Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1248304x
Příspěvků:
37198

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět:
06.12.22 15:09:33 | #8093

Ted jsem přišla a nestačím se divit)))))) Jdu se vykakat pač to nedávám z těch trolů tady…..)))))))))| Předmět: RE:
06.12.22 16:09:16 | #8100 (1)

*6670* Tak už dost, aby z Vás něco zbylo a mohla jste nás láskyplně umravňovat! *34694*


1  

| Předmět: RE:
06.12.22 16:17:31 | #8103 (1)

Koukám že kakame oba ve stejnou dobu to jsme ale skvělý pár lásko.


 #8093 

| Předmět:
06.12.22 14:36:14 | #8066

Kameny mají duši a jsou různě cítit| Předmět: PRAVDA
06.12.22 14:21:20 | #8064

Jan 14:23-24 B21
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova.

a znovu - Tatínkova slova o tom, že máme milovat (i) Ježíše a zachovávat Jeho slovo-)). Bum bum bum bum...slyšíte? zase vám to spadlo, jak domeček z karet-)))| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 14:35:53 | #8065 (1)

J 14,24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce,


 #8064 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:40:46 | #8069 (2)

Jan 14:23-24 B21
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:41:05 | #8070 (3)

Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova.| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:49:54 | #8073 (4)

Celý verš je takto :
24 Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.


 #8070 

| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:47:59 | #8072 (3)

No ale ten verš pokračuje že je to Slovo Otce, mluví v něm Otec.


 #8069 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:52:34 | #8075 (4)

Ano, ale ten verš začíná tím (a dvakrát to tam Ježíš opakuje), že je to i Jeho slovo, tak co ted?-))))))))))))) Umíš myslet? Napadá tě něco?| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:53:44 | #8076 (5)

Jan 14
10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!


 #8075 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:58:15 | #8078 (6)

Kdo věří ve mne, i** ten bude konat skutky, které já konám**, ba ještě větší bude konat, protože já odcházím k Otci.“| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:58:52 | #8079 (7)

A zase (i) Ježíš koná ty skutky-)))))))))))))))). Tak co, už tě něco napadlo?-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 15:00:49 | #8082 (7)

No :
Ja 17/ 21-23
Ty Otče ve mně - ja v nich - oni v nás..


 #8078 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:54:37 | #8077 (5)

Snad tě nenapadne to (jako jednu mentální elitu tady), že ta slova, která se nám "nehodí", tak ta budeme přehlížet, budeme dělat, že v Písmu nejsou, že to nejsou Tatínkova slova-)))))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 14:59:07 | #8080 (6)

To ale ty jsi nezkopíroval jak to pokračuje :- o


 #8077 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 15:00:11 | #8081 (7)

Ale já vím, jak to pokračuje, to jen vy POPÍRÁTE ten začátek. A že to pokračuje, neznamená, že ten začátek neplatí-))))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 15:01:35 | #8083 (8)

20V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.:-)


 #8081 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:02:15 | #8084 (9)

a možná pro tebe novinka, abys mohla "být" v Bohu a On v tobě, nesmíš hřešit-)))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:03:35 | #8087 (10)

Ja nehřeším :-)


 #8084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:04:15 | #8088 (11)

I když : Všichni jsme zhřešili..


 #8087 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:13:30 | #8094 (12)

myslíš, že se budu vážně o víře, Bibli atd. bavit s někým, jako ty, po tom, co jsi napsala ted o řádek výš?-)))) tvl....| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:14:52 | #8095 (13)

A ještě o řádek víš je jak mne pomlouváš a odsuzuješ :-)
A co nemáme ?
Soudit !!!


 #8094 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:02:54 | #8085 (9)

Bůh je množina :-)


 #8083 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:03:27 | #8086 (10)

nu, neodpovídáš na to, na co jsem se ptal, končím "debatu".....-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:04:56 | #8089 (11)

Jo ráda by jsem totiž aby jsi Slovo Boží vnímal komplexněji :-)


 #8086 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:06:08 | #8090 (12)

:-)))))))))))))­))))))))))))))))))))))))­)))))))))))))))))))))) řekl někdo, kdo si z něj vybírá jen to, co se mu hodí-))))))))))))))))) já se zeseru-))))))| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:08:06 | #8092 (13)

O ne to ty jsi si si vybral jenom něco :-)


 #8090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 15:07:42 | #8091 (11)

Po pravdě, Bibli jsem studovala na samotě v horách a když jsem přišla mezi křesťany tak jsem se docela divila že se modlí k Ježíši když se máme modliti : Otče náš ..


