Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 218970x
Příspěvků:
12869

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení
| Předmět: Mnozí lidé...
14.08.22 08:04:04 | #1103

*12216* Mnozí lidé se domnívají,
že ve svém životě upřednostňují Krista Ježíše, kterého považují za svého Pána! *11171*

*2351* Človíček ví,
že ve svém životě upřednostňuje Živého Boha, našeho Otce, který z Ježíše Krista učinil. Živý Bůh, náš milující Otec, byl a je i pro Ježíše jediným Pánem nebes i země. *15154* *22063* *33692*| Předmět: RE: Mnozí lidé...
14.08.22 08:17:12 | #1104 (1)

*9388* (Bible, Matouš 11:25-26) *16360*

V ten čas řekl Ježíš: "Velebím Tě, Otče, PANE NEBES I ZEMĚ, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým. Ano, Otče, tak se Ti zalíbilo."

(Živé Slovo Boží) *6904*

*12216* P.S. Lidé mohou být inteligentní, vzdělaní, moudří, rozumní a sečtělí, ale existují věci, které před nimi Živý Bůh, náš milující Otec, záměrně skryl. Ovšem svůj smysl pro humor Tatínek nezapřel - zjevil ty věci některým človíčkům, kteří v lidské společnosti skoro nic neznamenali, a na které ti inteligentní, vzdělaní, moudří, rozumní a sečtělí lidé hleděli a hledí pohrdavě jako na lidskou spodinu... *2* *2* *2*


 #1103 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé...
14.08.22 08:38:34 | #1106 (2)

Jo jo mně vzdělal v tom že je i Bůh rodu ženského :-).


 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé...
14.08.22 08:44:53 | #1109 (3)
*3820* *3840*

 #1106 

| Předmět: RE: RE: Mnozí lidé...
14.08.22 08:43:46 | #1107 (2)

(Bible, Skutky apoštolů 2:1-11) *16360*

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky,
jak jim Duch dával promlouvat.
V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk,
sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit vlastní řečí.
Byli ohromeni a divili se:
"Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Lybie u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!" *33902* *15081* *34091*

(Živé Slovo Boží) *6904*

*11104*

P.S. A jsme u toho!!! Nezáleží na tom, zda jsou lidé inteligentní, vzdělaní, moudří, rozumní a sečtělí - záleží na Bohu, na Živém Bohu, dodávám, jakým darem nebo jakými dary Ducha nás pro tu kterou chvíli nebo pro to které období obdaří... A to je většině inteligentních, vzdělaných, moudrých, rozumných a sečtělých lidí Živým Bohem utajeno, protože jsou velmi často i pyšně arogantní a samolibí!!! *30410*


 #1104 

| Předmět: RE: RE: RE: Mnozí lidé...
14.08.22 08:52:16 | #1110 (3)

*11104* Ovšem pozor! Ty Letnice byly pouze malou ukázkou toho, co se bude dít ve věku "Ducha Živého Boha", jak bylo lidem zjeveno skrze ústa proroka Jóele, následně zapsáno a nakonec i vloženo do Bible! *16360*


 #1107 


| Předmět: Dobré ráno a hezký celý den!
14.08.22 07:43:28 | #1099

*6999* Dobré ráno a hezký celý den! To přeji Bohu, andělům, živým tvorům i nám všem! *6999*| Předmět: RE: Dobré ráno a hezký celý den!
14.08.22 07:47:07 | #1100 (1)
*15154* *22971* *15154*

Současně děkuji Bohu Otci svému, že zde v Česku máme mír! Možná je ten mír zdánlivý! Možná je ten mír relativní! Ale bomby ani rakety nám naše domovy zatím neničí! VAŽME SI TOHO!

