Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248261x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
06.12.22 10:14:11 | #8020
🤣🕺🕺🕺🎸🎸🎸

1  

| Předmět: RE:
06.12.22 10:31:23 | #8024 (1)

*24611* U nás byli na vinobraní! Jsou to komici... *30513*
| Předmět:
06.12.22 10:04:23 | #8019
🎹🎤♥️💃🕺


| Předmět: RE:
06.12.22 10:29:35 | #8022 (1)

Zdravím Vás, bratře a příteli můj, optimismus je skutečně dobrý... *30513*
| Předmět: (Bible, Izajáš 46:9-10)
06.12.22 09:20:36 | #8016

(Bible, Izajáš 46:9-10)

"Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků!
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ, jsem Bůh a nic není jako já.
Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo.
Pravím: Moje rozhodnutí platí, A CO SE MI LÍBÍ, USKUTEČNÍM."

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*| Předmět: Všichni jsme lidé!
06.12.22 08:20:14 | #8003

*33770* Všichni jsme lidé!
Dodávám: "Všichni jsme Boží lidé!"
A je nás hodně!!! Je nás skutečně hodně... *6904*

*33792* Ale Bůh je jeden! BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ! *33792*

  • *15154* *6084* *15154*


| Předmět: RE: Všichni jsme lidé!
06.12.22 08:34:28 | #8005 (1)

(Bible, Izajáš 40:13-14 + 40:25 + 40:28)

Kdo změřil ducha Živého Boha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?
Kohopak o radu žádal, aby rozumnosti nabyl, aby ho poučil o stezce práva,
naučil poznání a seznámil ho s cestami rozumnosti?

"Ke komu mě chcete připodobnit, aby mi byl roven?" praví Svatý.

Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel?
Živý Bůh, Bůh věčný, Stvořitel končin země,
není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.

(Živé Slovo Boží)

*18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: Všichni jsme lidé!
06.12.22 08:40:12 | #8006 (2)
*33792*

*15154* Živý Bůh je Bohem Človíčka, Mojžíše, Ježíše i Muhammada!

*15154* Živý Bůh, náš milující Tatínek a spravedlivý Panovník, je jediným Bohem veškerého tvorstva včetně celého lidstva v nebi i na zemi!

*15154* Živý Bůh je Spasitelem Mojžíše, Ježíše, Muhammada, Človíčka i Tvým a celého lidstva!

  • *33792*


| Předmět: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
06.12.22 08:42:41 | #8007 (3)

(Bible, Izajáš 43:11)

"Já, já jsem Živý Bůh, kromě mne žádný spasitel není!"

(Je výrok Živého Boha!) *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
06.12.22 08:49:54 | #8008 (4)
*12216*

A Tobě, křesťane, i Tobě, křesťanko, Živý Bůh vzkazuje skrze proroka Izajáše toto:

"Já, JÁ SÁM vymažu kvůli sobě Tvoje nevěrnosti, na Tvé hříchy nevzpomenu." (Viz Izajáš 43:25)

*33792* Ano, Bůh sám, SÁM SAMOJEDINÝ, Tě omilostní a od špíny křtu Tě očistí!!! *33792*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
06.12.22 08:53:47 | #8010 (5)

(Bible, Izajáš 44:6)

"Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není!"

(Ano, Boží lidé, toto praví Živý Bůh i všem pokřtěným lidem!) *34027*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme…
06.12.22 09:05:50 | #8011 (6)

Vidíš ?
"Já jsem první i poslední"
To jest všichni :.-)


 #8010 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme…
06.12.22 09:06:48 | #8013 (6)

(Bible, Izajáš 45:21-22)

Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu.
Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem?
Cožpak ne já, Živý Bůh? Cožpak ne já, BŮH JEDINÝ A JEDNOJEDINÝ!?
Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. *34027*

