Rozcestník >> Náboženství >> ❤️ Život v Lásce Boží ❤️

Informace

Název: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️
Kategorie: Náboženství
Založil: MilujiBoha
Správci: MilujiBoha
Založeno: 02.08.2022 20:46
Typ: Dočasné
Stav: Veřejné
Zobrazeno: 219000x
Příspěvků:
12871

Toto téma sledují:


Předmět diskuze: ❤️ Život v Lásce Boží ❤️ - ❤️ DISKUZE O LÁSCE BOŽÍ ŽIVÉHO BOHA - NAŠEHO STVOŘITELE, MILUJÍCÍHO OTCE, SPRAVEDLIVÉHO PANOVNÍKA I MILOSRDNÉHO SPASITELE - BOHA JEDNOHO JEDNOJEDINÉHO. ❤️
Máte nastaveno: řazení od: nejnovějších v stromovém zobrazení

| Předmět: Muž? Žena? Ne! Člověk!!!
16.08.22 07:10:02 | #1200

Muž? Žena? *2386*

Ne! Člověk!!! *7710*

Před Bohem je každý z nás ČLOVĚKEM. *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: Muž? Žena? Ne! Člověk!!!
16.08.22 07:19:01 | #1202 (1)

*15154* Ty jsi člověk.
*15154* (Vy jste člověk.)
*15154* Já jsem člověk.

*15154* On je člověk.
*15154* Ona je člověk.
*15154* Ono je člověk.

*33792* Ovšem Stvořitel a Otec člověka je Bůh! Živý Bůh! Amen.


 #1200 

| Předmět: RE: RE: Muž? Žena? Ne! Člověk!!!
16.08.22 07:20:25 | #1204 (2)

No ale koho oslovuje když říká:
„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.


 #1202 

| Předmět: RE: RE: RE: Muž? Žena? Ne! Člověk!!!
16.08.22 07:24:04 | #1208 (3)
*34258* *16854* *3820* *3840* *34258*

 #1204 

| Předmět: A nyní se už budu věnovat všem:
16.08.22 06:29:58 | #1188

*33770* A nyní se už budu věnovat všem: "DOBRÉ RÁNO!" *32830*

(Musel jsem nejprve reagovat na příspěvek člověka s přezdívkou "kroky", který se i zde neustále snaží celé lidstvo obelstít tvrzením, že Člověk, ze kterého Bůh učinil později muže, když ho připravil o jeho "žebro", byl stvořen současně s člověkem, kterého nazýváme ženou! Nebyl. V zahradě v Edenu žil Člověk nejprve úplně sám v jednom těle! Nebyl mužem ani ženou! Byl Člověkem!!! Žena neexistovala, nebyla u toho, když Člověk pojmenovával Bohem stvořené živé tvory! A to se snaží člověk s přezdívkou "kroky" ďábelsky popírat!!!)

 • *11171* *18805* *18805* *18805* *3775*


| Předmět: RE: A nyní se už budu věnovat všem:
16.08.22 06:38:15 | #1189 (1)

Mělník je v této chvíli zahalen mlhou, ve které září slunce jako příslib dalšího překrásného Božího dne!
Je to překrásný úkaz, ta zář, co prostupuje mlhou... *9540*

(Tatínku! Lásko moje! Děkuji Ti...) *15154* *19367* *15154* *22063* *15154*


 #1188 

| Předmět: RE: RE: A nyní se už budu věnovat všem:
16.08.22 06:45:27 | #1190 (2)

Lidé! *32830*

Važme si té úžasné možnosti žít a vnímat to nádherné Boží dílo na této planetě Zemi!
Važme si celé naší sluneční soustavy! Ale nezapomínejme, že Boží dílo není naším Bohem.
Naším Bohem je Stvořitel veškeré této nádhery, kterou vnímáme... *15154* *22063* *15154*

Amen. *34027*


 #1189 

| Předmět: RE: RE: RE: A nyní se už budu věnovat…
16.08.22 06:50:32 | #1191 (3)

Ano, Bohem milovaní a Bohu milí lidé! *15154*

Naším Živým Bohem je Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Amen. *15154*

 • *15154* *3474* *22063* *4740* *15154*

 #1190 

| Předmět: RE: A nyní se už budu věnovat všem:
16.08.22 06:58:43 | #1195 (1)

Ale vy fantasto kde a čím to popírám ?