  • *15154* *3474* *4740* *15154*

 #1099 

| Předmět: RE: RE: Dobré ráno a hezký celý den!
14.08.22 07:50:37 | #1101 (2)

*11295* Není toho mnoho, co potřebujeme! *5671*

*12216* Lásku, mír, zdraví a radost ze života... *15154* *34694* *15154*


 #1100 

| Předmět: RE: RE: RE: Dobré ráno a hezký celý den!
14.08.22 07:52:02 | #1102 (3)

*33792* A Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš to ví... *34027* *13842* *34027*


 #1101 

| Předmět: Tak jsem si hezky zahopsal...
13.08.22 23:01:21 | #1093

Tak jsem si dnes hezky zahopsal... *30513*
Vrátil jsem se před chvílí... *24611*

Je tu akce nazvaná: "Mělnický košt" - víno ani stánkové delikatesy nemusím, ale doprovodná hudba, to je něco pro mne! Hezky jsem si to užil... *30513* *18432* *30513*| Předmět: RE: Tak jsem si hezky zahopsal...
13.08.22 23:04:21 | #1094 (1)

*3408* *19783* *3408* *19783* *3408* Začalo to odpoledne, ale já jsem tam šel až okolo sedmé večer - nyní to tam bude asi pomalu končit, možná že to už i skončilo. Já odešel, když dohrála hudba. *16217*


 #1093 

| Předmět: RE: RE: Tak jsem si hezky zahopsal...
13.08.22 23:08:52 | #1095 (2)

*34694* Nyní se mi v pračce máchá propocené prádlo - má pračka má velmi tichý chod - pověsím ho na šňůru a hurá do pelíšku spinkat! *3421*

*3775* Tak dobrou noc! *3775*

  • *6665* *23670* *6665*

 #1094 

| Předmět: RE: RE: RE: Tak jsem si hezky zahopsal.…
13.08.22 23:36:18 | #1096 (3)

Jen ještě dodám: "Žít v lásce a úctě k Bohu je nejkratší cestou do Božího Ráje!"

  • *18805* *18805* *15154* *22063* *15154* *18805* *18805*

 #1095 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si hezky…
14.08.22 09:02:37 | #1112 (4)
*34027* *34027*

Živý Bůh, Bůh Stvořitel a Otec náš, JEST JEDINÝ PÁN; milujme Živého Boha, Boha a Otce svého!
MILUJME TATÍNKA z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly...

  • *15154* *3474* *22063* *4740* *15154*

 #1096 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si hezky…
14.08.22 09:23:50 | #1114 (5)

V Bibli není "tatínka" ale Boha svého..
Matouš 22
36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
38To je největší a první přikázání.
39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“


 #1112 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si…
14.08.22 09:28:23 | #1115 (6)

Jak jinak by jsem přišla na to že milovati Hospodinku Boha svou celým svým.. a bližní své tak jako sebe ?
Přeložila jsem si Matouš 22/36-40, to aby to mělo smysl.


 #1114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si…
14.08.22 09:59:49 | #1117 (7)
*3257*

 #1115 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si…
14.08.22 09:59:32 | #1116 (6)

*35239* Pro Vás není Živý Bůh Otcem? Tátou? Milovaným Tatínkem? Láskou? *9391*


 #1114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si…
14.08.22 10:10:08 | #1121 (7)

To jako že se Bůh živých ve mně projevuje otcovsky ?
Ja by jsem řekla že mateřsky :-)


 #1116 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak…
14.08.22 19:40:23 | #1123 (8)
*32543*

 #1121 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si…
14.08.22 10:05:43 | #1119 (6)

*16360* A to pohanské slovo: "Hospodin" v originálních textech není!!! *33684*

*3432* A Vy to víte a záměrně zamlčujete, abyste tu faleš "korunovala" "Hospodinkou"!!! *3392*

*4346* Děláte a šíříte falešné překlady a ještě k nim další falešná slova přidáváte!!! *6578*


 #1114 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak jsem si…
14.08.22 10:08:13 | #1120 (7)

To je to tak přeloženo do češtiny, protože kdo dobře hospodaří tomu se dobře daří :-)


 #1119 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Tak…
14.08.22 19:39:14 | #1122 (8)
*3820* *3840*

 #1120 

| Předmět:
13.08.22 16:40:31 | #1081

Nejdříve si člověk musí říct co je to slovo Kristus z čeho povztava a pak může mluvit či psát. Poněvadž dle mého se tu rodili, rodí Kristova tedy ti z kterých mluví Bůh.Jen každý mluvil, mluví v jiném slovu,jako řeči Babylónu.Tedy říci,napsat že tu po zemi chodí falešní Kristusove co svádí druhé z cesty Božích, není dobré, poněvadž jedině Bůh ví proč tito lidé mluví, píšou a hlásají v lásce Boží cestu Boha. *29716*| Předmět: RE:
13.08.22 18:07:41 | #1082 (1)

