Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: -
Správci:
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 1272897x
Příspěvků:
37200

Toto téma sledují (3):


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDINÉHO! ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Syn Člověka - Ježíš Syn Boží.
06.12.22 20:20:52 | #8174

Syn Člověka - Ježíš Syn Boží.

Ježíš je velmi hodným člověkem! Miluje Otce a věrně a oddaně mu slouží... *34027*

POZOR! *6578*

Nezaměňujte pravého Ježíše, našeho milovaného bratra a přítele, s falešným Ježíšem, za kterého se vydává Satan, kterému pokřtění hodnostáři slouží, aby si mohli podmanit lidstvo a vykořisťovat ho!!! *7266*
| Předmět: Lidé!
06.12.22 20:12:09 | #8172

Lidé!

Dejte si pozor na darebáky!

Lísají se do Vaší přízně, ale jejich mysl plánuje ZLO! *6578*| Předmět:
06.12.22 20:09:23 | #8170

Boziku je to pravda když svědí tak svědí


1  

| Předmět: RE: RE: Je jeden Bůh!
06.12.22 20:08:12 | #8169

Pak dostal kopanec a pěst 👅👅👅👅👅 Baník Pico 💋💋❤️💋👅


1  


| Předmět:
06.12.22 20:05:31 | #8163

Obsah příspěvku byl smazán. Důvod: Nechutný příspěvek!| Předmět: Je jeden Bůh!
06.12.22 20:02:04 | #8159

*33792* Je jeden Bůh! Stvořitel a Otec náš! Náš Panovník a Spasitel. *33792*

  • *33692* *15154* *33792* *15154* *33692*


| Předmět: RE: Je jeden Bůh!
06.12.22 20:06:56 | #8164 (1)

*33792* "Komu čest, tomu čest!", řekl Ježíš, a poklekl po vzkříšení před Živým Bohem, naším Otcem! *34027*| Předmět: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:31:37 | #8143

*27179* Smiřte se s tím! *27179*

Živý Bůh (JHVH) je mým jediným Bohem i Panovníkem! *33792*

Živý Bůh (JHVH) je mým milovaným Tatínkem a mou LÁSKOU! *33792*

Živý Bůh (JHVH) mě osobně stvořil a oživil - a po zesnutí mě osobně vzkřísil k životu věčnému. *33792*

Ježíš je mým vlastním milovaným bratrem a přítelem! (Jsme kamarádi - známe se osobně.) *34027*| Předmět: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:33:18 | #8144 (1)

Teť na FB bylo :
Efezským 6
23Pokoj bratřím i láska a víra od Boha Otce a Pána Ježíše Krista.
24Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista .


 #8143 

| Předmět: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:35:09 | #8145 (1)

a ty ted žiješ ve věčném životě? Nebo, jak tomu máme rozumět? Nebo ses z věčného života "vydal" do našeho pozemského života?-)) tpč to je trapas, to je trapas-))| Předmět: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:38:21 | #8148 (2)

Nebe prostupuje celým vesmírem!!!
Žiji v nebi a současně na této planetě Zemi. *31844*| Předmět: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:39:15 | #8150 (3)

ehm, to si s dovolením také "půjčím" na svou diskuzi..."do zlatého fondu"...| Předmět: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:41:34 | #8153 (4)

*33572* Vezměte si to jako Boží dar od Tatínka jako já! *33572*| Předmět: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:47:15 | #8154 (4)

*35239* Vy jste nezaregistroval, co o mně Tatínek řekl? *2386*

*15154* Jasně a srozumitelně řekl: "Já jsem ho uchopil za pravici, pošlapu před ním pronárody,
rozváži opasky na bedrech králů, zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány." *15154*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:49:55 | #8156 (5)

nech si předepsat silnější prášky.| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:54:00 | #8158 (6)

Které berete? Které Vám pomáhají? *2386*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:20:03 | #8173 (5)

No ale co když býti v Kristu znamená slyšet to co říká Otec Ježíši Kristu ?


 #8154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:36:08 | #8180 (6)

Je i psáno: "oblečte se v Pána Ježíše Krista"


 #8173 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s…
06.12.22 20:41:18 | #8183 (7)

A nebo i :
Galatským 3
26Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši.
27Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.


 #8180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:51:07 | #8190 (5)

Tak že "MilujiBoha" alias mělnický je možná že oblečen v Kristu jen o tom neví :-)


 #8154 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:55:09 | #8193 (6)

Ale Človíček ví, ctí a neskrývá, že i on je Kristus! *24611*| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s…
06.12.22 20:59:45 | #8194 (7)

A Adam s Evou když oblečou Krista ?


 #8193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte…
06.12.22 21:07:58 | #8198 (8)

První list Korintským 15, 28
A až mu podřídí všechno, pak i sám Syn se podřídí tomu, jenž mu podřídil všechno, aby byl Bůh všechno ve všem.