// *15154* BŮH SPRAVEDLIVÝ A SPASITEL NENÍ MIMO MNE! *15154* //

OBRAŤTE SE KE MNĚ A DOJDETE SPÁSY, veškeré dálavy země
Obraťte se ke mně i Vy, pokřtění lidé, co jste mě pohansky "roztrojili", zradili, zavrhli a opustili!
JÁ JSEM BŮH A JINÉHO UŽ NENÍ. *34027*

(Živé Slovo Boží)| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme lidé!
06.12.22 09:06:32 | #8012 (5)

Křest asi že nikoho neumaže :-)


 #8008 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme…
06.12.22 09:09:11 | #8014 (6)

*33792* Živý Bůh zázraky umí; Tatínek je dělá velmi rád... *17063*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni jsme…
06.12.22 09:13:22 | #8015 (6)

Ta špína tkví v tom, že pokřtění lidé neuznávají Živého Boha, našeho Otce, za svého jediného Pána!
A to je velká špinavost!!! To je ďábelsky odporný skutek, když Tatínka neuznávají za svého Panovníka!!!

  • *6578* *7266* *6578* *7266* *6578* *7266* *6578*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
06.12.22 09:22:15 | #8017 (7)

Ale ja když věřím na Hospodinku Boha svou tak by jsem řekla že mne to neznečišťuje :-), zpočátku jsem se i trochu bála toho, ale čím dál víc vím že jsem v pravdě :-), a v čem jiném taky že :-).


 #8015 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
06.12.22 09:35:25 | #8018 (8)
*11171*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
06.12.22 10:29:10 | #8021 (7)

Ataka schizofrenie| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Všichni…
06.12.22 13:30:30 | #8046 (8)
*4585*


| Předmět:
06.12.22 08:20:03 | #8002

Žena a dvě tváře . ——-)| Předmět:
06.12.22 08:08:15 | #8001

marakanank mel jsi pravdu ze Bathory je Iveta *28479*| Předmět: RE:
06.12.22 08:21:34 | #8004 (1)

*15154* Kouká na Vás z kolonky: "Toto téma sledují..." *24611*| Předmět: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
06.12.22 07:03:44 | #7992

*16905* Dobré ráno, Bohu milí a Bohem milovaní lidé! *17202*

*33770* Prožijte překrásný den plný LÁSKY a životní pohody... *15154* *3474* *4740* *15154*| Předmět: RE: Dobré ráno, Bohu milí lidé!
06.12.22 07:21:01 | #7999 (1)

Lidé! Právě jsem si prohlédl Vaše příspěvky a děkuji Vám za ně, i když mě některé moc nepotěšily! *19975*| Předmět: PRAVDA
06.12.22 06:11:54 | #7990

Ataka tuposti (na jedné straně) a schizofrenie (na té druhé)....| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 07:01:16 | #7991 (1)

Přeji Vám DOBRÉ RÁNO, bratře a příteli můj, a brzké uzdravení! *34041*

A netrapte se! Jsou situace, a neříká se mi to snadno, kdy ani já nemiluji Tatínka z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly, jako se to opět stalo Vám v okamžiku, když jste psal svůj dnešní ranní příspěvek. Obsah příspěvku, na který reaguji, skutečně nelze vnímat jako projev CELÉ LÁSKY a SVATÉ ÚCTY k Tatínkovi, který je naším Bohem a Panovníkem! A přijde den, kdy si to uvědomíte! *15154*

P.S. Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš ten ZÁZRAK jistě učení a já mu děkuji předem! Vnímám, jak moc mu i na Vás záleží, jinak by Vás sem neustále nepřiváděl... *23658*| Předmět:
06.12.22 00:44:16 | #7988

Dobrou noc *18193*| Předmět: RE:
06.12.22 07:05:20 | #7993 (1)

*35094* Spalo se mi dobře! *6665* Děkuji Bohu i Vám... *34027*

  • *15154* Dobré ráno! *15154*


| Předmět:
06.12.22 00:42:27 | #7987

Charakter lidi na diskuzi . Mazat se a mazat se A namazat se. Tady to delaji jen ty dva. Kokos a kokoska Andy