*33794* Jde o to, že celá "HRA O DOBRU A ZLU" je Boží! *12216*

Každý člověk je Živým Bohem stvořen a oživen pro svou jedinečnou roli v této Boží hře! Nelze se tomu vzepřít! Jsme skutečně pouhými loutkami, když se neobelháváme! Od početí až do hrobu a z hrobu do neznáma...
O tom všem rozhoduje Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Naše myšlenky, námi pronesená slova, naše skutky, námi provedené zlé nebo dobré činy - to vše má na svědomí Bůh Otec náš! *19975*

Ale pozor! Nic není dobré! Nic není zlé! VŠE JE BOŽÍ. Amen. *12216*

A my všichni můžeme jen doufat, že skutečně nastane den, kdy budeme žít v Božím Ráji... *13293*


 #1081 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 18:15:47 | #1084 (2)

*33902* Dalo by se to nazvat syndromem týraného dítěte, ale... *34091*

*34003* Čím více, častěji a hlouběji mě Živý Bůh srážel do smrdutého bahna mně předurčené hříšnosti, tím více jsem Tatínka miloval a miluji... *15154* *22063* *15154*


 #1082 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.22 18:22:58 | #1085 (3)

Živý Bůh má nade mnou absolutní moc a já to vím! Ovšem ne vždy to ctím, uvědomuji si... *19975*

Živý Bůh je pro mne vlastním Tatínkem! Milovaným Tatínkem! Živý Bůh je pro mne LÁSKOU... *3474*

Živý Bůh rozhodl a ze mne se stal vyvrhel lidské společnosti! Jsem bratrem a přítelem všech lidí, ale nikdo z lidí mě jako svého bratra a přítele nevnímá!!! ANO, TAK ROZHODL BŮH. *19975*

*2386* A co bude dál? Nechte se překvapit! *2* *2* *2*


 #1084 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 18:24:46 | #1086 (4)

*30380* I O TOM JE ŽIVOT V LÁSCE BOŽÍ NAŠEHO OTCE. *2338*


 #1085 

| Předmět: RE:
13.08.22 18:47:25 | #1087 (1)

Pravý Kristus má moc ale tento co se tu za něho vydává nemá ani rád evangelia, když něco okopíruji z Bible tak to zametá a nebo vysává :-)


 #1081 

| Předmět: RE: RE:
13.08.22 19:51:46 | #1088 (2)

A tebe to štve? *29716*


 #1087 

| Předmět: RE: RE: RE:
13.08.22 20:01:49 | #1090 (3)

To ani ne ale je to divný, to někteří zdejší křesťané a nebo i ateisté jsou víc agresivní na evangelia..


 #1088 

| Předmět: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 20:03:49 | #1091 (4)

Tak proč máš tendenci někomu neustále oponovat.Kazdy má svou pravdu a každý jí žije dle vlastního vědomí. *29716*


 #1090 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE:
13.08.22 20:14:54 | #1092 (5)

Ale moje pravda tu někomu přeci jen asi že vadí :-)


 #1091 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.22 00:16:49 | #1097 (6)

Určitě nevadí,to jen tvá mysl si to myslí. *29716*


 #1092 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
14.08.22 07:41:43 | #1098 (7)

*16231* Mysl umí být zdánlivě zrádná... *34091*


 #1097 

| Předmět: ŽIVOT V LÁSCE BOŽÍ
13.08.22 12:10:34 | #1080

*22063* ŽIVOT V LÁSCE BOŽÍ *22063*

*33770* Život v Lásce Boží je plný radostného štěstí... *15154* *22063* *15154*| Předmět: PÝCHA
13.08.22 11:26:14 | #1079

*7478* PÝCHA *7478*

*11104* Je to takový paradox, myslíte-li si nebo tvrdíte-li: "Já nejsem pyšným člověkem!", potom je velmi pravděpodobné, že Vás lze mezi pyšné lidi zařadit... *11171*| Předmět: ODVYKACÍ KÚRA
13.08.22 11:21:40 | #1078