 #1188 

| Předmět: RE: RE: A nyní se už budu věnovat všem:
16.08.22 07:05:29 | #1198 (2)
*3432* *3820* *3840* *16854* *3511*
 • *23658* *15741*

 #1195 

| Předmět: My jsme Boží lid!
16.08.22 00:25:29 | #1175

*34089* My jsme Boží lid! *34089*

*22063* My jsme synové a dcery Živého Boha! *22063*

*3474* *4740* Ano, Bůh je Otec náš! Náš vlastní Tatínek... *34027*| Předmět: RE: My jsme Boží lid!
16.08.22 00:26:40 | #1176 (1)

*12216* A víra nebo nevíra v Boha na to nemá vliv. Amen. *15154* *2351* *15154*


 #1175 

| Předmět: RE: RE: My jsme Boží lid!
16.08.22 00:32:24 | #1177 (2)

*16360* (Bible, Skutky apoštolů 2:17) *15154* *22063* *15154*

A stane se v posledních dnech, praví Bůh,
SEŠLU SVÉHO DUCHA NA VŠECHNY LIDI,
synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení,
vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.

*33792* (Živé Slovo Boží) *3474* *4740*


 #1176 

| Předmět: RE: RE: RE: My jsme Boží lid!
16.08.22 00:34:23 | #1178 (3)

Tato slova byla řečena už ústy proroka Jóele - Petr je pouze zopakoval... *33770*


 #1177 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: My jsme Boží lid!
16.08.22 00:37:48 | #1179 (4)

*15154* Ano, Bůh, náš milující Otec, nikomu nestraní!

*15154* Lidé v církvích a sektách nebudou mít žádnou protekci!!!

*15154* TATÍNEK SEŠLE SVÉHO DUCHA NA VŠECHNY LIDI BEZ ROZDÍLU...

 • *34071* *34071* *34071* *34071*

 #1178 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: My jsme Boží lid!
16.08.22 00:39:09 | #1180 (5)

*34041* Ano, bratři a sestry, my všichni lidé tvoříme Boží lid. *15154* *22063* *15154*


 #1179 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My jsme Boží…
16.08.22 00:42:04 | #1181 (6)

*12318* A to včetně všech dočasně zesnulých lidí... *16905* *12318* *16905*


 #1180 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My jsme…
16.08.22 00:42:51 | #1182 (7)
*33792* *34071* *34071* *34071* *34071* *34071* *33792*

 #1181 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My jsme…
16.08.22 00:44:43 | #1183 (8)

*33770* Ano, Bůh je Otcem nás všech! *33770*

*22063* Bůh je milujícím Tatínkem všech lidí od počátku... *15154* *22063* *15154*


 #1182 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My…
16.08.22 00:46:54 | #1184 (9)
*15154* *22063* *15154* *23670* *15154* *22063* *15154*

 #1183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: My…
16.08.22 02:13:11 | #1186 (9)

Od počátku je člověk, muž a žena obraz a podobenství Boha :-).


 #1183 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 06:16:25 | #1187 (10)

*10223* Omyl? Lež? Podvod? Vyberte si!!! *3511*

Na počátku byl člověk sám samojediný! To je i z Bible naprosto jasné!!! *13842*

(Bible, První Mojžíšova 2:18-22) *34027*

I řekl Živý Bůh: "Není dobré, aby člověk byl SÁM. Učiním mu pomoc jemu rovnou."
Když vytvořil Živý Bůh ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo,
přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve.
Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř.

ALE PRO ČLOVĚKA SE NENAŠLA POMOC JEMU ROVNÁ.

I uvedl Živý Bůh na člověka mrákotu, až usnul.
Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo masem.
A Živý Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

(Živé Slovo Boží) *34027*

*18805*

P.S. Člověk pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř SÁM.
SÁM SAMOJEDINÝ - žena v té době ještě neexistovala!