 #8194 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 21:15:29 | #8200 (9)

*33792* A kde máte tu jistotu, že to už nenastalo? *33792*


1 1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
06.12.22 21:17:45 | #8201 (9)

Ale jsou i jiné překlady toho :

BKR A když poddáno jemu bude všecko, tehdy i sám Syn poddá se tomu, kterýž jemu poddati má všecko, aby byl Bůh všecko ve všech.
JB A až mu všechno bude podřízeno, pak se i sám Syn podřídí Tomu, jenž mu podřídil vše, aby Bůh byl vším ve všech.


 #8198 

| Předmět: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:39:37 | #8151 (3)

*33770* Žiji a miluji... *33770*| Předmět: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:36:27 | #8146 (1)

*15154* Živý Bůh je jediným Bohem a Panovníkem celého lidstva - a to včetně lidí pokřtěných! *34027*

*15154* Živý Bůh je vlastním milujícím Tatínkem a LÁSKOU pro každého člověka! *34027*

  • *34694* *33792* *34694*


| Předmět: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 19:53:08 | #8157 (2)

"Smyšlení bohové pokřtěných lidí jsou směšní, i když jsou doplněni o smyšlenou bohorodičku!"

Variabilně:

"Smyšlené boží osoby pokřtěných lidí jsou směšné, i když jsou doplněné o smyšlenou bohorodičku!"

  • *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805* *18805*


| Předmět: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:29:24 | #8177 (3)

jistě, zato ty, ve svém důchodovém věku a hlavně se svými smajlíčky, lásečkou a jinými pitominkami, vůbec, ale vůbec nejsi směšný-))| Předmět: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:35:14 | #8179 (4)

*27179* Jsem já to ale "směšný uličník", co!? *27179*

  • *27179* *8158* *13842* *8158* *27179*


| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:38:01 | #8181 (5)

spíše extrémně (nelidsky) trapný...| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Smiřte se s tím!
06.12.22 20:46:39 | #8187 (6)
*4585*


| Předmět:
06.12.22 19:29:13 | #8142

Ty moc dobře víš proč| Předmět: RE:
06.12.22 20:03:01 | #8161 (1)

No nevím proč 👅| Předmět: RE: RE:
06.12.22 20:04:26 | #8162 (2)

Moc dobře víš proč dávám proč a k čemu a komu reaguji to proč.


 #8161 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.12.22 20:07:01 | #8166 (3)

No to teda nevím proč reaguješ proč a proč na někoho vlastně reaguješ proč když nevím proč vlastně reaguješ proč 👅👅👅👅👅| Předmět: RE: RE: RE: RE:
06.12.22 20:48:59 | #8188 (4)

Protože víš proč jen děláš Zagorku a tak proč


 #8166 

| Předmět: RE: RE: RE:
06.12.22 20:10:30 | #8171 (3)

Pouč mně zlato 💋💋💋💋💋| Předmět:
06.12.22 19:19:48 | #8139

Přidejte at to tu muze tatinek zavrit. Uz jsou tu zvrhlosti.| Předmět: RE:
06.12.22 20:02:08 | #8160 (1)

Nejsou jen 💩💩💩


1  

| Předmět: PRAVDA
06.12.22 19:08:43 | #8130

"Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží" Ř 14,18

tady, v Tatínkově slově čtu, že máme sloužit Kristu a když to děláme, jsme Tatínkovi milí-). To je hezké.

Jen tak přemýšlím, jestli lze sloužit člověku a služebníku, nebo spíše (a hlavně) Pánu a Bohu.-)))

Aneb ZVÍTĚZILI JSME-)))| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 19:11:41 | #8131 (1)

A proč mi nesloužíte? *35239*

Satane, prohráli jste!!! *3775*| Předmět: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 19:12:38 | #8133 (2)

Protože tobě ZCELA URČITĚ Bůh neřekl "Ty jsi můj milovaný Syn, toho poslouchejte" - takže se rychle uklidni, synku!| Předmět: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 19:17:32 | #8136 (3)

*27179* "Zde je můj služebník, jehož podepírám", říká Tatínek o mně, "můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení." *27179*| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 19:18:27 | #8138 (4)

Ty jsi homosexuál?👅👅👅👅


1  

| Předmět: RE: RE: RE: RE: PRAVDA
06.12.22 19:21:28 | #8140 (4)

*27179* "Já, Živý Bůh, jsem Tě povolal ve spravedlnosti a uchopil Tě za ruku; budu Tě opatrovat, dám Tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě", dodal s láskyplným úsměvem. *27179*| Předmět: RE: PRAVDA
06.12.22 19:16:42 | #8134 (1)

Jo jo :
Ř 14,19A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.


 #8130