Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci: Bohamil
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 482446x
Příspěvků:
27634

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: PRAVDA
06.12.22 11:50:38 | #8038

Jan 11:25-26 B21
„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře.

Tatínkova slova o Ježíši| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 11:52:23 | #8039 (1)

"A kdo vidí mne (Ježíše) vidí Otce". A kdo ví proč?| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 13:26:06 | #8044 (2)

Jan 14
5Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“
6Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
7Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho již znáte, neboť jste ho viděli.“
8Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
9Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?
10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe; Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky.
11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně; ne-li, věřte aspoň pro ty skutky!


 #8039 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 13:46:01 | #8055 (2)
*2* *2* *2* *2* *2* *2* *2*


| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 12:11:51 | #8042 (1)

Jen bych upozornil, že v člověka se nevěří. To by byla modlosluzba. Věří se v Boha| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 13:29:23 | #8045 (2)

No ano :
Jan 17
17Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
18Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa.
19Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni.
20Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;
21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
22Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
23já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.


 #8042 

| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 13:33:07 | #8048 (2)

Hodně lidí věří svým šéfům!!! A jsou i lidé, co věří svým dětem nebo svým rodičům...
A mohl bych pokračovat! Ale protože nám opakovaně sdělujete, že jste schizoidní, budu Vás šetřit... *4585*| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 13:31:11 | #8047 (1)

25Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
26A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“
27Řekla mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“


 #8038 

| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 13:44:38 | #8054 (1)

Jdi z cesty, SATANE; neboť je psáno: "Živému Bohu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat!"

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět:
06.12.22 11:07:10 | #8037

Podobenství o milosrdném Samaritánovi
Ježíšovo podobenství
Jazyk
Sledovat
Editovat
Podobenství o milosrdném Samaritánovi je podobenství, obsažené v novozákonním Evangeliu svatého Lukáše. Židé a Samaritáni sebou navzájem opovrhovali a Ježíš v tomto podobenství vysvětluje, kdo je bližní, kterého měli podle Tóry židé i Samaritáni milovat.[1] Z podobenství pochází pojmy jako samaritánství označující akt milosrdenství.

Rembrandt, Milosrdný Samaritán, 1633
Podle vyprávění je poutník oloupen, zbit a ponechán polomrtvý u cesty. Nejprve kolem projde kněz, pak levita, přičemž se oba zraněnému vyhnou. Nakonec kolem projde Samaritán, který zraněnému pomůže.

🙂| Předmět:
06.12.22 10:50:54 | #8032
🕺🕺🎤🎹

1  

| Předmět: RE:
06.12.22 10:59:44 | #8034 (1)

*30513* Byl jsem v tom davu před pódiem, je možné, že mě tam někdo objeví... *30513*


1  

| Předmět:
06.12.22 10:48:49 | #8031

Záznam z YouTube - Olga Lounová ( Mělník)...2020 také zdravím 😉| Předmět: Slyšte!
06.12.22 10:46:41 | #8029

Naslouchejte! Slyšte! Vnímejte obsah vět!
(Toto Vám sdělují dva lidé! Syn Člověka a Člověk...)

"Slyšte, Vy všichni pokřtění lidé, Živý Bůh, Bůh náš, jest jediný Pán;
milujte Živého Boha, Otce svého, BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO,
z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!"

"A milujte i všechny své bližní jako sami sebe! Neupřednostňujte pokřtěné hodnostáře! Neupřednostňujte ani papeže, kardinály, arcibiskupy a biskupy!!! A když máte potřebu někoho upřednostnit, potom upřednostněte lidi bez domova, lidi žijící v bídě, lidi uvězněné nebo lidi nemocné a poraněné!!! Už nikdy nelíbejte prsteny na rukou pyšných pokřtěných hodnostářů a nepadejte před nimi na kolena! JE TO ĎÁBELSKY HNUSNÉ a k Bohu Stvořiteli, Otci, Pánu a Spasiteli lidstva neuctivé a bez lásky!!! Jasné?"

(Živé Slovo Boží)

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět:
06.12.22 10:42:53 | #8028

Myslim ze tahle diskuze je pro lidi obzvlášť vznešeneho původu| Předmět: RE:
06.12.22 10:52:17 | #8033 (1)

Tato diskuze je velmi vhodná pro zloduchy, zločince a hříšníky všeho druhu!!! *11171*

I proto sem Živý Bůh, náš milující Tatínek, přivádí tolik pyšných pokřtěných lidí, aby se zde zastyděli nad svým dosavadním hříšným životem, který pramení v tom, že Tatínka zradili, zavrhli a opustili... *11171*| Předmět:
06.12.22 10:38:13 | #8027

Podle Ivety a i Bary jsme nemocni| Předmět:
06.12.22 10:35:20 | #8026

Slušni lide zrovna sem nechodi a to vite i vy sám.Ani ja nejsem slusny .Iveta me vcera řekla ze nežiji v realu a jsem senilni| Předmět:
06.12.22 10:32:37 | #8025

Lidé jsme ale jací ?| Předmět: PRAVDA
06.12.22 10:30:54 | #8023

Tatinkovo slovo je jasné :

Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“ Mt 9,6| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 10:48:26 | #8030 (1)

*3456* A není Vám divné, kolik je tu dnes ochrnutých pokřtěných lidí? *6195*| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 11:06:25 | #8036 (1)
*33770*

Vzpomeňte si na muže, z něhož vyšli démoni, jak Ježíše prosil, aby směl být s ním!
Ale on mu řekl: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh."
Ježíš se mu nevydával za Boha, jak jistě budete tvrdit ve své službě Satanovi!
Ježíš ho pouze láskyplně a důrazně upozornil, že ne on, ale Bůh učinil ten zázrak!!!
Ovšem ten člověk to vůbec nepochopil... *11171*

(Bible, Lukáš 8:38-39)

  • *6904*