A VY TO VÍTE VELMI DOBŘE, VÁŽENÁ PANÍ "PŘEKLADATELKO"!

Dokládá to i obsah veršů (Gn 2:7-17)! Tam je člověk neustále sám a sám!!!

VY TYTO VERŠE V BIBLI NEUSTÁLE ZÁMĚRNĚ ZAMLČUJETE!!!

A takový přístup k životu mají podvodníci a podvodnice...

*3775*

 #1186 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 06:55:09 | #1193 (11)

To nemění nic na skutečnosti že Eva je také obraz a podobenství Boha :-)
Tak jak je tomu v knize Genezis 1/26,27 a k tomu se vy proč neznáte že tomu takto je?


 #1187 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:01:27 | #1196 (12)

*27179* Jestli ono to nebude tím, že Boha Otce svého osobně znám. *27179*

 • *12216* *33792* *34694* *33792* *2351*

 #1193 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:09:15 | #1199 (13)

To nejspíš a zůstal jste s tím do sebe zahleděný :-)?


 #1196 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:15:17 | #1201 (14)

*33770* Je psáno: "Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

*33770* Opakuji: "NENÍ DOBRÉ, ABY ČLOVĚK BYL SÁM. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

 • *15154* *3474* *4542* *4740* *15154*

 #1199 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:19:32 | #1203 (15)

No a ?
Ale Eva je taky obraz a podobenství Boha, Bůh oslovuje zřejmě svoji partnerku když říká:
Genezis 1
„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby..
*30800*
27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.


 #1201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:22:09 | #1206 (16)
*3617* *3820* *3840* *16854* *2468*

 #1203 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:21:02 | #1205 (15)

*2* *2* *2* Není dobré, aby člověk byl SÁM... *2* *2* *2*

 • *2756*

 #1201 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:23:22 | #1207 (16)

No A ?


 #1205 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:25:47 | #1209 (17)

*33794* To znamená, že tu byl člověk SÁM. *15154* *3775* *15154*


 #1207 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:30:45 | #1210 (18)

Kde ?


 #1209 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE:…
16.08.22 07:42:41 | #1212 (19)

V zahradě v Edenu. *6365*


 #1210 

| Předmět: (Bible, Izajáš 42:6-7)
15.08.22 23:57:51 | #1167

*7478* (Bible, Izajáš 42:6-7) *16360*

"Já, Živý Bůh, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku;
budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům,
abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě."

*12216* (Živé Slovo Boží) *15154* *2351* *15154*| Předmět: RE: (Bible, Izajáš 42:6-7)
16.08.22 00:00:42 | #1168 (1)

*33770* Človíček praví: "Živý Bůh - Bůh Stvořitel a Otec lidstva - je náš Bůh! Náš Svatý Spasitel." *6904*


 #1167 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Izajáš 42:6-7)
16.08.22 00:03:50 | #1169 (2)

*4506* Amen, pravím Vám, jiný Bůh není než Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš! Jen On je Živým Bohem! Jen On je Panovníkem veškerého tvorstva v celém vesmíru! A já to vím, ctím a neskrývám! *34027*


 #1168 

| Předmět: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 42:6-7)
16.08.22 00:05:54 | #1170 (3)

*15154* Bůh žije!
*15154* Bůh nás miluje!
*15154* Bůh nás opatruje a ochraňuje!
*15154* Bůh nás vnímá jako své vlastní syny a dcery!

 • *15154* *22063* *15154*

 #1169 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 42:6-7)
16.08.22 00:13:38 | #1171 (4)

*15154* Bohu Otci lidstva se nevyrovná žádný člověk ani anděl... *15154*
*15154* Bohu Stvořiteli a Otci lidstva se nevyrovná žádný živý tvor v celém vesmíru... *15154*
*15154* Jen On je Bůh! Živý Bůh! Náš spravedlivý Panovník! Náš milující a milosrdný Spasitel... *15154*


 #1170 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš 42:6…
16.08.22 00:15:40 | #1172 (5)

*15154* Bůh Stvořitel, Otec, Pán a Spasitel náš učinil člověka člověkem! *15154* *22063* *15154*

