Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 234725x
Příspěvků:
13792

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Jsou i překrásná slova!
17.08.22 10:07:11 | #1292

*33792* Jsou i překrásná slova! *34694* Rád je tu zopakuji. *33792*

*15154* (Bible, První list Korintským 13:4-7) *22063*

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.

*16360* (Živé Slovo Boží) *34027*



| Předmět: RE: Jsou i překrásná slova!
17.08.22 10:08:12 | #1293 (1)

*15154* *22063* *15154* LÁSKA NIKDY NEZANIKNE. *15154* *19367* *15154*


 #1292 


| Předmět: Lidé! Znáte ta slova!!!
17.08.22 09:06:09 | #1289

Lidé! Znáte ta slova!!! *11171*

ŠETŘETE! MYSLETE NA SVÉ STÁŘÍ!!! *4585*

Ale neznáte myšlenky, které jsou v pozadí... *7478*

*34258* A MY, AŽ TAM BUDETE MÍT HODNĚ PENĚZ, ROZTOČÍME INFLACI A O VAŠE ÚSPORY VÁS BEZ MILOSTI PŘIPRAVÍME, PROTOŽE MY O SVÉ ZISKY NEPŘIJDEME!!! *27482*

Nakoupíme si další paláce, vily, domy, byty a pozemky! Skoupíme vše, co se dá! A Vám nadiktujeme takové nájmy a ceny energií, že se raději dobrovolně zabijete... *6578*

My si nakoupíme drahé kovy a drahokamy a Vy možná kousek chleba - tu almužnu Vám dáme. *7266*


1  

| Předmět: Lidé!
17.08.22 08:41:24 | #1286

Lidé! *11171*

Jistě vnímáte, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka! Naše zlovůle, konstatuji bolestně! *7266*

Skoro každý výtvor, který plánujeme ve svých myšlenkách, je zlý nebo zlem končí... *6578*

Naše srdce nás neokřikuje! Mlčí! Myslíte si, že se to Bohu líbí? Já osobně si to nemyslím. *14586*

Děláme tu Tatínkovi ostudu!!! *11295* *6578* *6195*



| Předmět: RE: Lidé!
17.08.22 08:43:55 | #1287 (1)

*33902* Kdo z nás všech lidí je spravedlivý a bezúhonný v celém svém životě? *34091*

*33902* Kdo? Ty? Já určitě ne!!! *34091*

  • *11171* *11104* *35060*

1  
 #1286 

| Předmět: RE: RE: Lidé!
17.08.22 08:53:02 | #1288 (2)

*5726* Civilizace? *19975*

Lze tak nazvat vraždění, zabíjení, znásilňování, válčení, loupení a vykořisťování všeho druhu? *5671*

Lze tak nazvat korupci, pletichaření, krádeže, podvody, lhaní a zneužívání moci všude tam, kde člověk vládne člověku a lidem? *11171*

*6578* Jsme ještě vůbec lidmi? Nejsme už pouze krvelačnými dravci a šelmami? *7266*

*6195* Otče! Bože a Pane náš! Prosím Tě!!! Smiluj se nad námi všemi... Děkuji Ti.


1  
 #1287 

| Předmět: RE: RE: RE: Lidé!
17.08.22 09:19:34 | #1290 (3)

*2386* O čem je současná civilizace? *11171*

Podle toho, co se děje, je normální i lichva (krátkodobé půjčky jinak nazvat nelze), konzumace drog a alkoholu, kouření a šňupání tabákových výrobků, sázkové hry a hazard všeho druhu, krvavé gladiátorské zápasy...
A k tomu prostituce skrytá i zjevná! Pornografie je už pomalu povinnou školní četbou! A děti, které k ní mají úplně jednoduchý přístup na internetu, následně zneužívají sexuální predátoři... *22640*

  • *19975* *33902* *34091* *35136*

1  
 #1288 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Lidé!
17.08.22 09:24:08 | #1291 (4)

*3617* A Človíček, ten blázen a snílek, přesto praví: "BŮH NÁS MILUJE!" *2468*

*3474* A dodává: "Tatínku! Lásko moje! Bože a Pane náš! Miluji Tě..." *15154* *22063* *15154*


 #1290 

| Předmět: (Bible, Druhá Samuelova 22:47)
17.08.22 08:19:16 | #1284

*24611* (Bible, Druhá Samuelova 22:47) *16360*

Živ je Živý Bůh!
Buď požehnána moje skála,
vyvýšen buď Bůh, má spásná skála.