 #8086 

| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 14:52:34 | #8074 (1)

Teť jsem četla : 1. list Janův 2,14, zkus to taky :-)


 #8064 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 15:25:35 | #8096 (2)

Tedy celou kapitolu až dolu.


 #8074 

| Předmět: Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:
06.12.22 13:51:43 | #8056

*33770* Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:

"Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích."

*6904* Kousek zopakuji pro pokřtěné lidi, co Otce zradili, zavrhli a opustili!
"...VZDALI SLÁVU VAŠEMU OTCI V NEBESÍCH."

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:
06.12.22 13:58:54 | #8058 (1)

*3456* Amen, pravím Vám: "Zemi sodomské bude lehčeji v den soudu nežli lidem pokřtěným, kteří zradili, zavrhli a opustili Živého Boha - Boha Stvořitele, Otce, Pána a Spasitele lidstva - a vytvořili si pohanské modly, které drze nazývají: "trojjediným bohem, bohočlověkem a bohorodičkou"! *3456*| Předmět: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu zapsáno:
06.12.22 14:10:14 | #8061 (2)

*34019* NELZE SLOUŽIT DVĚMA PÁNŮM. *34019*

*6578* A pokřtění hodnostáři vnutili obelhaným pokřtěným lidem pány tři a navrch ještě jednu paní! A to nemluvím o tom, že se jim vnutili i oni sami a běda lidem, kteří by své pokřtěné hodnostáře za své pány neuznávali! ZA TO SE POPRAVOVALO!!! *7266*| Předmět: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu…
06.12.22 14:20:21 | #8063 (3)

ataka tuponeznaloschi­zofrenie - aneb vytvořím lživé nepřátele a pak na tom postavím svoji ne-víru| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bylo řečeno a v Písmu…
06.12.22 15:37:43 | #8097 (4)
*3456* *3456*

Pozoruji, že Vaše záchvaty jsou stále častější! *6195*

  • *3456* *3456*


| Předmět: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 13:35:54 | #8051

*6195* Kdo tvrdí, že uznává Ježíše za svého pána, současně troufale tvrdí, že našeho Otce už za svého pána neuznává a to je hodně drzé!!! Rozhodně v tom není úcta ani láska k Bohu Otci lidstva!!! *3456*| Předmět: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 13:37:49 | #8052 (1)

Pokřtění lidé zradili, zavrhli a opustili Boha Otce svého!!! *3456*
Přestali ho uznávat za svého Panovníka!!! Tolik drzosti oni v sobě mají... *6578*| Předmět: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 13:41:03 | #8053 (2)

*11171* Pokřtění lidé jméno Ježíše pouze zneužívají, protože si je podmanil Satan, který se jim za Ježíše vydává, a jim vůbec nevadí, že žijí velmi často v rozporu s tím, co tu pravý Ježíš lidem doporučoval... *6578*| Předmět: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 13:53:27 | #8057 (1)

Je pravda že Ježíš vyznával Boha svého Otce a mi jej máme následovat, Ježíš neučil milujte mne a bližní své tak jako sebe :-).


 #8051 

| Předmět: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 14:01:12 | #8059 (2)

*15154* *22063* *15154* Ano, pravý Ježíš měl a má na prvním místě lásku a úctu k našemu Otci, který je jediným Živým Bohem v celém vesmíru! *12318*

  • *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 14:04:00 | #8060 (3)

*33770* Pravý Ježíš Tatínkovi věrně slouží i po svém vzkříšení... *33770*| Předmět: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 14:19:35 | #8062 (2)

Jan 14:23-24 B21
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo mě nemiluje, nezachová moje slova.| Předmět: RE: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 14:36:56 | #8067 (3)

J 14,24 Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova. A slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce,


 #8062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 14:40:19 | #8068 (4)

Jan 14:23-24 B21
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Kdo tvrdí, že...
06.12.22 14:47:12 | #8071 (5)

No ale ten verš pokračuje že je to Slovo Otce, mluví v něm Otec.


 #8068 


| Předmět:
06.12.22 13:34:30 | #8050

Je to on svatoušk| Předmět:
06.12.22 13:34:06 | #8049

Je i tu chodi tu| Předmět:
06.12.22 12:31:28 | #8043

Fuckuju boha 💋💋❤️❤️👅👅👅| Předmět:
06.12.22 12:08:28 | #8041

Pan to ma stejny| Předmět:
06.12.22 12:07:52 | #8040

Proč jste lékařce neřekla, že na vás mluví auta a lampy? Schizofrenie