*7478* ODVYKACÍ KÚRA *7478*

Jistě to znáte z některých filmů, jak strašlivá je odvykací kúra u drogově závislých lidí! *6578*
U alkoholiků je to podobné, také je tam hrůzostrašný průběh odvykání! *6578*

Ovšem zbavit se nejrůznějších dalších zlozvyků je také velmi obtížné... *6195*
*19975* Každý zlozvyk, kterého se chcete zbavit, se k Vám hned tulí jako malé štěňátko... Polevíte a hned se promění v divokou šelmu! *7266*| Předmět: Opakuji: "Bůh není člověkem!"
13.08.22 10:26:14 | #1072

*18805* Opakuji: "Bůh není člověkem! Bůh není hospodinem ani hospodinkou! Bůh je Bůh!!!" *34027*| Předmět: RE: Opakuji: "Bůh není člověkem!"
13.08.22 10:29:37 | #1073 (1)

*18805* Boha lze nazvat Stvořitelem, Otcem, Panovníkem, Zákonodárcem, Soudcem nebo Spasitelem lidstva, ale stále zůstává jediným Živým Bohem pro celé lidstvo i veškeré tvorstvo! *34027*


 #1072 

| Předmět: RE: RE: Opakuji: "Bůh není člověkem!"
13.08.22 10:32:14 | #1074 (2)

*15154* *22063* *15154* Živý Bůh, náš Otec, nás stvořil a oživil. A miluje nás. *15154* *22063* *15154*


 #1073 

| Předmět: RE: RE: RE: Opakuji: "Bůh není člověkem…
13.08.22 10:33:20 | #1075 (3)

*15154* *19367* *15154* Živý Bůh je naším milujícím Tatínkem i naší LÁSKOU. *15154* *19367* *15154*


 #1074 

| Předmět: Bůh nás miluje!
13.08.22 07:25:14 | #1065

*15154* Bůh nás miluje!
*15154* Bůh nás vnímá a ochraňuje jako své vlastní syny a dcery!
*15154* Bůh nám umožňuje žít v LÁSCE! Ano, Tatínek nám umožňuje žít v Lásce Boží...

*2386* Co víc si můžeme přát? *2386*

*22063* Nic jiného nepotřebujeme! *19367*| Předmět: RE: Bůh nás miluje!
13.08.22 07:31:45 | #1068 (1)

*33770* Lidé! Žijte v Lásce Boží s radostným úsměvem... *15154* *3775* *15154*

  • *18805* *23658* *18805*

1  
 #1065 

| Předmět: Faleš?
13.08.22 07:06:23 | #1050

*34091* Faleš? *33902*

*19975* Falešné lidi poznáte snadno - neukazují přímou cestu k Bohu ve stylu: "Bůh a Ty!" *11171*

*6578* Skoro vždy se mezi Boha a člověka cpou! A že se vtírat umí... *6578*| Předmět: RE: Faleš?
13.08.22 07:08:54 | #1053 (1)

Tak se necpěte :-)..


 #1050 

| Předmět: RE: RE: Faleš?
13.08.22 07:11:23 | #1055 (2)
*1107*

 #1053 

| Předmět: RE: RE: Faleš?
13.08.22 07:14:41 | #1057 (2)

*27179* Ano, vtírat se umíte, ale ten vysavač je výkonný... *27179*

  • *2* *2* *2* *2* *2*

 #1053 

| Předmět: RE: RE: RE: Faleš?
13.08.22 07:16:25 | #1059 (3)

Každý vysavač má svoji schránku kde je vše co se s ním vysaje uloženo :-).


 #1057 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: Faleš?
13.08.22 07:20:34 | #1062 (4)

*3257* A následně to skončí na smetišti... *3257*


 #1059 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: Faleš?
13.08.22 07:22:34 | #1064 (5)

Do kypré úrodné půdy aby vzešlo :-).


 #1062 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Faleš?
13.08.22 07:25:59 | #1066 (6)

*32570* Třeba na hřbitově? *34091*


 #1064