*33770* (Živé Slovo Boží) *34089*



| Předmět: RE: (Bible, Druhá Samuelova 22:47)
17.08.22 08:27:53 | #1285 (1)

*30513* (Bible, Druhá Samuelova 22:32 + 22:29 + 22:3) *24611*

Kdo je Bůh krom Živého Boha,
kdo je skála, ne-li Bůh náš!
*22063*
Ty jsi moje SVĚTLO, Živý Bože.
Živý Bůh mi září do mých temnot.
*429*
Bože můj, má skálo, utíkám se k Tobě,
štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade,
moje útočiště, Zachránce můj,
Ty mě před násilím zachraňuješ.

*35292* (Živé Slovo Boží) *6904*


 #1284 

| Předmět: Bože a Pane náš!
17.08.22 08:04:04 | #1279

*15154* Bože a Pane náš! *22063*

*15154* Ty jsi náš jediný Živý Bůh!
*15154* Ty jsi náš spravedlivý a moudrý Panovník!
*15154* Ty jsi náš milosrdný, slitovný a milostivý Spasitel!
*15154* Ty jsi náš láskyplný a laskavý Tatínek, který nás miluje... *22063*



| Předmět: RE: Bože a Pane náš!
17.08.22 08:09:18 | #1280 (1)

V Tobě, Tatínku můj milovaný, je naše naděje na život v lásce a míru! *15154* *22063* *15154*

V Tobě, Lásko moje, je záruka našeho zdraví a radostného štěstí na všech našich cestách... *6904*

Ty jsi náš Bůh! Živý Bůh! Ty jsi náš spravedlivý Panovník! Náš Král a Spasitel. *15154* *33770* *15154*


 #1279 

| Předmět: RE: RE: Bože a Pane náš!
17.08.22 08:11:47 | #1281 (2)

*15154* Otče!
*15154* Lásko moje!
*19370* Možná jsem blázen!
*33770* Ale Ty víš, jak moc Tě mám rád...

*15154* *22063* *15154* Miluji Tě! Tatínku můj milovaný...


 #1280 

| Předmět: RE: RE: RE: Bože a Pane náš!
17.08.22 08:12:46 | #1282 (3)

*22063* Ano, Lásko moje! *22063* Miluji Tě... *15154* *22063* *15154*


 #1281 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Bože a Pane náš!
17.08.22 08:14:45 | #1283 (4)

*32830* A Vám, Bohem milovaní a Bohu milí lidé, přeji: "Dobré ráno!" *31207*

  • *29742* *9540* *29742* *23658* *32830*

 #1282 

| Předmět: Ten den přijde!
16.08.22 18:59:47 | #1278

Ten den přijde! *19837*

Co řekneš Bohu Otci svému, až mu pohlédneš do očí? *2386*



| Předmět: Překládání obsahu Bible.
16.08.22 16:48:09 | #1274

Překládání obsahu Bible. *16360*

"Pán Bůh" je dobrý překlad. *33792* *34694* *33792*

"Paní Bůh" je špatný, možná přímo ďábelský překlad. *6578* *7266* *6578*



| Předmět: RE: Překládání obsahu Bible.
16.08.22 16:54:44 | #1275 (1)

Je to jenom nezvyk ale jinak je to jedno.


 #1274 

| Předmět: RE: RE: Překládání obsahu Bible.
16.08.22 17:04:13 | #1276 (2)
*2615*

 #1275 

| Předmět: A život jde dál...
16.08.22 16:07:53 | #1272

*29334* A život jde dál... *6404*

  • *15154* *2351* *15154*


| Předmět: RE: A život jde dál...
16.08.22 16:42:54 | #1273 (1)

*22063* My žijeme v Lásce Boží a Bůh se na nás usmívá... *15154* *22063* *15154*


 #1272 

| Předmět: Ano, Bůh Tě miluje!
16.08.22 12:12:41 | #1217

*15154* Ano, bratře, Bůh Tě miluje! *15154*

*15154* Ano, sestro, Bůh Tě miluje! *15154*

  • *15154* *22063* *15154*


| Předmět: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
16.08.22 13:09:24 | #1220 (1)

*34091* Láska Boží našeho Otce nám nepřináší vždy jen radostnou pohodu! O tom se přesvědčil i náš bratr a přítel Ježíš před svou popravou! *11171* *6578* *11171*


 #1217 

| Předmět: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
16.08.22 13:11:45 | #1222 (2)

