků (je to jen zlomeček) o sexuálních skandálech pokřtěného panstva!!! *6578*

Nebojte se, tu fotogalerii brzy odstraním, takový hnus na svém profilu nechci!!! *6578*| Předmět: RE: Pro pana teologa "marakananka"!
04.12.22 11:45:44 | #7546 (1)

(Na tom druhém snímku o bytech je na konci jasně uvedeno, že církev počítá s výnosy z nájemného!!!)

  • *6195* *3456* *6195*


| Předmět: RE: RE: Pro pana teologa "marakananka"!
04.12.22 11:56:04 | #7547 (2)

Církevní hodnostáři údajně zneužili nebo znásilnili 216.000 dětí jenom ve Francii, ale počítá se, že těch obětí bylo ve Francii mnohem víc!!! Čtvrt milionu dětí mělo hrůzné dětství pouze proto, že po určitou dobu byly sexuální zločiny Vaší církve tutlány!!! Papež lhal. Kardinálové lhali. Arcibiskupové lhali. Biskupové lhali. A mohl bych pokračovat... ALE PŘENECHÁM SOUD BOHU!!! *34031*

Nikdy bych ty snímky nedělal, kdybyste mě opakovaně nenazval lhářem, a tak si je vychutnejte v celé té sadistické nelidskosti, kterou obsahují... *7266*| Předmět: RE: RE: RE: Pro pana teologa …
04.12.22 12:01:36 | #7549 (3)

Pravda, ty snímky nejsou moc kvalitní, ale já se o nějakou zásadní kvalitu ani nesnažil - ty články jsou hnusné a já je nečtu rád. Vyfotil jsem vždy nějaký úryvek a podíval jsem se na další. A proč? Abyste nemohl lhát, že se jednalo a jedná o případy ojedinělé!!! *3775*