 • *24611* *13842* *24611*

 #1171 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible, Izajáš…
16.08.22 00:19:35 | #1173 (6)

*7478* (Bible, Izajáš 33:22) *16360*

Živý Bůh je náš Soudce,
Živý Bůh je náš Zákonodárce,
Živý Bůh je náš Král, on nás spasí... *6904*

 • *12216* (Živé Slovo Boží) *15154* *2351* *15154*

 #1172 

| Předmět: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: (Bible,…
16.08.22 00:22:30 | #1174 (7)

*15154* Amen, pravím Vám, Živý Bůh, náš Otec, je spásou pro celé lidstvo! *6904*

 • *16217* *15154* *22063* *15154* *16217*

 #1173 

| Předmět: Bůh nás miluje!
15.08.22 23:51:59 | #1166

*15154* *22063* *15154* Bůh nás miluje! *15154* *22063* *15154*| Předmět: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
15.08.22 22:19:25 | #1161

❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️

*4468* *23670* *6665*
 • *31844* *6665* *6665* *31844*


| Předmět: RE: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
15.08.22 23:49:10 | #1162 (1)

*6664* Hezky se vyspinkejte. *6664*


 #1161 

| Předmět: RE: RE: ❤️❤️❤️ Dobrou noc! ❤️❤️❤️
15.08.22 23:50:38 | #1165 (2)
*8164* *6665* *6665* *6665* *6665* *6665* *8164*

 #1162 

| Předmět: (Bible, Jeremjáš 9:22-23/9:23-24)
15.08.22 19:33:10 | #1158

*7478* (Bible, Jeremjáš 9:22-23/9:23-24) *16360*

Toto praví Živý Bůh:

"Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí,
ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou,
ať se boháč nechlubí svým bohatstvím.

Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí,
že je prozíravý a zná mne;
neboť já Živý Bůh prokazuji milosrdenství
a vykonávám na zemi soud a spravedlnost;
to jsem si oblíbil, je výrok Živého Boha."

*15154* (Živé Slovo Boží) *15154* *22063* *15154*| Předmět: RE: (Bible, Jeremjáš 9:22-23/9:23-24)
15.08.22 19:34:47 | #1159 (1)

Nějakou hezkou písničku vybrer pane - človíčku 😉


 #1158 

| Předmět: RE: RE: (Bible, Jeremjáš 9:22-23/9:23…
15.08.22 19:44:37 | #1160 (2)

*22063* Já tu myslím na Tatínka... *15154* *34089* *15154*

*33770* Myslím na Tatínka s láskou a úctou... *6904* *34027*


 #1159 

| Předmět: (Bible, Sírachovec 51:1)
15.08.22 19:20:29 | #1157

*15154* (Bible, Sírachovec 51:1) *15154*

Velebit Tě budu, Živý Bože, Králi, chválit Tebe, Boha, svého Spasitele, velebit budu Tvé jméno. *6904*

*15154* (Živé Slovo Boží) *15154* *22063* *15154*| Předmět: (Bible, Sírachovec 39:16)
15.08.22 19:09:32 | #1155

*33770* (Bible, Sírachovec 39:16) *16360*

"Všechna díla Živého Boha jsou velmi krásná
a na jeho rozkaz se všechno děje v pravý čas."

Nelze říkat: "Nač je toto a k čemu zas ono?"
V pravý čas se na to vše dozvíme odpověď.

(Živé Slovo Boží) *30410*| Předmět: RE: (Bible, Sírachovec 39:16)
15.08.22 19:13:17 | #1156 (1)

*30410* (Bible, Sírachovec 39:21) *16360*

Nelze říkat: "Nač je toto a k čemu zas ono?"
VŠECHNO TOTIŽ BYLO STVOŘENO KE SVÉMU ÚČELU.

(Živé Slovo Boží) *33770*


 #1155 

| Předmět: (Bible, Sírachovec 37:7)
15.08.22 19:00:43 | #1154

(Bible, Sírachovec 37:7) *16360*

Každý rádce vynáší svou radu jako nejlepší,
ale někteří radí jen ve svůj prospěch.

(Živé Slovo Boží) *35060*