*33902* A i Človíček o tom ví své, ale nemůže Tatínka nemilovat... *19975*

  • *33770* *6904* *34089* *6904* *33770*

 #1220 

| Předmět: RE: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
16.08.22 13:13:43 | #1223 (3)

*15154* *22063* *15154* Ano, Človíček Tatínka miluje moc a moc! *15154* *22063* *15154*


 #1222 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
16.08.22 13:14:35 | #1224 (4)
*34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027* *34027*

 #1223 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Ano, Bůh Tě miluje!
16.08.22 13:15:53 | #1225 (5)

*15154* Pro Človíčka je Živý Bůh milovaným Tatínkem i LÁSKOU. *15154* *22063* *15154*


 #1224 

| Předmět: ???
16.08.22 07:41:58 | #1211

Kolik druhů živočichů žije na planetě Zemi?
Odhad se pohybuje kolem 8 milionů...

Kdysi je první člověk všechny pojmenoval.
Zkuste si je všechny vyjmenovat! (A to jim už nebudete muset vymýšlet jména!)
Hned budete vědět minimální dobu, kdy tu žil člověk s Tatínkem sám a pojmenovával je, jak je Bůh k němu postupně přiváděl do zahrady v Edenu... *3775*



| Předmět: RE: ???
16.08.22 07:45:42 | #1213 (1)

*7710* Človíček byl už tenkrát velmi chytrým človíčkem... *6084*

*22063* Ten dar měl a má od Boha Stvořitele a Otce svého... *15154* *22063* *15154*


 #1211 

| Předmět: RE: RE: ???
16.08.22 07:48:54 | #1214 (2)

Myslete si, co chcete, ale člověk byl a je skutečně úžasným Božím výtvorem Stvořitele a Otce lidstva!

  • *15154* *22063* *15154* *4542* *15154* *22063* *15154*

 #1213 

| Předmět: RE: RE: ???
16.08.22 10:34:17 | #1215 (2)

Had byl chytřejší :-).


 #1213 

| Předmět: RE: RE: RE: ???
16.08.22 12:10:01 | #1216 (3)

*11171* Ano, ženu "had" přelstil - stejně tak přelstil Světlonoš i Vás! *11171*


 #1215 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 12:14:21 | #1218 (4)

V Bibli je to sděleno jasně!
Muž nemůže ženě důvěřovat!!! *33684*


 #1216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 13:06:09 | #1219 (5)

*11171* Ovšem otázkou je, zda může žena spoléhat na muže! *11171*


 #1218 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:17:37 | #1226 (4)

Vůbec ne, žádného světlonoše neznám to je vaše nějaká oblíbená figurka.
*30800*
Bůh je i rodu ženského neb Eva je také obraz a podobenství Boha což Vy v nelásce k bližním nemůžete pobrat :-).


 #1216 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:29:22 | #1227 (5)

Bůh je Bůh!
Bůh je jeden Bůh!
BŮH JE JEDEN JEDNOJEDINÝ BŮH!

A Světlonoš? To je jeden z démonů, který si Vás zotročil... *3450*


 #1226 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:34:28 | #1231 (6)

Bůh je jeden asi tak jako člověk je jeden, od toho je to monoteizmus a milovati máme Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe.
*30800*
S tím světlonošem je to nějaká vaše ulítlá zlovolná představa, nic takového se nestalo ani neděje, jestli mu někdo slouží tak vy neb ho tu porád někomu podstrkujete.


 #1227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:38:22 | #1235 (7)

Sama jste doznala, že jste se nakrmila "sluncem"! A tím "sluncem" byl právě Světlonoš!!!


 #1231 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:39:08 | #1236 (8)

Vůbec ne Ježíš Kristus se i Pavlovi zjevil v podobě světla z nebe.


 #1235 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:41:15 | #1240 (9)
*2* *2* *2*

 #1236 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:45:58 | #1246 (10)

Skutky apoštolů 9, 3Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
Skutky apoštolů 22, 6Když jsem ještě byl na cestě a blížil se k Damašku, kolem poledne mě najednou obklopilo jasné světlo z nebe.
Skutky apoštolů 26, 13Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem o poledni světlo z nebe, jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou.


 #1240 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:46:57 | #1248 (11)
| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:57:06 | #1260 (11)
*2* *2* *2* *9540* *2* *2* *2*

 #1246 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:58:32 | #1262 (12)

No a byl to Ježíš Kristus, přečtete si to dál jak to bylo http://biblenet.cz/app/bible/search?phrase=sv%C4%9Btlo+z+nebe&search=Hledat


 #1260 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 16:01:27 | #1269 (13)
*32094*

 #1262 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:36:39 | #1232 (6)

Bůh není rozdvojený do rodu ženského a mužského! *33684*


 #1227 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:37:16 | #1233 (7)

Ale jo je Bůh to o sobě sám prohlašuje že jo.


 #1232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:40:32 | #1239 (8)

Lhát a podvádět se nemá! *11171*


 #1233 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:44:20 | #1242 (9)

Izaiáš 66
13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu,


 #1239 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:46:36 | #1247 (10)

Jako TEN...! Není tam: "Jako TA!!!" Jasné? *34694*


 #1242 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:48:13 | #1250 (11)

No Bible je psána v mužském rodě ale to není nic směrodatného, do dnes se píše a mluví většinou v mužském rodě ale je to i o ženách.


 #1247 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:56:14 | #1257 (12)

Potom byl třeba i Ježíš ženou, co říkáte, paní překladatelko!? *2* *2* *2*


 #1250 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:57:00 | #1259 (13)

To zrovinka ne ale údy jeho těla jsou i ženy.


 #1257 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:57:50 | #1261 (14)
*4346* *3820* *3840*

 #1259 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:59:13 | #1264 (15)

Jo jo k obrazu a podle podobenství Boha :-).


 #1261 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 16:04:53 | #1270 (16)
*23386*

 #1264 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:38:01 | #1234 (7)

A Vám to přijde být normální že by měl být Bůh jenom mužskej?


 #1232 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:39:40 | #1237 (8)

Bůh není žádnej mužskej, Vy věrolomná osobo!!! *6578*

Bůh je Bůh a je naším milujícím Otcem!!! *33792*


 #1234 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ???
16.08.22 15:40:22 | #1238 (9)

Otec je muž.


 #1237 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:42:32 | #1241 (10)

Otec není člověkem! Otec je Bůh!!! Bůh Otec náš není muž!!! *33684*


 #1238 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:44:27 | #1243 (11)

Bůh Otec náš není ani ženou, jak Vám démon škodolibě našeptává!!! *6578* *33684* *6578*


 #1241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:45:25 | #1245 (12)

Ale jo je i za kvočnu se prohlašuje :-).


 #1243 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:47:25 | #1249 (13)

Vy už nevíte, jak Tatínka zostudit!!! *6578*


 #1245 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:48:46 | #1251 (14)

Matouš 23, 37Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
Lukáš 13, 34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!


 #1249 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:51:58 | #1254 (15)

Ale tím ze sebe Živý Bůh, náš Otec, kvočnu nedělá! *33684*

Toto podobenství je o Tatínkově láskyplném a starostlivém přístupu k lidem... *15154* *22063* *15154*

  • *15154* *13293* *15154*

 #1251 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:55:24 | #1256 (16)

Jojo :-) O mateřském láskyplném a starostlivém přístupu k lidem :-).


 #1254 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:58:51 | #1263 (17)
*47* *47* *47* *47* *47*

*33770* O Otcovském přístupu k lidem!!! *6904*


 #1256 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:59:37 | #1265 (18)

Nikoliv, o mateřském.


 #1263 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 16:00:34 | #1267 (19)
*3257*

 #1265 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:45:00 | #1244 (11)

Tak tomu se musím smát :-)
Otec není muž ?


 #1241 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:49:32 | #1252 (12)

Ano, Bůh Otec náš není muž! BŮH OTEC NÁŠ JE BŮH. *16217*

(A ten Váš škodolibý smích Vás brzy přejde!!!) *6195*


 #1244 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:50:42 | #1253 (13)

Tak mu to zkus říct až u něho zase budeš že není mužem :-) Co On Ti na to :-).


 #1252 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:54:59 | #1255 (14)

Směje se, že ho pokládáte tak zarputile za člověka a za muže! *27179*

A směje se ještě víc, když ho ve své uražené ješitnosti pokládáte za ženu, protože nedokážete rozdýchat, že žena byla stvořena až jako druhý člověk! *27179*


 #1253 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 15:56:35 | #1258 (15)

To je jedno v jakém pořadí jsou stvořeni, ale oba dva k obrazu podle podobenství Boha.


 #1255 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 16:00:00 | #1266 (16)

Neumím si představit, že byste tvrdila to samé, kdyby Bůh stvořil první ženu!!! *6365*


 #1258 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 16:00:44 | #1268 (17)

I tak, kdo první ten poslední a služebníkem všech :-).


 #1266 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 16:06:13 | #1271 (18)
*16854*

 #1268